Däckservice

Däck är en grundläggande faktor när det gäller körsäkerheten. Regelbunden och fackmässig kontroll minimerar risken för olyckor.

Har du koll på dina däck? Vad vet du till exempel om följande:

 • Hur gamla är dina däck?
 • Är däckens sidoväggar och slitbana intakta?
 • Hur stort mönsterdjup har däcken?
 • Har dina däck rätt lufttryck?
 • Är dina hjul optimalt balanserade?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor bör du agera snabbt. Vänta inte med däckservice tills däcken har synliga skador eller tryckförluster. Oftast är det de osynliga bristerna som kan bli mycket farliga, framför allt på motorvägen. 

En bra däckservice är alltså oumbärlig för att garantera ditt fordons körsäkerhet och normala köregenskaper. Professionell rådgivning vid val av rätt däck, sakkunnig bedömning i samband med däckkontroll samt fackmässig montering och balansering är helt avgörande. Dessutom bör skador repareras snabbt och däcken skiftas beroende på årstid. En bra däckservice bidrar därmed direkt till längre livslängd för däcken och därmed även för ditt fordon.

Därför är det så viktigt med däckservice

Förutom profilen i förhållande till årstid och väderförhållanden finns det även några andra saker att tänka på. Oupptäckta skador eller däckens ålder kan få allvarliga konsekvenser: 

 • Förlorat väggrepp vid lägre temperaturer och väta på grund av en gammal gummiblandning som blivit alltför hård
 • Ökad olycksrisk och allvarliga skador på grund av invändigt läckage hos ventiler eller andra skador som inte upptäckts
 • Ökad säkerhetsrisk genom bristfälligt väggrepp och otillräcklig vattenundanträngning på våta vägar till följd av otillräckligt mönsterdjup
 • Ojämnt slitage, ökad bränsleförbrukning samt svårupptäckta skador på däckens vägg och stomme vid felaktigt lufttryck
 • Obehagliga vibrationer, oroliga köregenskaper, slitage på hjulupphängningens leder samt risk för felaktiga styrrörelser i höga hastigheter på grund av obalanserade däck
 • Korrosion och skador på fälgarna på grund av felaktig rengöring som medfört att bromsdamm och smuts fastnat permanent

Hitta en LIQUI MOLY-serviceverkstad nära dig

Däckservice bör ovillkorligen utföras av en fackman med tränat öga! Annars riskerar du att missa skador eller läckage som är svåra att upptäcka. Din LIQUI MOLY-serviceverkstad hjälper dig gärna. En professionell däckservice på våra fackverkstäder handlar nämligen inte bara om försäljning av nya däck, utan även om serviceerbjudanden som till exempel kontroll, montering, balansering och reparation av däck samt hjulbyte.

Hitta verkstad

Fördelar med professionell däckservice

 • Fackmässig rengöring

Genom att bromsdamm, smuts och avlagringar avlägsnas grundligt och i tid förhindras inbränning av avlagringar och korrosion. 

 • Korrekt montering och demontering

Inga skador på fälg och däck, inte ens vid mer komplicerad montering av däck med förstärkt stomme som UHP- och punkteringsfria däck.

 • Säkerställd körsäkerhet

Mindre skador och läckage kan upptäckas tidigt och snabbt lokaliseras och repareras effektivt.

 • Förbättrade köregenskaper

Jämnare gång, minskat slitage på komponenter och däck samt lägre bränsleförbrukning 

 • Optimal rådgivning i samband med däckköp

Noggrant val av storlek, profil, bärförmåga och hastighetsindex beroende på körsätt och fordon.

Våra tjänster kring däckservice

Däckmontering och balansering

Däcken bör monteras på en ren fälg för att garantera felfria köregenskaper. För att undvika onödigt slitage på fälg och däck används olika redskap och hjälpmedel.

Därefter sker balansering, och med hjälp av motsvarande specialverktyg kontrolleras att däckets vikt är jämnt fördelad. Obalans korrigeras med små vikter på fälgen.

Däckreparationer

Däckreparationer kan utföras i många fall, och det blir ofta billigare än att köpa ett nytt däck. Skadade däck byts nämligen oftast parvis, detta för att däckprofilerna på en och samma axel inte ska skilja sig åt för mycket och för att inga problem ska uppstå med körsäkerhetssystem som ABS eller ESP.

Skador som små stickhål och hål orsakade av skruvar eller spikar kan enkelt repareras. Det förutsätter dock att det inte redan har uppstått skador på insidan av däcket, däckväggen eller däckstommen genom körning med för lågt lufttryck eller rentav punkterat däck.

Oavsett vilket, så krävs snabba åtgärder för att undvika irreparabla skador på däck och fälg.

I nödfall kan du använda däckreparationsspray för att kunna köra vidare till närmaste verkstad. Sprayen tätar punkterade däck och pumpar upp dem igen. Däcket kan sedan repareras utan problem. 

 • snabb vägassistans utan demontering
 • för alla vanliga personbilsdäckdimensioner
 • enkel hantering
 • efterföljande däckreparation möjlig

Observera: Ska inte användas om slangen är trasig, om däcket har glidit av fälgen eller om manteln har spruckit på sidan.

Byt ut hjulen

Beroende på fordonstyp och typ av hjul kan hjulbytet ta olika lång tid och kräva viss fackkunskap samt verktyg. Professionell däckservice på en fackverkstad är inte bara snabb och effektiv, utan den kan även uppmärksamma dig på andra problem som skador på däck eller fälg, alltför gammal gummiblandning eller otillräckligt mönsterdjup.

Säsongsberoende hjulbyte

Det är alltid bra att byta hjul inför ny säsong. Medan sommardäck möjliggör effektiv körning, optimalt grepp och bättre köregenskaper på våta och torra vägar, är vinterdäck till och med obligatoriska vid is och snö och lämpar sig bättre för ökad säkerhet. Sedan finns det allväders- resp. åretruntdäck som lämpar sig för regioner med milt klimat och utan extrema väderförhållanden.

Men observera! Ta reda på om du verkligen får använda dem i din region. Visste du att vissa åretruntdäck nämligen inte lämpar sig för extrema vinterförhållanden beroende på väderleken?

På vintern måste du vara uppmärksam på den här däcksymbolen

Sedan den 1 januari 2018 gäller ett lagstadgat krav för nya däck. Dessa är endast vinterdugliga om de bär ”Alpine”-symbolen, som föreställer ett berg och en snöflinga. Du hittar det på däckets sida. Oavsett om det gäller allvädersdäck eller vinterdäck så är denna märkning obligatorisk för att garantera fullständigt försäkringsskydd på vintern.

Rådfråga din fackverkstad om när du bör byta till sommar- resp. vinterdäck och om allvädersdäck lämpar sig för dina behov.