Transmisioni automatik Transmisioni automatik

Servisi i vajit të transmisionit automatik

Vonesat në ndërrimin, ndërrimi i papastër i marsheve, rritja e konsumit të karburantit - ndryshimi i vajit të transmisionit lufton në mënyrë aktive jo vetëm konsumin e shtuar.

A drejtoni një automjet me një transmetim automatik? Ju ndoshta e dini se transmetimet automatike sigurojnë që motori të funksionojë gjithmonë në intervalin ideal të efikasitetit. Megjithatë, ndërsa kompleksiteti i njësisë së kontrollit të transmetimit rritet, kërkesat e performancës së transmetimit gjithashtu rriten. Kjo pasqyrohet në ngarkesën e madhe termike dhe mekanike në vajin e transmetimit. Pasojat: rritja e konsumit dhe për këtë arsye rritja e kërkesave të mirëmbajtjes!

Transmisioni automatik

Pse ndryshimi i vajit të transmisionit është kaq i rëndësishëm

Nëse lëngu i transmisionit nuk ndryshohet menjëherë, papastërtia dhe gërryerja e metaleve në të mund të shkaktojnë probleme serioze. Pasojat e mundshme janë

  • Dëmtime të shtrenjta mekanike në kutinë e çelësit
  • Vonesat e ndërrimit
  • Ndërrimet e marsheve jo shumë të pastra
  • Bllokim i ingranazheve
  • Rritja e konsumit
  • rritja e konsumit të karburanti

Në të kaluarën, megjithatë, nuk ishte e mundur të zëvendësohej plotësisht lubrifikanti, që do të thotë se kur ndryshoni vajin e transmisionit, ndotja e vajit të freskët me vajin e mbetur të përdorur ishte i pashmangshëm, një problem që i përket së kaluarës falë LIQUI MOLY. Kjo për shkak se pajisja e servisimit të vajit të transmetimit automatik të brendshëm mundëson gati 100 përqind shkëmbimin e lëngjeve pa përzier vaj të freskët dhe të përdorur. Kjo është e vetmja mënyrë që vaji i ri mund të zhvillojë performancën e tij të plotë.

Gjeni servisin e shërbimit LIQUI MOLY më afër jush

Është absolutisht e nevojshme të ndërrohet vaji i transmisionit automatik nga një profesionist! Përndryshe rrezikoni të dëmtoni përgjithmonë komponentët e ndjeshëm. Ne do të jemi të lumtur t'ju këshillojmë në servisin tuaj të shërbimit LIQUI MOLY.

Gjeni shërbimin

Ndërrimi automatik

Përfitimet e ndryshimit të vajit të transmetimit

  • sjellje e optimizuar e ndërrimit

Çdo vonesë në ndërrim, proceset e papastra të ndërrimit dhe defekti tërësor i ingranazheve eliminohen dhe rezultojnë në funksionimin me optimizim të butë.

  • Jetëgjatësi më e gjatë

Fërkimi i zvogëluar për shkak të heqjes së depozitave dhe papastërtisë siguron më pak konsum dhe për këtë arsye një jetë më të gjatë transmetimi.

  • konsumi i ulët i karburanti

Kohët e hershme dhe të buta të ndërrimit kanë një efekt pozitiv në konsumin e karburantit.

Shërbimi i transmetimit automatik

Rregullimi i Jaguar të epokës së Top Gear-it të Richard Hammond me një shërbim të transmisionit automatik.