• 23/06/2022

Två nya e-mobilitetsprodukter från LIQUI MOLY

#E-mobilitet

LIQUI MOLY utvecklade ett kylmedel för bränsleceller samt en speciell växellådsolja endast för elfordon. Båda finns nu tillgängliga. David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY, försäkrar: "Det är bara början på det vi har i vår pipeline. Vi håller fast vid vårt löfte – vi erbjuder passande produkter för alla bilar i världen."

E-mobilitetsbranschen i Europa, USA och till och med stora delar av Asien är på total frammarsch. Även om antalet konventionellt drivna fordon kommer att ligga långt över antalet alternativt drivna fordon under de kommande decennierna förbereder sig smörjmedelsspecialisten från Tyskland för mobilitetsomställningen. "I allmänhet kommer det att finnas en blandning av olika drivkoncept. David Kaiser: "Varje bil och tillverkare har olika krav. Genom vår forskning ser vi till att alla tillstånd och krav uppfylls och att vi levererar högsta kvalitet."

Kvalitet är ledordet för LIQUI MOLY. Särskilt på kylvätskor för elfordon ställs extrema krav som måste uppfyllas. Bränslecellskylmedlet FCF 20 från LIQUI MOLY är baserat på etylenglykol, kombinerat med icke-joniska tillsatser, som knappt är elektriskt ledande. Det förenar optimal värmeavledning med utmärkt materialkompatibilitet och åldringsstabilitet. "Värmeutvecklingen hos batterier och bränsleceller är enorm. Kraven på kylvätskan är lika enorma. Vår produkt FCF 20 är inte bara konstruerad för värmeavledning utan erbjuder även LIQUI MOLY-typiskt långtidsskydd för alla komponenter", berättar Kaiser stolt. En optimal värmeavledning är absolut nödvändig för bränslecellen eftersom uppkommande värmemängder kan vara högre än för klassiska, jämförbart starka förbränningsmotorer. På så sätt kan komponenternas maximala livslängd garanteras. Produkten passar även Toyota Mirai som är en pionjär inom bränslecellsteknik.

Den fortsatta utvecklingen siktar på helt batteridrivna fordon som är betydligt vanligare på våra vägar. "Saken är ju klar – elfordon behöver inte någon olja. Men de behöver till och med smörjmedel av mycket hög kvalitet för växellådan", berättar David Kaiser. Även här erbjuder LIQUI MOLY rätt vätska som är framtagen för det höga vridmomentet hos starka elmotorer. Den nya växeloljan Top Tec Gear EV 510 uppfyller Teslas strikta tillverkarkrav. Beteckningen EV (Electric Vehicle) gör att kunden lätt kan se att denna LIQUI MOLY-produkt uteslutande har utvecklats för elbilar. Men det är inte allt. "Vi satsar all vår forskning på att utveckla särskilda e-produkter. Hit hör till exempel även lågledande kylvätskor för batterier i elfordon. De kommer att börja säljas inom överskådlig framtid", säger utvecklingschefen.

I allmänhet lämpar sig de flesta produkter från LIQUI MOLY för alla typer av driftsätt, oavsett om det handlar om förbränningsmotor, elfordon, hybrider eller bränsleceller. Tillverkarens godkännanden är avgörande. "Överallt där specifika produkter används kommer vi att erbjuda lösningar, oberoende av driftsätt", säger David Kaiser.

Fullsortimentsleverantörens ca 4 000 produkter får härmed sällskap av nyheter i riktning mot alternativa driftsätt.

Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Telefon:
+49 731 1420-890
Fax:
+49 731 1420-82
E-post:
tobias.​gerstlauer@​liqui-​moly.de