• 11/10/2022

Motorolja utan olja?

#Bil
#Verkstad

Därför blir motoroljor allt tunnare – och kanske inte, om det är möjligt, innehåller någon olja framöver

Utvecklingen går mot allt tunnare motoroljor för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Men motorn måste också vara konstruerad för sådan olja – annars finns det risk för dyra skador. Motoroljan kan inte bli hur tunn som helst – åtminstone inte om den är oljebaserad. Oliver Kuhn, ställföreträdande chef för oljelaboratoriet hos LIQUI MOLY, förklarar läget.

Vad är grejen med tjock- eller tunnflytande motorolja?

Oliver Kuhn: Motoroljans viskositet anges med två siffror, till exempel 5W-30. Den första siffran med ”W” står för viskositeten vid låga temperaturer, alltså hur flytande oljan är vid låga temperaturer. Den andra siffran anger oljans viskositet vid höga temperaturer, dvs. hur flytande oljan är vid höga temperaturer. För båda siffrorna gäller: Ju högre dem är, desto tjockare är oljan. Och tvärtom: Ju lägre dem är, desto tunnare är oljan.

Varför blir motorolja allt tunnare?

Oliver Kuhn: Det beror på biltillverkarna och deras arbete med fortsatt minskade fordonsutsläpp. Ju tunnare en motorolja är desto mindre kraft behöver motorn för att pumpa den. Det optimerar bränsleförbrukningen. Denna effekt är inte jättestor, men tunn olja är en av många justerskruvar som biltillverkarna vrider på för att förbättra fordonens effektivitet. Vår uppgift som oljetillverkare är då att utveckla motoroljor som är tunnflytande men ändå ger den prestanda som krävs.

Men hur kan så tunn olja smörja ordentligt?

Oliver Kuhn: Det går bara med den senaste smörjmedelstekniken. Motoroljor består av två grundkomponenter: grundoljan och tillsatspaketen. Tidigare var grundoljan den viktigaste prestandabäraren – idag är det tillsatspaketen. De är inte bara till för rengöring och korrosionsskydd av tunnflytande oljor utan behövs också för kylning och smörjning. Grundoljan, alltså den egentliga oljan, är då knappt mer än bara en bärande vätska för tillsatspaketen. Moderna oljor består till knappt en tredjedel av tillsatspaket.

Vad händer om jag fyller på med en så tunn olja i en motor som inte är konstruerad för det?

Oliver Kuhn: Man ska inte fylla på tunn olja i en motor som inte är konstruerad för det. Då blir oljefilmen helt enkelt för tunn för motorn. Den kommer inte att hålla och spricker. Sprucken oljefilm innebär kraftigt ökat slitage som kan leda till sönderslitna lager. Det kan i sin tur resultera i följdskador och till och med allvarliga motorskador.

Vad händer om jag fyller på för tjock olja i motorn?

Oliver Kuhn: I sådant fall blir den egentliga smörjningen ett mindre problem, men bränsleförbrukningen ökar. För att pressa den tjocka oljan genom de små oljekanalerna som är utformade för tunn olja måste oljepumpen arbeta mer. Det kan leda till att den överbelastas och slutar fungera. Och då står motorn helt utan smörjning.

Hur vet jag vilken olja som är rätt för ett fordon?

Oliver Kuhn: Information om vilken olja som är rätt för ett visst fordon finns i handboken. Man kan också använda sig av den kostnadsfria oljeguiden på www.liqui-moly.com. Där får du en översikt med passande oljor på bara några klick.

Hur tunnflytande kan motorolja överhuvudtaget bli?

Oliver Kuhn: Det är en spännande fråga. Den lägsta viskositet som för närvarande anges för motorolja är 0W-8. Det är nästan en singelgradeolja. Förutom smörjningen är svårigheten här framför allt förångningen, eftersom ju tunnare en olja är, desto lättare förångas den. Hos 0W-8 lyckas denna balans men för ännu lägre viskositeter krävs förmodligen en helt annan kemi som då inte längre baseras på olja. 0W-8 är ändå begränsat till den japanska marknaden. Endast JASO, den japanska bilstandardorganisationen, har hittills publicerat specifikationer för 0W-8. Varken ACEA, det europiska biltillverkarförbundet, eller API, det amerikanska oljeinstitutet, har gjort detta. Dessutom är 0W-8 enbart avsett för bensinmotorer. För dieselmotorer är 0W-20 den för närvarande lägsta viskositeten. Det beror på den högre tryckbelastningen.

Så tunna motoroljor finns för framförallt bilar. Hur ser det ut för motorcyklar, nyttofordon och båtar?

Oliver Kuhn: Det absolut största utvecklingsarbetet för tunnflytande motoroljor sker inom personbilsområdet. Inom nyttofordon finns det visserligen också en trend som går mot tunnare oljor men utvecklingen sker betydligt långsammare. Här är oron stor för att bränslebesparingar istället ska resultera i kostnader för ökat slitage. Trenden med tunnare oljor går också att hitta inom motorcykelbranschen men endast upp till xW-30. Det beror också på att motoroljan i många modeller smörjer växellådan och därför måste ha speciella egenskaper. Och för båtar saknas i allmänhet behovet av låg viskositet vid låga temperaturer – vid minus 20 °C går de ju åtminstone på vattnet. Dessutom förändras inte motortekniken lika snabbt som för bilar.

Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Telefon:
+49 731 1420-890
Fax:
+49 731 1420-82
E-post:
tobias.​gerstlauer@​liqui-​moly.de