Gjurma

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm

Telefon: +49 731 1420-0
Telefaks: +49 731 1420-71

E-Mail: info@liqui-moly.de

LIQUI MOLY GmbH përfaqësohet nga: Günter Hiermaier, Dr. Uli Weller

Gjykata e regjistrimit: Gjykata e Qarkut Ulm

Regjistri tregtare
Numri i regjistrit: HRB 1383

Numri i identifikimit të tatimit mbi shitjet në përputhje me seksionin 27a të Aktit të Tatimit mbi Shitjet: DE 147032867

WEEE-Reg.Nr. DE 40332182

Përgjegjës për përmbajtjen në përputhje me seksionin 55 të Traktatit të Transmetimeve Ndërshtetërore (RStV): Peter Baumann

Mbrojtja e të dhënave: 
it.sec GmbH
Einsteinstr. 55, 89077 Ulm
Tel.: +49 731 20589 -24
E-Mail: datenschutz@it-sec.de