Καθαρισμός φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου

Υψηλές εκπομπές, επιπλοκές στο σύστημα εξάτμισης και δαπανηρές επισκευές – αυτά τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με τον επαγγελματικό και τακτικό καθαρισμό των σωματιδίων πετρελαίου σας.

Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF) χρησιμεύει στη μείωση των εκπομπών των πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Το φίλτρο συλλέγει το 90% όλων των σωματιδίων αιθάλης που δημιουργούνται στον κινητήρα κατά τη διαδικασία καύσης και εμποδίζει την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ένα στρώμα αιθάλης και τέφρας μπορεί να συσσωρευτεί στο DPF, εμποδίζοντας τη ροή του αέρα και μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του φίλτρου. Κανονικά, αυτό καθαρίζεται μόνο του κατά την οδήγηση. Για το σκοπό αυτό, η θερμοκρασία καυσαερίων πρέπει να υπερβαίνει τη θερμοκρασία ανάφλεξης αιθάλης των 550 βαθμών Κελσίου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «αναγέννηση», όπου η συσσωρευμένη αιθάλη καίγεται. Παράγονται κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και υδρατμοί. Τα υπολείμματα τέφρας παραμένουν στο φίλτρο.

Ιδιαίτερα σε συχνές σύντομες διαδρομές ή παρατεταμένη λειτουργία Stop-and-Go δεν μπορεί να επιτευχθεί η θερμοκρασία που απαιτείται για την απελευθέρωση του φίλτρου σωματιδίων στη λειτουργία αναγέννησης. Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα μικρών αποστάσεων και τα οχήματα πόλης επηρεάζονται όλο και περισσότερο από το πρόβλημα των φραγμένων φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου.

Γιατί ο καθαρισμός του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου είναι τόσο σημαντικός

Ένα φραγμένο DPF μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο σύστημα του κινητήρα. Πιθανές συνέπειες: 

 • Οξύς κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον υπερσυμπιεστή ή τον κινητήρα
 • Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένη απόδοση κινητήρα, καθώς και μειωμένη απόκριση στο γκάζι λόγω της αυξημένης αντίθλιψης καυσαερίων
 • Επηρεασμός του υπερσυμπιεστή καυσαερίων, του φίλτρου σωματιδίων και του συστήματος EGR
 • Οι οριακές τιμές λεπτής σκόνης και καυσαερίων δεν μπορούν πλέον να τηρηθούν και ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές εκπομπών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον γενικό έλεγχο ή τον έλεγχο καυσαερίων
 • Επηρεασμένες διαδικασίες αναγέννησης λόγω μειωμένης ικανότητας απορρόφησης του DPF λόγω επικαθίσεων τέφρας
 • δαπανηρή επισκευή ή αντικατάσταση του DPF

Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να αναθέτετε προσωρινά τη συντήρηση του DPF. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και αποτρέπει σοβαρές συνέπειες καθώς και δαπανηρές επισκευές.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου;

Ο καθαρισμός δεν βοηθά πάντα: Εάν το DPF είναι υπερβολικά φορτωμένο με τέφρα, το φίλτρο σωματιδίων πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Για να καθυστερήσετε αυτή την εργασία όσο το δυνατόν περισσότερο και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του DPF, σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε σέρβις του DPF σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διότι το σέρβις DPF είναι πολύ πιο οικονομικό από την αντικατάσταση ή την επισκευή.

Το διάστημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του οχήματος και την ηλικία του DPF ή/και τη διανυθείσα απόσταση. Το συνεργείο σέρβις της LIQUI MOLY θα σας ενημερώσει εάν είναι ώρα για σέρβις. Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου και την πλύση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου σε κάθε δεύτερη αλλαγή λαδιού ή σε κάθε μεγάλη επιθεώρηση.

 

Βρείτε το πλησιέστερο συνεργείο σέρβις LIQUI MOLY

Ο καθαρισμός του φίλτρου σωματιδίων Diesel πρέπει να εκτελείται οπωσδήποτε από επαγγελματία! Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μόνιμης ζημιάς των ευαίσθητων εξαρτημάτων. Θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε στο συνεργείο σέρβις της LIQUI MOLY.

Εύρεση συνεργείου

Διατομή ενός φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου (αριστερά: φραγμένο DPF, δεξιά: καθαρό DPF)

Πλεονεκτήματα του καθαρισμού φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου

 • Μείωση των εκπομπών ρύπων, η οποία βελτιστοποιεί την αδιαφάνεια του καπνού πριν από τον έλεγχο καυσαερίων
 • Παράταση της διάρκειας ζωής του DPF
 • Απομάκρυνση πυκνών ή κρυσταλλοποιημένων ρύπων αιθάλης στην επιφάνεια του DPF
 • Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
 • Αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας πετρελαιοκινητήρων
 • Καθαρισμός σε εγκατεστημένη κατάσταση και συνεπώς μειωμένη προσπάθεια, μειωμένο κόστος και εξέταση του καταλύτη