Βαλβολίνες

για μέγιστη διάρκεια ζωής

Τα έλαια κιβωτίου ταχυτήτων μας πληρούν ακραίες απαιτήσεις. Μειώνουν τη φθορά και εξασφαλίζουν ευνοϊκή συμπεριφορά τριβής και βέλτιστο ιξώδες και σε υψηλές θερμοκρασίες

Βαλβολίνες

για μέγιστη διάρκεια ζωής

Τα έλαια κιβωτίου ταχυτήτων μας πληρούν ακραίες απαιτήσεις. Μειώνουν τη φθορά και εξασφαλίζουν ευνοϊκή συμπεριφορά τριβής και βέλτιστο ιξώδες και σε υψηλές θερμοκρασίες