Tietosuojaseloste

Yleistä
LIQUI MOLY GmbH (jäljempänä LIQUI MOLY), Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, on verkkosivuston www.LIQUI-MOLY.com sekä muiden verkkosivustojen ylläpitäjä. Sen vuoksi seuraavassa tietosuojaselosteessa kerrotaan, missä määrin tietoja kerätään verkkosivustojemme käytön yhteydessä ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

Lisäksi LIQUI MOLY haluaa selvittää, mitkä oikeudet sinulla on itseesi liittyen. Huomioithan: Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan sivustoa www.liqui-moly.com, mukaan lukien kaikki sivut ja mahdolliset aliverkkotunnukset (kuten shop.liqui-moly.de). Voit siirtyä muille verkkosivustoille verkkosivustoillamme. Näillä sivustoilla on omat tietosuojamääräyksensä, joiden sisällöstä kyseisten verkkosivustojen ylläpitäjät vastaavat. Henkilötietojesi huolellinen käsittely on LIQUI MOLY GmbH:lle ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) lakisääteisiä määräyksiä sekä siihen liittyviä kansallisia määräyksiä. Kun vierailet verkkosivustossamme, verkkopalvelimet tallentavat oletusarvoisesti ja tilapäisesti pyytämäsi tietokoneen yhteystiedot, sivut, joilla vierailet, käyntisi päivämäärän ja keston, käyttämäsi selain- ja käyttöjärjestelmätyypin tunnistetiedot sekä internetsivun, jolta vierailet

Tämä tietue koostuu seuraavista:

 • sivu, jolta tiedostoa pyydettiin
 • tiedoston nimi
 • kyselyn päivämäärä ja kellonaika
 • siirrettävä tietomäärä
 • haun tila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löydy)
 • käytetyn verkkoselaimen tyypin kuvaus
 • pyynnön esittäneen tietokoneen IP-osoite lyhennettynä kolmella viimeisellä numerolla.

Nämä tiedot tallennetaan nimettöminä. Henkilökohtaisia käyttäjäprofiileja ei siten voi luoda. Nämä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan yhteyden päätyttyä.

Lisäksi keräämme henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

 • otettaessa meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella
 • käytettäessä suojattua "Käyttäjätilini"-aluetta verkkokaupassa
 • tilattaessa uutiskirje/lehdistötiedotteita/digitaalista viestintää
 • kirjauduttaessa yhteen foorumeista ja jätettäessä arvo
 • verkkosivuston seurantaan käytettävän ohjelmiston kautta
 • verkkopalvelimen suojaamiseen ja palveluidemme toimintakyvyn varmistamiseen
 • tilausten käsittelyyn verkkokaupastamme
 • verkkohakemusprosessissa

Henkilötietojen käsittely tapahtuu yksinomaan tarkoituksenmukaisesti (tarkoitus-periaate). Tarkastamme myös säännöllisesti käytännöt, joilla varmistetaan, että käsittelemme mahdollisimman vähän henkilötietoja (tietojen minimoinnin periaate).

2. Vastuuhenkilön tiedot

Seuraavassa on tietoja vastuuhenkilöstä yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 17 kohdan mukaisesti:

Yrityksen nimi ja yhtiömuoto: LIQUI MOLY GmbHAsiakas: Günter Hiermaier, Dr. Uli WellerPääkonttorin osoite yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 16 kohdan nojalla:Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, SaksaYhteystiedot:LIQUI MOLY GmbH Jerg-Wieland-Straße 4 89081 Ulm info@LIQUI-MOLY.de Tietosuojavaltuutetunyhteystiedot:Bernhard C. Witt it.sec GmbH&Co.KG Einsteinstraße 55, 89077 Ulm (Germany) Puhelin: +49 731 205 89-0 Sähköposti: datenschutz(at)it-sec.de

3. Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Tunnistettavana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, perusteella. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika (jos ilmoitettu). Tilastotiedot, joita ei voida suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun – kuten tarjouksemme yksittäisten verkkosivustojen suosio tai sivun käyttäjien määrä – eivät ole henkilötietoja.

4. Alaikäisten suojelu

Verkkosivustomme ei ole suunnattu alaikäisille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja alaikäisiltä.

Jos alle 16-vuotiaat henkilöt siirtävät meille henkilötietoja, tämä on sallittua vain, jos laillinen huoltaja on antanut suostumuksensa tai hyväksyy nuoren suostumuksen. Tätä tarkoitusta varten yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti vanhemman tai huoltajan yhteystiedot on annettava meille, jotta voimme olla vakuuttuneita vanhemman tai huoltajan suostumuksesta. Näitä tietoja ja alaikäisten tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos havaitsemme, että alle 16-vuotias alaikäinen on lähettänyt meille henkilötietoja ilman laillisen huoltajan suostumusta tai alaikäisen suostumusta, poistamme tiedot välittömästi.

5. Tietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu seuraavia tarkoituksia varten seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • Sopimuksen tekeminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan ja b) alakohdan mukaisesti
 • Sopimuksen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti
 • Asiakashallinta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b), c) ja f) alakohdan mukaisesti
 • Viestintä ja tietojenvaihto yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti
 • Ulkoasu ja mainonta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) ja f) alakohdan mukaisesti
 • Suostumusilmoitusten täytäntöönpano yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti
 • Tietojenkäsittelyjärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c) ja f) alakohdan mukaisesti
 • Hakijoiden valintamenettely henkilöstön ja resurssien hallinnan yhteydessä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) ja b) alakohdan perusteella yhdessä Saksan liittovaltion uuden tietosuojalain 26 §:n kanssa

6. Säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi lainsäädännön tai suostumuksesi mukaisesti. Tietyn säilytysajan määrittämiseksi käytämme seuraavia kriteerejä: Säilytämme henkilötietoja, kunnes tarkoitukset, joita varten ne on kerätty, lakkaavat olemasta (esim. jos sopimussuhde päättyy tai jos viimeinen toiminta, jos jatkuvaa velvoitetta ei ole, tai jos suostumuksesi tiettyyn tietojenkäsittelyyn peruutetaan).

Lisäksi säilytämme tietoja vain, jos

 • on olemassa lakisääteisiä säilytysvelvoitteita (esim. maksu- ja verolain ja kauppaoikeuden mukaan)
 • tietoja tarvitaan edelleen oikeudellisten vaatimusten esittämiseen ja toteuttamiseen tai oikeudellisten vaatimusten puolustamiseen, esimerkiksi teknisten ja rikosteknisten vaatimusten vuoksi, jotta voidaan suojautua verkkopalvelimiimme kohdistuvilta hyökkäyksiltä ja niiden harjoittamiselta
 • poistaminen olisi ristiriidassa rekisteröityjen oikeutetun edun kanssa; tai
 • jos sovelletaan muuta yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

7.1. Oikeus tiedonsaantiin ja tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti, voit pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti saada sinusta tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää siirtämään ne kolmannen osapuolen järjestelmään. Sinulla on täten oikeus siirtää tietosi suoraan eteenpäin.

7.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen, rajoittamiseen ja poistamiseen

Lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 16–18 artiklojen mukaisesti voit pyytää meiltä henkilötietojesi oikaisemista, rajoittamista (estämistä) tai poistamista, jos olemme käsitelleet tietoja väärin, jos on syytä rajoittaa tietojen jatkokäsittelyä tai jos tietojenkäsittelystä on tullut laitonta eri syistä tai jos niiden säilyttämistä ei voida hyväksyä muista oikeudellisista syistä. Huomaa, että lakisääteisten säilytysaikojen mukaan oikeuttasi tietojen poistamiseen voidaan rajoittaa.

7.3. Vastustamisoikeus

Jos tietojenkäsittelymme perustuu yksinomaan oikeutettuun etuumme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti, voit vastustaa tätä käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Silloin lopetamme tietojesi käsittelyn, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle oikeutettuja perusteita, jotka ylittävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittelyn tarkoituksena ole oikeudellisen vaatimuksen esittäminen, käyttäminen tai puolustaminen. Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin tulevaisuudessa yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7.4. Peruuttamisoikeus

Jos olet antanut meille luvan käsitellä henkilötietojasi antamalla suostumuksesi, sinulla on oikeus peruuttaa se tulevaisuudessa yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit vapaasti tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos katsot, että suorittamamme henkilötietojesi käsittely rikkoo Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta tai muita kansallisia ja kansainvälisiä tietosuojalakeja, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla.

Meistä vastaavan valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Baden-Württembergin alueellinen tietosuojavaltuutett
Dr. Stefan Brink
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

tai

Königstraße 10a
70173 Stuttgart 

7.6. Yhteystiedot

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit lähettää meille vapaamuotisen viestin jäljempänä olevia yhteystietoja käyttäen. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ilmoita, minkä suostumusilmoituksen haluat peruuttaa, käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Yrityksen nimi ja yhtiömuoto: LIQUI MOLY GmbHOsoite:Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 UlmSähköposti:datenschutz@LIQUI-MOLY.deVerkkolomakehttps://www.LIQUI-MOLY.com/de/de/kontakt/kontaktform.html

8. Tiedonsiirto yhteydenoton kautta

8.1. Yhteydenottolomake osoitteessa https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

Käytämme verkkolomaketta https://www.liqui-moly.com/en/de/contact/contacts.html ja pyydämme seuraavia tietoja:

 • Osasto (vapaaehtoinen tieto)
 • Viestin teksti (vapaaehtoinen tieto)
 • Puhuttelu (vapaaehtoinen tieto)
 • Sähköpostiosoite (pakollinen)
 • Etu- ja sukunimi (vapaaehtoinen tieto)
 • Puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)
 • Katuosoite ja talon numero (vapaaehtoinen tieto)
 • Postinumero (vapaaehtoinen tieto)
 • Maa (pakollinen tieto)
 • Yritys (vapaaehtoinen tieto)

Tietoja, jotka lähetät meille yhteydenottolomakkeen kautta, käsitellään viestintää ja tiedonvaihtoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näitä tarkoituksia varten tai myöhempien säilytysaikojen päättymiseen saakka.

