Selskapets historie

Viktige milepæler for LIQUI MOLY etter at selskapet ble grunnlagt i 1957: Vår forpliktelse til innovasjon, vekst og førsteklasses kvalitet i alt vi gjør.

Siden grunnleggelsen i 1957 har LIQUI MOLY nådd mange viktige milepæler: fra introduksjon av banebrytende produkter og konsepter for selskapet selv og bransjen, til vellykket erobring av internasjonale markeder og kontinuerlige investeringer i forskning og utvikling. Prestasjoner som gjenspeiler vårt urokkelige engasjement og ønske om å møte kundenes behov og bygge en global tilstedeværelse.

1957

Hvordan det hele startet

I etterkrigsårene ble det i US-Army-butikkene forhandlet en blikkboks, under merkenavnet LIQUI MOLY, som inneholdt det faste smøremiddelet molybdendisulfid (MoS2) i flytende form. Denne substansen ble tilsatt i motoroljen for å sikre nøddriftsegenskaper hvis det plutselig skulle gå tomt for olje. Flyene fra andre verdenskrig dro allerede nytte av dette middelet. MoS2 var på den tid standardinventar hos ethvert fly i den amerikanske luftstyrken. Hvis oljetanken skulle bli truffet av en kule og tømmes helt, ville det faste smøremidlet som heftet til metallflatene, gjøre det mulig for piloten å nødlande trygt.

Hans Henle kjøpte navnerettighetene til LIQUI MOLY og den tilhørende patenten på oljeadditivet med molybdendisulfid (MoS2). Dette ble fødselsdatoen for LIQUI MOLY. 31.03.1957 ble LIQUI MOLY GmbH ført inn i foretaksregisteret. Selskapet ekspanderte raskt, og hadde allerede etter ett år vokst ut av hovedkontoret i Donaubastion i Ulm. I Olgastraße i Ulm (Schwaben) – som den gang fortsatt var en liten by – åpnet LIQUI MOLY salg av sitt kjerneprodukt: KFZ 1 – selvsagt basert på MoS2. Additivet for kjøretøy har fått en modernisering, men er fortsatt en fast del av sortimentet under navnet Oil Additive.  

Da selskapet ble stiftet, var molybdendisulfid et virkestoff som ble brukt i en rekke produkter i industrien og bilsektoren. Det første produktsortimentet bestod av KFZ 1, KFZ 2 KFZ 3 og KFZ 4, dvs. oljetilsetning, giroljetilsetning, universalfett og monteringspasta med MoS2.

1970

Markedsledende posisjon, de første motoroljene og firmafargene

Tidlig på 1970-tallet begynte man i Tyskland å samarbeide med representanter fra fabrikkene. I tillegg kikket man nå også utover landegrensene. Ungarn, det tidligere Jugoslavia, Østerrike og Sveits var de første landene utenfor Tyskland der LIQUI MOLY-additiver ble forhandlet. Det ble også knyttet første kontakter til Chile og Argentina.

Produktutvalget, som på dette tidspunktet i all hovedsak bestod av MoS2-produktene, ble i begynnelsen av 1970-tallet utvidet med sikkerhetsbelter og barneseter. De første drivstoffadditivene kom i 1973. Denne produktkombinasjonen utgjorde hovedvirksomheten frem til slutten av tiåret og ga LIQUI MOLY en enestående posisjon på det tyske markedet for tilsetningsstoffer frem til i dag.

Da selskapet på slutten av 1970-tallet begynte med motorolje, ble det et nytt trinn på suksesstigen. Tradisjonen tro ble de første motoroljene, som ble tilvirket i fire viskositeter, tilsatt MoS2-slitasjebeskyttelse fra LIQUI MOLY allerede i fabrikken. Samtidig som produktsortimentet ble utvidet til å inkludere motorolje, endret også merket utseende. «LM» ble til «LM LIQUI MOLY» og blått, hvitt og rødt ble valgt som firmafarger.

Effektiv markedsføring sørget allerede tidlig for merkevarebevissthet. Spektakulært og uforglemmelig: Bodensee rundt med to folkevogner, uten motorolje, bare med MoS2-oljeadditiv. Denne kraftdemonstrasjonen av ytelsen og kvaliteten til LIQUI MOLY-produktene ble straks fanget opp av pressen. Merket og produktene ble også for første gang markedsført innenfor motorsport. 

1978

Egenproduksjon

I 1978 ble det tatt en sjefsbeslutning som skulle bli avgjørende for selskapets suksess: LIQUI MOLY produserte fra nå av additiver på egen hånd. Hovedkontoret ble i den forbindelse flyttet fra bykjernen og ut til utkanten, i Ulm-Lehr, der det ligger den dag i dag. Produksjonshallen fra 1985 ble utvidet med et nytt plukklager og lagerbygg som fortsatt er i drift. 

