Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Γενικά
Η LIQUI MOLY GmbH (εφεξής αναφερόμενη ως: LIQUI MOLY), Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Γερμανία, είναι ο φορέας λειτουργίας του ιστότοπου www.liqui-moly.com καθώς και άλλων ιστότοπων και, ως εκ τούτου, θα ήθελε να σας ενημερώσει με την ακόλουθη πολιτική προστασίας δεδομένων σχετικά με τον βαθμό στον οποίο συλλέγονται δεδομένα κατά τη χρήση των ιστότοπων μας και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα.

Επιπλέον, η LIQUI MOLY θα ήθελε να επισημάνει τα δικαιώματα που έχετε στο πλαίσιο αυτό. Λάβετε υπόψη: Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τις ιστοσελίδες στον ιστότοπο www.liqui-moly.com, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποσελίδων και υποτομέων (όπως shop.liqui-moly.de). Στις ιστοσελίδες μας έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε σε άλλες ιστοσελίδες. Οι εν λόγω ιστοσελίδες υπόκεινται στη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο της οποίας είναι υπεύθυνοι οι αντίστοιχοι φορείς λειτουργίας των εν λόγω ιστοσελίδων. Η προσεκτική διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη LIQUI MOLY GmbH. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τις συναφείς εθνικές διατάξεις. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, για τους σκοπούς της ασφάλειας του συστήματος, οι διακομιστές ιστού αποθηκεύουν τυπικά και προσωρινά τα δεδομένα σύνδεσης του αιτούντος υπολογιστή, τις υποσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης, τα δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης και του τύπου του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και τον ιστότοπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε.

Το εν λόγω σύνολο δεδομένων αποτελείται από

 • τη σελίδα από την οποία ζητήθηκε το αρχείο,
 • το όνομα του αρχείου,
 • την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος,
 • τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων,
 • την κατάσταση πρόσβασης (μεταφορά αρχείου, απουσία αρχείου),
 • την περιγραφή του τύπου του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιήθηκε,
 • τη διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή, συντμημένη κατά τα τρία τελευταία ψηφία.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται ανωνυμοποιημένα. Συνεπώς, αποκλείεται η δημιουργία προσωπικών προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά το τέλος της σύνδεσης.

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς και σε άλλες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα

 • κατά την επικοινωνία μαζί μας μέσω e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας
 • κατά τη χρήση των προστατευμένων περιοχών «Ο λογαριασμός μου» στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο/ στα δελτία τύπου/ στην ψηφιακή επικοινωνία
 • κατά την εγγραφή σε ένα από τα φόρουμ και τη δημοσίευση μιας ανάρτησης
 • μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του ιστότοπου
 • για την ασφάλεια του διακομιστή ιστού μας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας
 • κατά τη διεκπεραίωση παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
 • κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για συγκεκριμένο σκοπό (αρχή του περιορισμού του σκοπού). Επίσης, επανεξετάζουμε τακτικά τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζουμε για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά δεδομένα (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων).

2. Στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας

Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 17 του ΓΚΠΔ:

Επωνυμία και νομική μορφή της εταιρείας:LIQUI MOLY GmbH Εκπρόσωποι:Günter Hiermaier, Dr. Uli WellerΔιεύθυνση της έδρας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 16 του ΓΚΠΔ:Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, GermanyΣτοιχεία επικοινωνίας:LIQUI MOLY GmbH Jerg-Wieland-Straße 4 89081 Ulm info@LIQUI-MOLY.deΣτοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:Bernhard C. Witt it.sec GmbH&Co.KG Einsteinstraße 55, 89077 Ulm (Germany) Τηλ.: +49 731 205 89-0 E-mail: datenschutz(at)it-sec.de

3. Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα μέσω της συσχέτισης με ένα αναγνωριστικό στοιχείο, όπως ένα όνομα. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία γέννησης (εφόσον αναφέρονται). Οι στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το πρόσωπο σας – όπως η δημοτικότητα των επιμέρους ιστοσελίδων της προσφοράς μας ή ο αριθμός των χρηστών μιας σελίδας – δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

4. Προστασία ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους.

Εάν άτομα κάτω των 16 ετών μας διαβιβάσουν προσωπικά δεδομένα, αυτό επιτρέπεται μόνο εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή έχει συμφωνήσει με τη συγκατάθεση του νεαρού ατόμου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να λάβουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του γονέα ή του κηδεμόνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, προκειμένου να βεβαιωθούμε για τη συγκατάθεση ή τη συμφωνία του γονέα ή του κηδεμόνα. Τα δεδομένα αυτά και τα δεδομένα του ανηλίκου θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν διαπιστώσουμε ότι ένας ανήλικος κάτω των 16 ετών έχει στείλει προσωπικά δεδομένα σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα ή χωρίς τη συγκατάθεση του ανηλίκου, θα διαγράψουμε αμέσως τα δεδομένα.

5. Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση

Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Έναρξη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και β) του ΓΚΠΔ
 • Διεκπεραίωση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ
 • Διαχείριση πελατών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ), στ) του ΓΚΠΔ
 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), στ) του ΓΚΠΔ
 • Εφαρμογή των δηλώσεων συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ
 • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) και στ) του ΓΚΠΔ
 • Διαδικασία επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της διαχείρισης προσωπικού και πόρων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. α), β) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων των Εργαζομένων (BDSG-Neu).

6. Περίοδοι αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των νομικών κανονισμών ή της συγκατάθεσής σας. Για τον καθορισμό της συγκεκριμένης διάρκειας αποθήκευσης, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια: Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα έως ότου παύσουν να ισχύουν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν (π.χ. κατά τη λήξη μιας συμβατικής σχέσης ή κατόπιν της τελευταίας δραστηριότητας, εάν δεν υπάρχει διαρκής συμβατική σχέση, ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων).

Πέραν των ανωτέρω, η αποθήκευση πραγματοποιείται μόνο εφόσον

 • υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης (π.χ. σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο [HGB] και το φορολογικό δίκαιο [AO]),
 • τα δεδομένα εξακολουθούν να απαιτούνται για τη διεκδίκηση και την άσκηση νομικών αξιώσεων ή για την άμυνα κατά νομικών αξιώσεων, π.χ. λόγω τεχνολογικών και εγκληματολογικών απαιτήσεων για την άμυνα κατά επιθέσεων στους διακομιστές ιστού μας και την ποινική δίωξη αυτών,
 • η διαγραφή θα ήταν αντίθετη προς τα άξια προστασίας συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων ή
 • ισχύει άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

7.1. Δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, μπορείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη μεταβίβασή τους σε σύστημα τρίτου μέρους. Ως εκ τούτου, έχετε το δικαίωμα άμεσης διαβίβασης των δεδομένων σας.

7.2. Δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού και διαγραφής

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 18 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τον περιορισμό (δέσμευση) ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα λανθασμένα, εάν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων έχει καταστεί παράνομη για διάφορους λόγους ή εάν η αποθήκευση των δεδομένων είναι ανεπίτρεπτη για άλλους νομικούς λόγους. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το δικαίωμά σας στη διαγραφή ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς από τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

7.3. Δικαιώματα εναντίωσης

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων μας βασίζεται αποκλειστικά στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ, μπορείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορέσουμε να καταδείξουμε νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης. Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.

7.4. Δικαίωμα ανάκλησης

Εάν μας επιτρέψατε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δίνοντας τη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα ανάκλησης με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.

7.5. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλους εθνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για εμάς είναι τα εξής:

Υπεύθυνος του ομόσπονδου κράτους της Βάδης-Βυρτεμβέργης για την προστασία των δεδομένων
Dr. Stefan Brink
Postfach 10 29 32
70025 Στουτγάρδη

ή

Königstraße 10a
70173 Στουτγάρδη 

7.6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Ομοίως, μπορείτε να απευθύνετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, διευκρινίζοντας ποια δήλωση συγκατάθεσης επιθυμείτε να ανακαλέσετε, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία και νομική μορφή της εταιρείας:LIQUI MOLY GmbHAnschrift:Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 UlmΔιεύθυνση e-mail:datenschutz@liqui-moly.deΔιαδικτυακή φόρμαhttps://www.LIQUI-MOLY.com/de/de/kontakt/formular.html

8. Διαβίβαση δεδομένων μέσω επικοινωνίας

8.1. Φόρμα επικοινωνίας μέσω https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

Μέσω της διαδικτυακής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html ζητάμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Τμήμα (προαιρετικό στοιχείο)
 • Κείμενο μηνύματος (προαιρετικό στοιχείο)
 • Τίτλος (προαιρετικό στοιχείο)
 • Διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό στοιχείο)
 • Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό στοιχείο)
 • Οδός και αριθμός (προαιρετικό στοιχείο)
 • Τ.Κ. (προαιρετικό στοιχείο)
 • Χώρα (υποχρεωτικό στοιχείο)
 • Εταιρεία (προαιρετικό στοιχείο)

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς ή μέχρι τη λήξη τυχόν μεταγενέστερων περιόδων διατήρησης.

8.2. Φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας shop.liqui-moly.de/bezahlung

Μέσω της διαδικτυακής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://produkte.liqui-moly.de/bezahlung/ ζητάμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Όνομα (προαιρετικό στοιχείο)
 • Θέμα (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Κείμενο μηνύματος (υποχρεωτικό πεδίο)

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς ή μέχρι τη λήξη τυχόν μεταγενέστερων περιόδων διατήρησης.

8.3. Φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας www.shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de

Μέσω της διαδικτυακής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de/ ζητάμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Όνομα (προαιρετικό στοιχείο)
 • Θέμα (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Κείμενο μηνύματος (υποχρεωτικό πεδίο)

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς ή μέχρι τη λήξη τυχόν μεταγενέστερων περιόδων διατήρησης.

