• 14/11/2022

Motorolja: mineralisk, syntetisk eller helsyntetisk?

#Bil
#Camping
#Flygplan
#Industri
#Kommersiella fordon
#Marin
#Motorcykel
#Trädgård
#Verkstad
#Veteranbil

Den tyska oljespecialisten LIQUI MOLY förklarar skillnaden och berättar vad som verkligen är viktigt

Motorolja har utvecklats från ett enkelt smörjmedel till en högteknologisk vätska. Samtidigt ökar antalet sorter av olja och deras specifikationer kraftigt. Oliver Kuhn, ställföreträdande chef för oljelaboratoriet hos LIQUI MOLY, ger en översikt och förklarar vad som verkligen gäller.

Vilka oljor finns det?

Oliver Kuhn: Motorolja kan grovt delas in i två kategorier: mineralisk och syntetisk olja. Mineralisk olja förlorar hela tiden i betydelse för bilar eftersom den inte är så högpresterande. Moderna motorer kräver mycket mer av oljan än gamla motorer. Dessa krav uppfylls endast av syntetisk olja.

Alltså är syntetisk olja en bästa oljan?

Oliver Kuhn: Ja, men man kan också blanda en mineralisk olja med en syntetisk olja. Sådana delsyntetiska oljor spelar allt mindre roll på marknaden eftersom prestandan även här inte är tillräckligt bra på grund av den mineraliska andelen.

Låter komplicerat. Men då är alla syntetiska oljor likvärdiga?

Oliver Kuhn: Tyvärr inte det heller. Det finns två olika sätt som syntetisk olja kan tillverkas på. På det ena sättet erhåller man till slut så kallad PAO-olja. Det är den klassiska syntetiska oljan som kom ut på marknaden under 1970-talet. Den är kemiskt ganska ren och därmed mycket högpresterande men också mycket dyr att tillverka. På det andra sättet tillverkas oljan genom Hydro-Cracking,varför denna olja också kallas HC-olja på fackspråket. HC-olja är modernare och kom fram under 1990-talet. Den erbjuder bästa möjliga prestanda för alla moderna motorer.

Är det bättre att använda en PAO-olja istället för en HC-olja?

Oliver Kuhn: Detta val finns ofta inte. Nästan all oljeutveckling sker i dag baserat på HC-olja. Många oljespecifikationer kan bara uppfyllas med HC-olja.

Var upptäcker jag vilken syntetisk olja det handlar om?

Oliver Kuhn: Det är inte så enkelt eftersom det inte finns någon enhetlig terminologi. I USA får till exempel både PAO-olja och HC-olja betecknas som helsyntetiska, medan här hos oss i Tyskland får man bara göra det med PAO-olja. Därför betecknar vi vår HC-olja med begreppet "Syntesteknik". Andra oljetillverkare använder begrepp som "100 % syntetisk" eller "syntetisk blandning", även om det inte är klart vad man menar med det.

Det är ganska förvirrande.

Oliver Kuhn: Det stämmer. Men frågan om vilken syntetisk olja det är faktiskt i grunden ovidkommande för bilförare och verkstäder. Det är inte det som bestämmer vilken olja som förmodas vara bäst. Avgörande är att oljan uppfyller specifikationerna som biltillverkaren har fastställt för sin modell. Det står i instruktionsboken till bilen eller så kan man använda vår kostnadsfria oljeguide på www.liqui-moly.com.

När specifikationerna uppfylls så är det också ovidkommande om det är en PAO-olja eller en HC-olja?

Oliver Kuhn: Rätt. I alla fall så får tillsatspaketen hela tiden en större betydelse. De är idag en motoroljas viktigaste beståndsdel förutom den egentliga oljan. Det är de som sörjer för en stor del av en motoroljas prestanda. Hos en helt modern motorolja är den egentliga oljan knappt mer än transportvätskan för tillsatspaketet.

Varför fortsätter diskussionen om vilken syntetisk olja som är den bästa?

Oliver Kuhn: Det är ett eko från gången tid. När den första HC-oljan kom för 30 år sedan var kvalitetsskillnaden mot PAO-oljor mycket större. Men så är det inte nu. Ingen expert skulle föra en sådan diskussion idag.

Marco Esser
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-2191
Fax:
+49 731 1420-82
E-post:
marco.​esser@​liqui-​moly.de