Rengöring av dieselpartikelfilter

Höga utsläpp, komplikationer med avgassystemet och dyra reparationer. Dessa problem kan du undvika med en professionell och regelbunden rengöring av dieselpartikelfiltret.

Dieselpartikelfiltret (DPF) används för att minska utsläppen från dieselfordon. Filtret samlar upp 90 % av alla sotpartiklar som bildas i motorn under förbränningsprocessen och förhindrar att de släpps ut i miljön.

Med tiden kan dock ett lager av sot och aska samlas i DPF, vilket blockerar luftflödet och minskar filtrets effektivitet. I normalfallet rengör det sig av sig själv under körning. För att det ska ske måste avgastemperaturen överstiga sotantändningstemperaturen på 550 grader Celsius. Denna process kallas för ”regenerering” och innebär att det avlagrade sotet förbränns. Förbränningsprocessen genererar huvudsakligen koldioxid (CO₂) och vattenånga. Aska blir kvar i filtret som en rest.

Framflr allt vid frekvent körning korta sträckor eller vid långvarig körning med många korta stopp och starter kan temperaturen som krävs för renbränning av partikelfiltret i regenereringsläget dock inte uppnås. Därför berörs allt fler kortdistans- och stadsfordon av problemet med igensatta dieselpartikelfilter.

Därför är rengöring av dieselpartikelfiltret så viktigt

Ett igensatt DPF kan leda till allvarliga skador på motorsystemet. Möjliga konsekvenser: 

 • Akut risk för turbo- eller motorskada
 • Ökad bränsleförbrukning och minskad motoreffekt samt minskad gasrespons på grund av ökat avgasmottryck
 • Försämring av avgasturboladdaren, partikelfiltret och EGR-systemet
 • Gränsvärdena för fint damm och avgaser kan inte längre hållas och motsvarar eventuellt inte de föreskrivna avgasnormerna, vilket har negativ inverkan på kontrollbesiktningen (HU) resp. avgasbesiktningen (AU)
 • Försämrade regenereringsprocesser på grund av reducerad upptagningskapacitet hos dieselpartikelfiltret till följd av askavlagringar
 • Dyr reparation eller byte av DPF

Därför är det lämpligt att låta utföra förebyggande service på dieselpartikelfiltret. Detta säkerställer att filtret fungerar korrekt och säkerställer att du undviker allvarliga konsekvenser och dyra reparationer.

Hur ofta ska dieselpartikelfiltret rengöras?

Rengöring hjälper inte alltid: Om dieselpartikelfiltret är fyllt med för mycket aska måste det demonteras och bytas ut. För att skjuta på detta arbete så mycket som möjligt och förlänga dieselpartikelfiltrets livslängd rekommenderar vi att du servar dieselpartikelfiltret med jämna mellanrum.

DPF-service är nämligen betydligt billigare än byte eller reparation.

Intervallet beror i hög grad på fordonets användning och DPF-ålder resp. körsträcka. Om det är dags för service får du veta på din LIQUI MOLY-serviceverkstad. Vi rekommenderar att dieselpartikelfiltret rengörs och spolas vid vartannat Oljebyte oljebyte resp. vid varje större inspektion.

 

Hitta en LIQUI MOLY-serviceverkstad nära dig

Rengöringen av dieselpartikelfiltret ska ovillkorligen utföras av ett proffs! Annars finns det risk för permanenta skador på känsliga komponenter. Din LIQUI MOLY-serviceverkstad ger dig gärna råd.

Hitta verkstad

Tvärsnitt av ett dieselpartikelfilter (vänster: igensatt DPF, höger: rent DPF)

Fördelar med rengöring av dieselpartikelfilter

 • Minskning av utsläpp av skadliga ämnen, vilket optimerar rökturbiditeten före avgasreningen
 • Förlängning av dieselpartikelfiltrets livslängd
 • Avlägsnande av täta eller skorpiga sotföroreningar på DPF-ytan
 • Reducerad bränsleförbrukning
 • Ökad driftsäkerhet för dieselmotorer
 • Rengöring i monterat tillstånd och därmed minskat arbete, minskade kostnader samt hänsyn till katalysatorn