8.4. Φόρμα επικοινωνίας μέσω του οδηγού επιλογής λαδιού

Μέσω της διαδικτυακής φόρμας στον οδηγό επιλογής λαδιού, ζητούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

- Επιλεγμένο όχημα (υποχρεωτικό στοιχείο)
- Ομάδα προϊόντων (υποχρεωτικό στοιχείο)
- Διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό στοιχείο)
- Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό στοιχείο)
- Το μήνυμά σας (υποχρεωτικό στοιχείο)

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς ή μέχρι τη λήξη τυχόν μεταγενέστερων περιόδων διατήρησης.

8.5. Επικοινωνία μέσω e-mail

Τα δεδομένα που μας στέλνετε με σκοπό να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς ή μέχρι τη λήξη τυχόν μεταγενέστερων περιόδων διατήρησης.

8.6 Επικοινωνία μέσω διαδικτυακής συνομιλίας

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε μαζί μας μέσω του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται κατά τη διαδικασία αυτή υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς. Το ιστορικό δεδομένων (το αρχείο καταγραφής συνομιλίας) διαγράφεται συνήθως αμέσως μετά τη λήξη της συνομιλίας, εκτός εάν η αποθήκευση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς σε δικαστικές διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

9. Αναζήτηση εμπορικών καταστημάτων και εξωτερικών υπηρεσιών πωλήσεων μέσω ταχυδρομικού κώδικα

9.1.Αναζήτηση εμπορικών καταστημάτων

Στον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/bezugsquellen.html έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή σας, χρησιμοποιώντας τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Δεν θα συλλεχθούν ή θα αποθηκευτούν περαιτέρω δεδομένα από εσάς. Ο ταχυδρομικός κώδικας δεν αποθηκεύεται πέραν της αναζήτησης.

9.2. Αναζήτηση εξωτερικών υπηρεσιών πωλήσεων

Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/aussendienst-suche.html μπορείτε, ως επιχειρηματικός πελάτης, να αναζητήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των εξωτερικών πωλητών που βρίσκονται στην περιοχή σας, χρησιμοποιώντας τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Ο ταχυδρομικός κώδικας δεν αποθηκεύεται πέραν της αναζήτησης.

10. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του λογαριασμού πελάτη

10.1. Λογαριασμός ιδιώτη πελάτη

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό πελάτη. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πρέπει να εγγραφείτε μία φορά. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς:

 • Τίτλος (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Διεύθυνση email (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Κωδικός πρόσβασης (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Ημερομηνία γέννησης (προαιρετικό στοιχείο)

Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χρειαζόμαστε επίσης τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς:

 • Διεύθυνση χρέωσης (τίτλος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρεία εφόσον υφίσταται, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, ημερομηνία γενεθλίων (προαιρετικά)
 • Διεύθυνση παράδοσης (τίτλος, όνομα, επώνυμο, εταιρεία εάν υφίσταται, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, ομόσπονδο κρατίδιο)
 • Στοιχεία πληρωμής (άμεση χρέωση SEPA, στοιχεία PayPal, άμεση τραπεζική μεταφορά, στοιχεία πιστωτικής κάρτας)

Ο λογαριασμός πελάτη σας λαμβάνει επίσης αυτόματα έναν αριθμό πελάτη.

Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε προαιρετικά τα ακόλουθα στοιχεία στον λογαριασμό πελάτη σας:

 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης

Στον λογαριασμό πελάτη μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην ενότητα «Το γκαράζ μου». Σε αυτή την ενότητα, ως εγγεγραμμένος πελάτης, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όχημά σας και να προσθέσετε προαιρετικά στοιχεία, όπως τα ακόλουθα:

 • Διανυθέντα χιλιόμετρα
 • Ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε κατά την εγγραφή σας και κατά την παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα για τους ακόλουθους σκοπούς βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Έναρξη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και β) του ΓΚΠΔ, επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ), στ) του ΓΚΠΔ, διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) και στ) του ΓΚΠΔ:
  - Διάθεση του λογαριασμού πελάτη,
  - Προσβασιμότητα στο προφίλ πελάτη σας στον ιστότοπό μας,
  - Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://produkte.liqui-moly.de/
 • - Έλεγχος ταυτότητας των εγγεγραμμένων χρηστών.
 • Διεκπεραίωση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, διαχείριση πελατών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ, επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α), β) και στ) του ΓΚΠΔ:
  - Παράδοση προμηθειών,
  - Επεξεργασία πληρωμών,
  - Ερωτήματα σε σχέση με τον λογαριασμό πελάτη σας και/ή τις παραγγελίες σας,
  - Πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ή πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων,
  - Παροχή λίστας αγορών.
 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και στ) του ΓΚΠΔ:
  - Εσωτερική στατιστική έρευνα αγοράς,
  - Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον έχει παραγγελθεί ρητά,
  - Αποστολή προτάσεων προϊόντων για παρόμοιες προσφορές, εκτός εάν δεν είναι ρητά ανεπιθύμητες,
  - Αποστολή πληροφοριών, εφόσον έχουν ζητηθεί ρητά,
  - Αποστολή ταχυδρομικών διαφημίσεων, εκτός εάν είναι ρητά ανεπιθύμητες.

10.2. Λογαριασμός My LIQUI MOLY

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό My LIQUI MOLY. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πρέπει να εγγραφείτε μία φορά. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς:

 • Τίτλος (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Εταιρεία (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Θέση στην εταιρεία (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Αριθμός τηλεφώνου (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Φαξ (προαιρετικό στοιχείο)
 • Επαγγελματική διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Ιστοσελίδα (προαιρετικό στοιχείο)
 • Πηγή προμήθειας των προϊόντων της LIQUI MOLY (προαιρετικό στοιχείο)
 • Αριθμός πελάτη στη LIQUI MOLY, αν υπάρχει (προαιρετικό στοιχείο)
 • Στοιχεία του εμπορικού καταστήματος από το οποίο αγοράστηκαν τα προϊόντα, αν συντρέχει περίπτωση (προαιρετικό στοιχείο)

11.Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας

Στο πλαίσιο της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, συλλέγονται και αποθηκεύονται πρόσθετα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα που βασίζονται σε συναλλαγές, όπως δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες για τη σύνθεση καλαθιών αγορών και την ενδεχόμενη παράδοσή τους, τις λίστες αγορών που έχουν δημιουργηθεί και δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες. Η LIQUI MOLY θα προβεί σε επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών για λογαριασμό της για τεχνικούς και υλικοτεχνικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) και στ) του ΓΚΠΔ, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών.

12. Φόρουμ

Έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε σχόλια στο Φόρουμ της LIQUI MOLY στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forum-liqui-moly.de/. Για την εγγραφή στο φόρουμ χρειαζόμαστε το όνομά σας, το όνομα χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση e-mail σας. Ζητάμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να προωθήσουμε μια πιο διαφανή και εξατομικευμένη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στο φόρουμ. Η αποθήκευση αυτών των πληροφοριών χρησιμεύει επίσης για την αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή της εγγραφής σας από το φόρουμ μας ανά πάσα στιγμή. Απλώς στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: datenschutz(at)liqui-moly.de. Η δημοσιοποίηση των δεδομένων που παρέχετε στο πλαίσιο αυτό γίνεται ρητά σε προαιρετική βάση και με τη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κατ' αυτόν τον τρόπο αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο μας παρέχετε τα δεδομένα σας. Φυσικά, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

13. Χρήση του Paypal (ισχύει μόνο για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος)

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να πληρώσετε μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal. Η πληρωμή διεκπεραιώνεται είτε απευθείας μέσω PayPal είτε μέσω PayPal με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού. Επιπλέον, η PayPal προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών και καταπιστευμάτων.

Με την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα δεδομένα μεταβιβάζονται αυτόματα στην PayPal. Με το παρόν συμφωνείτε ρητά σε αυτή τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση IP, αριθμός(-οι) τηλεφώνου(-ων), στοιχεία παραγγελίας, στοιχεία παράδοσης) με σκοπό τη διεξαγωγή της πληρωμής, καθώς και την πρόληψη της απάτης, εάν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής PayPal.

Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται όχι μόνο για τον σκοπό της διεξαγωγής της πληρωμής, αλλά και για τον έλεγχο ταυτότητας, την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του κινδύνου αθέτησης πληρωμής εκ μέρους μας. Εν προκειμένω, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την προηγούμενη αγοραστική και εξοφλητική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Klarna ανταλλάσσει επίσης δεδομένα με πρακτορεία παροχής πληροφοριών, εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον για κάτι τέτοιο και αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα άξια προστασίας συμφέροντα του εν λόγω υποκειμένου.

Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες. Αυτό ισχύει και για τους μεταγενέστερους παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες τις παραγγελίες, κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας καθώς και τρίτα μέρη, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεση προς την PayPal ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της PayPal στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Αποδέκτες των δεδομένων: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Λουξεμβούργο

14. Μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα (ισχύει μόνο για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος)

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, σας παρέχουμε τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα χρησιμοποιώντας τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών CardProcess GmbH και Mollie B.V. Για τον σκοπό αυτό, πληκτρολογείτε τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας που απαιτούνται απευθείας σε μια ενσωματωμένη φόρμα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Με την επιλογή της μεθόδου πληρωμής «Πιστωτική κάρτα», τα δεδομένα μεταβιβάζονται αυτόματα στον πάροχο υπηρεσιών με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Με το παρόν συμφωνείτε ρητά με την εν λόγω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τιμή αγοράς) με σκοπό τη διεξαγωγή της πληρωμής και την πρόληψη της απάτης, εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα.

Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες. Αυτό ισχύει και για τους μεταγενέστερους παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες τις παραγγελίες, κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας καθώς και τρίτα μέρη, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεση προς την CardProcess GmbH και τη Mollie B.V. ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. Αποδέκτες των δεδομένων:

(1) CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe, Γερμανία

(2) Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam Κάτω Χώρες

15. Μέθοδος πληρωμής με άμεση τραπεζική μεταφορά (ισχύει μόνο τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος)

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, σας παρέχουμε τη δυνατότητα πληρωμής μέσω άμεσης τραπεζικής μεταφοράς από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH.

Μέσω της παραπάνω μεθόδου πληρωμής είναι δυνατή η επιβεβαίωση της πληρωμής σε πραγματικό χρόνο σε εμάς ως πωλητή, ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως την παράδοση της παραγγελίας σας.

Με την επιλογή της μεθόδου πληρωμής «Άμεση τραπεζική μεταφορά» τα δεδομένα μεταδίδονται αυτόματα στη SOFORT GmbH. Με το παρόν συμφωνείτε ρητά με την εν λόγω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση IP, αριθμός(-οι) τηλεφώνου(-ων), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, PIN, TAN, τιμή αγοράς) με σκοπό τη διεξαγωγή της πληρωμής, καθώς και την πρόληψη της απάτης, εάν επιλέξετε να πληρώσετε με άμεση τραπεζική μεταφορά.

Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται όχι μόνο για τη διεξαγωγή της πληρωμής, αλλά και για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας και πρόληψης της απάτης. Εν προκειμένω, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την προηγούμενη αγοραστική και εξοφλητική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η SOFORT GmbH ανταλλάσσει επίσης δεδομένα με πρακτορεία παροχής πληροφοριών, εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον για κάτι τέτοιο και αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα άξια προστασίας συμφέροντα του εν λόγω υποκειμένου.

Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες. Αυτό ισχύει και για τους μεταγενέστερους παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες τις παραγγελίες, κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας καθώς και τρίτα μέρη, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεση προς τη SOFORT GmbH ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.

Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της SOFORT GmbH στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/. Αποδέκτες των δεδομένων: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Γερμανία.

16. Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης σε εμάς, ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων πρόσληψης διατίθεται στον σύνδεσμο https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/karriere.html . Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό μέσω της ενότητας «Εταιρεία, Καριέρα». Η μεταβίβαση των δεδομένων που πληκτρολογείτε, καθώς και των συνημμένων αρχείων που διαβιβάζετε, πραγματοποιείται με ασφαλή σύνδεση μέσω HTTPS. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα της αίτησης πρόσληψης που υποβάλετε θα παραληφθούν από το σχετικό υπεύθυνο τμήμα προσωπικού και θα μεταβιβαστούν μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την αντίστοιχη θέση ή στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη σχετική διαδικασία. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα χειρίζονται τα έγγραφα της αίτησής σας με τη δέουσα προσοχή και απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων των Εργαζομένων (BDSG). Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας που προσφέρεται από τρίτα μέρη (συνεργάτες ή εισαγωγείς μας, βλ. επίσης σημ. 18) σε τρίτη χώρα, συμφωνείτε με τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στα εν λόγω τρίτα μέρη στις αντίστοιχες τρίτες χώρες στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, με την υποβολή των εγγράφων της αίτησής σας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των αιτούντων, θα διατηρήσουμε τα έγγραφα της αίτησής σας για άλλους 3 μήνες και κατόπιν θα τα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε τυχόν αντίγραφά τους, εκτός εάν έχουμε συνάψει σύμβαση εργασίας μαζί σας. Εάν συμπεριλάβουμε τα έγγραφα της αίτησής σας στη λίστα ταλέντων μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Στην ειδοποίηση, μπορείτε να δώσετε ενεργά τη συγκατάθεσή σας για τη συνέχιση της διατήρησης των εγγραφών σας. Εάν συμφωνείτε με τη διατήρηση των εγγράφων σας, αυτά θα αποθηκευτούν σε εμάς για ένα έτος. Λάβετε υπόψη ότι οι αιτήσεις που μας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται σε εμάς χωρίς κρυπτογράφηση. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων πρόσληψης. 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αντιστοίχιση των προσωπικών σας δεδομένων με τους καταλόγους τρομοκρατών του ΟΗΕ και της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι η LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY, datenschutz@liqui-moly.de. Τα ακόλουθα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εσάς: Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Λαμβάνουμε τα στοιχεία στο πλαίσιο της αίτησης πρόσληψης που υποβάλετε. Οι κατάλογοι τρομοκρατών της ΕΕ και του ΟΗΕ με τα συγκριτικά στοιχεία παρατίθενται στα παραρτήματα των κανονισμών της ΕΕ αριθ. 881/2002, 2580/2001 και 735/2011. Έτσι, μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι δεν συνάπτουμε ή διατηρούμε συμβατικές σχέσεις με άτομα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους τρομοκρατών του ΟΗΕ ή της ΕΕ. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας εν προκειμένω έγκειται στην αποφυγή προστίμων που θα προέκυπταν από τη μη διενέργεια τέτοιων ελέγχων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων (OWiG) σε συνδυασμό με τα άρθρα 17, 18 της νέας έκδοσης του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου (AWG). Εάν δεν μας παράσχετε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας.
Μόνο μια προκαθορισμένη, περιορισμένη ομάδα υπαλλήλων μας (τμήμα ανθρώπινου δυναμικού) και ο πάροχος υπηρεσιών FORMAT Software Service GmbH που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση δεδομένων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Σε περίπτωση θετικής ταύτισης, οι ακόλουθοι αποδέκτες θα έχουν επίσης πρόσβαση στα δεδομένα σας: εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικών και Ελέγχου Εξαγωγών (BAFA), διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού και διευθυντικά στελέχη.
Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.
Το αποτέλεσμα της αντιστοίχισης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών στοιχείων, θα ελεγχθεί μόλις λάβετε επιβεβαίωση από εμάς και κατόπιν θα διαγραφεί. Εξαίρεση υπάρχει σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος: Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για 6 έτη μετά τη λήξη της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε από το γεγονός αυτό.
Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση συνεπάγεται συμφέροντα άξια προστασίας για τον αποκλεισμό της επεξεργασίας δεδομένων και ότι δεν υπάρχουν πλέον επιτακτικοί λόγοι άξιοι προστασίας για να συνεχίσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.  
 

17. Επεξεργασία και χρήση δεδομένων για σκοπούς εξωτερικής προβολής και διαφήμισης

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω, για σκοπούς εξωτερικής προβολής και διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και στ) του ΓΚΠΔ.

17.1. Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας (κύρια δεδομένα του λογαριασμού πελάτη σας, εφόσον είναι απαραίτητο, περαιτέρω δεδομένα που έχουν δοθεί εκουσίως, δεδομένα συναλλαγών για παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα) με την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας για έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις.

Εάν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίνετε την ακόλουθη συγκατάθεση:

Συμφωνώ με την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από τη LIQUI MOLY για σκοπούς έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της LIQUI MOLY.

17.2. Εξατομικευμένες προσφορές

Θέλουμε να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες προσφορές. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από εσάς και δημιουργούνται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό πελάτη σας και το ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να σχεδιάσουμε διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε υπάρχουσες πληροφορίες, όπως το ιστορικό αγορών σας, επιβεβαιώσεις παραλαβής και ανάγνωσης των e-mail, την ημερομηνία και την ώρα που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα που προβάλατε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή.

Εάν έχετε συμφωνήσει με την παρούσα πολιτική απορρήτου, έχετε δώσει την ακόλουθη συγκατάθεση:

Συμφωνώ να χρησιμοποιεί η LIQUI MOLY τα δεδομένα που έχω παράσχει, άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον λογαριασμό πελάτη μου και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης, προκειμένου να μου στέλνει διαφημίσεις, προσφορές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ατομικές μου ανάγκες ταχυδρομικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό κατάστημα ή εάν έχω συμφωνήσει να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς εξωτερικής προβολής και διαφήμισης ανά πάσα στιγμή. Απλώς στείλτε ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

17.3. Εγγραφή για ψηφιακή επικοινωνία

17.3.1 Ιδιώτες πελάτες

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για την ψηφιακή μας επικοινωνία στον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/informiert-bleiben/newsletter.html. Με την ψηφιακή επικοινωνία σάς ενημερώνουμε για τις τρέχουσες προσφορές της LIQUI MOLY GmbH Για την εγγραφή σας χρειαζόμαστε τη διεύθυνση e-mail σας. Μπορείτε να μας κοινοποιήσετε το όνομά σας, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Αν μας κοινοποιήσετε το όνομά σας, θα το χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνούμε μαζί σας προσωπικά. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα e-mail στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει, με το οποίο θα σας ζητείται να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Μόνο μετά την επιβεβαίωσή σας θα ενεργοποιηθεί η διεύθυνση e-mail σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (διαδικασία διπλής επιλογής).

Εάν έχετε εγγραφεί για ψηφιακή επικοινωνία, έχετε δώσει την ακόλουθη συγκατάθεση:

Ναι, θα ήθελα να ενημερώνομαι δωρεάν μέσω ψηφιακής επικοινωνίας για τα τρέχοντα προϊόντα, τα νέα και τις προσφορές της LIQUI-MOLY.

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε:

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις συγκαταθέσεις που περιέχονται σε αυτήν.