8.2. Yhteydenottolomake osoitteessa shop.liqui-moly.de/bezahlung

Verkkolomakkeella osoitteessa https://produkte.liqui-moly.de/bezahlung/ pyydämme seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite (pakollinen)
 • Nimi (vapaaehtoinen tieto)
 • Aihe (pakollinen)
 • Viestin teksti (pakollinen)

Tietoja, jotka lähetät meille yhteydenottolomakkeen kautta, käsitellään viestintää ja tiedonvaihtoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näitä tarkoituksia varten tai myöhempien säilytysaikojen päättymiseen saakka.

8.3. Yhteydenottolomake osoitteessa www.shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de

Verkkolomakkeella osoitteessa https://shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de/ pyydämme seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite (pakollinen)
 • Nimi (vapaaehtoinen tieto)
 • Aihe (pakollinen)
 • Viestin teksti (pakollinen)

Tietoja, jotka lähetät meille yhteydenottolomakkeen kautta, käsitellään viestintää ja tiedonvaihtoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näitä tarkoituksia varten tai myöhempien säilytysaikojen päättymiseen saakka.

8.4. Öljynvalitsinta koskeva yhteydenottolomake

Öljynvalitsimen verkkolomakkeella pyydämme seuraavia tietoja:

- valittu auto (pakollinen tieto)
- tuoteryhmä (pakollinen tieto)
- sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
- puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)
- viestisi (pakollinen tieto)

Tietoja, jotka lähetät meille yhteydenottolomakkeen kautta, käsitellään viestintää ja tiedonvaihtoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näitä tarkoituksia varten tai myöhempien säilytysaikojen päättymiseen saakka.

8.5. Yhteydenotto sähköpostitse

Tietoja, jotka lähetät meille yhteydenottotarkoituksessa sähköpostitse, käsitellään viestintää ja tiedonvaihtoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näitä tarkoituksia varten tai myöhempien säilytysaikojen päättymiseen saakka.

8.6 Yhteydenotto verkkokeskustelun kautta

Sinulla on mahdollisuus keskustella kanssamme sivustossamme. Tällä tavoin siirrettyjä tietoja käsitellään viestintää ja tiedonvaihtoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näitä tarkoituksia varten. Tietohistoria (chat-loki) poistetaan yleensä heti keskustelun päättymisen jälkeen, ellei tallennus ole tarpeen todistetarkoituksiin oikeudellisissa menettelyissä, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 2 kohdan f) alakohta.

9. Jälleenmyyjä- ja myyntiedustajahaku postinumeron avulla

9.1. Jälleenmyyjähaku

Verkkosivustossamme voit etsiä postinumerosi mukaisia paikallisia jälleenmyyjiä osoitteesta https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/bezugsquellen.html. Sinulta ei myöskään kerätä tai tallenneta muita tietoja. Postinumeroa ei tallenneta haun ulkopuolelle.

9.2. Myyntiedustajahaku

Lisäksi yritysasiakkaana voit etsiähttps://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/aussendienst-suche.html mit Ihrer postinumeron kautta alueesi vastaavien myyntiedustajien yhteystietoja. Postinumeroa ei tallenneta haun ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen käsittely asiakastilin yhteydessä

10.1. Yksityisasiakkaan tili

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden luoda henkilökohtaisen asiakastilin. Ennen ensimmäistä käyttökertaa sinun on rekisteröidyttävä kerran. Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 • puhuttelu (pakollinen tieto)
 • etunimi, sukunimi (pakollinen tieto)
 • Sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
 • Salasana (pakollinen tieto)
 • Syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)

Jotta voisimme käsitellä tilaukset verkkokaupassa, tarvitsemme lisäksi seuraavat tiedot:

 • Laskutusosoite (puhuttelu, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, tarvittaessa yritys, katuosoite, talon numero, postinumero, paikkakunta, maa, syntymäpäivä (vapaaehtoinen tieto)
 • Toimitusosoite (puhuttelu, etunimi, sukunimi, tarvittaessa yritys, katuosoite, talon numero, postinumero, paikkakunta, maa)
 • Maksutiedot (Sepa-suoraveloitus, PayPal-tiedot, pikapankkisiirto, luottokorttitiedot).

Asiakastilillesi määritetään myös automaattisesti asiakasnumero.

Lisäksi voit vapaaehtoisesti lisätä asiakastilillesi seuraavat tiedot:

 • Matkapuhelinnumero
 • Syntymäaika

Asiakastilillä voi lisäksi avata osion "Oma autotalli". Tällä alueella rekisteröityneenä asiakkaana voit tallentaa ajoneuvosi ja täydentää sitä vapaaehtoisilla tiedoilla, kuten seuraavilla:

