Izjava o zaštiti podataka

1. O nama

Mi, tvrtka LIQUI MOLY GmbH, odgovorni smo za prikupljanje, obradu i pohranu vaših podataka. Pojedinosti o nama možete u svakom trenutku pronaći u odjeljku Impresum.

Pažljivo postupanje s vašim osobnim podacima za nas je najviši prioritet. Pri obradi se pridržavamo zakonskih odredbi, kao što su npr. Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP), kao i s time povezanih nacionalnih odredbi.

Ova Izjava o zaštiti podataka vrijedi za sve internetske stranice našeg poduzeća dostupne na našim domenama (liqui-moly.com, liqui-moly.de) za prisutnost tvrtke LIQUI MOLY na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Xing i LinkedIn. Ako se u okviru naše ponude prebacite na internetske stranice drugih vlasnika, tamo vrijede zasebne odredbe o zaštiti podataka za čiji su sadržaj odgovorni odnosni vlasnici tih internetskih stranica.

Budući da vam želimo dati sveobuhvatan pregled obrade osobnih podataka u našoj grupi poduzeća, u nastavku ćete pronaći pregled svih naših usluga u okviru kojih prikupljamo i obrađujemo osobne podatke.

Ako za pojedine usluge vrijede posebni ili dodatni uvjeti ili ako od vas tražimo vašu privolu, na to ćemo vas posebno upozoriti prije uporabe odnosne usluge (npr. za pretplatu na bilten ili kupnju u našoj internetskoj trgovini).

Osim toga, poduzimamo razne sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka. Na primjer, prijenos između vašeg internetskog preglednika i naših poslužitelja u načelu je šifriran tijekom transporta; osim toga, poduzimamo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bismo uvijek zaštitili vaše podatke.

2. Zašto obrađujemo vaše podatke

Našu internetsku stranicu u načelu možete upotrebljavati bez otkrivanja svog identiteta. Ako se želite registrirati za neku od naših personaliziranih usluga, upotrebljavati našu internetsku trgovinu, prijaviti se za naš bilten ili nas kontaktirati, zatražit ćemo vaše ime i prezime i druge osobne podatke. Sami odlučujete hoćete li unijeti te (proširene) podatke. Podaci koji su nam nužni za pružanje naših usluga označeni su kao takvi.

Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka obavljaju se u sljedeće svrhe na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • Sklapanje ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkama (a) i (b) OUZP-a
 • Izvršenje ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (b) OUZP-a
 • Upravljanje klijentima u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkama (b), (c) i (f) OUZP-a
 • Komunikacija i razmjena podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkama (a), (b), (c), (f) OUZP-a
 • Vanjsko zastupanje i oglašavanje u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkama (a), (f) OUZP-a
 • Provedba izjava o privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a
 • Osiguravanje propisnog rada sustava za obradu podataka u skladu s
  člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkama (b) i (f) OUZP-a
 • Postupak odabira podnositelja prijave za radno mjesto u okviru upravljanja osobljem i resursima na temelju članka 6. stavka 1. rečenice 1. točke (a) i (b) OUZP-a u vezi s člankom 26. njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka

3. Koje vaše podatke prikupljamo i obrađujemo

Prikupljamo različite kategorije vaših osobnih podataka. Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Kao osoba koja se može identificirati smatra se fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito putem dodjele identifikatora kao što su ime i prezime. Osobni podaci uključuju informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa, telefonski broj i datum rođenja (ako je navedeno). Statističke informacije koje se ne mogu izravno ili neizravno povezati s vama – kao što su npr. popularnost pojedinih internetskih stranica naše ponude ili broj korisnika stranice – nisu osobni podaci. Pritom postoje podaci prikupljeni izravno i neizravno. U oba slučaja podaci se prikupljaju samo u nužnom opsegu; podaci se obrađuju isključivo u svrhe navedene pod točkom 2. Odluku o tome želite li nam dostaviti podatke koji optimiziraju upotrebu naših usluga za vas, a koji za to nisu potrebni, donosite sami. Odgovarajuća podatkovna polja označena su kao „dobrovoljna“ polja.

Izravno prikupljeni podaci uključuju sljedeće:

 • Oslovljavanje, ime i prezime, npr. za personalizaciju vašeg korisničkog računa ili za narudžbu u našoj internetskoj trgovini
 • Adresu e-pošte i po potrebi lozinku koju ste odabrali, npr. u svrhu primanja biltena, upotrebe vašeg korisničkog računa ili kontaktiranja putem našeg obrasca za kontakt
 • Podatke o adresi, npr. u svrhu obrade narudžbe (isporuka) u okviru naše internetske trgovine
 • Podatke za plaćanje, za obradu plaćanja vaše narudžbe
 • Podatke podnositelja prijave za provedbu našeg online postupka prijave
 • Podatke koje nam aktivno i svjesno dajete u okviru upotrebe naših usluga
 • Ostale podatke koje nam dobrovoljno dostavite, npr. podatkovna polja koja ste popunili, a koja su označena kao „dobrovoljna“ polja

Osim toga, vaši se podaci neizravno prikupljaju prilikom upotrebe naših usluga:

 • Tehnički podaci o povezivanju, npr. pozvana stranica naše internetske ponude, vaša IP adresa skraćena za posljednje tri znamenke, datum i vrijeme pozivanja, upotrijebljeni krajnji uređaj, podaci o konfiguraciji preglednika
 • Podaci prikupljeni u okviru praćenja internetske stranice
 • Podaci koje u okviru obrade narudžbe u internetskoj trgovini dobivamo od naših pružatelja usluga, npr. informacije o vjerojatnosti plaćanja i smetnjama plaćanja ili obavijesti o dostavi

Maloljetne osobe:

Naša internetska stranica nije namijenjena maloljetnim osobama i ne prikupljamo svjesno osobne podatke maloljetnih osoba.

Ako nam osobe mlađe od 16 godina prosljeđuju osobne podatke, to je dopušteno samo ako je zakonski skrbnik sam dao privolu ili se složio s privolom mlade osobe. U tu svrhu nam se u skladu s člankom 8 stavkom 2. OUZP-a moraju dostaviti podaci za kontakt zakonskog skrbnika kako bismo se uvjerili u privolu, odnosno pristanak zakonskog skrbnika. Ti se podaci, kao i podaci maloljetne osobe, obrađuju u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako otkrijemo da nam je maloljetna osoba mlađa od 16 godina poslala osobne podatke bez privole samog skrbnika ili suglasnosti s privolom mlade osobe, odmah ćemo izbrisati podatke.

4. Tko ima pristup vašim podacima i kome ih prenosimo

a) Pristup

Pristup vašim osobnim podacima koje pohranjujemo ograničen je na naše zaposlenike i pružatelje usluga koje smo angažirali, a koji zbog svoje zadaće moraju rukovati tim osobnim podacima.

Ako treće strane dobiju pristup vašim podacima, zatražili smo vašu suglasnost ili postoji pravna osnova za to.

Za pružanje usluga i obradu vaših podataka angažiramo i pružatelje usluga (među ostalim, za hosting, slanje biltena, isporuku naručene robe, obradu plaćanja te održavanje i analizu baza podataka, zaštitu naših internetskih poslužitelja ili praćenje internetskih stranica). Ako se te posebne odredbe primjenjuju, u nastavku smo ih za vas naveli uz odgovarajuću uslugu. Pružatelji usluga obrađuju podatke isključivo prema našim uputama i dužni su pridržavati se važećih propisa o zaštiti podataka. Svi su izvršitelji obrade pažljivo odabrani i dobivaju pristup vašim podacima samo u opsegu i u razdoblju potrebnom za pružanje za pružanje usluga ili u opsegu u kojem ste pristali na obradu i upotrebu podataka.

b) Razmjena podataka unutar grupe poduzeća

Razmjena podataka unutar grupe poduzeća kojoj pripadamo odvija se isključivo unutar EU/EGP-a i služi samo u interne administrativne svrhe. Pod grupom poduzeća pritom podrazumijevamo povezana poduzeća u smislu članka 4. stavka 19. OUZP-a.

c) Prijenos u treće zemlje i pravna osnova

Poslužitelji nekih pružatelja usluga koje upotrebljavamo nalaze se u SAD-u i drugim zemljama izvan Europske unije. Poduzeća u tim zemljama podliježu zakonima o zaštiti podataka koji općenito ne štite osobne podatke u istoj mjeri kao što je to slučaj u državama članicama Europske unije. Ako se vaši podaci obrađuju u zemlji koja nema priznatu visoku razinu zaštite podataka kao Europska unija, osiguravamo odgovarajuću zaštitu vaših osobnih podataka putem ugovornih propisa ili drugih priznatih instrumenata. Na to ćemo vas izričito ponovno upozoriti u okviru pojedinih usluga.

Ako se osobni podaci prenose u treće zemlje, to se odvija na temelju standardnog ugovora EU-a u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (c) OUZP-a, odnosno na temelju vaše privole u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (a) OUZP-a.

Izvršitelji obrade naloga također su ugovorno dužni osigurati prijenose podataka u treće zemlje (npr. putem drugih izvršitelja obrade naloga) odgovarajućim jamstvima.

d) Prosljeđivanje tijelima za provedbu zakona i istražnim tijelima

U iznimnim slučajevima prosljeđujemo osobne podatke tijelima za provedbu zakona i istražnim tijelima. To se događa na temelju odgovarajućih zakonskih obveza, npr. iz Zakona o kaznenom postupku, Poreznog zakona, Zakona o sprečavanju pranju novca ili Zakona o državnoj policiji.

5. Razdoblja pohrane

Osobne podatke pohranjujemo u okviru zakonskih propisa ili vaše privole.

Za određivanje konkretnog razdoblja pohrane pritom se koristimo sljedećim kriterijima:

Osobne podatke pohranjujemo sve dok ne prestanu vrijediti svrhe za koje su prikupljeni (npr. u slučaju raskida ugovornog odnosa ili posljednje aktivnosti, ako ne postoji trajni dužnički odnos, ili u slučaju povlačenja vaše privole za konkretnu obradu podataka).

Pohranjivanje izvan tog okvira obavlja se samo u sljedećim slučajevima:

 • postoje zakonske obveze čuvanja (npr. prema njemačkom Općem poreznom zakonu (AO) i Trgovačkom zakoniku (HGB);
 • podaci su još potrebni za podnošenje i ostvarivanje pravnih zahtjeva ili za obranu od pravnih zahtjeva, npr. zbog tehnoloških i forenzičkih zahtjeva za sprečavanje i praćenje napada na naše internetske poslužitelje;
 • brisanje bi bilo u suprotnosti sa zaštićenim interesima odnosnih osoba;

ili

 • primjenjuje se druga iznimka u skladu s člankom 17. stavkom 3. OUZP-a.

6. Vaša prava

Imate niz zakonskih prava na koja vam želimo ukazati u nastavku. Osim toga, na raspolaganju vam je i naš službenik za zaštitu podataka za sva pitanja o vašim osobnim podacima koje prikupljamo i obrađujemo pod dolje navedenim podacima za kontakt.

a) Pravo na pristup i prenosivost podataka

U svakom trenutku imate pravo na informacije o osobnim podacima koje obrađujemo o vama.

Ako se obrada podataka obavlja na temelju vaše privole ili u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (b) OUZP-a temelji na ugovoru, u skladu s člankom 20. stavkom 1. OUZP-a možete zatražiti i osobne podatke pohranjene u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Na vaš zahtjev podatke prosljeđujemo i izravno primatelju kojeg ste naveli.

b) Pravo na ispravak, ograničenje i brisanje

Nadalje, u skladu s člancima od 16. do 18. OUZP-a od nas možete zatražiti ispravak, ograničenje (blokadu) ili brisanje vaših osobnih podataka ako smo podatke pogrešno obradili, ako postoji razlog za ograničenje daljnje obrade podataka ili ako je obrada podataka iz raznih razloga postala nezakonita ili ako njihova pohrana nije dopuštena iz drugih zakonskih razloga. Napominjemo da vaše pravo na brisanje može biti ograničeno zakonskim rokovima čuvanja.

c) Pravo na prigovor

Ako se naša obrada podataka temelji isključivo na našem legitimnom interesu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (f) OUZP-a, možete uložiti prigovor na ovu obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. OUZP-a. U tom ćemo slučaju prestati s obradom vaših podataka, osim ako ne možemo dokazati legitimne razloge za obradu koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnog zahtjeva. Nadalje, uvijek imate pravo prigovoriti upotrebi vaših podataka u svrhu izravnog oglašavanja s učinkom u budućnosti u skladu s člankom 21. stavkom 2. OUZP-a.

d) Pravo na povlačenje privole

Ako ste nam dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, u skladu s člankom 7. stavkom 3. OUZP-a imate pravo na povlačenje privole s učinkom u budućnosti.

e) Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka krši europsku Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge nacionalne i međunarodne zakone o zaštiti podataka.