Φυσικά, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ή να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» που περιέχεται στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντάς μας ένα e-mail με το σχετικό αίτημα διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

17.3.2 Επιχειρηματικοί πελάτες

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για την ψηφιακή μας επικοινωνία στον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/newsletter.html. Με την ψηφιακή επικοινωνία σάς ενημερώνουμε για τις τρέχουσες προσφορές της LIQUI MOLY GmbH Για την εγγραφή σας, χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας για να σας επαληθεύσουμε ως υπεύθυνο επικοινωνίας, την εταιρική διεύθυνση e-mail σας, την επωνυμία της εταιρείας σας και την ταξινόμησή της. Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκευτούν στο σύστημα CRM. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα e-mail στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει, με το οποίο θα σας ζητείται να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Μόνο μετά την επιβεβαίωσή σας θα ενεργοποιηθεί η διεύθυνση e-mail σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (διαδικασία διπλής επιλογής). Εάν έχετε εγγραφεί για ψηφιακή επικοινωνία, έχετε δώσει την ακόλουθη συγκατάθεση:

Ναι, θα ήθελα να ενημερώνομαι δωρεάν μέσω ψηφιακής επικοινωνίας για τα τρέχοντα προϊόντα, τα νέα και τις προσφορές της LIQUI-MOLY.

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε:

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις συγκαταθέσεις που περιέχονται σε αυτήν.

Φυσικά, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ή να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» που περιέχεται στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντάς μας ένα e-mail με το σχετικό αίτημα διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

17.4. Δημιουργία προφίλ (cookies και διαδικασίες web tracking)

Η δημιουργία προφίλ βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) ή στ) του ΓΚΠΔ.

17.4.1. Cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας, π.χ. για να αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον ιστότοπό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι διευκολύνεται η πλοήγηση και επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός φιλικότητας προς τον χρήστη ενός ιστότοπου. Τα cookies μάς βοηθούν επίσης να εντοπίσουμε τις ιδιαίτερα δημοφιλείς περιοχές του ιστοτόπου μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής ενός επισκέπτη. Επιτρέπουν τη διατήρηση πληροφοριών για ορισμένο χρονικό διάστημα και την αναγνώριση του υπολογιστή του επισκέπτη. Για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη και την εξατομικευμένη παρουσίαση των υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε τα μόνιμα cookies. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας ενημερώνει για την εγκατάσταση των cookies. Έτσι, η χρήση των cookies πραγματοποιείται με διαφάνεια προς εσάς. Συλλέγουμε τα ακόλουθα τεχνικά δεδομένα σύνδεσης: τη σελίδα του ιστότοπού μας στην οποία αποκτήσατε πρόσβαση, τη διεύθυνση IP σας συντομευμένη κατά τα τρία τελευταία ψηφία, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, την τελική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε, τα δεδομένα διαμόρφωσης παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης. Με τον τρόπο αυτό, ελέγχεται η εξουσιοδότηση των ενεργειών και η ταυτότητα του αιτούντος χρήστη των υπηρεσιών μας. Νομικές βάσεις αποτελούν το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 και το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ασφαλή λειτουργία του διακομιστή ιστού μας, π.χ. για την άμυνα έναντι επιθέσεων και για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών μας.

Χρησιμοποιούμε cookies που δεν είναι τεχνικά απαραίτητα μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε φυσικά να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Στο πλαίσιο της πληροφόρησης για τα cookies στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την ακόλουθη δήλωση:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies παρακολούθησης ή λογισμικό παρακολούθησης για να μπορεί, μεταξύ άλλων, να σας παρέχει την πλήρη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και, ως εκ τούτου, μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις διαδικασίες web tracking που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε. Ωστόσο, όλα τα cookies που είναι δεν είναι τεχνικά απαραίτητα και το λογισμικό παρακολούθησης ενεργοποιούνται μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. 

Εάν αποκλείσετε εντελώς τη χρήση των cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιμέρους λειτουργίες του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εξαίρεσης από την παρακολούθηση που βασίζεται στα cookies. Εφόσον είναι αναγκαίο, επιτρέψτε τη χρήση των cookies εξαίρεσης για τις υπηρεσίες για τις οποίες επιθυμείτε να εμποδίσετε την παρακολούθηση. Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι η διαγραφή όλων των cookies θα διαγράψει και τα cookies εξαίρεσης. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί να τα ορίσετε εκ νέου. Τα cookies είναι επίσης συνδεδεμένα με το πρόγραμμα περιήγησης, δηλαδή πρέπει να ρυθμιστούν ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε κάθε συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε τους απαιτούμενους συνδέσμους παρακάτω στην περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies – εφόσον το επιτρέπετε και δεν έχετε ορίσει ένα ή περισσότερα cookies εξαίρεσης – για τον σκοπό που περιγράφεται λεπτομερέστερα:

Όνομα του cookieΠροβλεπόμενη χρήσηΔιάρκεια αποθήκευσηςΤεχνικά απαραίτητηΔυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης (εάν το cookie δεν είναι τεχνικά απαραίτητο)_gaΔιαφοροποίηση των χρηστών2 έτηΝαι
_gat_TR0Περιορισμός του ρυθμού αιτημάτων1 λεπτόΝαι
_trga_trga Παρακολούθηση
Ναι
_trga_gidΔιαφοροποίηση των χρηστών24 ώρεςΝαι
_utmaΔιαφοροποίηση μεταξύ χρηστών και συνεδριών. Αυτό το cookie δημιουργείται όταν ενημερώνεται το cookie javascript libr.2 έτη από την ενημέρωσηΝαι
_utmzΑποθήκευση της πηγής που διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης προσέγγισε τον ιστότοπο.6 έτη από την ενημέρωσηΝαι
spamshieldΑνίχνευση ανεπιθύμητων email ανά περίοδο λειτουργίαςΝαι
trcontrolΕξαίρεση παρακολούθησηςpermanentΝαι 
frontend-Σύστημα καταστήματος Καλάθι προϊόντωνpermanentΝαι
frontend_cidΣύστημα καταστήματος Καλάθι προϊόντωνpermanentΝαι


17.4.2. Υπηρεσία Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc (εφεξής «Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω του cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς διαβιβάζονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτό τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατ' εντολή μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και να παρέχει άλλες υπηρεσίες όσον αφορά τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου στον φορέα λειτουργίας του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Google. Ένας τρόπος για να εναντιωθείτε στην ανάλυση ιστού από την υπηρεσία Google Analytics είναι να ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο δίνει εντολή στην Google να μην αποθηκεύει και να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για την ανάλυση ιστού. Λάβετε υπόψη ότι με αυτή τη λύση δεν θα πραγματοποιούνται αναλύσεις ιστού μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αποθηκευμένο το cookie εξαίρεσης από το πρόγραμμα περιήγησης. Αν θέλετε να ορίσετε το cookie εξαίρεσης τώρα, κάντε κλικ εδώ 

Ωστόσο, μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies, κάνοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Εντούτοις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ο τρέχων σύνδεσμος είναι ο εξής: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Αποδέκτες των δεδομένων: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα αποθηκευτούν από εμάς για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τον συγκεκριμένο σκοπό και κατόπιν θα διαγραφούν. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας. Τα υπόλοιπα cookies παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παύουν να ισχύουν το αργότερο μετά από δύο χρόνια.

17.4.3. Βίντεο Youtube ενσωματωμένο μέσω iFrame

Χρησιμοποιούμε το Youtube, μια υπηρεσία της Google, για να σας παρέχουμε περιεχόμενο βίντεο. Για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, έχουμε ενεργοποιήσει την εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων.

Και το YouTube χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του ιστοτόπου του. Το YouTube χρησιμοποιεί τα cookies, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βίντεο, την πρόληψη της απάτης και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Η προβολή ενός βίντεο συνήθως δημιουργεί επίσης μια σύνδεση με το δίκτυο DoubleClick της Google. Η έναρξη ενός βίντεο μπορεί να ενεργοποιήσει περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, ειδικά αν έχετε ήδη συνδεθεί στο Youtube. Εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή σε αυτές τις διαδικασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο YouTube, ανατρέξτε στη σχετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube)

Αποδέκτες των δεδομένων: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

17.4.4. Προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram) των Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc. κ.λπ. (εφεξής «πάροχοι»).

Αυτά τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ενσωματώνονται ως προσθήκες μέσω του λεγόμενου iFrame, αλλά αποθηκεύονται ως σύνδεσμοι. Κάνοντας κλικ στα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σελίδα του αντίστοιχου παρόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο αντίστοιχος πάροχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και για την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 17 του ΓΚΠΔ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Bing Ads, ένα πρόγραμμα της Microsoft Corporation (εφεξής «Microsoft») που χρησιμοποιεί την καθολική παρακολούθηση συμβάντων (UEN) για την εφαρμογή του επαναληπτικού μάρκετινγκ και την περαιτέρω παρακολούθηση. Για τον σκοπό αυτό, ένα cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας, εάν έχετε μεταβεί στον ιστότοπό μας μέσω του Bing ή του Yahoo. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας, δηλαδή οι σελίδες που επισκέπτεστε, αποθηκεύονται σε αυτό το αρχείο κειμένου από το Bing Ads για 180 ημέρες και κατόπιν διαγράφονται. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η διεύθυνση URL της σελίδας που επισκεφτήκατε, η διεύθυνση URL της σελίδας παραπομπής και η διεύθυνση IP σας. Με τη χρήση της λειτουργίας επαναληπτικού μάρκετινγκ, μπορούμε να σας παρέχουμε προσφορές ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς κατά την επόμενη αναζήτηση σε μία από τις προαναφερόμενες μηχανές αναζήτησης.
Εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή των πληροφοριών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
Αποδέκτες των δεδομένων: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ΗΠΑ
Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

