Korrosionsskydd

Ett professionellt korrosionsskydd hjälper till att motverka rost på bilen och förebygger dess allvarliga följder, så att du kan ha glädje av din bil så länge som möjligt.

Korrosion är en av de vanligaste orsakerna till fordonshaverier. Ofta märks skador först när det är för sent. För att förlänga bilens livslängd och undvika dyra reparationer är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Vi förklarar hur rost uppstår och vad du kan göra åt det.

När och var korrosion uppstår

Moderna fordon är ofta konstruerade med speciella öppningar i dörrar och andra hålrum för att transportera bort fukt och förhindra rost. Det kommer dock alltid att finnas kvar en viss restfuktighet som angriper karossen på lång sikt. Dessutom kan avloppen täppas igen av löv eller annan smuts. Det bildas vattensamlingar eftersom vattnet inte kan rinna bort. Detta ger en optimal grogrund för korrosion.

De flesta tillverkare skyddar karossen och underredet på sina bilar från fabrik med olika beläggningar och lacker. Men med tiden och beroende på olika omständigheter kan de bli mindre effektiva. Även förzinkning av fordon, som är vanligt på vissa tillverkares fabriker, skyddar tyvärr inte till 100 procent mot korrosion. 

Orsaker till korrosion

Stenskott och repor
Genom irritationer på lackens skyddsskikt frilägger stenskott och repor metallen och därmed vägen för skadlig fukt på karossen. Beroende på hur många lackskikt som skadas kan skadorna först gå obemärkta förbi och efter en längre tid, ibland även först efter år, märkas i form av rost.

Regionala/klimatberoende förhållanden
Fordon i torra och varma regioner är mindre utsatta för rost än i kalla regioner med mycket fukt. När det gäller stenskott och repor spelar även vägarnas kvalitet en stor roll.

Salt på vintern
Användning av vidhäftningsförbättrande strö främjar korrosion. Avfrostningsmedlet fastnar på karossen och ger saltet tillräckligt med tid att angripa lackens skyddande skikt.

Rostkänsliga ställen

I princip är alla ställen som erbjuder möjlighet till vattenansamling eller som är permanent utsatta för fukt utsatta. Det är t.ex. avloppskanaler, spalter, spår, kanter, falsar och hålrum.

 • Dörrar, hjulhus, bakluckor etc.
  Karosskomponenter med hålrum där fukt samlas blir typiska rostställen.
   
 • Bakom plastinklädnader
  Fukt som ansamlas här gör att även små föroreningar mellan plasten och stålet fungerar som smärgelpapper, gnuggar bort lackskyddsskiktet och utgör grunden för korrosion.
   
 • Gångjärn, axlar, leder etc.
  Medan karossen oftast skyddas bättre av en förzinkning, är andra delar på underredet mycket känsliga för rost och permanent fukt.
   
 • Front och motorhuv
  Trots förzinkning är känsliga karossdelar framför allt de med ökad risk för stenskott.
   
 • Rutor och takluckor
  Fukt tränger in bakom tätningar och dekorlister där den torkar dåligt och därmed orsakar små rostblåsor på lacken.

Därför är korrosionsskyddet så viktigt

Professionellt korrosionsskydd lönar sig! I annat fall hotar:

 • allvarliga, irreparabla skador på karosseridelar
 • Dyra och tidskrävande reparationer
 • Problem vid kontrollbesiktning
 • Försämring av bilens stabilitet
 • Förtida värdeminskning

Hitta en LIQUI MOLY-serviceverkstad nära dig

Korrosionsskyddet bör ovillkorligen utföras av ett proffs. Vissa ytbehandlingar eller hålrumsförseglingar kräver speciella medel och verkstadsutrustning som endast bör användas av utbildade personer. Din LIQUI MOLY-serviceverkstad ger dig gärna råd och hittar det paket som passar dig.

Hitta verkstad

Fördelar med rostskydd

 • Långvarig värdebeständighet för kaross och fordon
 • Skydd mot miljöpåverkan
 • Undvik kostsamma reparationer

Så förebygger du rost på bilen

För att skydda din bil optimalt mot rost och andra typer av korrosion på grund av fukt, salt, smuts eller kemikalier på vägarna kan olika åtgärder vidtas (oftast även i kombination). 

En viktig aspekt är framför allt regelbunden service och underhåll av karossen. Reparation av stenskott och repor kan bidra till att förhindra korrosion och tillhörande skador.

Du kan även själv aktivt förebygga korrosion på din bil. Rengör och underhåll bilen regelbundet för att avlägsna smuts och saltavlagringar som kan främja korrosion. Även för detta erbjuder vi alla nödvändiga hjälpmedel i vårt skötselsortiment.

Rostskydd genom skyddsskikt på metallytor och underrede

En av de vanligaste metoderna är att förse fordonets metall och underrede med ett skyddande lager, t.ex. genom att använda specialbeläggningar, vaxer eller andra ytbehandlingar.

 • Skydd mot mindre ytskador (t.ex. stenskott) och därmed rost
 • Förhindrar direktkontakt med fukt och metall

Rostskydd genom hålrumsförsegling

Dessutom kan hålrum i dörrar, hjulhus, bakluckor etc. förseglas för att skydda metall- och karossdelar på bästa sätt mot ansamling av fukt och därmed förhindra rost.

 • Förhindrar att fukt och smuts ansamlas på svåråtkomliga ställen