Podaci za kontakt nadzornog tijela koje je nadležno za nas:

Službenik za zaštitu podataka i slobodu informiranja u Baden-Württembergu

Poštanski pretinac 10 29 32

70025 Stuttgart

ili:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

f) Podaci za kontakt

Kako biste ostvarili svoja prava, možete nam poslati neformalnu obavijest na sljedeće podatke za kontakt. Povlačenje svoje privole, uz navođenje izjave o privoli koju želite povući, uputite i na sljedeće podatke za kontakt:

Odgovorna osoba

DSB

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Straße 4,

D-89081 Ulm

E-pošta: datenschutz@liqui-moly.de

Telefon: +49 (0) 731 | 1420-0

Webformular:https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

it.sec GmbH
Einsteinstr. 55
D-89077 Ulm
E-pošta: datenschutz@it-sec.de
Telefon: +49 (0) 731 | 2 05 89 - 24

7. Upotreba naše internetske stranice – profiliranje, kolačići i praćenje internetske stranice

a) Opće informacije o kolačićima i mogućnostima izuzimanja

U nekim dijelovima naše internetske stranice upotrebljavamo takozvane kolačiće, npr. kako bismo prepoznali preferencije posjetitelja i u skladu s time optimalno oblikovali internetsku stranicu. To omogućuje lakšu navigaciju i visok stupanj jednostavnosti upotrebe internetske stranice. Kolačići nam pomažu i da prepoznamo posebno popularna područja naše internetske ponude. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na tvrdi disk posjetitelja. Omogućuju čuvanje informacija tijekom određenog vremenskog razdoblja i identifikaciju računala posjetitelja. Radi boljeg vođenja korisnika i individualnog prikaza performansi koristimo trajne kolačiće.

Osim toga, upotrebljavamo i takozvane kolačiće sesije koji se automatski brišu kada zatvorite preglednik. Možete postaviti svoj preglednik tako da vas obavještava o postavljanju kolačića. Na taj je način upotreba kolačića za vas transparentna. To činimo radi provjere autorizacije radnji i provjere autentičnosti korisnika koji je zatražio naše usluge. Pravne osnove su članak 6. stavak 1. rečenica 1 točka (c) u vezi s člankom 32. i člankom 6. stavka 1. rečenice 1. točke (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes osigurati naše internetske poslužitelje, npr. kako bismo se obranili od napada i osigurali funkcionalnost naših usluga.

Kolačiće koji nisu tehnički nužni postavljamo tek nakon vaše izričite privole koju, naravno, možete povući u bilo kojem trenutku.

U okviru naših informacija o kolačićima na našoj internetskoj stranici pristali ste na sljedeću izjavu:

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće.

Kolačiće upotrebljavamo za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i analizu pristupa našoj internetskoj stranici. Osim toga, dijelimo i informacije o vašoj upotrebi naše internetske stranice s našim partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analitiku. Naši partneri te informacije mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im dali ili koje su prikupili tijekom vaše upotrebe usluga.

Više informacija možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

<Samo nužni kolačići>       <Dopusti kolačiće>

Ako potpuno isključite upotrebu kolačića, nećete moći upotrebljavati pojedine funkcije naše internetske stranice – uključujući mogućnost izuzimanja od praćenja na temelju kolačića. Ako je potrebno, dopustite kolačiće za izuzimanje za usluge za koje želite spriječiti praćenje.

Napominjemo da brisanje svih kolačića dovodi do brisanja i kolačića za izuzimanje. Stoga ih po potrebi morate ponovno postaviti. Kolačići su povezani i s preglednikom, tj. moraju se zasebno postaviti za svaki preglednik koji upotrebljavate na svakom uređaju koji upotrebljavate. Poveznice potrebne za to možete pronaći u nastavku u opisu odnosne usluge.

Pregled upotrijebljenih kolačića i pripadajućih postavki možete u svakom trenutku pronaći na našoj oglasnoj traci s kolačićima. Na kartici Pojedinosti možete vidjeti skupine i kolačiće koji pripadaju skupinama.

b) Google Analytics

Ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu analize internetskih stranica koju pruža tvrtka Google LLC („Google“). Google Analytics upotrebljava takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i koje omogućuju analizu korisničke upotrebe internetske stranice. Informacije koje prikupe kolačići o vašoj upotrebi ove internetske stranice u pravilu se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije na ovoj internetskoj stranici, Google će prethodno skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Potpuna IP adresa samo će se u iznimnim slučajevima prenijeti na jedan od poslužitelja tvrtke Google u SAD-u i tamo skratiti. Po našem nalogu, tvrtka Google ove će podatke upotrebljavati za procjenu vaše upotrebe internetske stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici i pružanje drugih usluga vlasniku internetske stranice koje su povezane s upotrebom internetske stranice i upotrebom interneta. IP adresa koja se u okviru usluge Google Analytics prenosi iz vašeg preglednika neće se povezati s drugim podacima tvrtke Google.

Uslugu Google Analytics upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a.

Imate mogućnost i spriječiti spremanje kolačića odgovarajućom postavkom softvera vašeg preglednika; međutim, napominjemo da u tom slučaju možda nećete moći upotrebljavati sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu. Osim toga, možete spriječiti i da tvrtka Google prikuplja podatke koje prikupljaju kolačići i koji su povezani s vašom upotrebom internetske stranice (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici. Trenutačna poveznica je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

c) Google Tag Manager

Google Tag Manager je proizvod tvrtke Google koji nam omogućuje upravljanje oznakama internetskih stranica iz aplikacija kao što je Google Analytics putem sučelja. Tag Manager je domena bez kolačića i ne prikuplja osobne podatke.

d) Traženje trgovaca putem usluge Google Maps

Naša internetska stranica upotrebljava uslugu Google Maps kako bi vam putem poštanskog broja pomogla u pronalaženju trgovca u vašoj blizini. Kad pokrenete uslugu Google Maps na ovoj internetskoj stranici, podaci (npr. vaša IP adresa, adresa unesena u okviru planiranja rute) prenose se na tvrtku Google.

Uslugu Google Maps upotrebljavamo samo uz vašu privolu, članak 6. stavak 1. rečenica 1. točka (a) OUZP-a.

Stranica usluge Google Maps stoga je integrirana putem lokalnog pregleda i aktivira se samo kada kliknete na tamo prikazanu poveznicu, odnosno dopustite Google Maps putem oglasne trake s kolačićima. Nakon toga vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s tvrtkom Google. Osim toga, upotrebljavaju se i druge usluge tvrtke Google (npr. Google Fonts).

Nemamo utjecaja na to koristi li se tvrtka Google stvarno podacima ili na koji način (svrha, pohrana, brisanje, otkrivanje, prijenos, profiliranje). Ni u tom smislu nemamo učinkovite mogućnosti kontrole. Mi ne obavljamo pohranu tih podataka.

Sporazum u smislu članka 26. stavka 1. OUZP-a postoji.

Više informacija o zaštiti podataka u tvrtki Google možete pronaći na: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

Posebne odredbe o zaštiti podataka za Google Maps možete pozvati na: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html 

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

e) Google Ads

Naša internetska stranica upotrebljava uslugu „Google Ads“ koja oglašivačima omogućuje prikazivanje oglasa na popisima rezultata Google pretrage, kao i na Google mreži za oglašavanje. To se obavlja na temelju prethodno definiranih ključnih riječi s pomoću kojih se prikazuju na popisima rezultata samo ako se provodi pretraživanje prema ključnoj riječi.

Google Ads pritom ima za cilj oglašavanje naše internetske stranice prikazivanjem relevantnih oglasa na internetskim stranicama trećih strana, na popisima rezultata Google pretrage i prikazivanjem relevantnih oglasa trećih strana u okviru naše internetske stranice.

Kada kliknete na odgovarajući Google oglas koji upućuje na našu internetsku stranicu, tvrtka Google postavlja kolačić. Kolačići nama i tvrtki Google omogućuju da saznamo jeste li preko oglasa dospjeli na našu internetsku stranicu i obavili kupnju. U tu svrhu upotrebljavamo alat za praćenje konverzija putem usluge Google Ads.

Tako prikupljene podatke tvrtka Google upotrebljava za izradu statističkih podataka (npr. ukupan broj korisnika upućenih putem usluge Google Ads, uspješnost naše kampanje oglašavanja) za našu internetsku stranicu. Ni mi niti drugi Google Ads oglašivači ne primamo informacije od tvrtke Google koje bi vas mogle identificirati.

Međutim, postavljeni kolačići upotrebljavaju se za pohranu osobnih podataka, kao što su internetske stranice koje ste posjetili. Tvrtka Google će po potrebi proslijediti ove podatke trećim stranama.

Prigovor na oglašavanje koje je tvrtka Google usmjerila na temelju interesa možete uložiti u bilo kojem trenutku klikom na sljedeću poveznicu za izuzimanje: https://adssettings.google.com/

Uslugu Google Ads upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a.

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

f) GA Audience

Naša internetska stranica upotrebljava GA Audience, uslugu tvrtke Google. Usluga GA Audience upotrebljava, među ostalim, kolačiće koji se pohranjuju na vašem računalu i drugim mobilnim uređajima (npr. pametnim telefonima, tablet računalima itd.) i koji omogućuju analizu upotrebe odgovarajućih uređaja. Podaci se pritom djelomično analiziraju na svim uređajima. GA Audience pritom dobiva pristup kolačićima koji su postavljeni u okviru upotrebe usluga Google AdWords i Google Analytics. U okviru upotrebe podaci, kao što su IP adresa i aktivnosti korisnika, mogu se prenijeti na poslužitelj tvrtke Google LLC i tamo pohraniti. Tvrtka Google LLC po potrebi će prenijeti ove informacije trećim stranama ako je to zakonski propisano ili ako treće strane obrađuju te podatke. Prikupljanje i prosljeđivanje osobnih podataka (posebno vaše IP adrese) i obradu tih podataka možete spriječiti deaktiviranjem izvođenja Java Scripta u vašem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Osim toga, možete spriječiti i da tvrtka Google prikuplja podatke koje prikupljaju Google kolačići i koji su povezani s vašom upotrebom internetske stranice (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Više informacija o zaštiti podataka prilikom upotrebe usluge GA Audience možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

Uslugu GA Audience upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a.

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

g) Google Remarketing

Naša internetska stranica upotrebljava uslugu Google Remarketing. Ovo je postupak kojim vas želimo ponovno kontaktirati. Ova vam aplikacija omogućuje da vidite naše oglase tijekom daljnje upotrebe interneta nakon što posjetite našu internetsku stranicu. To se obavlja uz pomoć kolačića koji su pohranjeni u vašem pregledniku i putem kojih tvrtka Google bilježi i analizira vaše ponašanje prilikom posjeta različitim internetskim stranicama. Tvrtka Google na taj način može utvrditi vaš prethodni posjet našoj internetskoj stranici. Prema vlastitim izjavama, tvrtka Google ne povezuje podatke prikupljene u okviru remarketinga s vašim osobnim podacima koje tvrtka Google eventualno pohranjuje. Prema tvrtki Google, u remarketingu se posebno upotrebljava pseudonimizacija.

Uslugu Google Remarketing upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a.

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

h) Microsoft Advertising (ranije Bing Ads)

U okviru upotrebe usluge oglašavanja Microsoft Advertising upotrebljavamo alat Microsoft Conversion Tracking. Pritom se na vaše računalo postavlja kolačić ako ste preko Microsoft Advertising oglasa dospjeli na našu stranicu. Klijenti koji upotrebljavaju uslugu Microsoft Advertising saznaju ukupni broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmjereni na stranicu označenu oznakom za praćenje konverzije (npr. prijava putem obrasca za kontakt). Kolačiće za praćenje konverzija također možete deaktivirati postavljanjem vašeg preglednika da blokira kolačiće s domene „flex.msn.com”.

Uslugu Microsoft Advertising upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a. S tim povezani prijenos podataka u SAD kao treću zemlju bez odgovarajuće razine zaštite podataka obavlja se samo na temelju vaše privole u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenice 1. točke (a) OUZP-a u oglasnoj traci s kolačićima. Pristali ste na sljedeće:

Suglasan/suglasna sam s upotrebom kolačića, iako sam obaviješten/a da će se podaci prenijeti u SAD i da tamo ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti svoje pravo na pravno saslušanje u skladu s europskim načelima te da stoga ne može biti zajamčena odgovarajuća razina zaštite podataka.

Primatelj podataka: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD

Pravna osnova za prijenos su standardne ugovorne klauzule EU-a u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (c) OUZP-a.

i) The Trade Desk

Naša internetska stranica upotrebljava tehnologiju ponovnog ciljanja korisnika tvrtke The Trade Desk, Inc. („The Trade Desk“). Posjetiteljima internetske stranice prikazuju se oglasi u skladu s interesima u okviru mreže oglašavanja The Trade Desk. Preglednik posjetitelja internetskih stranica pohranjuje kolačiće koji omogućuju ponovno prepoznavanje posjetitelja kada posjeti internetske stranice koje pripadaju mreži oglašavanja The Trade Desk. Na tim se stranicama posjetitelju mogu prikazati oglasi koji se odnose na sadržaj koji je posjetitelj prethodno otvarao na internetskim stranicama koje upotrebljavaju tehnologiju ponovnog ciljanja korisnika tvrtke The Trade Desk. Prema vlastitim navodima, tvrtka The Trade Desk u ovom postupku prikuplja pseudonimizirane podatke.

