Oljebyte på verkstad Oljebyte på verkstad

Oljebyte

Regelbundna oljebyten lönar sig: Den förebygger slitage och rengör motorn, så att du kan ha glädje av din bil länge.

Motorn är hjärtat i din bil. Och motoroljan är blodet. Den har många olika uppgifter och måste idag kunna mycket mer än att bara smörja och kyla: Den måste fungera vid höga temperaturer och tryck, rengöra motorn från förbränningsrester, slitage, syror, vatten och bränslepartiklar, skydda mot korrosion och säkerställa täthet.

Fyll på motorolja

Därför är det så viktigt att byta olja regelbundet

Motorolja utsätts kontinuerligt för extrema termiska och mekaniska påfrestningar, vilket gör att den med tiden förbrukas och förorenas av sig själv. Till exempel genom förbränning i motorn, utspädning med bränsle eller kondensvatten, naturligt åldrande och mekanisk nötning. Detta främjar bland annat bildandet av avlagringar av förbränningsrester och kan på sikt få allvarliga konsekvenser:

  • Kompressions- och effektförlust

  • Dåliga avgasvärden och risk för att avgasbesiktningen inte godkänns

  • Ökad bränsle- och oljeförbrukning

  • Försämrad smörjförmåga

  • Smörjmedlet når inte längre de enskilda smörjställena i motorn

  • Ökat motorslitage till och med sprickor i transmissionskedjan och motorskador

För att säkerställa optimal smörjförmåga och skydda motorn mot skador räcker det därför tyvärr inte att bara fylla på ny olja. Endast genom att regelbundet byta olja, dvs. ersätta den gamla, förbrukade oljan med ny olja, kan du säkerställa korrekt motorfunktion och förlänga motorns livslängd. 

Hur ofta ska oljan bytas?

Det framgår av bilens servicehäfte när det är dags för nästa oljebyte. Dessutom kan du ta en titt i instruktionsboken. Där anges hur ofta du bör byta olja. Många tillverkare anger fasta intervall: För bilen är det ungefär en/två gånger om året eller var 15 000:e/30 000:e kilometer.

Men det går ändå inte att generalisera! När oljan ska bytas beror på körsättet. Till exempel hur ofta du varmkör din bil: Om du huvudsakligen kör i stan åldras oljan snabbare.

Hitta en LIQUI MOLY-serviceverkstad nära dig

Vill du också att så stor mängd avlagringar som möjligt ska avlägsnas från oljesystemet och dessutom minska slitaget på motorkomponenterna på bästa möjliga sätt? Då bör du absolut låta ett proffs utföra oljebytet! Din LIQUI MOLY-serviceverkstad ger dig gärna råd.

Hitta verkstad

Motorspolning, oljebyte, slitageskyddstillsats

Fördelar med ett professionellt oljebyte

Motorspolning, oljebyte, slitageskyddstillsats: Bästa möjliga rengöring, skydd och smörjning.

Motorspolning före oljebyte

  • löser upp all smuts och alla avlagringar inuti motorn
  • avlägsnar all gammal olja från oljekretsloppet
  • ny motorolja utvecklar fulla prestanda- och smörjegenskaper
  • motorn går sedan ännu effektivare, tystare och med lägre förbrukning.

Slitageskydd efter oljebyte

  • Minskar friktion, slitage och bränsleförbrukning 

  • Förlänger motorns livslängd
Påfyllning av motorolja på verkstad

Rätt motorolja för oljebytet

Det är skillnad på olja och olja: Varje motor är unik och har specifika krav på oljan.

Moderna motoroljor har specialutvecklats för specifika bilmodeller – de är så att säga skräddarsydda reservdelar. Användningen av undermålig eller felaktig olja kan ha kostsamma konsekvenser:

  • Garantin gäller inte
  • Ökad bränsleförbrukning
  • Ökad risk för haveri
  • Förkortad livslängd för motorn
  • Partikelfilter och katalysator blir förstörda
  • Total motorskada

Tänk därför alltid på följande när du fyller på ny olja i motorn: Ditt fordon är inte vilket som helst. Välj därför inte första bästa olja. Vi vet vilken motorolja som passar just din bil. 

Vilken olja passar din bil?

Vi ger din motor precis vad den behöver.

Tillverkarens godkännande är avgörande: Det är bara en motorolja som är godkänd enligt tillverkarens specifikationer som garanterar optimal motorfunktion. 

Ta reda på mer

Toppkvalitet made in Germany med Tysklands populäraste smörjmedelsmärke*: Våra motoroljor har ett stort antal godkännanden från internationella fordonstillverkare. De överträffar deras specifikationer och uppfyller alla krav.

När det gäller oljebyte och motorolja ger LIQUI MOLY dig därför bästa möjliga råd. Hitta rätt motorolja och andra passande driftsmedel till alla fordon med vår oljeguide.

Köp en oljeguide nära dig

*I flera år har läsarna av Tysklands ledande biltidningar utsett LIQUI MOLY till bästa smörjmedelsmärke.