Λάδια κινητ.

Όλα τα λάδια δεν είναι ίδια

Τα λάδια κινητήρα μας έχουν εγκριθεί από πολυάριθμους κατασκευαστές αυτοκινήτων στη Γερμανία και το εξωτερικό ή πληρούν τις απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Λάδια κινητ.

Όλα τα λάδια δεν είναι ίδια

Τα λάδια κινητήρα μας έχουν εγκριθεί από πολυάριθμους κατασκευαστές αυτοκινήτων στη Γερμανία και το εξωτερικό ή πληρούν τις απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.