EU-databeskyttelsesgrundforordning (DBGFO)

Kun på den måde må vi bruge og offentliggøre dine billeder.

EU’s databeskyttelseslov kræver, at personoplysninger indsamles, administreres og arkiveres på en gennemsigtig måde. Det påvirker blandt andet også indholdet på vores blog, sociale medier og andre emneområder.

For at kunne offentliggøre indlæg med dine billeder beder vi dig indsende dem sammen med en fuldstændigt udfyldt samtykkeerklæring. Uden dette kan og må vi ikke offentliggøre indholdet.

Desuden vil det være yderst nyttigt også at sende yderligere oplysninger ud over billederne, hvilket giver mulighed for mere omfattende indslag.

Send os dine billeder inkl. samtykkeerklæring samt yderligere oplysninger om billederne til bug@liqui-moly.de. Vi vil gennemgå din anmodning og i givet fald offentliggøre indholdet. 

På forhånd tak for dit bidrag!