Företagshistoria

Viktiga milstolpar för LIQUI MOLY sedan företaget grundades 1957: Vårt engagemang för innovation, tillväxt och excellens i allt vi gör.

LIQUI MOLY har nått viktiga milstolpar sedan grundandet 1957: Från lansering av banbrytande produkter och koncept för till både företaget och branschen till framgångsrik utbyggnad av internationella marknader och fortsatta investeringar i forskning och utveckling. Dessa prestationer speglar vårt orubbliga engagemang för att uppfylla våra kunders behov och bygga en global närvaro.

1957

Hur allt började

Under efterkrigsåren erbjöds en plåtburk som innehöll det flytande smörjmedlet molybdendisulfid (MoS2) under märkesnamnet LIQUI MOLY i den amerikanska arméns butiker. När denna substans tillsattes i motoroljan sörjde den för nödfunktionsegenskaper i händelse av plötslig oljeförlust. Piloterna under andra världskriget använde sig redan av denna funktion. MoSvar en del av standardrepertoaren på varje flygplan i det dåvarande amerikanska flygvapnet. Även i händelse av att oljetanken besköts och motoroljan helt förlorades kunde piloterna nödlanda säkert tack vare smörjmedlet som hade fastnat på metallytorna.

Hans Henle förvärvade LIQUI MOLY:s namnrättigheter och tillhörande patent på oljetillsatsen med molybdendisulfid (MoS2). Där och då föddes LIQUI MOLY. Den 31 mars 1957 registrerades företaget LIQUI MOLY GmbH i handelsregistret. Företaget växte snabbt, vilket ledde till att huvudkontoret i Donau-bastionen i Ulm hade blivit för litet redan efter ett år. På Olgastraße i Ulm – mitt i den dåvarande ännu lilla schwabiska staden öppnar LIQUI MOLY sitt huvudkontor för försäljning av sin urprodukt: KFZ 1 – självklart baserat på MoS2. Tillsatsen för bilar utgör än idag en fast beståndsdel av sortimentet – i modern form och under namnet Oil Additiv.  

Under grundandeåren var molybdadisulfid den aktiva substansen för många olika industri- och fordonsprodukter. KFZ 1, KFZ 2 KFZ 3 und KFZ 4, alltså oljetillsats, växellådsoljetillsats, universalfett och monteringspasta med MoSutgjorde det första produktsortimentet.

1970

Marknadsledande ställning, de första motoroljorna och födseln av företagets färger

I början av 1970-talet inleddes samarbetet med så kallade fabriksrepresentanter i Tyskland. Man försökte också lyckan för första gången i utlandet. Ungern, tidigare Jugoslavien, Österrike och Schweiz var de första länderna utanför Tyskland där LIQUI MOLY-tillsatser erbjöds. Även på andra sidan Atlanten – i synnerhet i Chile och Argentina – knöts de första kontakterna.

Produktsortimentet, som vid denna tidpunkt huvudsakligen bestod av MoS2-produkterna, kompletterades i början av 1970-talet med säkerhetsbälten och barnstolar. 1973 kom de första bränsletillsatserna. Denna produktkombination utgjorde huvudverksamheten fram till slutet av årtiondet och gav LIQUI MOLY sin framstående ställning på den tyska marknaden för tillsatser än i dag.

Nästa framgångsnivå nåddes när man började med den traditionella motoroljeverksamheten. Den skedde också i slutet av 1970-talet. Enligt tradition blandades de första motorololjorna, som tillverkade i fyra viskositeter, redan på fabriken hos LIQUI MOLY med MoS2-förslitningsskydd. Varumärket utseende förändrades också i samband med produktutökningen med motoroljor. ”LM” blir ”LM LIQUI MOLY” och dagens företagsfärger blått, vitt och rött syns för första gången.

Varumärkets igenkänningsgrad uppnåddes tidigt genom framgångsrika reklaminsatser. Spektakulär och än idag oförglömlig: Två Volkswagen Bubblan rundar Bodensjöng utan motorolja utan endast drivna med MoS2-oljetillsats. Ett fantastiskt bevis på LIQUI MOLY-produkternas prestanda och kvalitet som fick motsvarande respons i media. Även inom motorsporten gjorde man för första gången reklam för varumärke och produkter. 

1978

Egentillverkning

Ett principiellt beslut och kanske ett av de beslut som fattades för företagets framgång fattades år 1978: Från och med nu tillverkade LIQUI MOLY egna tillsatser. För detta ändamål flyttades huvudkontoret från innerstaden till utkanten av staden till Ulm-Lehr. Företagets huvudkontor ligger fortfarande på denna adress. Dessutom utökades tillverkningshallen med en ny lager- och kommissioneringsbyggnad år 1985 – och alla är fortfarande i drift än idag. 

