• 27/04/2023

LIQUI MOLY utvecklar flytande värmehanterare för elbilsbatterier

#E-mobilitet

Bilkemikaliespecialisten utökar sitt sortiment för rena elfordon med batterikylvätskan EV 200

Speciella drivsystem kräver speciella lösningar. Det gäller för rena elbilar. Redan tidigt utökade LIQUI MOLY sitt sortiment med produkter för rena elbilar. En nykomling i sortimentet är batterikylvätskan EV 200 som har lanserats av den tyska bilkemikaliespecialisten.

LIQUI MOLY är i första hand känt för sina motoroljor och tillsatser. Företaget bidrar på ett viktigt sätt till fordons driftsäkerhet. Det är också det centrala syftet med produkterna för eldrivna varianter. Den nya batterikylvätskan EV 200, EV står för Electric Vehicle, får en viktig uppgift: Den fungerar som en värmehanterare. Den är nödvändig eftersom tekniken i el- och hybridfordon endast fungerar optimalt i vissa temperaturfönster. För litiumjonbatterier är intervallet 15 °C till 40 °C perfekt. ”Värmehantering är av stor betydelse eftersom det påverkar räckvidden”, säger David Kaiser, chef för forskning och utveckling på LIQUI MOLY. Bilens räckvidd beror i sin tur på energiförbrukningen. Temperaturen påverkar batteriets och motorns livslängd.

Batteriets temperatur bör därför vara konstant. Beroende på utomhusklimatet kyls eller värms batteriet upp. När det gäller värmehanteringssystemet skiljer man mellan direkt och indirekt batterikylning. Detta indirekta system är mer komplext men nödvändigt eftersom fordonsbatterierna blir allt mer effektiva och därmed kan bli betydligt varmare.

För denna indirekta kylning av batterisegmentet, som exempelvis finns på modellerna från Hyundai och Kia, krävs en speciell vätska som LIQUI MOLY nu erbjuder. Den säkerställer att batteriet aldrig blir över 60 °C varmt på sommaren och att temperaturen även på vintern ligger konstant i det perfekta intervallet mellan 15 °C och 40 °C.

För LIQUI MOLY är den nya produkten ytterligare ett bevis på den egna innovationskompetensen inom e-området. ”Utvecklingstiden har lönat sig”, säger David Kaiser. Det underbygger den låga konduktiviteten under vätskans hela livslängd, den långsiktiga stabiliteten samt det utmärkta korrosionsskyddet. ”För flera år sedan var hybridtillsatsen vår första produkt inom e-mobilitet. Vårt sortiment har alltid varit tekniskt föränderligt. Vår slogan 'Allt man kör fungerar bättre med LIQUI MOLY' ommfattar nu också elfordon.”

Detaljerad information och fler specialprodukter inom ramen för elfordon finns i detta tekniska informationsblad.

Sina Ataei
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-178
Fax:
+49 731 1420-922
E-post:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de