 • Kilometrilukema
 • Ensirekisteröintipäivämäärä

Käytämme tietoja, jotka lähetät meille osana rekisteröitymistä ja tehdessäsi tilauksia verkkokaupassa seuraaviin tarkoituksiin seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • Sopimuksen tekeminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) ja b) alakohdan mukaisesti, viestintä ja tietojenvaihto yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdan mukaisesti, tietojenkäsittelyjärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c) ja f) alakohdan mukaisesti:
  - asiakastilin tarjoaminen
  - asiakasprofiilin asettaminen saataville verkkosivustossamme
  - verkkokaupan käyttäminen osoitteessahttps://produkte.liqui-moly.de/
 • - rekisteröityjen käyttäjien todentaminen.
 • Sopimusten käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti, asiakashallinta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b), c) ja f) alakohdan mukaisesti, viestintä ja tietojenvaihto yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b) ja f) alakohdan mukaisesti:
  - toimitusten toimittaminen
  - maksujen käsittely
  - asiakastiliä ja/tai tehtyjä tilauksia koskevat kyselyt
  - tiedot yleisten ehtojen tai tietosuojatietojen muutoksista
  - ostoslistan tarjoaminen.
 • Ulkoasu ja mainonta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) ja f) alakohdan mukaisesti:
  - sisäinen tilastollinen markkinatutkimus
  - uutiskirjeen lähettäminen, jos se on nimenomaisesti tilattu
  - tuotesuositusten lähettäminen omiin vastaaviin tarjouksiin, ellei se ole nimenomaisesti ei-toivottua
  - tietojen lähettäminen, jos sitä nimenomaisesti pyydetään
  - postimainonnan lähettäminen, ellei se ole nimenomaisesti ei-toivottua.

10.2. Oma LIQUI MOLY -tili

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden luoda henkilökohtaisen Oma LIQUI MOLY -tilin. Ennen ensimmäistä käyttökertaa sinun on rekisteröidyttävä kerran. Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 • puhuttelu (pakollinen tieto)
 • etunimi, sukunimi (pakollinen tieto)
 • yritys (pakollinen tieto)
 • tehtävä yrityksessä (pakollinen tieto)
 • katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa (pakollinen tieto)
 • puhelinnumero (pakollinen tieto)
 • faksinumero (vapaaehtoinen tieto)
 • työsähköpostiosoite (pakollinen tieto)
 • kotisivu (vapaaehtoinen tieto)
 • LIQUI MOLY -tuotteiden hankintalähde (vapaaehtoinen tieto)
 • tarvittaessa LIQUI MOLY -asiakasnumero (vapaaehtoinen tieto)
 • tarvittaessa tiedot jälleenmyyjästä, jonka kautta tuotteet ostetaan (vapaaehtoinen tieto)

11. Verkkokaupan käyttäminen

Osana verkkokaupan käyttöä kerätään ja tallennetaan lisää henkilökohtaisia ja tapahtumapohjaisia tietoja, kuten tietoja ostoskorien tilatuista kokoelmista ja niiden mahdollisesta toimittamisesta, luoduista ostoslistoista sekä tietoja tilauksista. LIQUI MOLY käsittelee näitä henkilökohtaisia ja tapahtumapohjaisia tietoja omasta puolestaan teknisestä ja logistisesta näkökulmasta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) ja f) alakohta) siltä osin kuin se on tarpeen haluttujen palvelujen suorittamiseksi.

12. Keskustelupalsta

Voit kirjoittaa kommentteja LIQUI MOLYN keskustelupalstalle osoitteessa https://forum-liqui-moly.de/ zu verfassen. Jos haluat rekisteröityä keskustelupalstalle, tarvitsemme nimesi, käyttäjänimesi, salasanasi ja sähköpostiosoitteesi. Pyydämme näitä tietoja edistääksemme avoimempaa ja henkilökohtaisempaa viestintää keskustelupalstalle kirjoittavien välillä. Näiden tietojen tallentaminen auttaa myös välttämään roskapostia. Voit milloin tahansa poistaa rekisteröitymisen keskustelupalstaltamme. Voit tehdä tämän lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: datenschutz(at)liqui-moly.de. Tässä yhteydessä antamasi tietojen luovuttaminen tapahtuu nimenomaisesti vapaaehtoisesti ja suostumuksellasi. Käytämme tällä tavoin lähetettyjä henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten annat meille tietojasi. Voit luonnollisesti peruuttaa suostumusilmoituksesi milloin tahansa tulevaisuudessa. Voit tehdä sen käyttämällä edellä mainittuja yhteystietoja.

13. Paypalin käyttö (koskee vain verkkokaupan käyttöä)

Verkkokaupassamme on mahdollisuus suorittaa maksuja maksupalveluntarjoaja PayPalin kautta. Maksu käsitellään joko PayPalin kautta tai PayPal-luottokortillasi tai -pankkitililläsi. Lisäksi PayPal tarjoaa ostajan suojaa ja eduntalvontapalveluja.

Kun valitset verkkokaupassa PayPal-maksupalveluntarjoajan, tiedot välitetään PayPalille automaattisesti. Täten suostut nimenomaisesti tähän henkilötietojen (etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero(t), tilaustiedot, toimitustiedot) siirtoon maksujen ja petosten estämiseksi, jos valitset maksutavaksi PayPalin.

Tietojenvaihtoa ei tehdä pelkästään maksumääräysten täytäntöönpanoa varten, vaan myös tappioriskin tunnistamista, ehkäisemistä ja vähentämistä varten. Näin ollen tietoja taloudellisesta tilanteesta sekä aiemmista osto- ja maksukäytännöistä voidaan myös vaihtaa. Tässä yhteydessä Klarna vaihtaa tietoja myös luottolaitosten kanssa edellyttäen, että siihen liittyy oikeutettu etu eikä se ole ristiriidassa rekisteröidyn oikeutetun edun kanssa.