Uslugu The Trade Desk upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a. S tim povezani prijenos podataka u SAD kao treću zemlju bez odgovarajuće razine zaštite podataka obavlja se samo na temelju vaše privole u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenice 1. točke (a) OUZP-a u oglasnoj traci s kolačićima. Pristali ste na sljedeće:

Suglasan/suglasna sam s upotrebom kolačića, iako sam obaviješten/a da će se podaci prenijeti u SAD i da tamo ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti svoje pravo na pravno saslušanje u skladu s europskim načelima te da stoga ne može biti zajamčena odgovarajuća razina zaštite podataka.

Ako ipak ne želite upotrebu ove funkcije ponovnog ciljanja korisnika, možete je deaktivirati. Napominjemo da se deaktivacija mora provesti zasebno za svaki preglednik ili krajnji uređaj na jedan od sljedećih načina:

Izravno na The Trade Desk ovdje: https://www.adsrvr.org

Više informacija o tehnologiji ponovnog ciljanja korisnika tvrtke The Trade Desk, Izjavi o zaštiti podataka tvrtke The Trade Desk i mogućnostima izuzimanja možete pronaći na: www.thetradedesk.com/general/privacy.

Primatelj podataka: The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, SAD

Pravna osnova za prijenos su standardne ugovorne klauzule EU-a u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (c) OUZP-a.

j) YouTube videozapis umetnut putem funkcije iFrame u proširenom načinu zaštite podataka

YouTube, uslugu tvrtke Google, upotrebljavamo za prikazivanje videosadržaja. Radi zaštite vaše privatnosti aktivirali smo prošireni način zaštite podataka.

YouTube također upotrebljava kolačiće za prikupljanje informacija o posjetiteljima svoje internetske stranice. YouTube ih, između ostalog, upotrebljava za prikupljanje statističkih podataka videozapisa, sprečavanje prijevara i poboljšanje jednostavnosti upotrebe. Pozivanje videozapisa pritom u pravilu dovodi i do uspostavljanja veze s mrežom Google DoubleClick. Pokretanjem videozapisa mogu se pokrenuti daljnji postupci obrade podataka, osobito ako ste već prijavljeni na YouTube. Na to nemamo utjecaja.

Pritiskom na gumb za pokretanje na videozapisu pristajete na prijenos podataka tvrtki Google. Nakon toga vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s tvrtkom Google. Osim toga, upotrebljavaju se i druge usluge tvrtke Google (npr. Google Fonts).

Više informacija o zaštiti podataka na servisu YouTube možete pronaći u njihovoj Izjavi o zaštiti podataka (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

k) Gumbi društvenih mreža

Naša internetska stranica upotrebljava gumbe društvenih mreža (Facebook, Instagram, YouTube) kako bi vam omogućila interakciju s trećim stranama.

Ovi gumbi društvenih mreža nisu integrirani kao dodaci putem takozvane funkcije iFrame, nego su pohranjeni kao poveznice. Pritiskom na gumbe društvenih mreža bit ćete preusmjereni izravno na stranicu odgovarajućeg pružatelja usluga. Za pridržavanje odredbi o zaštiti podataka te za točnost, aktualnost i potpunost tamo dostupnih informacija o obradi podataka odgovoran je odgovarajući pružatelj usluga u smislu članka 4. stavka 7. OUZP-a.

l) Facebook Custom Audience

Naša internetska stranica upotrebljava uslugu „Facebook Custom Audience“ uz pomoć takozvanog postupka praćenja piksela bez proširene usporedbe popisa klijenata s Facebookom. Na taj način pokušavamo primati informacije za optimizaciju naše internetske stranice i poboljšanje doživljaja posjetitelja te vam po potrebi prikazati ciljane oglasne sadržaje putem Facebook platforme.

Facebook pritom može putem nevidljivog piksela integriranog u našu internetsku stranicu pratiti i evidentirati vaše posjete stranicama i vaše ponašanje na internetu, na primjer putem vaše IP adrese i drugih obilježja za identifikaciju.

Uslugu Facebook Custom Audience upotrebljavamo samo uz vašu privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (a) OUZP-a.

Nakon postavljanja kolačića za izuzimanje zbog Facebook piksela više se ne provodi razmjena podataka s Facebookom.

Više informacija o Facebooku i postavkama privatnosti možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Facebook na https://www.facebook.com/privacy/explanation

Primatelj podataka: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska

m) Facebook-Connect

Nudimo vam mogućnost prijave na našoj internetskoj stranici putem usluge Facebook Connect. Na taj način ne morate ponovno unositi svoje podatke za registraciju jer ih dobivamo od Facebooka. Za prijavu prikupljamo vašu adresu e-pošte i vašu lozinku pohranjene na Facebooku i te ih u svrhu provjere autentičnosti šifrirane šaljemo Facebooku. Pritom se vaša IP adresa prenosi na Facebook.

Prijava na Facebook povezuje vaš Facebook profil s našom uslugom. Povezivanjem s Facebookom automatski dobivamo sljedeće informacije iz vašeg javnog Facebook profila:

iz tih podataka upotrebljavamo isključivo vaše ime i prezime, adresu e-pošte, datum rođenja, adresu, XXX. Ti su podaci nužni za otvaranje vašeg korisničkog računa kod nas radi identifikacije. (Ako se upotrebljavaju drugi podaci, potrebno je zasebno navesti svrhu obrade podataka).

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na daljnju upotrebu podataka koje je prenio Facebook. U tu svrhu izbrišite svoj korisnički račun i izradite novi korisnički račun izravnim unosom za to potrebnih podataka na našoj internetskoj stranici, a da pritom ne morate ponovno pristupiti usluzi Facebook Connect.

Više informacija o usluzi Facebook Connect i postavkama privatnosti možete pronaći u odjeljcima Napomene o zaštiti podataka i Uvjeti upotrebe tvrtke Facebook Inc.

Primatelj podataka: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska

n) DoubleClick by Google

DoubleClick by Google upotrebljava kolačiće kako bi vam se prikazali oglasi koji su vam relevantni. Pritom se vašem pregledniku dodjeljuje pseudonimizirani identifikacijski broj kako bi se provjerilo koji su se oglasi prikazivali u vašem pregledniku i koji su oglasi otvarani. Kolačići ne sadrže osobne podatke. Upotreba kolačića DoubleClick tvrtki Google i njezinim partnerskim internetskim stranicama omogućuje prikazivanje oglasa samo na temelju prethodnih posjeta našim ili drugim internetskim stranicama na internetu. Informacije koje prikupljaju kolačići prenosi i pohranjuje tvrtka Google radi analize. Tvrtka Google će te podatke prenijeti trećim stranama samo ako je to zakonski propisano ili u okviru obrade naloga. Tvrtka Google neće objedinjavati vaše podatke s drugim prikupljenim podacima.

Ako se ne slažete s ovim oblikom obrade, možete spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućom postavkom u pregledniku. Osim toga, možete spriječiti i da tvrtka Google prikuplja podatke koje prikupljaju kolačići i koji su povezani s vašom upotrebom internetske stranice i da obrađuje te podatke preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka za preglednik koji možete preuzeti ovdje <https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de>. Alternativno, kolačiće DoubleClick možete deaktivirati i na ovoj stranici < http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

Primatelj podataka: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

o) Platforma za upravljanje privolama tvrtke Usercentrics

Na našoj internetskoj stranici upotrebljavamo uslugu upravljanja privolama Cookiebot tvrtke Usercentrics.

Putem kolačića i piksela koji se postavljaju u preglednik obrađuju se sljedeći podaci: podaci o uključivanju i izuzimanju, referentni URL, korisnički agent, korisničke postavke, ID privole, vrijeme privole, vrsta privole, inačica predloška, jezik oglasne trake.

Svrha obrade podataka je prikupljanje, upravljanje i dokumentiranje privolama korisnika za kolačiće i alate koji se upotrebljavaju na našoj internetskoj stranici te informiranje korisnika o tome.

Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (c) OUZP-a.

Primatelj: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska

p) Amazon Advertising

Naša internetska stranica upotrebljava uslugu „Amazon Advertising” koja oglašivačima omogućuje prikazivanje oglasa. Osim ciljanja na kontekstualnoj osnovi (npr. ponašanje pri kupnji, preferencije u pogledu proizvoda), prikaz oglasa može se odvijati i prema demografiji (npr. spol, dob, obrazovanje, prihod), geografiji (npr. savezna država, poštanski broj), vremenu (satno) i tehnologiji (npr. vrsta uređaja, operacijski sustav, preglednik).

Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a.

Primatelj: Amazon.com, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 (Luksemburg)

q) Google Beacons

r) Polyfill

Polyfill je skripta ili modul koda pomoću kojeg se u pregledniku mogu naknadno ugraditi funkcije koje nedostaju, ali postoje u novijim preglednicima.

Polyfill.io olakšava podršku različitim preglednicima tako što pokušava oponašati funkcije koje nedostaju uz pomoć Polyfilla: možete upotrebljavati najnovije i najbolje funkcije u preglednicima koji ih podržavaju i preglednicima koji ih ne podržavaju. Podaci se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes osigurati funkcionalnost naših usluga.

s) Friendly Captcha

Na našoj internetskoj stranici upotrebljavamo uslugu Friendly Captcha koja omogućuje razlikovanje između unosa podataka koji obavlja fizička osoba ili automatiziranog odnosno strojnog unosa podataka. Pritom se IP adresa i eventualno drugi podaci koje Friendly Captcha treba za uslugu prosljeđuju na Friendly Captcha. Tvrtka Friendly Captcha odmah anonimizira IP adresu posjetitelja internetske stranice. Podaci se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes utvrditi potječe li zahtjev zaista od fizičke osobe i treba li ga obraditi te na taj način izbjeći nepotrebno razvrstavanje neželjene pošte.

Više informacija o zaštiti podataka u tvrtki Friendly Captcha možete pronaći u pripadajućoj Izjavi o zaštiti podataka: friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

Primatelj podataka: Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee

8. Dodatne napomene i odredbe o pojedinim uslugama

a) Bilten/priopćenje za tisak

Na vaš izričit zahtjev šaljemo vam naš bilten, odnosno priopćenja za tisak o temama koje ste odabrali, kao i informacije o našem poduzeću. Napominjemo da se dostava može obaviti tek nakon što još jednom izričito potvrdite svoj zahtjev kao dio našeg postupka dvostrukog uključivanja.

Osobni podaci prikupljeni u okviru prijave za bilten/priopćenja za tisak upotrebljavaju se isključivo za slanje i personalizaciju biltena/priopćenja za tisak (npr. kako bismo vam se obratili vašim imenom i prezimenom). Privolu za pohranu osobnih podataka koju ste nam dali za slanje biltena/priopćenja za tisak možete u svakom trenutku povući s učinkom na budućnost. U svrhu povlačenja privole svaki bilten/priopćenje za tisak sadrži odgovarajuću poveznicu „Odjava”; alternativno nas možete i izravno kontaktirati kako bismo mogli provesti vaše povlačenje.

b) Obrazac za kontakt

Podaci koje nam pošaljete putem našeg obrasca za kontakt obrađuju se u svrhu komunikacije i razmjene podataka, dakle kako bismo odgovorili na vaš konkretan upit. Ti se podaci pohranjuju sve dok je njihova obrada potrebna za te svrhe, odnosno dok ne isteknu eventualni naknadni rokovi pohrane.

c) Pronalaženje prodajnog predstavnika

Osim toga, kao poslovni kupac putem svog poštanskog broja možete pretraživati podatke za kontakt odgovarajućeg prodajnog predstavnika u svojoj blizini. Poštanski se broj ne pohranjuje preko pretrage.

d) Nagradna igra

Povremeno možete sudjelovati u nagradnim igrama ili sličnim akcijama na našoj internetskoj stranici. U okviru ovih akcija u svrhu obrade mogu se prikupljati i pohranjivati i osobni podaci čiji opseg možete vidjeti u odgovarajućem obrascu za sudjelovanje. Podaci koji nam nisu nužno potrebni za provedbu nagradne igre, ali nam, npr. omogućuju da vas u slučaju osvajanja nagrade brže obavijestimo, izričito su označeni kao dobrovoljni podaci. Osobni podaci koje nam proslijedite u okviru takve nagradne igre upotrebljavat će se isključivo za provedbu nagradne igre (u slučaju nagradne igre npr. za utvrđivanje dobitnika, obavještavanje o dobitniku i slanje nagrade). Po završetku nagradne igre podaci sudionika koji nisu osvojili nagradu brišu se odmah ili, u slučaju dobitnika, nakon isteka zakonske obveze pohrane.

e) Postupak prijave za radno mjesto putem interneta

Nudimo vam mogućnost prijave za radno mjesto putem interneta. U tu vam je svrhu na raspolaganju naš online sustav za prijavu za radno mjesto. Možete mu pristupiti putem rubrike „Poduzeće, karijera”. Prijenos podataka koje ste unijeli i privitaka datoteka koje ste poslali odvija se putem veze sigurne za prijenos. Vaše elektroničke podatke za prijavu za radno mjesto prima nadležni odjel za ljudske resurse i prosljeđuje ih samo stručnom odjelu nadležnom za odnosno radno mjesto, odnosno osobama kojima je povjerena obrada. Sve uključene osobe postupat će s vašom prijavnom dokumentacijom s dužnom pažnjom i apsolutnom povjerljivošću.

