Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (DSGVO)

Vetëm atëherë do të jemi në gjendje të përdorim dhe publikojmë imazhet tuaja.

Pas ndryshimit në mbrojtjen e të dhënave të BE-së, të dhënat personale duhet° të regjistrohen, menaxhohen dhe ruhen në mënyrë transparente, °gjë që ndikon gjithashtu në përmbajtjen e blogut tonë, mediave sociale dhe temave të tjera.

Për të publikuar kontributet me fotot tuaja, ju kërkojmë t'i dërgoni ato me një deklaratë pëlqimi të plotësuar në tërësi. Pa këtë, ne nuk mund dhe nuk do të publikojmë përmbajtjen.

Dërgimi i informacionit shtesë përtej imazheve është gjithashtu jashtëzakonisht i dobishëm dhe ju lejon të krijoni një kontribut më të plotë.

Na dërgoni imazhet tuaja me një deklaratë pëlqimi dhe informacione të mëtejshme rreth imazheve nëbug@liqui-moly.de. Ne do të verifikojmë kërkesën tuaj dhe do të publikojmë përmbajtjen nëse është e nevojshme. 

Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj!