• 11/10/2022

Motorolje uten olje?

#Bil
#Verksted

Hvorfor motorolje blir stadig mer tyntflytende og etter hvert kanskje ikke kommer til å inneholde olje i det hele tatt

Utviklingen går mot stadig mer tyntflytende motoroljer for å redusere drivstofforbruk og utslipp. Men motoren må også være konstruert for en slik olje, ellers kan det oppstå dyre skader. Men så tynn er det vanskelig å produsere motorolje – i hvert fall hvis den er basert på olje. Oliver Kuhn, assisterende leder for oljelaboratoriet hos LIQUI MOLY, forklarer bakgrunnen.

Hva handler tykk eller tynn motorolje om?

Oliver Kuhn: Motoroljens viskositet angis med to tall, for eksempel 5W-30. Det første tallet med «W» representerer viskositeten ved lave temperaturer, noe som betyr at oljen fortsatt er flytende ved lave temperaturer. Det andre tallet representerer høytemperaturviskositeten, det vil si hvor flytende oljen er ved høye temperaturer. For begge tallene gjelder: Jo høyere det er, desto mer viskøs og tyktflytende er oljen. Og omvendt: Jo lavere det er, desto tynnere er oljen.

Hvorfor blir motorolje stadig mer tyntflytende?

Oliver Kuhn: Det skyldes bilprodusentene og deres innsats for å redusere utslippene ytterligere. Jo tynnere motoroljen er, desto mindre kraft må motoren bruke for å pumpe den. Det reduserer drivstofforbruket. Denne effekten er ikke enorm, men tynn olje er en av mange momenter som bilprodusentene ser på for å øke bilens effektivitet. Vår oppgave som oljeprodusent er å utvikle motoroljer som er tyntflytende, samtidig som de gir den effekten som trengs.

Men hvordan kan en så tynn olje fortsatt smøre?

Oliver Kuhn: Det er bare mulig med moderne smøremiddelteknologi. Motoroljer består av to basiskomponenter: basisoljen og additivpakkene. Mens basisoljen var den viktigste kraftbæreren i motoroljen tidligere, er det i dag additivpakkene. De sørger ikke bare for rengjøring og rustbeskyttelse av tyntflytende oljer, men også for kjøling og smøring. Grunnoljen, altså den egentlige oljen, er knapt mer enn bare en bærer for additivpakkene. Moderne oljer består av knapt en tredjedel tilsetningsstoffer.

Hva skjer hvis jeg heller en tynn olje i en motor som ikke er konstruert for det?

Oliver Kuhn: Hvis en motor ikke er konstruert for det, må du ikke gjøre det i det hele tatt. Oljefilmen er rett og slett for tynn for motoren. Oljefilmen går i stykker. En sprukket oljefilm betyr sterk slitasje, som kan ødelegge lagrene. Noe som igjen kan føre til følgeskader og store skader på motoren.

Hva skjer hvis jeg fyller for tykk olje på motoren?

Oliver Kuhn: Den egentlige smøringen er et mindre problem, bortsett fra at drivstofforbruket øker. Oljepumpen må imidlertid arbeide mer for å presse den tykke oljen gjennom de små oljekanalene som er beregnet på tynn olje. Dermed kan den overbelastes og svikte. Og så står motoren helt uten smøring.

Hvordan vet jeg hvilken olje som er riktig for en bil?

Oliver Kuhn: Det betyr at du må se i håndboken for å se hvilken oljespesifikasjon som kreves. Eller du kan bruke den gratis oljeveiviseren på www.liqui-moly.com. Bare noen få klikk, så får du en oversikt over egnede oljer.

Hvor tyntflytende kan motorolje i det hele tatt bli?

Oliver Kuhn: Det er et spennende spørsmål. Den laveste viskositeten som er angitt for motorolje er 0W-8. Det er nesten en enkeltgradolje. I tillegg til smøring blir fordampningen et problem, fordi jo tynnere en olje er, desto lettere fordamper den. Med 0W-8 kan denne balansen bare opprettholdes på denne måten. For å oppnå enda lavere viskositet må man trolig satse på en helt annen kjemi, som ikke lenger er basert på olje. 0W-8 er imidlertid begrenset til det japanske markedet. Det er bare den japanske bilstandardorganisasjonen JASO som har offentliggjort spesifikasjoner for 0W-8, mens hverken den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA eller den amerikanske API har levert lignende spesifikasjoner. I tillegg er 0W-8 kun beregnet på bensinmotorer. For dieselmotorer er 0W-20 for tiden den laveste viskositeten. Dette skyldes høyere trykkbelastning.

Så tynne motoroljer ser man fremfor alt i biler. Hva med motorsykler, nyttekjøretøyer og båter?

Oliver Kuhn: Den meste utviklingsarbeidet med tyntflytende motoroljer skjer på personbilområdet. For nyttekjøretøyer finnes det riktignok også en trend mot tynnere oljer, men dette skjer mye langsommere. Her er det viktig å spare drivstoff på grunn av større slitasje. Når det gjelder motorsykler, er det også en trend mot tynnere oljer, men bare til xW-30. Det skyldes også at motoroljen på mange modeller må smøre giret og derfor ha spesielle egenskaper. Båter har vanligvis ikke behov for lav temperaturviskositet – ved minus 20 °C er det svært få som er på vannet. I tillegg endrer ikke motorteknologien seg like raskt som for biler.

Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Telefon:
+49 731 1420-890
Faks:
+49 731 1420-82
E-postadresse:
tobias.​gerstlauer@​liqui-​moly.de