17.4.5 Facebook Custom Audience
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Facebook Custom Audience μέσω της λεγόμενης διαδικασίας pixel χωρίς εκτεταμένη αντιστοίχιση των καταλόγων πελατών με το Facebook. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθούμε να λάβουμε πληροφορίες για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη και, εάν χρειάζεται, να σας παρουσιάσουμε στοχευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο.
Το Facebook μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει τις επισκέψεις σας στη σελίδα μέσω ενός αόρατου pixel που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης.
Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή τη διαδικασία ορίζοντας ένα cookie εξαίρεσης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.
Αποδέκτες των δεδομένων: FacebookInc., Menlo Park, CA 512374, ΗΠΑ
Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής: www.privacyshield.gov/participant

18. Αποδέκτες των δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από εμάς έχουν μόνο οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν οριστεί από εμάς, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα λόγω των εργασιών τους.
Εάν τρίτα μέρη αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, είτε έχουμε λάβει την άδειά σας είτε υπάρχει νομική βάση για αυτό. Επιτρέποντας τη διαβίβαση της ηλεκτρονικής αίτησης πρόσληψης που υποβάλατε σε έναν από τους συνεργάτες μας (έταιροι, εισαγωγείς) και σε μια τρίτη χώρα, καθώς και χωρίς την ύπαρξη απόφασης περί επάρκειας ή κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΓΚΠΔ, δίνετε τη συγκατάθεσή σας έχοντας επίγνωση των συναφών αυξημένων κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων σας (συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας των δεδομένων σας σε ασφαλές κέντρο δεδομένων, της παράδοσης των προϊόντων που παραγγείλατε, της αποστολής επιστολών ή e-mail, καθώς και της διατήρησης και ανάλυσης βάσεων δεδομένων, της καταστροφής εγγράφων και αρχείων, της λεγόμενης επεξεργασίας για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ). Οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα αποκλειστικά κατόπιν εντολής μας και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν επιλεγεί προσεκτικά και θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την παροχή των υπηρεσιών ή στον βαθμό που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών web tracking προστίθενται οι ακόλουθοι αποδέκτες:


Google Inc. σχετικά με το Google Analytics, βίντεο στο Youtube μέσω του iFrame 
Οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων εντός του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκουμε πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ και εξυπηρετεί μόνο εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς. Με τον όρο «όμιλος εταιρειών» εννοούμε τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 19 του ΓΚΠΔ.

19. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης

Διαφημιστική αλληλογραφία

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας και τη ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει για να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις προσφορές μας. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 47 του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να προωθήσουμε τις πωλήσεις ή τη ζήτηση μεταξύ των υφιστάμενων πελατών μας. Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Απλώς στείλτε ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας. Κατόπιν, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας. Στη συνέχεια, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την εναντίωσή σας για άλλα 6 έτη σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι αποκλεισμένα όσον αφορά την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τηλεφωνική προώθηση

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας, την εταιρική σας ιδιότητα και τον αριθμό τηλεφώνου που μας έχετε δώσει για να σας ενημερώσουμε για τις προσφορές μας, υπό την προϋπόθεση ότι πιθανότατα ενδιαφέρεστε. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 47 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 7 παρ. 2 αριθ. 2 του Νόμου περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού (UWG). Το έννομο συμφέρον μας είναι να προωθήσουμε τις πωλήσεις ή τη ζήτηση μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρηματικών πελατών μας. Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Απλώς στείλτε ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας. Κατόπιν, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας. Στη συνέχεια, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την εναντίωσή σας για άλλα 6 έτη σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι αποκλεισμένα όσον αφορά την περαιτέρω επεξεργασία τους.

20. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες και νομική βάση

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες πραγματοποιείται μόνο

 • στο πλαίσιο της χρήσης του Google Analytics βάσει της απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ.
 • στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των βίντεο στο YouTube, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

Οι διακομιστές ορισμένων από τους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες σε αυτές τις χώρες υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας δεδομένων που δεν προστατεύουν γενικά τα προσωπικά δεδομένα στον ίδιο βαθμό όπως συμβαίνει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σε χώρα που δεν έχει αναγνωρισμένο υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή λαμβάνει χώρα με βάση την απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή το υπόδειγμα σύμβασης της ΕΕ για το 2010 σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ της 5ης Φεβρουαρίου 2010 (2010/87/ΕΕ) ή σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ.

21. Διαβίβαση σε αρχές επιβολής του νόμου και σε αρχές διεξαγωγής ποινικών ερευνών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου και στις αρχές διεξαγωγής ποινικών ερευνών. Αυτό πραγματοποιείται με βάση τις αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις, π.χ. από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, τον γενικό φορολογικό κώδικα, τον νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τους νόμους της περιφερειακής αστυνομίας.

22. Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα ασφαλείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για να διασφαλίσουμε την ασφαλή μεταβίβαση των δεδομένων που μας στέλνετε, προσφέρουμε κρυπτογράφηση SSL/TLS στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης TLS v1.1. και TLS v1.2. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πλήρης κρυπτογράφηση της διαδρομής μεταβίβασης εξαρτάται και από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διατηρείτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε ενημερωμένο, ώστε η κρυπτογράφηση TLS v1.1 ή TLS v1.2 να εγκαθίσταται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη. Το περιεχόμενο των e-mail ενδέχεται να προβληθεί από τρίτους. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να μας στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες ταχυδρομικώς ή, στην περίπτωση αιτήσεων πρόσληψης, μέσω της διαδικτυακής της πύλης. 

23. Διαγωνισμοί
Κατά καιρούς ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς ή παρόμοιες προωθητικές ενέργειες στον ιστότοπό μας. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό της διεκπεραίωσης του διαγωνισμού, το εύρος των οποίων μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Τα δεδομένα που δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αλλά τα οποία μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να σας ειδοποιήσουμε ταχύτερα σε περίπτωση νίκης, χαρακτηρίζονται ρητά ως προαιρετικά. Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε στο πλαίσιο ενός τέτοιου διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού (στην περίπτωση ενός διαγωνισμού, για παράδειγμα, για τον προσδιορισμό του νικητή, την ειδοποίηση του νικητή και την αποστολή του βραβείου). Μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας, τα δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές θα διαγραφούν αμέσως, ενώ, στην περίπτωση του νικητή, τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά τη λήξη της νόμιμης περιόδου διατήρησης.

24. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Facebook:

Κοινωνικό δίκτυο:

facebook.com

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Facebook είναι απλώς ένας από τους διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να λάβετε πληροφορίες από εμάς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο γίνεται από κοινού η διαχείριση της fanpage («φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας»):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ιρλανδία

Σε συμφωνία με βάση το άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθορίστηκε μεταξύ των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας ποιο πρόσωπο πληροί ποια υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η συμφωνία κατά την έννοια του άρθρου 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας παρέχει το ουσιώδες περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας στα υποκείμενα των δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων:

Για να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία παρέχεται σύνδεσμος εδώ ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής φόρμας:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων:

Τόσο οι εγγεγραμμένοι όσο και οι μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες της fanpage μας στο κοινωνικό δίκτυο

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:

Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη fanpage μας, τις αναρτήσεις, τις σελίδες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής (δραστηριότητες στη σελίδα, προβολές σελίδων, προτιμήσεις «like», εμβέλεια, γενικές δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, την πόλη, τη γλώσσα), αξιολογήσεις της απόδοσης και του ιστορικού των διαφημίσεών μας.

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης ονόματος). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:

Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη fanpage μας, τις αναρτήσεις, τις σελίδες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής (δραστηριότητες στη σελίδα, προβολές σελίδων, προτιμήσεις «like», εμβέλεια, γενικές δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, την πόλη, τη γλώσσα), αξιολογήσεις της απόδοσης και του ιστορικού των διαφημίσεών μας.

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης ονόματος). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Προέλευση των δεδομένων:

Λαμβάνουμε τα δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.
Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η συλλογή δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει περίπτωση: Εκπλήρωση σύμβασης που έχει συναφθεί με το υποκείμενο των δεδομένων ή εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)
  • Βελτίωση της fanpage μας
  • Προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή της ζήτησης
  • Απλούστευση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εφόσον απαιτείται, μόνο βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προδήλως δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να βρείτε τις νομικές βάσεις στις οποίες ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας στηρίζει την επεξεργασία δεδομένων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases  Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας θα λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τον σκοπό και τη νομική βάση της αρχικής πρόσβασης σε μια fanpage, η οποία δημιουργεί επίσης καταχωρίσεις στη λεγόμενη τοπική αποθήκευση για μη εγγεγραμμένους επισκέπτες, καθώς και σχετικά με το αν τα προσωπικά δεδομένα των μη εγγεγραμμένων επισκεπτών (π.χ. διεύθυνση IP ή άλλα δεδομένα που συμπυκνώνονται σε προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία προφίλ.

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η επεξεργασία δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων:

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Έναρξη και εκτέλεση σύμβασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Δεν έχουμε καμία επιρροή στους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας χρησιμοποιεί τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Περίοδος αποθήκευσης

Η διατήρηση και η διαγραφή των δεδομένων αποτελεί υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας καθορίζει τις κανονικές περιόδους διαγραφής και τον τρόπο με τον οποίο διαγράφονται τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε έχουν μόνο οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που επιμελούνται τη fanpage μας και χρειάζονται τα δεδομένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες.

Για τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας γνωστοποιεί τα δεδομένα ή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους επισκέπτες να γνωστοποιούν τα δεδομένα τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων εντός του ομίλου, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τη γνωστοποίηση δεδομένων σε μεμονωμένους αποδέκτες (κατηγορίες) από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της fanpage μας, τα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης σε τρίτες χώρες από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Οι συναφείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες διασφαλίζονται με απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή με κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ:

Η Facebook Inc. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής»: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Ως εκ τούτου, βάσει των συμφωνιών για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η Facebook πρέπει επίσης να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι της Facebook.

