Temavärld

Flygplan

Säkerhet på högsta nivå. Smörjs och vårdas på bästa sätt även över molnen – med vårt AERO-flygsortiment kommer du säkert högt upp.

Med vårt AERO-flygsortiment tar vi med oss årtionden av erfarenhet och prestanda från tävlingsbanan direkt till startbanan. Eftersom varje pilot har ett stort ansvar för sina gäster, sig själv men även för det känsliga och dyra materialet är kvalitet, funktionalitet och säkerhet grundförutsättningen för alla produkter som används. Våra lösningar för skötsel, underhåll, oljor och tillsatser lever mer än väl upp till dessa höga krav.

Redan under den tidiga produktutvecklingsfasen tog vi med oss kunskapen från aktiva piloter för att anpassa produkterna optimalt till deras användningsområde. Efter månader av utveckling, otaliga tester för ytterligare förbättring och många verkliga flygningar har vi alltså också maximal kunskap inom detta område och erbjuder endast högsta produktkvalitet.

Vårt AERO-sortiment för flygindustrin

Alla AERO-produkter finns exklusivt hos:

THTEC GmbH
Karl-Benz-Strasse 25
86 825 Bad Wörishofen, Tyskland

Till produkterna

Underhållsprodukter för flygplan

Skydda och bevara ditt flygplan på lång sikt.

Flygplan utsätts för extrema väderförhållanden: hög UV-belastning, smutsavlagringar från AVGAS, MOGAS, JETFUEL och rökoljerester. Dessa lämnar spår på glas, lack och gummitätningar.

Våra AERO-vårdprodukter är skräddarsydda och utvecklade i våra forskningslaboratorier med hjälp av den senaste tekniken för att ge flygplan och helikoptrar optimalt underhåll och bibehålla deras värde.

Till vårdprodukterna

Oljetillsatser för flygplan

Mindre slitage och längre livslängd för motorn.

Varje flygtimme kostar en liten bit av motorn på grund av friktion och slitage. Trots alla ansträngningar att släta ut metallytorna förblir de ojämna mikroskopiskt sett.

Dessa ojämnheter jämnas ut genom applicering av fasta smörjmedel som molybdendisulfid (MoS2 ) eller mikrokeramik. Med en ytbehandling genom våra beprövade slitageskyddstillsatser reduceras friktionsmotståndet och därmed slitaget avsevärt.

Till oljetillsatserna

Bränsletillsatser för flygplan

Renare förbränning och lägre bränsleförbrukning.

Vid varje förbränningstillfälle blir mycket små partiklar kvar i motorn. Dessa utgörs av avlagringar som fastnar i förbränningsrummen, vid insprutningsmunstyckena, ventilerna eller munstyckesnålarna. Resultatet: Sänkt motoreffekt, ökad bränsleförbrukning, högre sotutsläpp och mer skadliga ämnen.

Våra AERO-bränsletillsatser avlägsnar befintliga avlagringar och förhindrar tillförlitligt nya. Dessutom optimerar de förbränningen, vilket innebär lägre reparationskostnader, lägre bränsleförbrukning, högre driftsäkerhet, bättre miljöskydd och högre motoreffekt.

Till bränsletillsatserna

Motoroljor för flygplan

Kvalitetsoljor tillverkade i Tyskland. Tips för ett långt motorliv

För att ge våra oljor en bra grund redan från start och undvika att de förstörs till följd av felaktig hantering eller olämpliga tillsatser genomför vi på LIQUI MOLY omfattande stränga kontroller såväl vid urvalet av grundoljor och tillsatspaket som under tillverkningen. 

Våra högkvalitativa motoroljor smörjer, kyler, rengör, tätar och skyddar din flygplansmotor optimalt.

Till motoroljorna

Fler användningsområden