Efter tillsatser och motoroljor växte LIQUI MOLY:s sortiment stadigt under åren. Otaliga service-, underhålls- och vårdande produkter för både privat och professionell, yrkesmässig användning i verkstäder och industrier kompletterar än idag sortimentet.

1982

LIQUI MOLY inom Formel 1

Efter att LIQUI MOLY under många år varit sponsor för sportbilsscenen blev man år 1982 partner till ATS-teamet i Formel 1 – motorsportens mästarklass. 

1983

Fler försäljningskanaler

I Tyskland satsade LIQUI MOLY på marknadspenetration och år 1983 började man leverera till konsument-, bygg- och gör-det-själv-marknader och därmed närvarande i alla relevanta försäljningskanaler i Tyskland. Biltillbehör som t.ex. säkerhetsbälten, barnstolar och snökedjor som fram tills dess hade hört till LIQUI MOLY:s sortiment togs bort under de följande åren. Företagets kärnkompetens inom kemiska bilprodukter skulle vara framträdande.

1985

Förändringar i ledningen

1985 lämnade Hans Henle över ledningen till sin son Rudolf som sedan fick duon Johannes Henle och Ernst Prost som efterföljare år 1993.

1986

Etablering av viktig konkurrensfördel

LIQUI MOLY gjorde sitt slutliga genombrott på den tyska marknaden med motoroljor år 1986. LIQUI MOLY ville inte bara sälja oljor och tillsatser utan även erbjuda sina kunder ett komplett paket. Ett koncept för insamling och avfallshantering av spillolja gjorde oljeverksamheten komplett. LIQUI MOLY-teamet vann många kunders förtroende tack vare denna åtgärd.

Ytterligare en konkurrensfördel var införandet av oljecontainerkonceptet. Ett system av utbytbara och påfyllningsbara oljefat som lämnades ut till varje kund mot en engångsavgift. Konceptkomponenter var även all utrustning som en verkstad behövde för att utföra ett korrekt oljebyte. Dessa överläts kostnadsfritt till alla verkstadskunder mot en förpliktelse om oljebesiktning. LIQUI MOLY insåg snabbt att kundorientering inom oljebranschen utgjorde en stor konkurrensfördel. En hållbarhetsaspekt visade sig nästan av sig själv: Förpackningsavfall i form av tomma fat och dunkar har i stor utsträckning undvikits. Redan då var LIQUI MOLY medvetna om sitt eget engagemang för miljön och agerar proaktivt än idag.

1987

Introduktion av LIQUI MOLY oljedunkar

1987 skapades den exklusiva dunken i vilken LIQUI MOLY-motoroljor fortfarande erbjuds. Denna förpackning är en viktig del av varumärkesbilden. Medan man på den hårt konkurrensutsatta tyska marknaden för tillsatser har intagit pole position under alla år har LIQUI MOLY-motoroljorna skaffat sig en stabil position i den marknadsledande omgivningen. Därmed var det medelstora företaget LIQUI MOLY slutgiltigt etablerat som en marknadsaktör att ta på allvar bland många stora koncerner.

1990

Förvärv av företaget Meguin och drastisk förändring av distributionspolicyn

I början av 1990-talet inleddes ett samarbete med oljeproducenten Meguin i Saarland, som numera är ett helägt dotterbolag till företaget.

Samma år anslöt Ernst Prost till företaget som chef för marknadsföring och försäljning och Günter Hiermaier, den nuvarande verkställande direktören. Därmed var också kursen satt för utvecklingen av det ännu lilla företaget med några dussin anställda till ett globalt företag. Några av de steg som togs var drastiska: att arbeta med exklusiva fabriksrepresentanter i Tyskland hindrade expansionen av LIQUI MOLY-distributionen. Kort sagt, alla exklusiva avtal avslutades. Detta skapade en möjlighet till samarbete med nya distributionspartner. Framgången med denna åtgärd blev uppenbar på mycket kort tid. Inom distributionskanalen för specialiserad handel ökade försäljningen plötsligt. Och beroendet av stora kunder minskade.

Logotypen förändrades också under de årtionden som gått sedan företaget grundades.

1996

Ny ledning:

Ernst Prost köpte samtliga LIQUI MOLY-andelar från grundarfamiljen i två omgångar mellan 1996–1998 och blev därmed VD för företaget.

2006

Dotterbolagen

2006 blev företaget Meguin GmbH & Co. KG 100 %:igt dotterbolag till LIQUI MOLY. Under det närmaste året kom dessutom två nya döttrar till världen: Grundande av dotterbolagen LIQUI MOLY Sydafrika och Portugal (idag LIQUI MOLY Iberia). 2008 kom LIQUI MOLY USA till.