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε τρίτες χώρες. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Λογική και πεδίο εφαρμογής που ακολουθείται για τη δημιουργία προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να τα ενημερώσει σχετικά στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση εάν, μετά την επίσκεψη σε μια υποσελίδα εντός της fanpage μας, αποθηκεύονται ένα cookie περιόδου λειτουργίας και τρία cookies με διάρκεια ζωής μεταξύ τεσσάρων μηνών και δύο ετών.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας βάσει της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν ή δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ΓΚΠΔ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), εφόσον τα άξια προστασίας συμφέροντα για τον αποκλεισμό της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση και δεν συντρέχουν πλέον επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ). Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ και πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να ζητήσουν να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι' αυτά σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτο μέρος που έχει καθοριστεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που μια τέτοια αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 στοιχ. α) έως γ) του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΚΠΔ: Δικαίωμα διατύπωσης της άποψης, δικαίωμα εναντίωσης στην παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δικαίωμα προσφυγής κατά των αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων (δικαίωμα προσφυγής).

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι η εξής:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ιρλανδία

Διαδικτυακή διεύθυνση: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Instagram: 

Κοινωνικό δίκτυο:

Instagram

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Instagram είναι απλώς ένας από τους διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να λάβετε πληροφορίες από εμάς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο γίνεται από κοινού η διαχείριση της fanpage («φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας»):

Facebook Inc.
Menlo Park
CA 512374
ΗΠΑ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για πρόσωπα που ζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ιρλανδία

Σε συμφωνία με βάση το άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθορίστηκε μεταξύ των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας ποιο πρόσωπο πληροί ποια υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η συμφωνία κατά την έννοια του άρθρου 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος!

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας παρέχει το ουσιώδες περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας στα υποκείμενα των δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων:

Για να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία παρέχεται σύνδεσμος εδώ ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας εδώ:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Κατηγορία των υποκειμένων των δεδομένων:

Τόσο οι εγγεγραμμένοι όσο και οι μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες της fanpage μας στο κοινωνικό δίκτυο

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:

Αναγνωριστικό χρήστη με το οποίο έχετε εγγραφεί, κοινοποιημένα δεδομένα προφίλ (φύλο, επιλογή χώρας, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα), δεδομένα που δημιουργούνται κατά την κοινοποίηση περιεχομένου, την ανταλλαγή μηνυμάτων και την επικοινωνία, δεδομένα που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης κατόπιν αιτήματος των εγγεγραμμένων επισκεπτών. Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε μόνο ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη fanpage μας, τις αναρτήσεις, τις σελίδες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής (δραστηριότητες στη σελίδα, προβολές σελίδων, προτιμήσεις «like», εμβέλεια, γενικές δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, την πόλη, τη γλώσσα), αξιολογήσεις της απόδοσης και του ιστορικού των διαφημίσεών μας.

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης ονόματος). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:

Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη fanpage μας, τις αναρτήσεις, τις σελίδες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής (δραστηριότητες στη σελίδα, προβολές σελίδων, προτιμήσεις «like», εμβέλεια, γενικές δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, την πόλη, τη γλώσσα), αξιολογήσεις της απόδοσης και του ιστορικού των διαφημίσεών μας.

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης ονόματος). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://help.instagram.com/519522125107875

Προέλευση των δεδομένων

Λαμβάνουμε τα δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η συλλογή δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει περίπτωση: Εκπλήρωση σύμβασης που έχει συναφθεί με το υποκείμενο των δεδομένων ή εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)
  • Βελτίωση της fanpage μας
  • Προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή της ζήτησης
  • Απλούστευση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εφόσον απαιτείται, μόνο βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προδήλως δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να βρείτε τις νομικές βάσεις στις οποίες ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας στηρίζει την επεξεργασία δεδομένων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://help.instagram.com/519522125107875 Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας θα λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τον σκοπό και τη νομική βάση της αρχικής πρόσβασης σε μια fanpage, η οποία δημιουργεί επίσης καταχωρίσεις στη λεγόμενη τοπική αποθήκευση για μη εγγεγραμμένους επισκέπτες, καθώς και σχετικά με το αν τα προσωπικά δεδομένα των μη εγγεγραμμένων επισκεπτών (π.χ. διεύθυνση IP ή άλλα δεδομένα που συμπυκνώνονται σε προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία προφίλ.

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η επεξεργασία δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων:

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Έναρξη και εκτέλεση σύμβασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Δεν έχουμε καμία επιρροή στους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας χρησιμοποιεί τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Περίοδος αποθήκευσης:

Η διατήρηση και η διαγραφή των δεδομένων αποτελεί υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://help.instagram.com/519522125107875

Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας καθορίζει τις κανονικές περιόδους διαγραφής και τον τρόπο με τον οποίο διαγράφονται τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε έχουν μόνο οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που επιμελούνται τη fanpage μας και χρειάζονται τα δεδομένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες.

Για τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας γνωστοποιεί τα δεδομένα ή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους επισκέπτες να γνωστοποιούν τα δεδομένα τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων εντός του ομίλου, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://help.instagram.com/519522125107875

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τη γνωστοποίηση δεδομένων σε μεμονωμένους αποδέκτες (κατηγορίες) από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της fanpage μας, τα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης σε τρίτες χώρες από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Οι συναφείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες διασφαλίζονται με απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή με κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ:

Η Facebook Inc. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής»: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Ως εκ τούτου, βάσει των συμφωνιών για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η Facebook πρέπει επίσης να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι της Facebook.

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε τρίτες χώρες. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Λογική και πεδίο εφαρμογής που ακολουθείται για τη δημιουργία προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να τα ενημερώσει σχετικά στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση εάν, μετά την επίσκεψη σε μια υποσελίδα εντός της fanpage μας, αποθηκεύονται ένα cookie περιόδου λειτουργίας και τρία cookies με διάρκεια ζωής μεταξύ τεσσάρων μηνών και δύο ετών.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας βάσει της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ:

https://help.instagram.com/519522125107875

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν ή δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ΓΚΠΔ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), εφόσον τα άξια προστασίας συμφέροντα για τον αποκλεισμό της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση και δεν συντρέχουν πλέον επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ). Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ και πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να ζητήσουν να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι' αυτά σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτο μέρος που έχει καθοριστεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που μια τέτοια αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 στοιχ. α) έως γ) του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΚΠΔ: Δικαίωμα διατύπωσης της άποψης, δικαίωμα εναντίωσης στην παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δικαίωμα προσφυγής κατά των αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων (δικαίωμα προσφυγής).

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι η εξής:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ιρλανδία

Διαδικτυακή διεύθυνση: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Twitter:

Κοινωνικό δίκτυο

Twitter

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Twitter είναι απλώς ένας από τους διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να λάβετε πληροφορίες από εμάς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο γίνεται από κοινού η διαχείριση του λογαριασμού μας στο Twitter («fanpage») («φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας»):

Twitter Inc..
1355 Market Street #900
San Francisco
CA 94103, ΗΠΑ

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για πρόσωπα που ζουν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών:

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 AX07
Ιρλανδία

Σε συμφωνία με βάση το άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθορίστηκε μεταξύ των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας ποιο πρόσωπο πληροί ποια υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας παρέχει το ουσιώδες περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας στα υποκείμενα των δεδομένων: Προς το παρόν δεν διατίθεται.

Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων:

Για να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία παρέχεται σύνδεσμος εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας μέσω των ακόλουθων διαδικτυακών φορμών

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

ή στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND 

Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες: https://support.twitter.com/articles/20170320#

Κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων:

Τόσο οι εγγεγραμμένοι όσο και οι μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες της fanpage μας στο κοινωνικό δίκτυο

Θα θέλαμε να επισημάνουμε στα υποκείμενα των δεδομένων ότι χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων Twitter που προσφέρεται εδώ και τις λειτουργίες της με δική τους ευθύνη. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. κοινή χρήση, βαθμολόγηση).

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας: 

Είναι ορατά σε εμάς μόνο ορισμένα μη προσωπικά ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα στο tweet, όπως ο αριθμός των κλικ σε προφίλ ή συνδέσμους μέσω ενός συγκεκριμένου tweet. Τα μη προσωπικά ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. διεύθυνση IP, ονομαστικά στοιχεία). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας: 
Μέσω της ενσωμάτωσης του κουμπιού Twitter (απλός σύνδεσμος) ή των tweets στον ιστότοπό μας, δεν μεταβιβάζονται διευθύνσεις IP των επισκεπτών του ιστοτόπου μας στον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Δεδομένα που επεξεργάζεται ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:
Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί εκουσίως, όπως το αναγνωριστικό χρήστη ή το όνομα χρήστη με το οποίο έχουν εγγραφεί οι επισκέπτες, κοινοποιημένα δεδομένα προφίλ (όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου), επαφές του ευρετηρίου διευθύνσεών τους, εάν τα υποκείμενα των δεδομένων το ανεβάζουν ή το συγχρονίζουν, πληροφορίες πληρωμής, εάν υπάρχουν.
Επιπλέον, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας αξιολογεί το περιεχόμενο που μοιράζονται οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες για να προσδιορίσει ποια θέματα τους ενδιαφέρουν, αποθηκεύει και επεξεργάζεται εμπιστευτικά μηνύματα που στέλνουν απευθείας σε άλλους χρήστες και μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία τους με βάση δεδομένα GPS, πληροφορίες ασύρματου δικτύου ή μέσω της διεύθυνσης IP τους, προκειμένου να τους στείλει διαφημιστικό υλικό ή άλλο περιεχόμενο.
Τέλος, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας λαμβάνει επίσης πληροφορίες π.χ. όταν οι επισκέπτες προβάλλουν περιεχόμενο, ακόμη και αν δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο Twitter. Πρόκειται για τα λεγόμενα «δεδομένα καταγραφής», τα οποία μπορεί να είναι η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο και τις σελίδες στις οποίες αποκτήθηκε προηγουμένως πρόσβαση, η τοποθεσία τους, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας τους, η τερματική συσκευή που χρησιμοποίησαν (συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού συσκευής και του αναγνωριστικού εφαρμογής), οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήσαν και πληροφορίες για τα cookies.
Μέσω κουμπιών ή widgets του Twitter που ενσωματώνονται σε ιστότοπους και με τη χρήση cookies, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας είναι επίσης δυνατόν να καταγράφει τις επισκέψεις των εγγεγραμμένων επισκεπτών σε αυτούς τους ιστότοπους και να τις αντιστοιχίσει με το προφίλ τους στο Twitter. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περιεχομένου ή διαφημιστικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο: twitter.com/de/privacy
Για σκοπούς αξιολόγησης, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης όπως το Twitter Analytics ή το Google Analytics. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.
 