Po završetku postupka odabira kandidata vašu ćemo prijavnu dokumentaciju čuvati još
3 mjeseca, a nakon toga ćemo je izbrisati, odnosno uništiti sve kopije, osim ako s vama nismo sklopili ugovor o radu. Ako vašu prijavnu dokumentaciju budemo željeli uključiti u našu bazu kandidata, kontaktirat ćemo vas u vezi s tim. U obavijesti možete aktivno pristati na daljnju pohranu svoje dokumentacije. Ako pristanete na pohranu svoje dokumentacije, dokumenti će biti pohranjeni kod nas godinu dana.

Napominjemo da nam se prijave za radno mjesto koje nam pošaljete e-poštom prenose nešifrirane. Stoga preporučujemo upotrebu online portala za prijavu za radno mjesto.

Osim toga, želimo vas obavijestiti o usporedbi vaših osobnih podataka s popisima terorista UN-a i EU-a u skladu s člancima 13. i 14. OUZP-a.

Pritom se obrađuju sljedeći osobni podaci: ime i prezime i adresa. Podatke dobivamo u okviru vaše prijave za radno mjesto. EU-ovi i UN-ovi popisi terorista s usporednim podacima nalaze se u prilozima EU uredbi 881/2002, 2580/2001 i 735/2011. Na taj način provjeravamo da nemamo ugovorne odnose s osobama koje se nalaze na UN-ovom ili EU-ovom popisu terorista. Pravna osnova za obradu vaših podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes izbjeći novčane kazne koje bi proizašle iz propusta u provođenju takvih sigurnosnih provjera u skladu s člankom 130. stavkom 1. Zakona o prekršajima u vezi s člancima 17. i 18. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (nova verzija). Ako svoje podatke ne učinite raspoloživima u te svrhe, ne možemo stupiti u ugovorni odnos s vama.

Pristup vašim podacima ima samo unaprijed određeni, ograničeni krug naših djelatnika (odjel za ljudske resurse) te pružatelj usluga FORMAT Software Service GmbH koji je angažiran za uspoređivanje podataka. U slučaju pozitivnih rezultata, pristup vašim podacima dodatno dobivaju sljedeći primatelji: vanjski službenik za zaštitu podataka, Savezni ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza (BAFA), voditelj odjela za ljudske resurse i uprava.

Podaci se ne prenose u treće zemlje.

Rezultat usporedbe podataka, uključujući informacije o vremenu, provjerit će se odmah čim od nas dobijete potvrdu, a zatim izbrisati. U slučaju pozitivnog rezultata postoji iznimka: vaši će se podaci čuvati još 6 godina nakon završetka pravnog postupka koji je time pokrenut.

f) Internetska trgovina

Na našoj internetskoj stranici nudimo vam internetsku trgovinu u kojoj možete kupiti proizvode naše tvrtke.

Vaše podatke koje smo tamo prikupili upotrebljavamo za provedbu ugovora, posebno kako bismo vam omogućili kupnju i isporuku proizvoda te plaćanje.

Za to potrebne podatke prosljeđujemo pružatelju usluga dopreme kojeg ste odabrali u svrhu provedbe dopreme i dostave.

Prosljeđujemo i podatke potrebne za provedbu plaćanja i eventualno upravljanje rizikom pružatelju usluga plaćanja kojeg ste odabrali. Primjenjuju se sljedeće dodatne informacije i propisi:

i) Način plaćanja Klarna

U okviru naše internetske trgovine omogućujemo vam plaćanje putem pružatelja usluga plaćanja Klarna. Klarna pruža i druge usluge, kao što su zaštita kupaca ili provjera identiteta i platne sposobnosti.

Ako u internetskoj trgovini odaberete pružatelja usluga plaćanja Klarna, podaci se automatski prenose tvrtki Klarna. Ovdje izričito pristajete na prijenos osobnih podataka (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj(evi), spol te stvarni podaci o plaćanju (npr. IBAN, broj kreditne kartice, podaci o narudžbi, podaci o isporuci)) u svrhu provođenja plaćanja te eventualne provjere identiteta i platne sposobnosti ako se odlučite za način plaćanja „Klarna”.

Podaci se pritom razmjenjuju ne samo u svrhu provedbe plaćanja, nego i u svrhu identifikacije, sprečavanja prijevara te umanjenja našeg rizika neplaćanja, a u tom se smislu eventualno razmjenjuju i podaci o ekonomskoj situaciji te o prošlim kupnjama i ponašanju u plaćanju. U tom kontekstu Klarna razmjenjuje podatke i s kreditnim agencijama ako postoji legitiman interes za to i ako to nije u suprotnosti s legitimnim interesima dotične osobe.

Osim toga, Klarna provodi postupak ocjenjivanja na temelju vašeg dosadašnjeg ponašanja u plaćanju, kao i statističku procjenu rizika vašeg budućeg ponašanja u plaćanju kako bi donijela odluku o sklapanju i provedbi ugovora. Ocjenjivanje se obavlja na temelju priznatih matematičkih i statističkih postupaka.

Podaci se mogu proslijediti povezanim poduzećima; to vrijedi i za pružatelje usluga u nastavku (izvršitelji obrade, zajedničke odgovorne osobe te treće strane ako je to potrebno za provedbu ugovora).

Prethodnu privolu za Klarnu možete povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Povlačenje pritom ne utječe na prijenose provedene u prošlosti.

Izjavu o zaštiti podataka tvrtke Klarna možete pronaći na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

Primatelj podataka: Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska.

ii) Način plaćanja PayPal

U okviru naše internetske trgovine omogućujemo vam plaćanje putem pružatelja usluga plaćanja PayPal. Plaćanje se pritom odvija putem usluge PayPal ili putem usluge PayPal putem vaše kreditne kartice ili bankovnog računa. Osim toga, tvrtka PayPal nudi zaštitu kupca i fiducijarne usluge.

Ako u internetskoj trgovini odaberete pružatelja usluga plaćanja PayPal, podaci se automatski prenose tvrtki PayPal. Ovdje izričito pristajete na prijenos osobnih podataka (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj(evi), podaci o narudžbi, podaci o isporuci) u svrhu provođenja plaćanja i sprečavanja prijevara ako se odlučite za način plaćanja PayPal.

Podaci se pritom razmjenjuju ne samo u svrhu provedbe plaćanja, nego i u svrhu identifikacije, sprečavanja prijevara te umanjenja našeg rizika neplaćanja, a u tom se smislu eventualno razmjenjuju i podaci o ekonomskoj situaciji te o prošlim kupnjama i ponašanju u plaćanju. U tom kontekstu tvrtka PayPal razmjenjuje podatke i s kreditnim agencijama ako postoji legitiman interes za to i ako to nije u suprotnosti s legitimnim interesima dotične osobe.

Podaci se mogu proslijediti povezanim poduzećima; to vrijedi i za pružatelje usluga u nastavku (izvršitelji obrade, zajedničke odgovorne osobe te treće strane ako je to potrebno za provedbu ugovora).

Prethodnu privolu za uslugu PayPal možete povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Povlačenje pritom ne utječe na prijenose provedene u prošlosti.

Važeće odredbe o zaštiti podataka tvrtke PayPal dostupne su na www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Primatelj podataka: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg

iii) Način plaćanja trenutačnim prijenosom

U okviru naše internetske trgovine omogućujemo vam plaćanje putem trenutačnog prijenosa pružatelja usluga plaćanja SOFORT GmbH.

Prethodno navedeni način plaćanja omogućuje nam kao prodavatelju potvrdu plaćanja u stvarnom vremenu, tako da možemo odmah započeti s isporukom vaše narudžbe.

Ako odaberete način plaćanja „Trenutačni prijenos”, podaci se automatski prenose tvrtki SOFORT GmbH. Ovdje izričito pristajete na prijenos osobnih podataka (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj(evi), bankovni podaci, PIN, TAN, kupovna cijena) u svrhu provođenja plaćanja i sprečavanja prijevara ako se odlučite za način plaćanja putem trenutačnog prijenosa.

Podaci se pritom razmjenjuju ne samo u svrhu provedbe plaćanja, nego i u svrhu identifikacije, sprečavanja prijevara, a u tom se smislu eventualno razmjenjuju i podaci o ekonomskoj situaciji te o prošlim kupnjama i ponašanju u plaćanju. U tom kontekstu tvrtka SOFORT GmbH razmjenjuje podatke i s kreditnim agencijama ako postoji legitiman interes za to i ako to nije u suprotnosti s legitimnim interesima dotične osobe.

Podaci se mogu proslijediti povezanim poduzećima; to vrijedi i za pružatelje usluga u nastavku (izvršitelji obrade, zajedničke odgovorne osobe te treće strane ako je to potrebno za provedbu ugovora).

Prethodnu privolu za tvrtku SOFORT GmbH možete povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Povlačenje pritom ne utječe na prijenose provedene u prošlosti.

Važeće odredbe o zaštiti podataka tvrtke SOFORT GmbH dostupne su na www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

Primatelj podataka: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Njemačka.

g) Korisnički račun

Na našoj internetskoj stranici privatnim i poslovnim korisnicima nudimo mogućnost izrade osobnog korisničkog računa. Korisnički račun omogućuje vam personaliziranu upotrebu i povezivanje usluga koje ste odabrali na našoj internetskoj stranici te spremanje vaših preferiranih postavki.

Prije prve upotrebe morate se jednokratno registrirati.

h) Forum

Imate mogućnost pisanja komentara na našem LIQUI MOLY forumu. Za registraciju na forumu potrebni su nam vaše ime i prezime, korisničko ime, lozinka i adresa e-pošte. Te podatke tražimo kako bismo potaknuli transparentniju i individualniju komunikaciju između sudionika foruma. Pohranjivanje ovih informacija služi i za sprečavanje neželjene pošte.

Otkrivanje podataka koje ste naveli u tom kontekstu izričito je dobrovoljno i uz vaš pristanak. Osobne podatke koje nam na taj način dostavite upotrebljavamo isključivo u svrhu u koju ste nam dali svoje podatke. Naravno, svoju izjavu o privoli možete povući u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti ili u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje registracije na našem forumu. Za tu svrhu pošaljite poruku e-pošte na adresu: datenschutz(at)liqui-moly.de.

i) Obrada podataka u svrhu izravnog oglašavanja

Reklamna pošta

U mjeri dopuštenoj zakonom, upotrijebit ćemo i vaše ime i prezime te poštansku adresu koja nam je poznata za slanje reklama za vlastite ponude. Pravna osnova je
članak 6. stavak 1. točka (f) u vezi s uvodnom izjavom 47. OUZP-a. Naš legitimni interes je promicanje prodaje ili potražnje kod naših postojećih klijenata. Naravno, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka u reklamne svrhe. Dovoljna je obavijest u tekstnom obliku na gore navedene podatke za kontakt. Nakon toga ćemo izbrisati vaše podatke iz našeg popisa za slanje e-pošte. Podaci koji potvrđuju vaš prigovor zatim će se čuvati još 6 godina u skladu s člankom 17. stavkom 3. točkom (e) OUZP-a. Međutim, tijekom tog razdoblja blokiramo daljnju obradu vaših osobnih podataka.

Telefonsko oglašavanje

U mjeri dopuštenoj zakonom, kod poslovnih klijenata po potrebi upotrebljavamo i vaše ime i prezime, pripadnost tvrtki i navedeni telefonski broj kako bismo vas informirali o vlastitim ponudama, pod pretpostavkom da ste zainteresirani. Pravna osnova je članak 6. stavak 1. Točka (f) u vezi s uvodnom izjavom 47. OUZP-a, članak 7. stavak 2. br. 2 Zakona o nepoštenom tržišnom natjecanju. Naš legitimni interes je promicanje prodaje ili potražnje kod naših postojećih poslovnih klijenata. Naravno, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka u reklamne svrhe. Dovoljna je obavijest u tekstnom obliku na gore navedene podatke za kontakt. Nakon toga ćemo izbrisati vaše podatke iz našeg popisa za slanje e-pošte. Podaci koji potvrđuju vaš prigovor zatim će se čuvati još 6 godina u skladu s člankom 17. stavkom 3. točkom (e) OUZP-a. Međutim, tijekom tog razdoblja blokiramo daljnju obradu vaših osobnih podataka.

j) Istraživanje tržišta i mišljenja

Vaše podatke (podaci o inventaru vašeg korisničkog računa, eventualno ostali dobrovoljno navedeni podaci, podaci o transakcijama kod narudžbi u internetskoj trgovini) upotrebljavamo u svrhu istraživanja tržišta i mišljenja ako ste dali odgovarajuću privolu.

