Impresum

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm

Telefon: +49 731 1420-0
Telefaks: +49 731 1420-71

E-pošta: info@liqui-moly.de

Tvrtku LIQUI MOLY GmbH zastupa: Günter Hiermaier, dr. Uli Weller

Registarski sud: Općinski sud u Ulmu

Trgovački registar
Registracijski broj subjekta: HRB 1383

Porezni broj prema čl. 27a Zakona o porezu na promet: DE 147032867

Reg. br. prema OEEO: DE 40332182

Osoba odgovorna za sadržaj u skladu s čl. 55. Državnog ugovora o radiodifuziji i televizijskim medijima (njem. Rundfunkstaatsvertrag, RStV): Peter Baumann

Zaštita podataka: 
it.sec GmbH
Einsteinstr. 55, 89077 Ulm
Tel.: +49 731 20589 -24
E-pošta: datenschutz@it-sec.de