Tiedot voidaan välittää tytäryhtiöille; tämä koskee myös tuotantoketjun loppupään palveluntarjoajia (henkilötietojen käsittelijöitä, yhteisrekisterinpitäjiä ja kolmansia osapuolia, siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi). Voit peruuttaa edellä mainitun suostumuksen PayPalille milloin tahansa tulevaisuudessa. Peruutuksella ei ole vaikutusta aiemmin tehtyihin siirtoihin. PayPal-järjestelmään sovellettavat tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Tietojen vastaanottaja: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

14. Maksutapana luottokortti (koskee vain verkkokaupan käyttöä)

Verkkokaupassamme on mahdollista maksaa luottokortilla CardProcess GmbH:n ja Mollie B.V:n kautta. Syötä tarvittavat luottokorttitiedot suoraan maksupalveluntarjoajamme upotettuun lomakkeeseen.

Jos maksutapa "luottokortti" on valittuna, tiedot siirretään automaattisesti palveluntarjoajallemme. Täten suostut nimenomaisesti tähän henkilötietojen (etu- ja sukunimi, osoite, ostohinta) siirtoon maksujen ja petosten estämiseksi, jos valitset maksutavaksi luottokortin.

Tiedot voidaan välittää tytäryhtiöille; tämä koskee myös tuotantoketjun loppupään palveluntarjoajia (henkilötietojen käsittelijöitä, yhteisrekisterinpitäjiä ja kolmansia osapuolia, siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi). Voit peruuttaa edellä mainitun suostumuksen CardProcess GmbH:lle ja Mollie B.V.:lle milloin tahansa tulevaisuudessa. Peruutuksella ei ole vaikutusta aiemmin tehtyihin siirtoihin. Tietojen vastaanottaja:

(1) CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe, Saksa

(2) Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat

15. Maksutapana Sofort-siirto (koskee vain verkkokaupan käyttöä)

Verkkokaupassamme on mahdollista suorittaa maksu maksupalveluntarjoaja SOFORT GmbH:n ns. Sofort-siirtona.

Edellä mainitulla maksutavalla voimme vahvistaa maksusi ajallaan myyjänä, jotta voimme aloittaa tilauksesi toimituksen välittömästi.

Jos maksutapa "Sofort-siirto" on valittuna, tiedot siirretään automaattisesti SOFORT GmbH:lle. Täten suostut nimenomaisesti tähän henkilötietojen (etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero(t), pankkiyhteystiedot, PIN, TAN, ostohinta) siirtoon maksujen ja petosten estämiseksi, jos valitset maksutavaksi Sofort-siirron.

Tietojenvaihtoa ei tehdä pelkästään maksumääräysten täytäntöönpanoa varten, vaan myös tappioriskin tunnistamista ja ehkäisemistä varten. Näin ollen tietoja taloudellisesta tilanteesta sekä aiemmista osto- ja maksukäytännöistä voidaan myös vaihtaa. Tässä yhteydessä SOFORT GmbH vaihtaa tietoja myös luottolaitosten kanssa edellyttäen, että siihen liittyy oikeutettu etu eikä se ole ristiriidassa rekisteröidyn oikeutetun edun kanssa.

Tiedot voidaan välittää tytäryhtiöille; tämä koskee myös tuotantoketjun loppupään palveluntarjoajia (henkilötietojen käsittelijöitä, yhteisrekisterinpitäjiä ja kolmansia osapuolia, siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi). Voit peruuttaa edellä mainitun suostumuksen SOFORT GmbH:lle milloin tahansa tulevaisuudessa. Peruutuksella ei ole vaikutusta aiemmin tehtyihin siirtoihin.

SOFORT GmbH:n sovellettavat tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/. Tietojen vastaanottaja: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Saksa.

16. Verkkohakemusprosessi

Voit hakea meille töihin linkistä https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/karriere.html löytyvän verkkohakemusjärjestelmän kautta. Pääset siihen kohdasta "Yritys, ura". Syöttämäsi tiedot ja lähettämäsi liitetiedostot siirretään suojatun https-yhteyden kautta. Vastaavat henkilöstöosastot vastaanottavat sähköiset hakemustietosi, ja ne välitetään vain kyseisestä tehtävästä vastaavalle asiantuntijaosastolle tai käsittelystä vastaaville henkilöille. Kaikki osapuolet käsittelevät hakemusasiakirjojasi huolellisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. 

Tietojenkäsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohtaan yhdessä Saksan liittovaltion tietosuojalain 26 §:n kanssa. Jos haet kolmansien osapuolten (yhteistyökumppaneidemme tai maahantuojiemme, ks. myös kohta 18) tarjoamaa työpaikkaa kolmannessa maassa, lähettämällä hakemusasiakirjat suostut siirtämään henkilötietosi edellä mainituille kolmansille osapuolille asianomaisissa kolmansissa maissa osana hakuprosessia.

Kun hakijan valintaprosessi on saatu päätökseen, säilytämme hakemusasiakirjasi kolme kuukautta ja poistamme ne tai tuhoamme kopiot, ellemme ole tehneet kanssasi työsopimusta. Jos lisäämme hakemusasiakirjasi osaajapooliimme, ilmoitamme siitä sinulle. Ilmoituksessa voit aktiivisesti hyväksyä asiakirjojen jatkosäilytyksen. Jos suostut asiakirjojen tallentamiseen, säilytämme niitä yhden vuoden ajan. Huomaa, että hakemukset, jotka lähetät meille sähköpostitse, lähetetään meille salaamattomina. Suosittelemme siksi verkkohakemusohjelman käyttöä. 

Haluamme myös ilmoittaa sinulle henkilötietojesi vertailusta YK:n ja EU:n terroristiluetteloihin yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 14 kohdan mukaisesti.
Rekisterinpitäjä on LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | SAKSA, datenschutz@liqui-moly.de. Tässä yhteydessä käsitellään seuraavia tietojasi: Nimi ja osoite. Saamme tiedot osana hakemustasi. EU:n ja YK:n terroristiluettelot ja vertailutiedot löytyvät EU-asetusten 881/2002, 2580/2001 ja 735/2011 liitteistä. Näin varmistamme, että emme solmi tai ylläpidä sopimussuhteita YK:n tai EU:n terroristiluettelossa lueteltujen henkilöiden kanssa. Oikeusperusta tietojesi käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta. Oikeutettu etumme on välttää sakkoja, jotka johtuisivat tällaisten turvallisuustarkastusten laiminlyönnistä, Saksan hallinnollisia rikkomuksia koskevan lain 130 §:n 1 kohdan mukaisesti yhdessä tarkistetun ulkomaankaupasta annetun lain 17 §:n ja 18 §:n kanssa. Jos et anna tietojasi näihin tarkoituksiin, emme voi solmia sopimussuhdetta kanssasi.
Vain ennalta määritellyllä, rajoitetulla joukolla työntekijöitämme (henkilöstöosasto) ja tietojen vertailuun käytetyllä palveluntarjoajalla FORMAT Software Service GmbH:lla on pääsy tietoihisi. Positiivisten osumien tapauksessa myös seuraavilla vastaanottajilla on pääsy tietoihisi: ulkoinen tietosuojavaltuutettu, Saksan talous- ja vientivalvontavirasto (BAFA), henkilöstöpäällikkö ja liikkeenjohto.
Tiedonsiirtoa kolmansiin maihin ei tapahdu.
Tietojen vertailun tulos aikatiedot mukaan lukien tarkistetaan välittömästi, kun olet saanut meiltä vahvistuksen, ja poistetaan sitten. Poikkeuksena ovat positiivinen osuma: Tietosi säilytetään kuusi vuotta sen jälkeen, kun oikeudellinen menettely on päättynyt.
Jos tietyt ehdot täyttyvät yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti, sinulla on oikeus saada tietoja, oikaista tai poistaa sinua koskevia henkilötietoja tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelyä. Voit myös vastustaa tietojesi jatkokäsittelyä (yleisen tietosuja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta), edellyttäen, että henkilökohtainen tilanteesi johtaa oikeutettuihin etuihin tietojenkäsittelyn poissulkemisessa eikä rekisterinpitäjän tietojen jatkokäsittelylle ole enää pakottavia oikeutettuja perusteita. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot henkilötietojesi käsittelyn rikkovan tietosuojamääräyksiä, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla.
 

17. Tietojen käsittely ja käyttö ulkoasua ja mainontaa varten

Kuten jäljempänä tarkemmin kuvataan, käytämme tietojasi myös ulkoasu- ja mainontatarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) ja f) alakohdan mukaisesti.

17.1. Markkina- ja mielipidetutkimus

Käytämme tietojasi (asiakastilisi kantatietoja, mahdollisesti muita vapaaehtoisesti annettuja tietoja, verkkokaupan tilausten tapahtumatietoja) suostumuksellasi markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Olet antanut seuraavan suostumuksen, kun hyväksyt tämän tietosuojaselosteen:

Suostun siihen, että LIQUI MOLY käsittelee ja käyttää henkilötietojani markkina- ja mielipidetutkimuksiin omiin tarkoituksiinsa, jotta LIQUI MOLYn tarjontaa voidaan edelleen parantaa.

17.2. Yksilöllisesti räätälöidyt tarjoukset

Haluamme tehdä sinulle mahdollisimman yksilöllisiä tarjouksia. Siksi käytämme lähettämiäsi tietoja, jotka luodaan automaattisesti, kun vierailet verkkosivustossamme, käytät asiakastiliäsi ja verkkokauppaa, suunnitellaksemme sinulle ja kiinnostuksen kohteillesi räätälöityä mainontaa. Tätä tarkoitusta varten käytämme olemassa olevia tietoja, kuten ostohistoriaasi, sähköpostien vastaanottamista ja lukuvahvistuksia, verkkosivustossamme vierailupäivämäärää ja kellonaikaa sekä katselemiasi tuotteita. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pseudonymisoidussa muodossa.

