Ευθύνη

Οι εταιρείες είναι κάτι πολύ περισσότερο από αμιγώς οικονομικοί παράγοντες. Έχουν πάντα και κοινωνική ευθύνη. Στη LIQUI MOLY, χαιρόμαστε που ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ευθύνη με διάφορους τρόπους.

Έχουμε επίγνωση της εταιρικής μας ευθύνης. Αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής φιλοσοφίας της εταιρείας μας. Εργαζόμαστε συνεχώς για να συμβάλλουμε θετικά στο κοινό καλό και συνεπώς για να ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ευθύνη. Με αυτόν τον τρόπο, ενεργούμε πάντα με σύνεση και διαφάνεια.

Διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία

Η LIQUI MOLY είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα DIN EN ISO 9001 (ποιότητα), DIN EN ISO 14001 (περιβάλλον) και DIN EN ISO DIN EN ISO 45001(διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία). 

Πιστοποιητικό

Βιωσιμότητα

LIQUI MOLY σημαίνει πρωτοποριακό πνεύμα, κορυφαία τεχνολογία και βιώσιμη ανάπτυξη. Καθώς είμαστε πληθωρικοί όσον αφορά την απόδοση και την ποιότητα, είμαστε εξίσου συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου, η παραγωγή μας είναι όσο το δυνατόν φιλικότερη γίνεται προς το περιβάλλον, ενώ βελτιστοποιούμε διαρκώς όλες τις εγκαταστάσεις και τις διεργασίες μας από οικολογικής απόψεως.

Έκθεση βιωσιμότητας

Διάκριση EcoVadis

Η LIQUI MOLY είναι μια εταιρεία που βασίζεται σε αξίες. Μας καθοδηγούν ζητήματα που αφορούν κοινωνικές, εταιρικές και, φυσικά, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Η ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης EcoVadis επιβράβευσε τη δέσμευσή μας σε θέματα βιωσιμότητας με το Ασημένιο μετάλλιο 2024. Μεταξύ άλλων, αξιολογήθηκαν τα μέτρα μας στον τομέα της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βιώσιμων προμηθειών, των ηθικών αρχών μας καθώς και της οικολογικής ευθύνης μας.

Το αποτέλεσμά μας μας τοποθετεί στο κορυφαίο 15% των περισσότερων από 90.000 εταιρειών που αξιολογήθηκαν.

Κοινωνική δέσμευση

Με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Aktion Mensch» προωθούμε εδώ και χρόνια πολυάριθμα κοινωνικά προγράμματα με στόχο τη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη στη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε σημαντικά σε μια ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία, καθώς και σε περισσότερες ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους. Αυτή η αρμονική συνύπαρξη δεν είναι μόνο το κεντρικό μέλημα της Aktion Mensch, αλλά και δικό μας.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Θεωρούμε ότι βασικές αρχές όπως η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η αγάπη για τον άνθρωπο, η προβλεψιμότητα και η ειλικρίνεια αποτελούν τον βασικό ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης μας με τους προμηθευτές. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας καθορίζει τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται από τους προμηθευτές μας. Βασίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις αρχές των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Κώδικας Συμμόρφωσης

Ο Κώδικας Συμμόρφωσης παρέχει ένα πλαίσιο προσανατολισμού και εκφράζει την κατανόηση των αξιών του Ομίλου LIQUI MOLY. Πρόκειται για την υπευθυνότητα, την ηθική και τη σωστή συμπεριφορά, τις οποίες αναμένουμε όχι μόνο από τους εργαζομένους μας, αλλά και από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Κανόνες συμπεριφοράς που μας καθορίζουν από κοινού!

Κώδικας Συμμόρφωσης

Προστασία καταγγέλλοντων

Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, προβλεψιμότητα, ειλικρίνεια και ευθύτητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της εταιρείας μας. Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της εγκληματικής και παράνομης συμπεριφοράς αποτελεί ιδιαίτερο μέλημά μας. Σε περίπτωση συγκεκριμένων στοιχείων για παραβάσεις του νόμου ή άλλες παράνομες συμπεριφορές, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Εξωτερική επαφή υποβολής καταγγελιών Υπεύθυνος Συμμόρφωσης