Ansvar

Bedrifter er mye mer enn rent økonomiske aktører. De har også et samfunnsansvar. Hos LIQUI MOLY lever vi opp til dette på mange måter.

Vi er bevisste på vårt samfunnsansvar. Det er en viktig del av vår daglige forretningsfilosofi. Vi arbeider kontinuerlig for å bidra positivt til samfunnets utvikling og dermed leve opp til dette ansvaret. Vi arbeider alltid med fokus på omtanke og åpenhet.

Kvalitet, miljø- og arbeidsstyring

LIQUI MOLY er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001 (kvalitet), EN ISO 14001 (miljø) og DIN EN ISO 45001 (arbeidsmiljø). 

Sertifikat

Bærekraft

LIQUI MOLY står for pionerånd, toppteknologi og bærekraftig vekst. Like opptatt som vi er av ytelse og kvalitet, er vi når det gjelder håndtering av energi og naturressurser. Derfor produserer vi så miljøvennlig som mulig, og vi optimaliserer kontinuerlig alle anlegg og prosesser med hensyn til miljøet.

Bærekraftrapport

Utmerkelsen EcoVadis

LIQUI MOLY er et verdibasert selskap. Spørsmål om sosiale, bedriftsmessige og selvfølgelig også miljømessige forpliktelser driver oss videre.

Det uavhengige kredittvurderingsselskapet EcoVadis belønnet vårt engasjement for bærekraft med Sølvmedalje i 2024. De vurderte blant annet våre tiltak innen arbeids- og menneskerettigheter, bærekraftige innkjøp, etiske prinsipper og miljøansvar.

Resultatet vårt plasserer oss blant de 15 % beste av de mer enn 90 000 selskapene som er vurdert.

Samfunnsengasjement

Med støtte fra Aktion Mensch har vi i mange år støttet en rekke sosiale prosjekter for økt inkludering i Tyskland. På den måten bidrar vi til et selvstendig liv for mennesker med og uten funksjonshemming og fortil like muligheter for barn og unge. Dette er ikke bare hjertesaken til Aktion Mensch, men også for oss.

Etiske retningslinjer for leverandører

Kjerneprinsipper som gjensidig tillit, respekt, menneskelighet, forutsigbarhet og ærlighet utgjør kjernen i forholdet til leverandørene våre. Våre etiske retningslinjer for leverandører fastsetter et obligatorisk minimumskrav som leverandørene våre må etterleve og implementere. De er basert på den generelle erklæringen om menneskerettigheter og prinsippene for internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig selskapsledelse.

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer utgjør et "orienteringsrammeverk" og uttrykker forståelse for verdiene til LIQUI MOLY-konsernet. Det handler om ansvar, etikk og korrekt atferd, som vi ikke bare forventer av våre kolleger, men også fra våre forretningspartnere. Atferdsregler som definerer oss sammen!

Etiske retningslinjer

Varslerbeskyttelse

Vår bedriftskultur er preget av gjensidig tillit, forutsigbarhet, ærlighet og rettskaffenhet både internt og eksternt. Derfor er det viktig for oss å bekjempe kriminell og ulovlig atferd. Ved konkrete tegn på lovbrudd eller annen ulovlig atferd, ønsker vi at du skal kunne informere oss om dette.

Ekstern varslingsenhet Etterlevelsesansvarlig