Za to ste dali sljedeću privolu:

Suglasan/suglasna sam da tvrtka LIQUI MOLY obrađuje i upotrebljava moje osobne podatke za istraživanje tržišta i mišljenja u vlastite svrhe kako bi se ponuda tvrtke LIQUI MOLY mogla dodatno poboljšati.[LP21] 

9.     Društvene mreže

a) Općenito

Napominjemo da su naše stranice obožavatelja na društvenim mrežama samo još jedna od mogućnosti da s nama stupite u kontakt ili da od nas dobijete informacije. Alternativno se informacije koje se nude putem naših stranica obožavatelja npr. mogu pozvati i na našoj internetskoj stranici.

Dodatne informacije o pojedinim društvenim mrežama možete pronaći u sljedećim točkama.

Kategorije odnosnih osoba:

Posjetitelji naše stranice obožavatelja, registrirani i neregistrirani na društvenoj mreži.

Odnosnim osobama skrećemo pozornost da društvene mreže i pripadajuće funkcije upotrebljavaju na vlastitu odgovornost. To posebice vrijedi za upotrebu interaktivnih funkcija (npr. dijeljenje, ocjenjivanje).

Kategorije osobnih podataka:

Podaci koje obrađujemo od registriranih posjetitelja naše stranice obožavatelja:

ID korisnika ili korisničko ime pod kojim ste se registrirali, odobreni podaci profila (npr. ime i prezime, zanimanje, adresa, podaci za kontakt, eventualno i posebne kategorije osobnih podataka kao što su vjerska pripadnost, podaci o zdravlju itd.), podaci koji nastaju prilikom dijeljenja sadržaja, razmjene poruka i komunikacije, podaci koji su potrebni u okviru sklapanja i izvršenja ugovora na zahtjev registriranih posjetitelja; inače obrađujemo samo pseudonimizirane podatke poput statistike i uvida u način na koji ljudi stupaju u interakciju s našom stranicom obožavatelja, objavama, stranicama, videozapisima i drugim sadržajima koji su na njoj ponuđeni (aktivnosti na stranicama, posjeti stranicama, informacije o „sviđa mi se”, doseg, opće demografske informacije, informacije o lokaciji i interesima vezane uz dob, spol, zemlju, grad, jezik), procjene uspješnosti i pozadine naših oglasa.

Pseudonimizirane podatke ne možemo sami povezati s odgovarajućim obilježjem identifikacije (npr. ime i prezime). To znači da nam nije moguće identificirati pojedinačne posjetitelje, koji stoga za nas ostaju anonimni.

Podaci koje obrađujemo od neregistriranih posjetitelja naše stranice obožavatelja:

pseudonimizirani podaci poput statistike i uvida u način na koji ljudi stupaju u interakciju s našom stranicom obožavatelja, objavama, stranicama, videozapisima i drugim sadržajima koji su na njoj ponuđeni (aktivnosti na stranicama, posjeti stranicama, informacije o „sviđa mi se”, doseg, opće demografske informacije, informacije o lokaciji i interesima vezane uz dob, spol, zemlju, grad, jezik), procjene uspješnosti i pozadine naših oglasa.

Pseudonimizirane podatke ne možemo sami povezati s odgovarajućim obilježjem identifikacije (npr. ime i prezime). To znači da nam nije moguće identificirati pojedinačne posjetitelje, koji stoga za nas ostaju anonimni.

Izvor podataka

Podatke dobivamo od odnosnih osoba izravno ili od vlasnika platforme.

Pravna osnova za obradu podataka

Podaci se obrađuju na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • članak 6. stavak 1. rečenica 1. točka (a) OUZP-a: privola odnosnih osoba
 • članak 6. stavak 1. rečenica 1. točka (b) OUZP-a: ispunjavanje ugovora s odnosnom osobom ili provođenje predugovornih mjera na zahtjev odnosne osobe
 • članak 6. stavak 1. rečenica 1. točka (f) OUZP-a, legitimni interes
 • Pojednostavljivanje komunikacije i razmjene podataka smislenom dopunom postojećih komunikacijskih kanala, kao što su internetska stranica, priopćenja za tisak, tiskani proizvodi i događanja putem stranice obožavatelja
 • Poticanje prodaje naših proizvoda i usluga ili potražnje, kao i privlačenje mladih osoba transparentnim nastupom i redovitim objavama.
 • Optimizacija naše stranice obožavatelja

Posebne kategorije osobnih podataka obrađujemo samo na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • članak 9. stavak 2. točka (a) OUZP-a: privola odnosne osobe
 • članak 9. stavak 2. točka (e) OUZP-a: odnosna osoba je osobne podatke učinila javno dostupnima

Svrha obrade podataka

Podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:

 • Vanjsko zastupanje i oglašavanje
 • Komunikacija i razmjena podataka
 • Upravljanje događajima
 • Sklapanje i izvršenje ugovora

Kategorije primatelja, prijenos u treće zemlje

Pristup podacima koje obrađujemo imaju samo naši djelatnici i pružatelji usluga koji upravljaju našom stranicom obožavatelja i koji trebaju podatke u gore navedene svrhe. Ako odnosne osobe javno objavljuju svoje podatke na našoj stranici obožavatelja, oni su dostupni drugim registriranim i eventualno neregistriranim posjetiteljima. I iz trećih zemalja.

Prava odnosnih osoba

Odnosne osobe imaju različita prava u pogledu obrade osobnih podataka, koja mogu ostvariti izravno protiv vlasnika platforme na temelju sporazuma u smislu članka 26. stavka 1. OUZP-a. Detaljnije informacije o pravima odnosnih osoba možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

 

Osim toga, odnosne osobe u načelu imaju pravo ne podlijegati automatiziranoj pojedinačnoj odluci u skladu s člankom 22. stavkom 1. OUZP-a. Ako takva automatizirana pojedinačna odluka dopuštena u skladu s člankom 22. stavkom 2 točkama od (a) do (c) OUZP-a, odnosnim osobama dodijeljena su sljedeća prava u skladu s člankom 22. stavkom 3. OUZP-a: Pravo na iznošenje vlastitog stajališta, pravo na prigovor za dobivanje ljudske intervencije od strane odgovorne osobe, pravo na osporavanje automatizirane pojedinačne odluke (pravo na osporavanje).

 

Više informacija o društvenim mrežama i o tome kako odnosne osobe mogu zaštititi svoje podatke možete pronaći i ovdje: https://www.youngdata.de/.

b) Facebook i Instagram

Društvena mreža:

Facebook: https://www.facebook.com/

Instagram: https://www.instagram.com/

Odgovorna osoba s kojom se zajednički upravlja stranicom obožavatelja („vlasnik platforme“):

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irska

U sporazumu u skladu s članom 26 stavkom 1. OUZP-a između zajedničkih odgovornih osoba utvrđeno je tko ispunjava koju obvezu u skladu s OUZP-om

Sporazum u smislu članka 26. stavka 1. OUZP-a možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Vlasnik platforme odnosnim osobama na raspolaganje stavlja bitne sadržaje ovog sporazuma. Nemamo utjecaja na to koristi li se tvrtka vlasnik platforme stvarno podacima ili na koji način (svrha, pohrana, brisanje, otkrivanje, prijenos, profiliranje). Ni u tom smislu nemamo učinkovite mogućnosti kontrole.

Podaci za kontakt za zaštitu podataka:

Službeniku za zaštitu podataka vlasnika platforme možete se obratiti putem sljedećeg internetskog obrasca: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Pravna osnova za obradu podataka

Pravne osnove na kojima vlasnik platforme temelji obradu podataka mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

https://help.instagram.com/519522125107875

Prijenos podataka u treće zemlje

 

Vlasnik platforme prenosi podatke u Sjedinjene Američke Države, Irsku i bilo koju drugu zemlju u kojoj tvrtka Facebook posluje, te ih tamo pohranjuje i obrađuje na drugi način, neovisno o mjestu prebivališta odnosnih osoba.

S time povezani prijenosi podataka u treće zemlje osigurani su odlukom o primjerenosti Komisije EU-a u skladu s člankom 45. OUZP-a ili odgovarajućim jamstvima u skladu s člankom 46. OUZP-a:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Više informacija

Više informacija, posebice o kategorijama osobnih podataka, izvoru podataka, razdoblju pohrane, svrsi obrade podataka i kategorijama primatelja, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.instagram.com/519522125107875

Nadzorno tijelo nadležno za vlasnika platforme (članak 77. OUZP-a)

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irska

Internetska stranica: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

c) Twitter

Društvena mreža:

Twitter: https://twitter.com/

Odgovorna tvrtka s kojom zajedno upravljamo našim Twitter računom („stranica obožavatelja“) („vlasnik platforme“):

Twitter International Company

One Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2 D02 AX07

Irska

U sporazumu u skladu s članom 26 stavkom 1. OUZP-a između zajedničkih odgovornih osoba utvrđeno je tko ispunjava koju obvezu u skladu s OUZP-om

Sporazum u smislu članka 26. stavka 1. OUZP-a možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Vlasnik platforme odnosnim osobama na raspolaganje stavlja bitne sadržaje ovog sporazuma. Nemamo utjecaja na to koristi li se tvrtka vlasnik platforme stvarno podacima ili na koji način (svrha, pohrana, brisanje, otkrivanje, prijenos, profiliranje). Ni u tom smislu nemamo učinkovite mogućnosti kontrole.

Podaci za kontakt za zaštitu podataka:

Službeniku za zaštitu podataka vlasnika platforme možete se obratiti putem sljedećih internetskih obrazaca:

https://support.twitter.com/forms/privacy https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Kategorije osobnih podataka:

Podaci koje obrađujemo od registriranih posjetitelja naše stranice obožavatelja:

Podaci koji nastaju prilikom ponovnog tweetanja tweetova i pri sastavljanju tweetova koji upućuju na Twitter račun odnosnih osoba, ostali podaci i sadržaji koje odnosne osobe slobodno objavljuju na Twitteru odnosno preko svog Twitter računa; inače možemo vidjeti samo određene, neosobne ili pseudonimizirane podatke o aktivnosti tweeta, npr. broj klikova na profil ili poveznice putem određenog tweeta.

Podaci koje obrađujemo od neregistriranih posjetitelja naše stranice obožavatelja:

Možemo vidjeti samo određene, neosobne ili pseudonimizirane podatke o aktivnosti tweeta, npr. broj klikova na profil ili poveznice putem određenog tweeta.

Pravna osnova za obradu podataka

Pravne osnove na kojima vlasnik platforme temelji obradu podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: twitter.com/de/privacy

Prijenos podataka u treće zemlje

 

Vlasnik platforme prenosi podatke u Sjedinjene Američke Države, Irsku i bilo koju drugu zemlju u kojoj tvrtka Twitter Inc. posluje, te ih tamo pohranjuje i obrađuje na drugi način, neovisno o mjestu prebivališta odnosnih osoba.

S time povezani prijenosi podataka u treće zemlje osigurani su odlukom o primjerenosti Komisije EU-a u skladu s člankom 45. OUZP-a ili odgovarajućim jamstvima u skladu s člankom 46. OUZP-a: https://twitter.com/de/privacy

Više informacija

Više informacija, posebice o kategorijama osobnih podataka, izvoru podataka, razdoblju pohrane, svrsi obrade podataka i kategorijama primatelja, možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://twitter.com/de/privacy

 

 • Mogućnosti ograničavanja obrade podataka odnosnim osobama dostupne su u općim postavkama njihovog Twitter računa te pod točkom „Zaštita podataka i sigurnost”. Osim toga, na mobilnim uređajima (pametnim telefonima, tablet računalima) vlasniku platforme u tamošnjim mogućnostima podešavanja možete ograničiti pristup podacima za kontakt i kalendaru, fotografijama, podacima o lokaciji itd. Međutim, to ovisi o operacijskom sustavu koji upotrebljavate.
 • O mogućnosti uvida u vlastite podatke kod vlasnika platforme, odnosne osobe mogu se informirati ovdje: https://support.twitter.com/articles/20172711#

O zaključcima koje je vlasnik platforme donio o njima, odnosne osobe mogu se informirati ovdje: https://twitter.com/your_twitter_data

Nadzorno tijelo nadležno za vlasnika platforme (članak 77. OUZP-a)

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2

D02 RD28, Irska

Internetska stranica: www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

d) YouTube

Društvena mreža:

YouTube: https://www.youtube.com/

Odgovorna osoba s kojom se zajednički upravlja stranicom obožavatelja („vlasnik platforme“):

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irska

Podaci za kontakt za zaštitu podataka:

Službeniku za zaštitu podataka vlasnika platforme možete se obratiti putem sljedećeg internetskog obrasca: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Pravna osnova za obradu podataka

Pravne osnove na kojima vlasnik platforme temelji obradu podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: policies.google.com/privacy/update

Prijenos podataka u treće zemlje

 

Vlasnik platforme prenosi podatke u Sjedinjene Američke Države, Irsku i bilo koju drugu zemlju u kojoj tvrtka Google posluje, te ih tamo pohranjuje i obrađuje na drugi način, neovisno o mjestu prebivališta odnosnih osoba. S time povezani prijenosi podataka u treće zemlje osigurani su odlukom o primjerenosti Komisije EU-a u skladu s člankom 45. OUZP-a ili odgovarajućim jamstvima u skladu s člankom 46. OUZP-a: policies.google.com/privacy/update

Više informacija

Više informacija, posebice o kategorijama osobnih podataka, izvoru podataka, razdoblju pohrane, svrsi obrade podataka i kategorijama primatelja, možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Nadzorno tijelo nadležno za vlasnika platforme (članak 77. OUZP-a)

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irska

Internetska stranica: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

e) LinkedIN

Društvena mreža:

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Odgovorna tvrtka s kojom zajedno upravljamo našim LinkedIn računom („stranica obožavatelja“) („vlasnik platforme“):

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place

Dublin 2

Irska

U sporazumu u skladu s članom 26 stavkom 1. OUZP-a između zajedničkih odgovornih osoba utvrđeno je tko ispunjava koju obvezu u skladu s OUZP-om

Sporazum u smislu članka 26. stavka 1. OUZP-a možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Vlasnik platforme odnosnim osobama na raspolaganje stavlja bitne sadržaje ovog sporazuma. Nemamo utjecaja na to koristi li se tvrtka vlasnik platforme stvarno podacima ili na koji način (svrha, pohrana, brisanje, otkrivanje, prijenos, profiliranje). Ni u tom smislu nemamo učinkovite mogućnosti kontrole.

