Εταιρικά στοιχεία

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm

Τηλέφωνο: +49 731 1420-0
Φαξ: +49 731 1420-71

E-mail: info@liqui-moly.de

Η LIQUI MOLY GmbH εκπροσωπείται από τους: Günter Hiermaier, Dr. Uli Weller

Δικαστήριο καταχώρησης: Περιφερειακό Δικαστήριο Ουλμ

Εμπορικό μητρώο
Αριθμός μητρώου: HRB 1383

Αριθμός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθ. 27α του νόμου περί του φόρου προστιθέμενης αξίας: DE 147032867

Α.Μ. ΑΗΗΕ DE 40332182

Υπεύθυνος περιεχομένου σύμφωνα με το άρθ. 55 της κρατικής σύμβασης για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (RStV): Peter Baumann

Προστασία δεδομένων:
it.sec GmbH
Einsteinstr. 55, 89077 Ulm
Tel.: +49 731 20589 -24
E-Mail: datenschutz@it-sec.de