Rengjøring av dieselpartikkelfilteret

Høye utslipp, komplikasjoner med eksosanlegget og dyre reparasjoner – dette er problemer du kan unngå med profesjonell og regelmessig rengjøring av dieselpartikkelfilteret.

Dieselpartikkelfilteret (DPF) har som oppgave å redusere utslippene fra dieselbiler. Filteret fanger opp 90 % av alle sotpartikler som oppstår i motoren i forbrenningsprosessen og hindrer at de slippes ut i miljøet.

Over tid kan det imidlertid samle seg et lag med sot og aske i dette filteret, noe som blokkerer luftstrømmen og reduserer filterets effektivitet. Vanligvis skal det rengjøre seg selv under kjøring. Men det krever at eksostemperaturen må da overstige sotentenningstemperaturen på 550 grader celsius. Denne prosessen der den avleirede soten brenneskalles "regenerering". Da oppstår det hovedsakelig karbondioksid (CO₂) og vanndamp. Resten blir igjen i filteret som aske.

Spesielt ved hyppig kjøring av korte strekninger eller mye kjør og stopp hender det at temperaturen for forbrenning i partikkelfilteret ikke blir høy nok. Derfor opplever biler som brukes mye til bykjøretøy eller kun til kortere turer ofte et problem med tilstoppet dieselpartikkelfilter.

Derfor er rengjøring av dieselpartikkelfilteret så viktig

Et tilstoppet dieselpartikkelfilter kan føre til alvorlige skader på motorsystemet. Mulige konsekvenser: 

 • akutt fare for turbo- eller motorskade
 • økt drivstofforbruk og redusert motoreffekt samt redusert gassrespons på grunn av økt eksosmottrykk
 • forringelse av turboladeren, partikkelfilteret og EGR-systemet
 • grenseverdier for finstøv og eksos kan ikke lenger overholdes og oppfyller muligens ikke de foreskrevne utslippsstandardene, noe som har negativ innvirkning på hovedkontroll eller avgasskontroll
 • reduserte regenereringsprosesser som følge av redusert kapasitet i dieselpartikkelfilteret på grunn av askeavleiringer
 • dyr reparasjon eller utskifting av dieselpartikkelfilteret

Derfor er det lurt å utføre service på dieselpartikkelfilteret. Dette sikrer at filteret fungerer som det skal, og du unngår alvorlige konsekvenser og kostbare reparasjoner.

Hvor ofte bør dieselpartikkelfilteret rengjøres?

Rengjøring er ikke alltid nok: Hvis dieselpartikkelfilteret er fylt med for mye aske, må partikkelfilteret demonteres og skiftes ut. For å utsette dette arbeidet så lenge som mulig og øke levetiden til dieselpartikkelfilteret, anbefaler vi at du utfører service på dieselpartikkelfilteret med jevne mellomrom.

For en service på dieselpartikkelfilteret er betydelig billigere enn en utskifting eller reparasjon.

Intervallet avhenger i stor grad av bilens bruk, alderen på dieselpartikkelfilteret og kjørelengde. Kontakt et LIQUI MOLY serviceverksted for mer informasjon om når bilens dieselpartikkelfilter må på service. Vi anbefaler rengjøring og skylling av dieselpartikkelfilteret ved hver annet oljeskift eller ved hver store service.

 

Finn et LIQUI MOLY serviceverksted i nærheten

Rengjøring av dieselpartikkelfilteret bør alltid utføres av en fagperson! Ellers er det fare for varig skade på følsomme komponenter. Alle LIQUI MOLY serviceverksteder kan gi deg råd.

Finn et verksted

Tverrsnitt av et dieselpartikkelfilter (venstre: tilstoppet dieselpartikkelfilter, høyre: rent dieselpartikkelfilter)

Fordeler ved rengjøring av dieselpartikkelfilteret

 • Reduksjon av utslipp av skadelige stoffer, noe som optimaliserer røykturbiditeten før utslipp av avgasser
 • Forlenger levetiden til dieselpartikkelfilteret
 • Fjerning av tette eller sotforurensninger som har satt seg fast på overflaten av dieselpartikkelfilteret
 • Senker drivstofforbruket
 • Økt driftssikkerhet for dieselmotorer
 • Rengjøring av filteret når det sitter på plass krever mindre arbeid, er billigere og er bedre med tanke på katalysatoren