Ved siden av additiver og motoroljer ble LIQUI MOLY-sortimentet utvidet jevnt og trutt de neste årene. I dag omfatter det et bredt spekter av service-, vedlikeholds- og pleieprodukter både til privat bruk og for profesjonell bruk i verksteder og industri.

1982

LIQUI MOLY i Formel 1

Etter å ha vært sponsor for sportsbiler i en årrekke, gikk LIQUI MOLY inn som samarbeidspartner for ATS-teamet i Formel 1 – motorsporten over alle – i 1982. 

1983

Flere distribusjonskanaler

Med markedspenetrasjon som mål i Tyskland begynte LIQUI MOLY i 1983 å levere til forbruker-, bygg- og DIY-markedene, og produktene til selskapet ble distribuert i samtlige relevante salgskanaler over hele landet. Biltilbehør som bl.a. sikkerhetsbelter, barneseter og kjettinger, som frem til da hadde vært en del av LIQUI MOLYs sortiment, ble faset ut i årene som fulgte. I stedet ønsket man å satse fullt og helt på selskapets kjernekompetanse innenfor kjemiske bilprodukter.

1985

Endring i ledelsen

I 1985 gav Hans Henle roret over til sønnen Rudolf, og i 1993 tok Johannes Henle og Ernst Prost over ledelsen av driften.

1986

Et viktig konkurransefortrinn

LIQUI MOLY fikk sitt endelige gjennombrudd med motoroljer på det tyske markedet i 1986. Selskapet ville ikke bare selge oljer og additiver, men tilby kundene en komplett pakke. Et konsept for innsamling og avhending av gammel olje gjorde oljevirksomheten komplett. Tiltaket var et viktig bidrag til å vinne kundenes tillit.

Innføringen av oljebeholdere skapte et ytterligere konkurransefortrinn. Det dreide seg her om et system av oljebeholdere som kunne skiftes ut og etterfylles, og som kundene bare betalte engangspant på. En annen hjørnestein i konseptet var utstyret som verkstedene trenger for å sikre forskriftsmessig utførte oljeskift. Verkstedkundene fikk alt dette utstyret gratis mot å forplikte seg til å ta imot olje. LIQUI MOLY forstod raskt at det å være kundeorientert var et stort konkurransefortrinn i oljebransjen. Bærekraftaspektet kom dermed nesten av seg selv: Emballasjeavfall i form av tomme fat og dunker ble langt på vei unngått. LIQUI MOLY var miljøbevisst allerede den gang, og har siden fortsatt å ha en proaktiv tilnærming.

1987

Lansering av LIQUI MOLY-oljedunkene

I 1987 kom den eksklusive dunken som LIQUI MOLY-motoroljene fortsatt selges i. Denne beholderen er en sentral bestanddel av merkevaren. LIQUI MOLY hadde vært nummer én på additiver på det tyske markedet i en årrekke, og hevdet seg nå i toppen også med motoroljene sine. Det mellomstore foretaket var dermed for alvor blitt en konkurrent til de mange store konsernene.

1990

Overtakelse av Meguin og drastisk endring i distribusjonen

På begynnelsen av 1990-tallet begynte samarbeidet med den saarlandske oljeprodusenten Meguin, som nå er et heleid datterselskap av selskapet.

Samme år kom Ernst Prost til selskapet som markeds- og salgssjef og Günter Hiermaier, den nåværende administrerende direktøren. Dette staket også ut kursen for utviklingen av det fortsatt lille selskapet med noen titalls ansatte til et globalt foretak. Noen av tiltakene var drastiske: Samarbeidet med eksklusive fabrikkrepresentanter i Tyskland hemmet utvidelsen av LIQUI MOLYs distribusjon. Kort sagt ble alle eksklusive kontrakter sagt opp. Dette skapte muligheten for samarbeid med nye distribusjonspartnere. Suksessen med dette tiltaket viste seg i løpet av kort tid. I distribusjonskanalen faghandel økte omsetningen brått. Og avhengigheten av store kunder ble redusert.

Logoen endret seg også i løpet av tiårene siden selskapet ble grunnlagt.

1996

Ny ledergruppe

I tidsrommet 1996–1998 kjøpte Ernst Prost alle LIQUI MOLY-andelene fra grunnleggerfamilien, og ble administrerende direktør.

2006

Familieforøkelse

I 2006 ble Meguin GmbH & Co. KG 100 % datterselskap til LIQUI MOLY. Året etter fulgte to nye datterselskaper: LIQUI MOLY Sør-Afrika og Portugal (i dag LIQUI MOLY Iberia) og 2008 LIQUI MOLY USA.