2011

Tillväxt och investeringar hos LIQUI MOLY

LIQUI MOLY fortsatte att växa. Inte minst på grund av en ny marknadsföringstragi som inkluderade den första annonskampanjen i hela Tyskland år 2008 och den första TV-reklamkampanjen år 2010. Framgångarna för tryckskrifts- och TV-kampanjerna utmärktes bland annat av att dåvarande VD Ernst Prost blev den företagare som gjort flest besök i talkshows. Framgången har också påverkat företagets medarbetartillväxt – under 2011 hälsades den 500:e medarbetaren välkommen in i den globala LIQUI MOLY-familjen. Det utgör än idag en viktig milstolpe i LIQUI MOLY:s framgångshistoria!

I takt med att tillväxten ökade följde stora investeringar. Den 24 April 2011 lades grunden till tanklagret i Saarhafen i Dillingen. Företagsgruppen investerade åtta miljoner euro, skapade 30 nya arbetsplatser och säkrade därmed framtiden för de båda företagen LIQUI MOLY och Meguin samt anläggningen i Saarlouis. Under 2012 togs tanklagret i drift efter ett års byggtid. De tio lagertankarna rymmer upp till 18 000 kubikmeter eller 18 miljoner liter råmaterial för oljeproduktion. Tanklagret är än idag en bärande pelare för tillväxten hos LIQUI MOLY och Meguin.

Samma år gick startskottet för ytterligare ett stort investeringspaket. Företaget investerade ca 20 milj. euro i anläggningarna i Saarlouis och Ulm, bland annat i nya labbrum, jordtankar och ett centralt tanklager för recept med matrisdistribution, fyllningsanläggningar för dunkar och fat, installation av paketrobotar och ett etikettlager med systemstöd.

2016

10-årsjubileum

2016 hade LIQUI MOLY och Meguin rest tillsammans på samma väg – den ständiga tillväxtens väg – i tio år.

2017

Rekordomsättning med en växande företagsfamilj

Rekordmånad! För första gången i företagets historia slog LIQUI MOLY rekord i augusti 2017 med en omsättning om 50 milj. euro under en enda månad. Nästa månad följde nästa milstolpe. LIQUI MOLY-familjen slog rekord med 800 medarbetare.

2018

LIQUI MOLY hamnar under Würth-koncernens tak

Dåvarande VD Ernst Prost sålde sina LIQUI MOLY-andelar till Würth-koncernen. Han hade successivt köpt andelarna från grundfamiljen Henle sedan han började på LIQUI MOLY år 1990. Försäljningen av dessa andelar användes till att säkra framtiden för LIQUI MOLY och Meguin på lång sikt. Ernst Prost blev kvar som VD.

2019

Framåtskridande internationalisering och expansion av varumärkets räckvidd

Internationaliseringen av verksamheten under egen kontroll har utökats: Grundande av LIQUI MOLY Italia S.r.l. i Italien som fjärde dotterbolag och av LM France SAS i Frankrike som femte dotterbolag.

Samma år började LIQUI MOLY med reklam som officiell partner i mästarklassen inom ramen för Formel 1– större räckvidd går inte uppnå inom sportsponsring.

2020

Tillväxt trots hinder

Inte ens coronapandemin stoppade LIQUI MOLY. Företaget tog spjärn mot krisen med ett omfattande investeringsprogram – och nådde stor framgång. Trots den globala krisen steg årsomsättningen till ett nytt rekord. Baksidan av det hela: Vinsten halverades.

Samma år grundades det sjätte dotterbolaget LIQUI MOLY Australia PTY Ltd. i Australien.

2021

Familjen växer

I mars slog LIQUI MOLY igen! Den 1000:e medarbetaren hälsades välkomna in i verksamheten. I och med denna bedrift representerar LIQUI MOLY följande budskap – även i svåra tider med coronapandemi: Med 0 procent inslag av korttidsarbete byggde LIQUI MOLY upp sina specialistresurser, förstärkte teamet och seglade mot stormen – och detta tack vare ett starkt team med framgång!

2022

Glädje, avsked och sanktioner

Framgången fortsätter! LIQUI MOLY UK Ltd i Storbritannien blir det sjunde dotterbolaget och LIQUI MOLY Austria GmbH i Österrike blir företagets åttonde dotterbolag.

Efter 32 år lämnade Ernst Prost LIQUI MOLY på sin 65:e födelsedag för en välförtjänt pensionering. Günter Hiermaier, tidigare andra VD jämte Ernst Prost, blev därmed ensam VD.

I samband med Ukraina-konflikten införde LIQUI MOLY sanktioner och stoppade omedelbart alla affärer med Ryssland (och Vitryssland). Det var ett tufft beslut – Ryssland hade tidigare varit LIQUI MOLY:s största exportmarknad. Lyckligtvis hade affärerna i USA gått ännu bättre så att åtminstone en stor del av den förlorade försäljningen kunde kompenseras.

2023

LIQUI MOLY är redo för framtiden

Efter strategiskt övervägande blev Uli Weller andra VD jämte Günter Hiermaier. Detta beslut gav den säkerhet som behövdes för att LIQUI MOLY skulle bana väg för en lovande framtid.