Podaci za kontakt za zaštitu podataka:

Službeniku za zaštitu podataka vlasnika platforme možete se obratiti putem sljedećeg internetskog obrasca https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Kategorije osobnih podataka:

Podaci koje obrađujemo od registriranih posjetitelja naše stranice obožavatelja:

objavljeni podaci o profilu (podaci o profilu ProFindera, obrazovanje, radno iskustvo, predstava o zaradi, fotografija, podaci o lokaciji, znanje i potvrde znanja, profesionalna postignuća (npr. dodjela patenata, profesionalno priznanje, projekti)), ostali podaci i sadržaji koje odnosne osobe objavljuju, stavljaju na raspolaganje, distribuiraju, objavljuju ili učitavaju na LinkedIn ili na svom LinkedIn računu.

Pravna osnova za obradu podataka

Pravne osnove na kojima vlasnik platforme temelji obradu podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Prijenos podataka u treće zemlje

 

Vlasnik platforme prenosi podatke u Sjedinjene Američke Države, Irsku i bilo koju drugu zemlju u kojoj posluje, te ih tamo pohranjuje i obrađuje ​​na drugi način, neovisno o mjestu prebivališta odnosnih osoba.

S time povezani prijenosi podataka u treće zemlje osigurani su odlukom o primjerenosti Komisije EU-a u skladu s člankom 45. OUZP-a ili odgovarajućim jamstvima u skladu s člankom 46. OUZP-a:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de 

Više informacija

Više informacija, posebice o kategorijama osobnih podataka, izvoru podataka, razdoblju pohrane, svrsi obrade podataka i kategorijama primatelja, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

 

Nadzorno tijelo nadležno za vlasnika platforme (članak 77. OUZP-a)

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irska

Internetska stranica: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us 

e) Xing

Društvena mreža:

Xing: www.xing.com

Odgovorna tvrtka s kojom zajedno upravljamo našim Xing računom („stranica obožavatelja“) („vlasnik platforme“):

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Njemačka

U sporazumu u skladu s članom 26 stavkom 1. OUZP-a između zajedničkih odgovornih osoba utvrđeno je tko ispunjava koju obvezu u skladu s OUZP-om

Nemamo utjecaja na to koristi li se tvrtka vlasnik platforme stvarno podacima ili na koji način (svrha, pohrana, brisanje, otkrivanje, prijenos, profiliranje). Ni u tom smislu nemamo učinkovite mogućnosti kontrole.

Podaci za kontakt za zaštitu podataka:

Službeniku za zaštitu podataka vlasnika platforme možete se obratiti putem sljedećeg internetskog obrasca https://www.xing.com/support/contact ili na sljedećoj adresi:

New Work SE

Am Strandkai 1

20457 Hamburg

Njemačka Tel.: +49 40 419 131-0

Telefaks: +49 40 419 131-11

E-pošta: datenschutzbeauftragter@xing.com

Kategorije osobnih podataka:

Podaci koje obrađujemo od registriranih posjetitelja naše stranice obožavatelja:

objavljeni podaci o profilu (podaci o profilu ProFindera, obrazovanje, radno iskustvo, predstava o zaradi, fotografija, podaci o lokaciji, znanje i potvrde znanja, profesionalna postignuća (npr. dodjela patenata, profesionalno priznanje, projekti)),

ostali podaci i sadržaji koje odnosne osobe objavljuju, stavljaju na raspolaganje, distribuiraju, objavljuju ili učitavaju na Xing ili na svom Xing računu.

Pravna osnova za obradu podataka

Pravne osnove na kojima vlasnik platforme temelji obradu podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Više informacija

Više informacija, posebice o kategorijama osobnih podataka, izvoru podataka, razdoblju pohrane, svrsi obrade podataka i kategorijama primatelja, možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nadzorno tijelo nadležno za vlasnika platforme (članak 77. OUZP-a)

Službenik za zaštitu podataka i slobodu informiranja u Hamburgu

Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG

20459 Hamburg

Tel.: 040 / 428 54 - 4040

Telefaks: 040 / 428 54 - 4000

E-pošta: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

24. Social Media

Facebook:

social network:

facebook.com

Please be advised that Facebook is just one of a number of ways of getting in touch with us and receiving information from us.

This fanpage is operated jointly with (‘platform operator’):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

An agreement in line with Art. 26 (1) GDPR has been drawn up between those with joint responsibility to determine who is responsible for what in relation to GDPR             

The agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR can be found using the following link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

The platform operator will make the main contents of this agreement available to the data subjects.

Data privacy contact information:

Data privacy contact information can be found in our privacy statement linked to here and the platform operator’s data protection officer can be contacted using the following online form:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Categories of data subjects:

fanpage visitors that are registered with the social network and those that are not.

Categories of personal data:

Data that we process from registered visitors to our fanpage:

User name that they have registered with, freely available profile information (e.g. names, occupation, addresses, contact information, and where applicable particular categories of personal data such as religious affiliation, health data etc.), data arising from the sharing of content, exchanging messages and communication, data required as part of processing the contract to become a registered user; in other respects we only process pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

Data that we process from non-registered visitors to our fanpage:

pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

The following link gives details of the data that the platform operator processes concerning registered and non-registered visitors to our fanpage:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Data origins:

We receive data either directly from the data subjects or from the platform operator.

Legal basis for processing data

We process data on the following legal bases:

 • Art. 6 (1) a) GDPR: Consent of the data subjects
 • where applicable Art. 6 (1) b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject

 • Art. 6 (1) f) GDPR legitimate interest
  • To optimize our fanpage
  • To promote the sales of our products and services or drive demand
  • To simplify communication and the exchange of data

We only process special categories of personal data, if at all, on the following legal bases:

 • Art. 9 (2) a) GDPR: Consent of the data subject
 • Art. 9 (2) e) GDPR: The data subject has manifestly made the personal data public

The legal bases used by the platform operator for the processing of data can be found using the following link:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases If the data subjects can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operator should obtain the prior consent of the data subjects.

In particular, the platform operator is obligated to inform the data subjects for what purpose and on what legal basis the first visit to a fanpage, even by non-registered visitors, is being recorded in so-called local storage and whether the personal data of non-registered visitors (e.g. IP addresses or other such data, that is consolidated as personal data) is used to create profiles.

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Purpose of data processing:

The data is being processed for the following purposes:

 • Public image and advertising
 • Communication and data exchange

 • Event management
 • Contract initiation and processing, where applicable

We have no influence over the purposes for which the platform operator uses data. We also have no effective methods for controlling this.

Storage period

The storage and deletion of data is the responsibility of the platform operator in line with the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR. Information about this can be found using the following link:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

We have no influence over whether the platform operator adheres to the legal deletion deadlines nor over the way in which they delete the data. We also have no effective methods for controlling this.

Categories of receiver

Only our employees and service providers that look after our fanpage and require data for the above mentioned purposes have access to data we process. If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users.

The categories of receivers that the platform operator discloses information to or that registered users disclose their data to, and information about internal corporate data exchanges can be found using the following link: https://www.facebook.com/privacy/explanation

We have no influence on the disclosure of data to individual receivers (categories) by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Data transfer to third countries

If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users across the world.

As part of the operation of our fanpage, data will also be transferred to third countries by the platform operator.

Data transfers to third countries related hereto are covered by a European Commission adequacy decision as per Art. 45 GDPR or through appropriate safeguards as per Art. 46 GDPR:

Facebook Inc. is Privacy Shield certified: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Due to the EU-US Privacy Shield understanding, Facebook must also afford the data subjects different rights, which are then asserted directly towards Facebook.

We have no influence over data transfers to third countries undertaken by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Logic involved and significance of profiling and/or automated decision-making based on the collected data

If the data subjects can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operator is obligated to inform them of this, as per the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR. In particular, the platform operator is obligated to advise the data subjects of the purposes and legal bases, if, after visiting a subpage of our fanpage, a session cookie and three cookies with a length of between four months and two years have been stored.

Information about this can be found using the following link:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Rights of the data subjects:

Those with joint responsibility must afford the data subjects different rights with regards to the processing of their data, which are, based on the agreement within in the meaning of Art. 26 (1) GDPR asserted directly towards the platform operator:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

As per Art. 15 to Art. 18 GDPR, in certain circumstances, the data subject has the right to access, correction or deletion of their respective personal data or the right to restrict data processing by controllers. Data subjects also have the right to withdraw any consent they have given relating to the processing of their personal data at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR). They can object (Art. 21 (1) GDPR) to the further processing of their data, with the exception of in the legitimate interests of the controller as per Art. 6 (1) f) GDPR, if there are compelling legitimate grounds relating to their particular personal situation and the controller has no compelling legitimate grounds for processing the data. If personal data is processed for the purpose of direct marketing, the data subject has the right to object to this processing at any time with effect for the future (Art. 21 (2) GDPR). If data is processed with the consent of the data subject in accordance with Art. 6 (1) a), Art. 9 (1) a) GDPR or in accordance with Art. 6 (1) b) GDPR based on a contract with the data subject, and is processed with the assistance of automated systems, the data subject can, as per Art. 20 (1) GDPR, request to receive the personal data concerning them in a structured, commonly used and machine-readable format and to have said data transmitted to a third party nominated by the data subject.

In principle, data subjects have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing as per Art. 22 (1) GDPR. If such an automated decision is permitted as per Art. 22 (2) a) to c) GDPR, the data subject is afforded the following rights as per Art. 22 (3) GDPR: the right to express their point of view, the right to obtain human intervention on the part of the controller, the right to contest the automated decision (right of appeal).

Furthermore, the data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they are of the view that the processing of their personal data violates the General Data Protection Act, Art. 77 GDPR. The supervisory authority responsible for the platform operator is:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Website: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Instagram: 

social network:

Instagram

Please be advised that Instagram is just one of a number of ways of getting in touch with us and receiving information from us.

This fanpage is operated jointly with (‘platform operator’):

Facebook Inc.
Menlo Park
CA 512374
USA

Responsible for the processing of data for persons resident in the European Union:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

An agreement in line with Art. 26 (1) GDPR has been drawn up between those with joint responsibility to determine who is responsible for what in relation to GDPR             

The agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR can be found using the following link

Currently no link available!

The platform operator will make the main contents of this agreement available to the data subjects.

Data privacy contact information:

Data privacy contact information can be found in our privacy statement linked to here and the platform operator’s data protection officer can be contacted here:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Categories of data subjects:

fanpage visitors that are registered with the social network and those that are not

Categories of personal data:

Data that we process from registered visitors to our fanpage:

User name that they have registered with, freely available profile information (gender, selected country, preferences, interests), data arising from the sharing of content, exchanging messages and communication, data required as part of processing the contract to become a registered user; in other respects we only process pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

Data that we process from non-registered visitors to our fanpage:

pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

The following link gives details of the data that the platform operator processes concerning registered and non-registered visitors to our fanpage:

https://help.instagram.com/519522125107875

Data origins

We receive data either directly from the data subjects or from the platform operator.

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Legal basis for processing data

We process data on the following legal bases:

 • Art. 6 (1) a) GDPR: Consent of the data subjects
 • where applicable Art. 6 (1) b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject

 • Art. 6 (1) f) GDPR legitimate interest
  • To optimize our fanpage
  • To promote the sales of our products and services or drive demand
  • To simplify communication and the exchange of data

We only process special categories of personal data, if at all, on the following legal bases:

 • Art. 9 (2) a) GDPR: Consent of the data subject
 • Art. 9 (2) e) GDPR: The data subject has manifestly made the personal data public

The legal bases used by the platform operator for the processing of data can be found using the following link:

https://help.instagram.com/519522125107875 If the data subjects can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operator should obtain the prior consent of the data subjects.

In particular, the platform operator is obligated to inform the data subjects for what purpose and on what legal basis the first visit to a fanpage, even by non-registered visitors, is being recorded in so-called local storage and whether the personal data of non-registered visitors (e.g. IP addresses or other such data, that is consolidated as personal data) is used to create profiles.