Olet antanut seuraavan suostumuksen, jos olet antanut suostumuksesi tähän tietosuojaselosteeseen:

Hyväksyn, että LIQUI MOLY voi käyttää antamiani tietoja, muita asiakastilistäni tallennettuja tietoja ja pseudonymisoituja käyttötietoja lähettääkseen minulle yksilöllisesti räätälöityä mainontaa, tarjouksia ja palveluita postitse, verkkokauppaa käyttäessäni tai jos olen antanut suostumukseni uutiskirjeeseen sähköpostitse.

Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen ulkoasua ja mainontaa varten. Tekstimuodossa oleva viesti yllä oleviin yhteystietoihin riittää.

17.3. Digitaalisen viestinnän tilaus

17.3.1 Yksityisasiakkaat

Voit rekisteröityä digitaaliseen viestintään verkkosivustossamme osoitteessa https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/informiert-bleiben/newsletter.html. Digitaalisen viestinnän kautta saat tietoja LIQUI MOLY GmbH:n ajankohtaisista tarjouksista. Tilaamista varten tarvitsemme sähköpostiosoitteesi. Voit ilmoittaa meille myös nimesi, mutta se ei ole pakollinen tieto. Jos ilmoitat meille nimesi, puhuttelemme sinua viestinnässämme nimeltä. Tämän jälkeen saat annettuun sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa sinua pyydetään napsauttamaan tässä annettua linkkiä uutiskirjeen tilauksen vahvistamiseksi. Vasta vahvistuksen myötä sähköpostiosoitteesi aktivoidaan uutiskirjeen lähettämistä varten (kaksinkertainen suostumusmenettely).

Kun olet tilannut digitaalisen viestinnän, olet antanut seuraavan suostumuksen:

Kyllä, haluan saada digitaalisen viestinnän kautta maksutta tietoja LIQUI MOLYn ajankohtaisista tuotteista, uutuuksista ja tarjouksista.

Vaihtoehtoisesti voit myös vahvistaa:

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja siihen sisältyvät tiedot suostumuksista, ja ilmoitan hyväksyväni ne.

Voit tietekin peruuttaa suostumuksesi tulevaisuudessa tai vastustaa henkilötietojesi jatkokäsittelyä uutiskirjeen lähettämistä varten milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeen "Peruuta tilaus" -linkkiä tai lähettämällä meille edellä mainittuun osoitteeseen sähköpostiviestin, jossa on tämä pyyntö.

17.3.2 Yritysasiakkaat

Voit rekisteröityä digitaaliseen viestintään verkkosivustollamme osoitteessa https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/newsletter.html. Digitaalisen viestinnän kautta saat tietoja LIQUI MOLY GmbH:n ajankohtaisista tarjouksista. Rekisteröintiä varten tarvitsemme etu- ja sukunimesi, jotta voimme vahvistaa sinut yhteyshenkilöksi, sekä työsähköpostiosoitteesi, yrityksesi nimen ja sen luokituksen. Nämä tiedot tallennetaan CRM-järjestelmään. Tämän jälkeen saat annettuun sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa sinua pyydetään napsauttamaan tässä annettua linkkiä uutiskirjeen tilauksen vahvistamiseksi. Vasta vahvistuksen myötä sähköpostiosoitteesi aktivoidaan uutiskirjeen lähettämistä varten (kaksinkertainen suostumusmenettely). Kun olet tilannut digitaalisen viestinnän, olet antanut seuraavan suostumuksen:

Kyllä, haluan saada digitaalisen viestinnän kautta maksutta tietoja LIQUI MOLYn ajankohtaisista tuotteista, uutuuksista ja tarjouksista.

Vaihtoehtoisesti voit myös vahvistaa:

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja siihen sisältyvät tiedot suostumuksista, ja ilmoitan hyväksyväni ne.

Voit tietekin peruuttaa suostumuksesi tulevaisuudessa tai vastustaa henkilötietojesi jatkokäsittelyä uutiskirjeen lähettämistä varten milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeen "Peruuta tilaus" -linkkiä tai lähettämällä meille edellä mainittuun osoitteeseen sähköpostiviestin, jossa on tämä pyyntö.

17.4. Profilointi (evästeet ja verkkoseuranta)

Profilointi perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) tai f) alakohtaan.

17.4.1. Evästeet

Käytämme joillakin verkkosivustomme osa-alueilla ns. evästeitä, esimerkiksi tunnistaaksemme vierailijoiden mieltymykset ja optimoidaksemme verkkosivuston vastaavasti. Tämä helpottaa navigointia ja parantaa verkkosivuston käytettävyyttä. Evästeet auttavat meitä myös tunnistamaan verkkotarjontamme erityisen suositut alueet. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Ne mahdollistavat tietojen säilyttämisen tietyn ajan ja vierailijan tietokoneen tunnistamisen. Käyttäjien opastuksen ja henkilökohtaisen suorituskyvyn parantamiseksi käytämme pysyviä evästeitä. Käytämme istuntoevästeitä, jotka poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Voit määrittää selaimesi ilmoittamaan evästeiden sijoittamisesta. Tämä tekee evästeiden käytöstä läpinäkyvää. Keräämme seuraavat tekniset yhteystiedot: haettu verkkosivu, IP-osoitteesi lyhennettynä kolmella viimeisellä numerolla, haun päivämäärä ja kellonaika, käytetty päätelaite ja selaimen konfigurointitiedot. Näin varmistetaan toimien hyväksyminen ja palvelujamme pyytävän käyttäjän todentaminen. Oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c) alakohta yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan ja 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan kanssa. Oikeutettu etumme on suojata verkkopalvelimemme, jotta voimme suojautua esimerkiksi hyökkäyksiltä ja varmistaa palvelujemme toimivuuden.

