Ansvar

Företag är mycket mer än bara ekonomiska aktörer. De har alltid ett samhällsansvar. Detta uppfyller vi på LIQUI MOLY gärna och på många olika sätt.

Vi är medvetna om vårt samhällsansvar. Det är en viktig del i vår dagliga företagsfilosofi. Vi arbetar kontinuerligt för att bidra positivt till det allmänna välbefinnandet och därmed uppfylla detta ansvar. Vi agerar alltid med omtanke och transparent.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning

LIQUI MOLY är certifierat enligt DIN EN ISO 9001 (kvalitet), DIN EN ISO 14001 (miljö) och DIN EN ISO 45001 (arbetsmiljöledning). 

Certifikat

Hållbarhet

LIQUI MOLY står för pionjäranda, spjutspetsteknik och hållbar tillväxt. Även om vi inte sparar på krutet när det gäller prestanda och kvalitet, så hanterar vi alltid energi och naturresurser med största aktsamhet. Därför tillverkar vi våra produkter så skonsamt som möjligt och optimerar kontinuerligt samtliga anläggningar och processer ur miljömässig synpunkt.

Hållbarhetsrapport

Utmärkelsen EcoVadis

LIQUI MOLY är ett värderingsbaserat företag. Frågor om sociala, företagsmässiga och naturligtvis även miljömässiga förpliktelser driver oss.

Det oberoende kreditvärderingsföretaget EcoVadis belönade vårt hållbarhetsengagemang med Silvermedalj 2024. Bland annat utvärderades våra åtgärder inom arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hållbara inköp, våra etiska principer samt miljöansvar.

Vårt resultat placerar oss i topp 15% av de mer än 90.000 företag som utvärderats.

Socialt engagemang

Med stöttningen av organisationen Aktion Mensch främjar vi sedan många år tillbaka ett stort antal sociala projekt för ökad inkludering i Tyskland. På så vis bidrar vi till ett självständigt liv för människor med och utan funktionsnedsättning samt till lika möjligheter för barn och ungdomar. Detta är inte bara en hjärtefråga för organisationen Aktion Mensch, utan även för oss.

Uppförandekod för leverantörer

Grundprinciper som ömsesidigt förtroende, respekt, mänsklighet, förutsägbarhet och ärlighet är för oss en viktig grund i vår leverantörsrelation. I vår uppförandekod fastställs bindande minimikrav som våra leverantörer måste beakta och implementera. Den bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och principerna i internationellt erkända standarder för ansvarsfullt företagande.

Uppförandekod för leverantörer

Code of Compliance

Vår Code of Compliance utgör en förhållningsram och ger uttryck för tolkningen av LIQUI MOLY-koncernens värderingarna. Det handlar om ansvar, etik och korrekt beteende som vi inte bara förväntar oss av våra medarbetare, utan även av våra affärspartners. Uppföranderegler som gör oss till det vi är!

Code of Compliance

Visselblåsarskydd

Vår företagskultur präglas av ömsesidigt förtroende, förutsägbarhet, ärlighet och rakhet internt och externt. Därför är det särskilt viktigt för oss att bekämpa kriminellt och olagligt beteende. Vid konkreta indikationer på lagöverträdelser eller annat olagligt beteende erbjuder vi dig möjlighet att informera oss om detta.

Externt rapporteringsställe Compliance Officer