Προέλευση των δεδομένων:

Λαμβάνουμε τα δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για το από πού λαμβάνει ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας τα δεδομένα από τα υποκείμενα των δεδομένων: https://twitter.com/de/privacy
Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η συλλογή δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει περίπτωση: Εκπλήρωση σύμβασης που έχει συναφθεί με το υποκείμενο των δεδομένων ή εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)
  • Απλούστευση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας, όπως ο ιστότοπος, τα δελτία τύπου, τα έντυπα προϊόντα και οι εκδηλώσεις, συμπληρώνονται επωφελώς από τη fanpage
  • Προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή της ζήτησης, καθώς και προσέλκυση νέων ταλέντων μέσω διαφανούς συμπεριφοράς
  • Βελτίωση της fanpage μας

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εφόσον απαιτείται, μόνο βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προδήλως δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να βρείτε τις νομικές βάσεις στις οποίες ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας στηρίζει την επεξεργασία δεδομένων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://twitter.com/de/privacy

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η επεξεργασία δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Έναρξη και εκτέλεση σύμβασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας επεξεργάζεται τα δεδομένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://twitter.com/de/privacy

Δεν έχουμε καμία επιρροή στους σκοπούς για τους οποίους οι φορείς λειτουργίας της πλατφόρμας χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Περίοδος αποθήκευσης:

Η διατήρηση και η διαγραφή των δεδομένων αποτελεί υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://twitter.com/de/privacy

Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας καθορίζει τις κανονικές περιόδους διαγραφής και τον τρόπο με τον οποίο διαγράφονται τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε έχουν μόνο οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που επιμελούνται τη fanpage μας και χρειάζονται τα δεδομένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, τα δημοσιεύουν ελεύθερα στο Twitter και τα διαδίδουν, τα δεδομένα αυτά θα συμπεριληφθούν στην προσφορά της fanpage μας και θα είναι προσβάσιμα από τους followers μας, άλλους εγγεγραμμένους και ενδεχομένως μη εγγεγραμμένους επισκέπτες.

Για τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας γνωστοποιεί τα δεδομένα ή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους επισκέπτες να γνωστοποιούν τα δεδομένα τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων εντός του ομίλου, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://twitter.com/de/privacy

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τη γνωστοποίηση δεδομένων σε μεμονωμένους αποδέκτες (κατηγορίες) από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, τα δημοσιεύουν ελεύθερα στο Twitter και τα διαδίδουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι followers μας, άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της fanpage μας, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Twitter Inc.

Η συναφής διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ ως τρίτη χώρα χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων διασφαλίζεται από την πιστοποίηση της Twitter Inc. σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ»: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας θα μεταφέρει τα δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η Twitter Inc. και θα τα αποθηκεύει και θα τα επεξεργάζεται εκεί, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των υποκειμένων των δεδομένων.

Οι συναφείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες διασφαλίζονται με απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή με κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ: https://twitter.com/de/privacy

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε τρίτες χώρες. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε τρίτες χώρες. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Λογική και πεδίο εφαρμογής που ακολουθείται για τη δημιουργία προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Λογική και πεδίο εφαρμογής που ακολουθείται για τη δημιουργία προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να τα ενημερώσει σχετικά. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://twitter.com/de/privacy

Για σκοπούς αξιολόγησης, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης όπως το Twitter Analytics ή το Google Analytics. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.
 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν ή δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ΓΚΠΔ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), εφόσον τα άξια προστασίας συμφέροντα για τον αποκλεισμό της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση και δεν συντρέχουν πλέον επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ). Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ και πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να ζητήσουν να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι' αυτά σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτο μέρος που έχει καθοριστεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που μια τέτοια αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 στοιχ. α) έως γ) του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΚΠΔ: Δικαίωμα διατύπωσης της άποψης, δικαίωμα εναντίωσης στην παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δικαίωμα προσφυγής κατά των αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων (δικαίωμα προσφυγής).

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους μέσω των γενικών ρυθμίσεων του λογαριασμού τους στο Twitter, καθώς και στο στοιχείο «Προστασία και ασφάλεια δεδομένων». Επιπλέον, για τις κινητές συσκευές (smartphones, tablets), μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε δεδομένα επαφών και ημερολογίου, φωτογραφίες, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ. μέσω των σχετικών επιλογών ρυθμίσεων. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερωθούν για το ενδεχόμενο προβολής των δικών τους δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας εδώ:

https://support.twitter.com/articles/20172711#

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερωθούν για τα συμπεράσματα που εξάγει ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με αυτά εδώ: https://twitter.com/your_twitter_data

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εξατομίκευσης και προστασίας δεδομένων εδώ (με περαιτέρω αναφορές): https://twitter.com/personalization

Δεδομένου ότι η Twitter Inc. είναι ένας μη ευρωπαϊκός πάροχος με ευρωπαϊκό υποκατάστημα μόνο στην Ιρλανδία, δεν δεσμεύεται από τους γερμανικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τη δική της ερμηνεία. Αυτό αφορά π.χ. τα δικαιώματα ενημέρωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής δεδομένων ή τη δυνατότητα εναντίωσης στη χρήση δεδομένων χρήσης για διαφημιστικούς σκοπούς.

Βάσει των συμφωνιών για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η Twitter Inc. πρέπει να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι της Twitter Inc: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το κοινωνικό δίκτυο και άλλα κοινωνικά δίκτυα και πώς τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους εδώ: https://www.youngdata.de/.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι η εξής:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ιρλανδία

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Διαδικτυακή διεύθυνση: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Youtube:

Κοινωνικό δίκτυο:

Youtube

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Youtube είναι απλώς ένας από τους διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να λάβετε πληροφορίες από εμάς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο γίνεται από κοινού η διαχείριση της fanpage («φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας»):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View

CA, 94043 ΗΠΑ

Σε συμφωνία με βάση το άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθορίστηκε μεταξύ των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας ποιο πρόσωπο πληροί ποια υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η συμφωνία κατά την έννοια του άρθρου 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Δεν διατίθεται προς το παρόν!

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας παρέχει το ουσιώδες περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας στα υποκείμενα των δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων:

Για να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία παρέχεται σύνδεσμος εδώ ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής φόρμας:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων:

Τόσο οι εγγεγραμμένοι όσο και οι μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες της fanpage μας στο κοινωνικό δίκτυο

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων:

Μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Προέλευση των δεδομένων:

Λαμβάνουμε τα δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η συλλογή δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει περίπτωση: Εκπλήρωση σύμβασης που έχει συναφθεί με το υποκείμενο των δεδομένων ή εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)
  • Βελτίωση της fanpage μας
  • Προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή της ζήτησης
  • Απλούστευση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εφόσον απαιτείται, μόνο βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προδήλως δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να βρείτε τις νομικές βάσεις στις οποίες ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας στηρίζει την επεξεργασία δεδομένων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας θα λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τον σκοπό και τη νομική βάση της αρχικής πρόσβασης σε μια fanpage, η οποία δημιουργεί επίσης καταχωρίσεις στη λεγόμενη τοπική αποθήκευση για μη εγγεγραμμένους επισκέπτες, καθώς και σχετικά με το αν τα προσωπικά δεδομένα των μη εγγεγραμμένων επισκεπτών (π.χ. διεύθυνση IP ή άλλα δεδομένα που συμπυκνώνονται σε προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία προφίλ.

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η επεξεργασία δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων:

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Έναρξη και εκτέλεση σύμβασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Δεν έχουμε καμία επιρροή στους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας χρησιμοποιεί τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Περίοδος αποθήκευσης:

Η διατήρηση και η διαγραφή των δεδομένων αποτελεί υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κατηγορίες των αποδεκτών

Πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε έχουν μόνο οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που επιμελούνται τη fanpage μας και χρειάζονται τα δεδομένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες.

Για τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας γνωστοποιεί τα δεδομένα ή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους επισκέπτες να γνωστοποιούν τα δεδομένα τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων εντός του ομίλου, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τη γνωστοποίηση δεδομένων σε μεμονωμένους αποδέκτες (κατηγορίες) από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της fanpage μας, τα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης σε τρίτες χώρες από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Οι συναφείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες διασφαλίζονται με απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή με κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Η Google Inc. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής»: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Ως εκ τούτου, βάσει των συμφωνιών για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η Google πρέπει επίσης να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι της Google.