2011

Vekst og investering hos LIQUI MOLY

LIQUI MOLY fortsatte å vokse. Ikke minst takket være en ny markedsføringsstrategi som innbefattet den første landsdekkende tyske markedsføringskampanjen i 2008 og den første TV-reklamekampanjen i 2010. Kampanjene ble en stor suksess, og gjorde daværende administrerende direktør Ernst Prost til entreprenøren med flest talkshow-opptredener. Suksessen fikk følger også for arbeidsstokken, og i 2011 rundet den globale LIQUI MOLY-familien 500 medarbeidere. En viktig milepæl i LIQUI MOLYs suksesshistorie så langt!

Med den kontinuerlige veksten fulgte store investeringer. 24. april 2011 la man ned grunnsteinen for tankanlegget i Saarhafen Dillingen. Bedriftsgruppen investerte åtte millioner euro, opprettet 30 nye arbeidsplasser, og sikret dermed fremtiden til de to firmaene LIQUI MOLY og Meguin samt byen Saarlouis. Tankanlegget tok ett år å bygge og ble satt i drift i 2012. De ti lagringstankene rommer opptil 18 millioner kubikkmeter eller 18 millioner liter råstoff for oljeproduksjon. Tankanlegget er fortsatt en av bæresøylene for vekst for LIQUI MOLY og Meguin.

Samme år ble det satt av penger til enda en stor investeringspakke. Bedriftsgruppen besluttet å investere 20 millioner euro i Saarlouis og Ulm. Pengene skulle gå til blant annet nye laboratorier, jordtanker og et sentralisert oppskriftstanklager med matrisefordeling, tappeanlegg for dunker og fat, installasjon av pakkeroboter og et systemstøttet etikettlager.

2016

Tinnbrylllup

LIQUI MOLY og Meguin kunne i 2016 feire 10-år med felles vekst.

2017

Rekordomsetning og økende arbeidsstokk

Rekordmåned! I august 2017 satte LIQUI MOLY ny omsetningsrekord med 50 millioner på én måned. Måneden etter kom en ny milepæl. LIQUI MOLY rundet da 800 medarbeidere.

2018

LIQUI MOLY blir en del av Würth-konsernet

Daværende administrerende direktør Ernst Prost solgte LIQUI MOLY-andelene sine til Würth-konsernet. Dette var andeler han gradvis hadde kjøpt av grunnleggerfamilien Henle siden han kom til selskapet i 1990. Salget av andelene skulle sikre LIQUI MOLYs og Meguins fremtid på lang sikt. Ernst Prost fortsatte i stillingen som administrerende direktør.

2019

Økende internasjonalisering og merkevarebevissthet over landegrensene

Internasjonaliseringen av virksomheten under egen kontroll ble utvidet: LIQUI MOLY Italia S.r.l. ble stiftet som fjerde datterselskap i Italia, og LM France SAS som femte datterselskap i Frankrike.

Samme år begynte LIQUI MOLY å markedsføre seg som offisiell Formel 1-partner – større rekkevidde er det ikke mulig å få innenfor idrettssponsing.

2020

Vekst til tross for hindringer

Heller ikke LIQUI MOLY ble skånet for corona-pandemien. Takket være et stort investeringsprogram stod selskapet seg imidlertid godt gjennom krisen. Til tross for den globale krisen ble årsomsetningen rekordhøy. Medaljens bakside: Fortjenesten ble halvert.

Samme år ble det sjette datterselskapet, LIQUI MOLY Australia PTY Ltd., etablert i Australia.

2021

Familien vokser

I mars nådde LIQUI MOLY en ny milepæl! Selskapet kunne nå ønske medarbeider nummer 1000 velkommen. LIQUI MOLY gikk foran med et godt eksempel i en vanskelig tid: Med nyansettelser og 0 % permitteringer skapte LIQUI MOLY et sterkt team og red av stormen!

2022

Glede, avskjed og sanksjoner

Livet går videre! LIQUI MOLY UK Ltd. og LIQUI MOLY Austria GmbH ble etablert som datterselskap sju og åtte i henholdsvis Storbritannia og Østerrike.

I en alder av 64 år pensjonerte Ernst Prost seg etter 22 år hos LIQUI MOLY. Günter Hiermaier, som tidligere hadde vært viseadministrerende direktør sammen Ernst Prost, ble dermed eneste administrerende direktør.

På grunn av konflikten i Ukraina, valgte LIQUI MOLY å straks innstille handelen med Russland (og Hviterussland). Da Russland har vært LIQUI MOLYs største eksportmarked, var det en tøff beslutning å ta. Heldigvis gikk den amerikanske virksomheten desto bedre, slik at en stor del av omsetningstapet kunne kompenseres.

2023

LIQUI MOLY stiller godt rustet til fremtiden

Etter en strategisk overveielse ble Dr. Uli Weller utnevnt til viseadministrerende direktør sammen med Günter Hiermaier. Denne beslutningen gir sikkerhet for at LIQUI MOLY fortsetter å bane vei i en lovende fremtid.