Elbilar bromsar tillförlitligt med LIQUI MOLY

#E-mobilitet

Bromsvätskan DOT 5.1 EV har utvecklats för anordningar i moderna fordon som även är monterade i elfordon

Det är mycket som skiljer hybrid- och elbilar från bilar med konventionell förbränningsmotor. Det gäller både drivningen och de delar som ser till att den genererade accelerationen åter minskar: bromsarna. Fordonskemispecialisten LIQUI MOLY har utvecklat en bromsvätska speciellt för eldrivna fordon: DOT 5.1 EV – och det finns flera anledningar till detta.

Fordon med konventionell förbränningsmotor har ett bromssystem – och det har el- och hybridbilar också. Bromsvätskan måste oftast bytas vartannat år i alla dessa bromssystem. "Men där tar det slut på likheterna, för elproducenternas kravprofiler är ibland helt andra", säger David Kaiser. Han är chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY. Därför har specialisten på fordonskemi utvecklat bromsvätskan DOT 5.1 EV. EV står för Electric Vehicle.

Det finns ett antal anledningar till att bromssystem på delvist eldrivna bilar, eller helt eldrivna bilar, är mer krävande. "En anledning är korrosionsskyddet", säger David Kaiser. "Eftersom elmotorn också fungerar som broms och därmed genererar energi till batteriet används det mekaniska bromssystemet mindre. Det leder till punktkorrosion." Speciella tillsatser motverkar detta.

"Det innebär dock inte att ett bromssystem i ett elfordon inte utsätts för påfrestningar", säger utvecklingschefen på LIQUI MOLY. "Dessa fordon är i regel tyngre än fordon som drivs med en förbränningsmotor och uppnår snabbt höga hastigheter – och i farliga situationer måste de såklart också bromsas abrupt. Bromsarna blir då snabbt mycket varma. Bromsvätskor som vår nya DOT 5.1 EV måste fungera även i varma bromssystem, vilket kräver en hög torr- och våtkokpunkt."

Dessutom måste en så låg strömledningsförmåga som möjligt hållas. Om ett elektriskt system är monterat i närheten av bromssystemet och inte är tillräckligt skyddat elektriskt påverkar detta. Liksom vid trådlös, induktiv laddning av den elektriska tandborsten eller mobiltelefonen kan då elektrisk spänning induceras i bromssystemet, vilket kan bryta ner bromsvätskan eller främja korrosion.

Slutligen handlar det om viskositet. "Precis som med motorolja är flödesegenskaperna avgörande för vätskans prestanda. Ju lägre viskositet, desto snabbare oljas motorn. En bromsvätska med låg viskositet överför bromsimpulserna i systemet snabbare, de elektroniska körhjälpssystemen som ABS eller ESP fungerar bättre och blir ännu känsligare", säger David Kaiser.

Följande gäller för både bromsvätskor och motoroljor: Använd endast vätska eller olja som är tillåten. All information finns i godkännanden och specifikationer.

Bremsflüssigkeit DOT 5.1 EV

  • ausgezeichnete Elastormerverträglichkeit
  • ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
  • extrem hoher Nass- und Trockensiedepunkt
  • hervorragender Schutz vor Dampfblasenbildung
  • sorgt für hohe Schmierfähigkeit aller beweglichen Bauteile im Hydraulikbremskreis
  • thermisch hochstabil
  • gutes Viskositätstemperaturverhalten
  • niedrige elektrische Leitfähigkeit
Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Telefon:
+49 731 1420-890
Fax:
+49 731 1420-82
E-post:
tobias.​gerstlauer@​liqui-​moly.de