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων που πραγματοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε τρίτες χώρες. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Λογική και πεδίο εφαρμογής που ακολουθείται για τη δημιουργία προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να τα ενημερώσει σχετικά στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση εάν, μετά την επίσκεψη σε μια υποσελίδα εντός της fanpage μας, αποθηκεύονται ένα cookie περιόδου λειτουργίας και τρία cookies με διάρκεια ζωής μεταξύ τεσσάρων μηνών και δύο ετών.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας βάσει της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν ή δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ΓΚΠΔ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), εφόσον τα άξια προστασίας συμφέροντα για τον αποκλεισμό της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση και δεν συντρέχουν πλέον επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ). Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ και πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να ζητήσουν να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι' αυτά σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτο μέρος που έχει καθοριστεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που μια τέτοια αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 στοιχ. α) έως γ) του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΚΠΔ: Δικαίωμα διατύπωσης της άποψης, δικαίωμα εναντίωσης στην παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δικαίωμα προσφυγής κατά των αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων (δικαίωμα προσφυγής).

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι η εξής:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ιρλανδία

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Διαδικτυακή διεύθυνση: http://gdprandyou.ie/contact-us/

LinkedIn:

Κοινωνικό δίκτυο

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το LinkedIn είναι απλώς ένας από τους διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να λάβετε πληροφορίες από εμάς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο γίνεται από κοινού η διαχείριση του λογαριασμού μας στο LinkedIn («fanpage») («φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας»):

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 ΗΠΑ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για πρόσωπα που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) καθώς και στην Ελβετία:

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Ιρλανδία

Σε συμφωνία με βάση το άρθρο 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθορίστηκε μεταξύ των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας ποιο πρόσωπο πληροί ποια υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας παρέχει το ουσιώδες περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας στα υποκείμενα των δεδομένων: Προς το παρόν δεν διατίθεται.

Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων:

Για να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία παρέχεται σύνδεσμος εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής φόρμας https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Jonathan Adams
Senior Privacy Counsel

LinkedIn Corporation
Legal Department - Privacy
1000 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085

Κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων:

Τόσο οι εγγεγραμμένοι όσο και οι μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες της fanpage μας στο κοινωνικό δίκτυο

Επισημαίνουμε στα υποκείμενα των δεδομένων ότι χρησιμοποιούν το LinkedIn και τις λειτουργίες του με δική τους ευθύνη. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. κοινή χρήση, βαθμολόγηση).

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:

Αναγνωριστικό χρήστη ή όνομα χρήστη με το οποίο έχουν εγγραφεί τα υποκείμενα των δεδομένων, δεδομένα κοινοποιημένου προφίλ (όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου), δεδομένα προφίλ ProFinder, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, προσδοκίες μισθού, φωτογραφία, δεδομένα τοποθεσίας, γνώσεις και πιστοποιητικά γνώσεων, επαγγελματικές επιτυχίες (π.χ. χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επαγγελματική αναγνώριση, έργα), ενδεχομένως και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας κ.λπ, δεδομένα που προκύπτουν από την κοινοποίηση περιεχομένου, την ανταλλαγή μηνυμάτων και την επικοινωνία, δεδομένα που απαιτούνται στο πλαίσιο της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων κατόπιν αιτήματος των εγγεγραμμένων επισκεπτών, άλλα δεδομένα και περιεχόμενο που δημοσιεύονται, παρέχονται, διαδίδονται, αναρτώνται ή μεταφορτώνονται ελεύθερα από τα υποκείμενα των δεδομένων στο LinkedIn ή μέσω του λογαριασμού τους στο LinkedIn.

Κατά τα άλλα, επεξεργαζόμαστε μόνο ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη fanpage μας, τις αναρτήσεις, τις σελίδες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής (δραστηριότητες στη σελίδα, προβολές σελίδων, προτιμήσεις «like», εμβέλεια, γενικές δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, την πόλη, τη γλώσσα), αξιολογήσεις της απόδοσης και του ιστορικού των διαφημίσεών μας, καθώς και αξιολογήσεις σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων πρόσληψης που υποβάλλονται μέσω του LinkedIn. 

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης ονόματος). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας:

Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη fanpage μας, τις αναρτήσεις, τις σελίδες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτής (δραστηριότητες στη σελίδα, προβολές σελίδων, προτιμήσεις «like», εμβέλεια, γενικές δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, την πόλη, τη γλώσσα), αξιολογήσεις της απόδοσης και του ιστορικού των διαφημίσεών μας.

Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα δεν μπορούν να συνδυαστούν από εμάς με το σχετικό χαρακτηριστικό αντιστοίχισης (π.χ. στοιχεία αναγνώρισης ονόματος). Συνεπώς, είναι αδύνατη η αναγνώριση της ταυτότητας των μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι για εμάς.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας:

Μέσω της ενσωμάτωσης του κουμπιού LinkedIn (απλός σύνδεσμος) στον ιστότοπό μας, δεν μεταβιβάζονται διευθύνσεις IP των επισκεπτών του ιστοτόπου μας στον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σχετικά με τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους επισκέπτες της fanpage μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση.

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Προέλευση των δεδομένων

Λαμβάνουμε τα δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για το από πού λαμβάνει ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η συλλογή δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει περίπτωση: Εκπλήρωση σύμβασης που έχει συναφθεί με το υποκείμενο των δεδομένων ή εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)
  • Απλούστευση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας, όπως ο ιστότοπος, τα δελτία τύπου, τα έντυπα προϊόντα και οι εκδηλώσεις, συμπληρώνονται επωφελώς από τη fanpage
  • Προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή της ζήτησης, καθώς και προσέλκυση νέων ταλέντων μέσω διαφανούς συμπεριφοράς και τακτικών αναρτήσεων
  • Βελτίωση της fanpage μας

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εφόσον απαιτείται, μόνο βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
 • Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ε) του ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προδήλως δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να βρείτε τις νομικές βάσεις στις οποίες ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας στηρίζει την επεξεργασία δεδομένων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Δεν έχουμε καμία επιρροή ή κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου για το κατά πόσον η επεξεργασία δεδομένων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι νόμιμη.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εξωτερική προβολή και διαφήμιση
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Έναρξη και εκτέλεση σύμβασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας επεξεργάζεται τα δεδομένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Δεν έχουμε καμία επιρροή στους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας χρησιμοποιεί ουσιαστικά τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Περίοδος αποθήκευσης:

Η διατήρηση και η διαγραφή των δεδομένων αποτελεί υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας καθορίζει τις κανονικές περιόδους διαγραφής και τον τρόπο με τον οποίο διαγράφονται τα δεδομένα. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε έχουν μόνο οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που επιμελούνται τη fanpage μας και χρειάζονται τα δεδομένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες.

Για τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας γνωστοποιεί τα δεδομένα ή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους επισκέπτες να γνωστοποιούν τα δεδομένα τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων εντός του ομίλου, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τη γνωστοποίηση δεδομένων σε μεμονωμένους αποδέκτες (κατηγορίες) από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Επίσης, εν προκειμένω δεν διαθέτουμε κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων αναρτήσουν δημοσίως τα δεδομένα τους στη fanpage μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά άλλοι εγγεγραμμένοι και ενδεχομένως και μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της fanpage μας, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη LinkedIn Corporation. Η συναφή διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ ως τρίτη χώρα χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων διασφαλίζεται από την πιστοποίηση της LinkedIn Corporation σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ»:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να τα ενημερώσει σχετικά. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση.

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Λογική και πεδίο εφαρμογής που ακολουθείται για τη δημιουργία προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων παρακολουθούνται μέσω της συλλογής των δεδομένων τους, είτε μέσω της χρήσης cookies ή συγκρίσιμων τεχνικών, είτε μέσω της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP, ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας υποχρεούται να τα ενημερώσει σχετικά. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Ο φορέας λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση.

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία επιρροή στη χρήση αυτών των εργαλείων από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας και δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με μια τέτοια πιθανή χρήση. Εάν εργαλεία αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη fanpage μας, δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν εγκρίθηκε και δεν υποστηρίχθηκε από εμάς με κανέναν απολύτως τρόπο. Εξάλλου, τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την ανάλυση δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς. Επιπλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη fanpage μας, ούτε διαθέτουμε άλλα αποτελεσματικά μέσα ελέγχου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι του φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν ή δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ΓΚΠΔ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), εφόσον τα άξια προστασίας συμφέροντα για τον αποκλεισμό της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση και δεν συντρέχουν πλέον επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ). Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) και το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ και πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να ζητήσουν να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι' αυτά σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτο μέρος που έχει καθοριστεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που μια τέτοια αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 στοιχ. α) έως γ) του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΚΠΔ: Δικαίωμα διατύπωσης της άποψης, δικαίωμα εναντίωσης στην παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δικαίωμα προσφυγής κατά των αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων (δικαίωμα προσφυγής).

 • Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εξατομίκευσης και προστασίας δεδομένων εδώ (με περαιτέρω αναφορές):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

 • Βάσει των συμφωνιών για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η LinkedIn Corporation πρέπει να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν απευθείας έναντι της LinkedIn Corporation: privacyshield@linkedin.com
 • Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το κοινωνικό δίκτυο, καθώς και άλλα κοινωνικά δίκτυα, και πώς τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους εδώ: https://www.youngdata.de/.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι η εξής:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ιρλανδία

Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Διαδικτυακή διεύθυνση: http://gdprandyou.ie/contact-us/