Bremseservice

Når ble bremsene dine sist vedlikeholdt og kontrollert? Kjenner du bremsenes tilstand godt nok til å vite at du kjører trygt?

Bremsene er en av de viktigste delene i bilen din. For å unngå at bremsene svikter, oppdage skader tidlig og unngå kostbare reparasjoner, anbefaler vi regelmessig vedlikehold av bremsesystemet for å sikre bremsenes funksjonalitet og dermed også kjøresikkerheten. Dette omfatter kontroll av tilstanden til bremseklosser, bremseskiver og -slanger samt bremsevæske.

Bremsesystemets komponenter og funksjonsmåte

Bremsebelegg og bremseskiver

Bremseklossene er kontaktpunktet mellom bremseklossene og bremseskivene, som til syvende og sist er ansvarlige for nedbremsingen av bilen. Ved bremsing presses bremseklossene hydraulisk mot bremseskiven. Kontakten fører til at bilen bremser ned, men også til slitasje på bremsebelegg og -skiver. Hvis dette slitasjepunktet overskrider sitt maksimum, blir bremselengden lengre, bilen trekker til siden ved bremsing og bremseegenskapene blir dårligere.

Bremseslange og -væske

Bremseslangen transporterer bremsevæsken. Skade eller lekkasje i slangen medfører stor fare. I verste fall reagerer ikke bremsepedalen som vanlig og "faller gjennom", fordi det ikke kan bygges opp et hydraulisk trykk, og det dermed ikke lenger er mulig å bremse.

Bremsevæsken forbinder pedalen med bremseklossene ved hjelp av hydraulisk kraftoverføring. Siden bremsevæsken er hygroskopisk (aktivt tiltrekker og binder vann), absorberer den vann over tid. Høy vannandel fører til at det dannes luftbobler i bremsesystemet når vannet koker opp ved høye temperaturer og trykk. Dette fører til redusert hydraulisk kraftoverføring via bremseslangene til bremsesylinderen og dermed til redusert bremsevirkning.. I tillegg fremmer vannandelen korrosjon i bremsehydraulikken.

Derfor er profesjonell bremseservice så viktig

For din kjøresikkerhet er det ekstremt viktig at alle bremsekomponentene fungerer som de skal og at slitte deler skiftes ut i tide. Hvis du ikke gjør det, kan det få alvorlige konsekvenser:

 • redusert bremseeffekt og lengre bremsestrekning
 • forsinket bremsing
 • bilen trekker i én retning under bremsing
 • funksjonsevnen til bremsepedalen blir nedsatt
 • mulige følgeskader og -kostnader på diverse komponenter
 • korrosjon i bremsehydraulikken
 • økt fare for ulykker

Når er det på tide å vedlikeholde bremsene?

Avhengig av førerens kjøre- og bremseatferd, slites slitedelene i ulik grad. Derfor er det ikke mulig å si noe om hvor ofte eller når bremsebeleggene eller bremseskivene må skiftes ut. Også lange tider med stillstand fører til raskere slitasje på grunn av korrosjon på bremseskivene og kontaktflatene til bremseklossene. Hvis du er usikker og ikke kan vurdere tilstanden til bremsene selv, anbefaler vi at du lar en fagperson kontrollerer bremsesystemet.

Du må imidlertid først og fremst få utført bremseservice når bremsevarsellampen tennes eller du merker at bremseprosessen ikke fungerer som den skal, bremsevirkningen svekkes eller bremsepedalen reagerer med forsinkelse.

Indikasjoner på feilfunksjon er også:

Uvanlige lyder som piping, skriking eller gnissing
Bremseklosser monteres som regel fra fabrikken uten høytemperaturpasta mellom kontaktflatene til bremseklaven. På grunn av manglende smøring beveger ikke bremseklossene seg langt nok bort fra bremseskiven etter bremsingen. For liten avstand fører til at det forblir lett kontakt etter bremsing. Men også kvaliteten, når slitasjegrensen er nådd, lange stillstandstider eller feil montering kan være årsaker til irriterende støy og føre til raskere slitasje på komponentene.

(Ujevn) synlig slitasje på bremseklosser og bremseskiver
Bremsesystemets alder eller skade på tetningsmansjetten kan føre til at styrepinnen på bremsekaliperen slutter å fungere. Dette begrenser bremsekraften og fører til ujevn slitasje på bremseklossene. Men det er også viktig å unngå regelmessig slitasje på bremseklosser og bremseskiver under den minimumsgrensen som er spesifisert av kjøretøyprodusenten.

Finn ditt nærmeste LIQUI MOLY serviceverksted

Bremseservicen må utføres av en fagperson som har fått nødvendig opplæring! Ellers kan mangler på bremsesystemet overses og ikke registreres som mulige farer. Montering av nye bremseklosser eller bremseskiver samt reparasjon av bremseslanger krever også profesjonell hjelp.

Som følge av funksjonsslitasje på mange deler av bremsesystemet, er en regelmessig sjekk av bremsesystemet et grunnleggende krav for at du skal kunne ferdes trygt på veien.. Alle LIQUI MOLY serviceverksteder gir deg gjerne råd.

Finn et verksted

Fordeler ved profesjonell bremseservice

 • kontroll av bremseklosser, -skiver og -ledninger/-slanger samt elektronikk
 • kontroll av bremsevæsken med hensyn til påfyllingsmengde, vanninnhold og kokepunkt og skifte av bremsevæske om nødvendig
 • Kontroll av parkeringsbremsen
 • god kjøresikkerhet som følge av tidlig registrering og effektiv reparasjon av skader

 • bedre kjøreegenskaper takket være roligere gange og redusert slitasje på komponenter

 • unngå ujevn slitasje eller støy fra bremsen