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Purpose of data processing

The data is being processed for the following purposes:

 • Public image and advertising
 • Communication and data exchange
 • Event management
 • Contract initiation and processing, where applicable

We have no influence over the purposes for which the platform operator uses data. We also have no effective methods for controlling this.

Storage period:

The storage and deletion of data is the responsibility of the platform operator in line with the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR. Information about this can be found using the following link:

https://help.instagram.com/519522125107875

We have no influence over whether the platform operator adheres to the legal deletion deadlines nor over the way in which they delete the data. We also have no effective methods for controlling this.

Categories of receiver

Only our employees and service providers that look after our fanpage and require data for the above mentioned purposes have access to data we process. If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users.

The categories of receivers that the platform operator discloses information to or that registered users disclose their data to, and information about internal corporate data exchanges can be found using the following link:https://help.instagram.com/519522125107875

We have no influence on the disclosure of data to individual receivers (categories) by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Data transfer to third countries

If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users across the world.

As part of the operation of our fanpage, data will also be transferred to third countries by the platform operator.

Data transfers to third countries related hereto are covered by a European Commission adequacy decision as per Art. 45 GDPR or through appropriate safeguards as per Art. 46 GDPR:

Facebook Inc. is Privacy Shield certified: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Due to the EU-US Privacy Shield understanding, Facebook must also grant the persons concerned other rights, which are then asserted directly towards Facebook.

Due to the EU-US Privacy Shield understanding, Facebook must also grant the persons concerned other rights, which are then asserted directly towards Facebook.

Logic involved and significance of profiling and/or automated decision-making based on the collected data

If the persons concerned can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operated is obligated to inform them of this, as per the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR. In particular, the platform operator is obligated to advise the data subjects of the purposes and legal bases, if, after visiting a subpage of our fanpage, a session cookie and three cookies with a length of between four months and two years have been stored.

Information about this can be found using the following link:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Rights of the data subjects:

Those with joint responsibility must afford the data subjects different rights with regards to the processing of their data, which are, based on the agreement within in the meaning of Art. 26 (1) GDPR asserted directly towards the platform operator:

https://help.instagram.com/519522125107875

As per Art. 15 to Art. 18 GDPR, in certain circumstances, the data subject has the right to access, correction or deletion of their respective personal data or the right to restrict data processing by controllers. Data subjects also have the right to withdraw any consent they have given relating to the processing of their personal data at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR). They can object (Art. 21 (1) GDPR) to the further processing of their data, with the exception of in the legitimate interests of the controller as per Art. 6 (1) f) GDPR, if there are compelling legitimate grounds relating to their particular personal situation and the controller has no compelling legitimate grounds for processing the data. If personal data is processed for the purpose of direct marketing, the data subject has the right to object to this processing at any time with effect for the future (Art. 21 (2) GDPR). If data is processed with the consent of the data subject in accordance with Art. 6 (1) a), Art. 9 (1) a) GDPR or in accordance with Art. 6 (1) b) GDPR based on a contract with the data subject, and is processed with the assistance of automated systems, the data subject can, as per Art. 20 (1) GDPR, request to receive the personal data concerning them in a structured, commonly used and machine-readable format and to have said data transmitted to a third party nominated by the data subject.

In principle, data subjects have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing as per Art. 22 (1) GDPR. If such an automated decision is permitted as per Art. 22 (2) a) to c) GDPR, the data subject is afforded the following rights as per Art. 22 (3) GDPR: the right to express their point of view, the right to obtain human intervention on the part of the controller, the right to contest the automated decision (right of appeal).

Furthermore, the data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they are of the view that the processing of their personal data violates the General Data Protection Act, Art. 77 GDPR. The supervisory authority responsible for the platform operator is:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Twitter:

social network:

Twitter

Please be advised that our Twitter channel is just one of a number of ways of getting in touch with us and receiving information from us.

Our Twitter account (‘fanpage’) is operated jointly with (‘platform operator’):

Twitter Inc..
1355 Market Street #900
San Francisco
CA 94103, USA

 

Responsible for the processing of data for persons resident outside of the United States:

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 AX07
Irland

An agreement in line with Art. 26 (1) GDPR has been drawn up between those with joint responsibility to determine who is responsible for what in relation to GDPR

The platform operator will make the main contents of this agreement available to the data subjects: Not currently available.

Data privacy contact information:

Data privacy contact information can be found in our privacy statement linked to here.

The platform operator’s data protection officer can be contacted using the following online form

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

or at the following address:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND 

Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Furthermore, the data subjects can find more information here:

https://support.twitter.com/articles/20170320#

Categories of data subjects:

fanpage visitors that are registered with the social network and those that are not

Data subjects’ are hereby notified that they are responsible for their own use of Twitter’s short message service and its related functions. This applies, in particular, to the use of interactive functions (e.g. sharing, rating).

Categories of personal data:

Data that we process from registered visitors to our fanpage:

User ID or user name that the data subject has registered with, freely available profile information (name, email address, telephone number), data arising from the sharing of content, from re-tweeting tweets, from writing tweets linked to the data subject’s Twitter account, from exchanging messages and communication, data required as part of processing the contract to become a registered user, any data and content freely published and disseminated by the data subject on Twitter or via their Twitter account;

Apart from this we can only access specific, non-personal or pseudonymized data about Tweet activity, such as the number of profile and link clicks generated by a specific Tweet. We are unable to match the non-personal or pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

Data that we process from non-registered visitors to our fanpage:

We can only access specific, non-personal or pseudonymized data about Tweet activity, such as the number of profile and link clicks generated by a specific Tweet. We are unable to match the non-personal or pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. IP address, name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

Data that we process from visitors to our website:
The IP addresses of our website visitors are not transmitted to the platform operator via the embedded Twitter buttons (hard link) or Tweets on our webpage.

Data that the platform operator processes concerning registered and non-registered visitors to our fanpage:

Data submitted voluntarily such as user ID or user name that the visitor has registered with, freely available profile information (name, email address, telephone number), address book contacts if the data subject uploads or synchronizes their address book, payment information where applicable;

In addition, the platform operator analyses content shared by registered visitors, what subjects they are interested in, stores and processes private messages that are sent directly to other users and can determine their location from GPS data, information from wireless networks or via their IP address, in order to target their adverts and content.

Finally, the platform operator also receives information if visitors, for example, view content, even if they do not have a Twitter account. This so-called “log data” can include IP address, browser type, operating system, information about previously visited websites and pages, their location, their mobile phone provider, the device they are using (incl. device ID and application ID), search terms used and cookie information.

Through the use of Twitter buttons or widgets embedded in websites and the use of cookies, the platform operator can collect data about the websites that registered users visit and link this back to their Twitter profile. This data can be used to offer tailored content or adverts.

Further information about what data the platform operator processes can be found using the following link: https://twitter.com/de/privacy

The platform operator potentially uses analysis tools such as Twitter or Google Analytics to evaluate the data. We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Data origins

We receive data either directly from the data subjects or from the platform operator.

The following link provides information on where the platform operator obtains data subject’s information: https://twitter.com/de/privacy

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Legal basis for processing data

We process data on the following legal bases:

 • Art. 6 (1) a) GDPR: Consent of the data subjects
 • where applicable Art. 6 (1) b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject

 • where applicable Art. 6 (1) b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject
  • To simplify communication and the exchange of data, whereby the existing communication channels, such as web presence, press releases, print media and events, are usefully supplemented by the fanpage
  • To promote the sales of our products and services, drive demand or to recruit in a transparent way
  • To optimize our fanpage

We only process special categories of personal data, if at all, on the following legal bases:

 • Art. 9 (2) a) GDPR: Consent of the data subject
 • Art. 9 (2) e) GDPR: The data subject has manifestly made the personal data public

The legal bases used by the platform operator for the processing of data can be found using the following link:

https://twitter.com/de/privacy

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Purpose of data processing

We process data for the following purposes:

 • Public image and advertising
 • Communication and data exchange
 • Event management
 • Contract initiation and processing, where applicable

Information about the platform operator’s purposes for processing data can be found using the following link: https://twitter.com/de/privacy

We have no influence over the purposes for which the platform operator uses data. We also have no effective methods for controlling this.

Storage period

The storage and deletion of data is the responsibility of the platform operator. Information about this can be found using the following link: https://twitter.com/de/privacy

We have no influence over whether the platform operator adheres to the legal deletion deadlines nor over the way in which they delete the data. We also have no effective methods for controlling this.

Categories of receiver

Only our employees and service providers that look after our fanpage and require data for the above mentioned purposes have access to data we process. If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, freely published and disseminated via Twitter, then this data will be included in our fanpage offering and it will be accessible by our followers, other registered and, where applicable, non-registered users.

The categories of receivers that the platform operator discloses information to or that registered users disclose their data to, and information about internal corporate data exchanges can be found using the following link: https://twitter.com/de/privacy

We have no influence on the disclosure of data to individual receivers

(categories) by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Data transfer to third countries

If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, freely published and disseminated via Twitter, then it will be accessible by our followers, other registered and, where applicable, non-registered users across the world.

Data from Twitter, Inc. will be processed as part of the operation of our fanpage.

The related transfer of data to the USA as a third country without an adequate level of data privacy protection is safeguarded by Twitter, Inc.’s EU-US Privacy Shield certification: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Regardless of where the data subject resides, the platform operator will transfer data to the United states, Ireland and any other country where Twitter Inc. does business, store it there and process it in other ways.

Data transfers to third countries related hereto are covered by a European Commission adequacy decision as per Art. 45 GDPR or through appropriate safeguards as per Art. 46 GDPR: https://twitter.com/de/privacy

We have no influence over data transfers to third countries undertaken by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

We have no influence over data transfers to third countries undertaken by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Logic involved and significance of profiling and/or automated decision-making based on the collected data

If the data subjects can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operator is obligated to inform them of this. Information about this can be found using the following link: https://twitter.com/de/privacy

The platform operator potentially uses analysis tools such as Twitter or Google Analytics to evaluate the data. We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Rights of the data subjects

Those with joint responsibility must afford the data subjects different rights with regards to the processing of their data, which are then asserted directly towards the platform operator:

As per Art. 15 to Art. 18 GDPR, in certain circumstances, the data subject has the right to access, correction or deletion of their respective personal data or the right to restrict data processing by controllers. Data subjects also have the right to withdraw any consent they have given relating to the processing of their personal data at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR). They can object (Art. 21 (1) GDPR) to the further processing of their data, with the exception of in the legitimate interests of the controller as per Art. 6 (1) f) GDPR, if there are compelling legitimate grounds relating to their particular personal situation and the controller has no compelling legitimate grounds for processing the data. If personal data is processed for the purpose of direct marketing, the data subject has the right to object to this processing at any time with effect for the future (Art. 21 (2) GDPR). If data is processed with the consent of the data subject in accordance with Art. 6 (1) a), Art. 9 (1) a) GDPR or in accordance with Art. 6 (1) b) GDPR based on a contract with the data subject, and is processed with the assistance of automated systems, the data subject can, as per Art. 20 (1) GDPR, request to receive the personal data concerning them in a structured, commonly used and machine-readable format and to have said data transmitted to a third party nominated by the data subject.

In principle, data subjects have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing as per Art. 22 (1) GDPR. If such an automated decision is permitted as per Art. 22 (2) a) to c) GDPR, the data subject is afforded the following rights as per Art. 22 (3) GDPR: the right to express their point of view, the right to obtain human intervention on the part of the controller, the right to contest the automated decision (right of appeal).

Data subjects have the option to restrict the processing of their data in the general settings of their Twitter account, in the ‘data protection and security’ section. Furthermore, the settings options on mobile devices (smartphones, tablets) can be used to restrict the platform operator’s access to contact and calendar information, photos, location data etc. This does, however, depend on the operating system being used.

Data subjects can obtain more information about what data platform operators can see here:

https://support.twitter.com/articles/20172711#

Data subjects can obtain information about the conclusions drawn by the platform operator here: https://twitter.com/your_twitter_data

Data subjects can find information about existing personalization and data protection settings options here (with additional references):  https://twitter.com/personalization

As Twitter Inc. is a non-European provider with a sole European subsidiary in Ireland, one interpretation is that it is not bound by German data protection regulations. This applies to, for example, the right to access, block or delete data or the option to object to the use of usage data for advertising purposes.

Due to the EU-US Privacy Shield understanding Twitter, Inc. must also afford the data subjects different rights, which are then asserted directly towards https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Further information about this can be found using the following link: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Further information about this social network and other social network and how data subjects can protect their data, can be found here: https://www.youngdata.de/.

Furthermore, the data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they are of the view that the processing of their personal data violates the General Data Protection Act, Art. 77 GDPR. The supervisory authority responsible for the platform operator is:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Youtube:

social network:

Youtube

Please be advised that Youtube is just one of a number of ways of getting in touch with us and receiving information from us.

This fanpage is operated jointly with (‘platform operator’):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View

CA, 94043 USA

An agreement in line with Art. 26 (1) GDPR has been drawn up between those with joint responsibility to determine who is responsible for what in relation to GDPR

The agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR can be found using the following link:

Not available yet!

