Elbilens funktionssäkerhet

#E-mobilitet

Hybrid, laddhybrid, räckviddsförlängare eller ren elbil: För teknisk funktionssäkerhet är det absolut nödvändigt att använda rätt drivmedel. Vi visar dig vad du behöver tänka på och erbjuder dig lösningar för morgondagens mobilitet.

Tillförlitligt bromssystem

Bromssystemet i hybrid- och elfordon måste klara betydligt högre belastningar jämfört med en konventionell förbränningsmotor.

Detta beror dels på att elmotorn även fungerar som broms, vilket i sin tur ger energi till bilens batteri, vilket gör att det mekaniska bromssystemet används mindre ofta. Denna procedur kallas ”rekuperation”. På grund av den mindre frekventa belastningen på bromsen uppstår framför allt punktvis kraftiga tecken på korrosion på bromsskivor och bromsbelägg, vilket påverkar bromssystemets säkerhet och funktion negativt. Därför bör du låta kontrollera bromssystemet regelbundet beträffande skador och funktionssäkerhet i samband med en bromsservice. Särskilt för elfordon är ett bra korrosionsskydd oumbärligt.

Mer information om bromsservice

Å andra sidan är viktskillnaden mellan hybrid- och elbilar och konventionella förbränningsmotorer en avgörande faktor. Tack vare det batteri som krävs för drivningen medför elmotorn en del mervikt. Även den betydligt högre accelerationseffekten ställer höga krav på bromsarna. I en nödsituation måste de på ett tillförlitligt sätt få en hög vikt att stanna under extrem värme.

För att uppfylla dessa krav har vi utvecklat en bromsvätska som är särskilt anpassad till kraven för eldrivna fordon. Bromsvätskan DOT 5.1 EV har en hög torr- och våtkokpunkt för att garantera optimala bromsegenskaper vid snabb acceleration, hög hastighet och hög vikt.

 • hög temperaturstabilitet
 • bra viskositets-/temperaturförhållande
 • låg elektrisk konduktivitet
 • utmärkt elastomerkompatibilitet
 • utmärkta lågtemperaturegenskaper
 • extremt hög våt- och torrkokpunkt
 • utmärkt skydd mot ångblåsor
 • ger hög smörjförmåga för alla rörliga komponenter i den hydrauliska bromskretsen

Felsäker växellåda

Fordon med eldrift klarar sig fortfarande inte utan växellådsolja. Men även här ställs speciella krav på smörjmedlet. Växellådan i ett elfordon fungerar i stort sett utan växling och är endast en- resp. tvåstegad. Växellådsoljan utsätts för stor fysisk och termisk belastning på grund av de mycket höga temperaturer som kan uppstå under körning. Växellådsoljans extremt höga värmebeständighet och oxidationsstabilitet är därför avgörande för att den ska fungera på lång sikt utan skador.

Den nya generationens lågviskösa högeffektsväxellådsolja Top Tec Gear EV 520är baserad på syntesteknik och berikad med moderna, högeffektiva tillsatskomponenter. Därigenom garanteras enastående åldrings- och oxidationsstabilitet samtidigt som optimalt korrosionsskydd garanteras under alla driftsförhållanden. Den har ett mycket högt viskositetsindex och möjliggör långa bytesintervall. På så sätt garanteras en lång livslängd för växellådsoljan och ett felfritt tillstånd för ditt fordon på lång sikt.

 • förhindrar rökbildning
 • mycket goda lågtemperaturegenskaper
 • hög åldringsbeständighet
 • högt slitageskydd
 • Utmärkt oxidationsstabilitet
 • bra viskositets-/temperaturförhållande
 • ger utomordentligt korrosionsskydd

Optimalt batteriutbyte

För att kunna utnyttja den höga effektgraden hos hybrid- och elfordon måste temperaturkänsliga komponenter som elmotorn och effektelektroniken garanteras ha en viss drifttemperatur. Vid monterat litiumjonbatteri ligger den mellan 15 °C och 40 °C. För att batteriet ska fungera optimalt måste det mycket små temperaturområdet kunna garanteras både vid varma och kalla utomhusförhållanden.

För att temperaturområdet i batterisegmentet ska kunna hållas konstant krävs en särskild batterikylvätska. Vår batterikylvätska EV 200är speciellt anpassad för varierande utomhusförhållanden och uppfyller dessa krav till fullo.

Tack vare den specialutvecklade formulan säkerställer den att värmen som uppstår avleds tillförlitligt och att batteriet inte blir varmare än 60 °C på sommaren. På vintern ser den till att batteriet aldrig blir kallare än de 15 °C som krävs. Förutom att säkerställa optimalt temperaturprestandaområde förhindrar den bland annat bildandet av väte i kylsystemet. På så sätt kan korrosion förebyggas och kylvätskan förblir stabil under långa tidsperioder.

 • kompatibel med de elastomerer som är monterade i kylsystemet
 • låg konduktivitet under hela drifttiden
 • med flödeskompensation
 • säkerställer effektiv bortledning av den värmemängd som uppstår
 • utmärkt långtidsstabilitet
 • ger utomordentligt korrosionsskydd

Renare bränslesystem för hybridfordon

Moderna hybridbilar kännetecknas av extremt låg bränsleförbrukning. Detta beror på att förbränningsmotorn i en hybridbil endast aktiveras vid behov och som stöd. Därigenom stannar bränslet relativt länge i tanken.

Men det som vid första anblicken verkar positivt medför vid andra anblicken också risker. Den mycket låga förbrukningen leder nämligen till att bensinen i tanken åldras. Då uppstår korrosiva syror som bidrar till slitage på hela bränslesystemet. En annan negativ effekt är att polymerer bildas. Dessa tjockflytande, hartsaktiga avlagringar löses inte upp i bränslet, vilket kan leda till igensättning av pumpar, ledningar eller insprutningsmunstycken.

För att skydda bränslesystemet i din hybridbil på lång sikt har vi utvecklat Hybrid Additive. Receptet är speciellt anpassat efter hybridbilens motorteknik och rengör, skyddar och vårdar hela bränslesystemet. Med funktionen åldringsstabilitet ser produkten till att bränslet förblir fritt från avlagringar och systemet förblir fritt från korrosion även vid längre användningstid. Dessutom avlägsnas redan bildade avlagringar eller uppkommen korrosion och hela systemet inklusive insprutningsmunstyckena rengörs.

 • förhindrar att avlagringar bildas
 • stabiliserar bränslet vid längre användningstid
 • rengör insprutningssystemet och förbränningskammaren
 • minskar utsläpp av skadliga ämnen
 • lägre CO2-utsläpp
 • optimal åldringsstabilitet
 • bränslebesparing
 • bra korrosionsskydd
 • lmplig för sugrörs- och direktinsprutare

Värdebevarande bilvård

Inte heller den visuella skötseln av din elbil bör försummas. För att bevara värdet på lång sikt erbjuder vi speciella produkter för alla ytor inuti och utanpå din bil.

Till sortimentet av vårdprodukter