Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Μόνο έτσι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες σας.

Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να καταγράφονται, να διαχειρίζονται και να αρχειοθετούνται με διαφάνεια, γεγονός που έχει επίσης αντίκτυπο στο περιεχόμενο του ιστολογίου μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων θεμάτων.

Για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε αναρτήσεις με τις φωτογραφίες σας, σας ζητάμε να μας τις υποβάλετε μαζί με μια πλήρως συμπληρωμένη δήλωση συγκατάθεσης. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουμε το περιεχόμενο.

Η αποστολή περαιτέρω πληροφοριών εκτός από τις εικόνες είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμη και επιτρέπει τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης συνεισφοράς.

Στείλτε μας τις φωτογραφίες σας, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης συγκατάθεσης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες στο bug@liqui-moly.de. Θα ελέγξουμε το αίτημά σας και θα δημοσιεύσουμε το περιεχόμενο, εφόσον απαιτείται. 

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας!