Hybrid Additive

SKU: P004253

Speciellt utvecklad tillsats för moderna hybridmotorer. Med enastående rengöringsverkan, anpassad till motorteknologin. Tar bort avlagringar och skyddar mot korrosion. Stabiliserar bränslet och skyddar för föråldring och oxidering.

Läs Mer
  • gott korrosionsskydd
  • optimal föråldringsstabilitet
  • reducerar CO2-utsläpp
  • reducerar avgasutsläpp
  • förhindrar bildning av avlagringar
  • Visa mer
ghs08
    Fara
  • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Speciellt utvecklad tillsats för moderna hybridmotorer. Med enastående rengöringsverkan, anpassad till motorteknologin. Tar bort avlagringar och skyddar mot korrosion. Stabiliserar bränslet och skyddar för föråldring och oxidering.

Lämplig för alla hybridfordon med bensinmotor. Tillsätts direkt i bränsletanken. 250 ml räcker för upp till 75 liter bensin (dosering 1:300).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1344

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 14.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 14.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.