The platform operator will make the main contents of this agreement available to the data subjects.

Data privacy contact information:

Data privacy contact information can be found in our privacy statement linked to here and the platform operator’s data protection officer can be contacted using the following online form:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Categories of data subjects:

fanpage visitors that are registered with the social network and those that are not

Categories of personal data:

Data that we process from registered visitors to our fanpage:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

User name that they have registered with, freely available profile information (e.g. names, occupation, addresses, contact information, and where applicable particular categories of personal data such as religious affiliation, health data etc.), data arising from the sharing of content, exchanging messages and communication, data required as part of processing the contract to become a registered user; in other respects we only process pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

                Data that we process from non-registered visitors to our fanpage:

pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

                The following link gives details of the data that the platform operator processes concerning registered and non-registered visitors to our fanpage:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Data origins

We receive data either directly from the data subjects or from the platform operator.

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Legal basis for processing data 

We process data on the following legal bases:

 • Art. 6 (1) a) GDPR: Consent of the data subjects
 • where applicable Art. 6 (1) b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject

 • Art. 6 (1) f) GDPR legitimate interest
  • To optimize our fanpage
  • To promote the sales of our products and services or drive demand
  • To simplify communication and the exchange of data

We only process special categories of personal data, if at all, on the following legal bases:

 • Art. 9 (2) a) GDPR: Consent of the data subject
 • Art. 9 (2) e) GDPR: The data subject has manifestly made the personal data public

The legal bases used by the platform operator for the processing of data can be found using the following link:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

If the data subjects can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operator should obtain the prior consent of the data subjects.

In particular, the platform operator is obligated to inform the data subjects for what purpose and on what legal basis the first visit to a fanpage, even by non-registered visitors, is being recorded in so-called local storage and whether the personal data of non-registered visitors (e.g. IP addresses or other such data, that is consolidated as personal data) is used to create profiles.

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Purpose of data processing

The data is being processed for the following purposes:

 • Public image and advertising
 • Communication and data exchange
 • Event management
 • Contract initiation and processing, where applicable

We have no influence over the purposes for which the platform operator uses data. We also have no effective methods for controlling this

Storage period

The storage and deletion of data is the responsibility of the platform operator in line with the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR. Information about this can be found using the following link:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

We have no influence over whether the platform operator adheres to the legal deletion deadlines nor over the way in which they delete the data. We also have no effective methods for controlling this.

Categories of receiver

Only our employees and service providers that look after our fanpage and require data for the above mentioned purposes have access to data we process. If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users.

The categories of receivers that the platform operator discloses information to or that registered users disclose their data to, and information about internal corporate data exchanges can be found using the following link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

We have no influence on the disclosure of data to individual receivers (categories) by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Data transfer to third countries

If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users across the world.

As part of the operation of our fanpage, data will also be transferred to third countries by the platform operator.

Data transfers to third countries related hereto are covered by a European Commission adequacy decision as per Art. 45 GDPR or through appropriate safeguards as per Art. 46 GDPR:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Inc. is Privacy Shield certified: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Due to the EU-US Privacy Shield understanding, Google must also afford the data subjects different rights, which are then asserted directly towards Google.

We have no influence over data transfers to third countries undertaken by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Logic involved and significance of profiling and/or automated decision-making based on the collected data

If the persons concerned can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operated is obligated to inform them of this, as per the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR. In particular, the platform operator is obligated to advise the data subjects of the purposes and legal bases, if, after visiting a subpage of our fanpage, a session cookie and three cookies with a length of between four months and two years have been stored.

Information about this can be found using the following link:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Rights of the data subjects

Those with joint responsibility must grant the persons concerned different rights with regards to the processing of their data, which are, based on the agreement within in the meaning of Art. 26 (1) GDPR asserted directly towards the platform operator:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

As per Art. 15 to Art. 18 GDPR, in certain circumstances, the data subject has the right to access, correction or deletion of their respective personal data or the right to restrict data processing by controllers. Data subjects also have the right to withdraw any consent they have given relating to the processing of their personal data at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR). They can object (Art. 21 (1) GDPR) to the further processing of their data, with the exception of in the legitimate interests of the controller as per Art. 6 (1) f) GDPR, if there are compelling legitimate grounds relating to their particular personal situation and the controller has no compelling legitimate grounds for processing the data. If personal data is processed for the purpose of direct marketing, the data subject has the right to object to this processing at any time with effect for the future (Art. 21 (2) GDPR). If data is processed with the consent of the data subject in accordance with Art. 6 (1) a), Art. 9 (1) a) GDPR or in accordance with Art. 6 (1) b) GDPR based on a contract with the data subject, and is processed with the assistance of automated systems, the data subject can, as per Art. 20 (1) GDPR, request to receive the personal data concerning them in a structured, commonly used and machine-readable format and to have said data transmitted to a third party nominated by the data subject.

In principle, data subjects have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing as per Art. 22 (1) GDPR. If such an automated decision is permitted as per Art. 22 (2) a) to c) GDPR, the data subject is afforded the following rights as per Art. 22 (3) GDPR: the right to express their point of view, the right to obtain human intervention on the part of the controller, the right to contest the automated decision (right of appeal).

Furthermore, the data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they are of the view that the processing of their personal data violates the General Data Protection Act, Art. 77 GDPR. The supervisory authority responsible for the platform operator is:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

LinkedIn:

social network:

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Please be advised that LinkedIn is just one of a number of ways of getting in touch with us and receiving information from us.

Our LinkedIn account (‘fanpage’) is operated jointly with (‘platform operator’):

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA

Controller for processing the data of subjects living in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland:

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Ireland

An agreement in line with Art. 26 (1) GDPR has been drawn up between those with joint responsibility to determine who is responsible for what in relation to GDPR

The platform operator will make the main contents of this agreement available to the data subjects: Not currently available

Data privacy contact information:

Data privacy contact information can be found in our privacy statement linked to here.

The platform operator’s data protection officer can be contacted using the following online form https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO or at the following address:

Jonathan Adams
Senior Privacy Counsel

LinkedIn Corporation
Legal Department - Privacy
1000 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085

Categories of data subjects:

fanpage visitors that are registered with the social network and those that are not

Data subjects’ are hereby notified that they are responsible for their own use of LinkedIn and its related functions. This applies, in particular, to the use of interactive functions (e.g. sharing, rating).

Categories of personal data:

Data that we process from registered visitors to our fanpage:

User ID or user name that the data subject has registered with, freely available profile information (name, email address, telephone number), ProFinder profile information, education, professional experience, salary expectations, photos, location data, skills and related certification, professional achievements (e.g. granting of a patent, professional recognition, projects), where applicable particular categories of personal data such as religious affiliation, health data etc., data arising from the sharing of content, exchanging messages and communication, data required as part of initiating and processing a contract requested by the registered user, any other freely available data or content published, made available, circulated, posted or uploaded by the data subject on LinkedIn or via their LinkedIn account.

Apart from this we only process pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts as well as evaluations of the number of applications submitted via LinkedIn. 

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

                Data that we process from non-registered visitors to our fanpage:

pseudonymized data such as statistics and insights about how users interact with posts, pages, videos and other content made available on the fanpage (page activity, page views, “likes” data, reach, general demographics, location and interest related data by age, gender, state, city, language), evaluations of the success and background of our adverts.

We are unable to match the pseudonymized data with the corresponding identifying features (e.g. name). We are, therefore, unable to identify individual visitors that remain anonymous to us.

                Data that we process from visitors to our website:

The IP addresses of our website visitors are not transmitted to the platform operator via the LinkedIn buttons (hard link) on our webpage.

                The following link gives details of the data that the platform operator processes concerning registered and non-registered visitors to our fanpage:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

The platform operator potentially uses various analysis tools.

We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Data origins

We receive data either directly from the data subjects or from the platform operator.

The following link provides information on where the platform operator obtains data subject’s information: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Legal basis for processing data

We process data on the following legal bases:

 • Art. 6 (1) a) GDPR: Consent of the data subjects

 • where applicable Art. 6 (1) b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject
 • Art. 6 (1) f) GDPR legitimate interest
  • To simplify communication and the exchange of data, whereby the existing communication channels, such as web presence, press releases, print media and events, are usefully supplemented by the fanpage
  • To promote the sales of our products and services, drive demand, to recruit in a transparent way and regular contributions
  • To optimize our fanpage

We only process special categories of personal data, if at all, on the following legal bases:

 • Art. 9 (2) a) GDPR: Consent of the data subject
 • Art. 9 (2) e) GDPR: The data subject has manifestly made the personal data public

The legal bases used by the platform operator for the processing of data can be found using the following link:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We have no influence or control over whether the collection of data by the platform operator is lawful.

Purpose of data processing

We process data for the following purposes:

 • Public image and advertising
 • Communication and data exchange
 • Event management
 • Contract initiation and processing, where applicable

Information about the platform operator’s purposes for processing data can be found using the following link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We have no influence over the purposes for which the platform operator actually uses data. We also have no effective methods for controlling this.

Storage period

The storage and deletion of data is the responsibility of the platform operator. Information about this can be found using the following link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We have no influence over whether the platform operator adheres to the legal deletion deadlines nor over the way in which they delete the data. We also have no effective methods for controlling this.

Categories of receiver

Only our employees and service providers that look after our fanpage and require data for the above mentioned purposes have access to data we process. If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users

The categories of receivers that the platform operator discloses information to or that registered users disclose their data to, and information about internal corporate data exchanges can be found using the following link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We have no influence on the disclosure of data to individual receivers (categories) by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Data transfer to third countries

If the data subjects have posted their data publicly on our fanpage, then it will be accessible by our registered and, where applicable, non-registered users across the world.

Data from the LinkedIn Corporation will be processed as part of the operation of our fanpage. The related transfer of data to the USA as a third country without an adequate level of data privacy protection is safeguarded by LinkedIn Corporation’s EU-US Privacy Shield certification:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Regardless of where the data subject resides, the platform operator will transfer data to the United states, Ireland and any other country where the platform operator does business, store it there and process it in other ways.

Data transfers to third countries related hereto are covered by a European Commission adequacy decision as per Art. 45 GDPR or through appropriate safeguards as per Art. 46 GDPR:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://privacy.linkedin.com/de-de/dsgvo

We have no influence over data transfers to third countries undertaken by the platform operator. We also have no effective methods for controlling this.

Logic involved and significance of profiling and/or automated decision-making based on the collected data

If the data subjects can be tracked through the collection of their data, be that through the use of cookies or similar techniques, or through the storing of IP addresses, the platform operator is obligated to inform them of this. Information about this can be found using the following links:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

The platform operator potentially uses various analysis tools.

We have no control over the use of any such tools by the platform operator and would not expect to be informed about any potential use of the same. If tools of this kind are used by the platform operator on our fanpage, we have neither commissioned nor condoned them, nor do we support their use in any way. Neither do we have access to the resultant data analysis. Furthermore, it is not possible for us to prevent the use of such tools on our fanpage, turn them off or otherwise effectively control their usage.

Rights of the data subjects

Those with joint responsibility must grant the persons concerned different rights with regards to the processing of their data, which are then asserted directly towards the platform operator:

As per Art. 15 to Art. 18 GDPR, in certain circumstances, the data subject has the right to access, correction or deletion of their respective personal data or the right to restrict data processing by controllers. Data subjects also have the right to withdraw any consent they have given relating to the processing of their personal data at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR). They can object (Art. 21 (1) GDPR) to the further processing of their data, with the exception of in the legitimate interests of the controller as per Art. 6 (1) f) GDPR, if there are compelling legitimate grounds relating to their particular personal situation and the controller has no compelling legitimate grounds for processing the data. If personal data is processed for the purpose of direct marketing, the data subject has the right to object to this processing at any time with effect for the future (Art. 21 (2) GDPR). If data is processed with the consent of the data subject in accordance with Art. 6 (1) a), Art. 9 (1) a) GDPR or in accordance with Art. 6 (1) b) GDPR based on a contract with the data subject, and is processed with the assistance of automated systems, the data subject can, as per Art. 20 (1) GDPR, request to receive the personal data concerning them in a structured, commonly used and machine-readable format and to have said data transmitted to a third party nominated by the data subject.

In principle, data subjects have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing as per Art. 22 (1) GDPR. If such an automated decision is permitted as per Art. 22 (2) a) to c) GDPR, the data subject is afforded the following rights as per Art. 22 (3) GDPR: the right to express their point of view, the right to obtain human intervention on the part of the controller, the right to contest the automated decision (right of appeal).

 • Data subjects can find information about existing personalization and data protection settings options here (with additional references):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

 • Due to the EU-US Privacy Shield understanding LinkedIn Corporation Inc. must also afford the data subjects different rights, which are then asserted directly towards LinkedIn Corporation: privacyshield@linkedin.com
 • Further information about this social network and other social network and how data subjects can protect their data, can be found here: https://www.youngdata.de/.

Furthermore, the data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they are of the view that the processing of their personal data violates the General Data Protection Act, Art. 77 GDPR. The supervisory authority responsible for the platform operator is:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Webadresse: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/