Asetamme vain ei-teknisesti välttämättömät evästeet sen jälkeen, kun olemme saaneet nimenomaisen suostumuksesi, jonka voit tietenkin peruuttaa milloin tahansa.

Osana verkkosivustossamme olevia evästetietojamme olet hyväksynyt tältä osin seuraavan lausunnon:

Tässä verkkosivustossa käytetään seurantaevästeitä ja -ohjelmistoja, jotta saat kaikki sivustomme toiminnot käyttöön ja voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen selailukokemuksen. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja verkkoseurantamenetelmistä on tietosuojaselosteessamme . Kaikki teknisesti tarpeettomat evästeet tai seurantaohjelmistomme aktivoidaan vasta, kun olet antanut meille suostumuksesi.

Jos poistat evästeet kokonaan käytöstä, et voi käyttää verkkosivustomme yksittäisiä toimintoja – mukaan lukien mahdollisuus evästepohjaiseen kieltäytymiseen seurannasta. Salli tarvittaessa niiden palveluiden kieltäytymisevästeet, joiden seurannan haluat estää. Huomaa myös, että kaikkien evästeiden poistaminen johtaa myös kieltäytymisevästeiden poistamiseen. Saatat siis joutua ottamaan ne uudelleen käyttöön. Evästeet ovat myös selaimeen sidottuja, eli ne on periaatteessa asetettava erikseen jokaiselle selaimelle, jota käytät jokaisella käyttämälläsi laitteella. Tarvittavat linkit löytyvät alta kyseisen palvelun kuvauksesta. Käytämme seuraavia evästeitä – jos sallit tämän etkä ole asettanut yhtä tai useampaa kieltäytymisevästettä – tarkemmin kuvattuun tarkoitukseen:

Evästeiden nimiKäyttötarkoitusSäilytysaikaTeknisesti välttämätönMahdollisuus peruuttaa suostumus (jos eväste ei ole teknisesti välttämätön)_gaKäyttäjien erottaminen2 vuottaKyllä
_gat_TR0Pyyntönopeuden vähentäminen1 minuuttiKyllä
_trga_trga Seuranta
Kyllä
_trga_gidKäyttäjien erottaminen24 tuntiaKyllä
_utmaKäyttäjien ja istuntojen erottaminen. Tämä eväste luodaan, kun javascript libr -eväste päivitetään.2 vuotta päivityksestäKyllä
_utmzLähteen tallennus, joka selittää, miten käyttäjä tuli verkkosivustoon.6 vuotta päivityksestäKyllä
spamshieldRoskapostin tunnistus istuntoa kohdenKyllä
trcontrolSeuranta kielto jatkuva Kyllä 
frontendMyymäläjärjestelmä Ostoskori jatkuvaKyllä
frontend_cidMyymäläjärjestelmä Ostoskori jatkuvaKyllä


17.4.2. Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc.:n ("Google") verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käyttöanalyysin. Evästeen avulla saadut tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään ja tallennetaan yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Jos verkkosivulla on otettu käyttöön IP-osoitteen anonymisointi, Google kuitenkin lyhentää IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa sopimusmaissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Toimeksiannostamme Google käyttää tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttötapoja, luodakseen raportteja verkkosivuston käytöstä sekä tarjotakseen muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Google Analyticsin selaimeltasi hankkimaa IP-osoitetta ei liitetä Googlen muihin tietoihin. Yksi tapa vastustaa Google Analyticsin verkkoanalyysiä on asettaa kieltäytymiseväste, joka kehottaa Googlea olemaan tallentamatta tai käyttämättä tietojasi verkkoanalyysitarkoituksiin. Huomaa, että tässä ratkaisussa verkkoanalyysiä ei tehdä vain niin kauan kuin selain tallentaa kieltäytymisevästeen. Jos haluat asettaa kieltäytymisevästeen nyt, napsauta tästä 

Voit kuitenkin myös estää evästeiden tallentamisen määrittämällä selainohjelmistosi vastaavasti. Huomaathan kuitenkin, että tällöin et ehkä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja käsittelemästä näitä tietoja Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin alla olevan selainlaajennuksen. Nykyinen linkki on: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tietojen vastaanottaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Evästeen tämän sivuston käytöstä tuottamat tiedot tallennetaan käyttötarkoituksen ajaksi ja poistetaan sitten. Istuntoevästeet poistetaan heti istunnon jälkeen. Muut evästeet säilyvät pidempään ja vanhenevat viimeistään kahden vuoden kuluttua.

17.4.3. iFramen kautta upotettu Youtube-video

Käytämme Googlen tarjoamaa Youtube-palvelua videosisällön näyttämiseen. Yksityisyytesi suojaamiseksi olemme aktivoineet laajennetun tietosuojatilan.

YouTube käyttää evästeitä myös kerätäkseen tietoja verkkosivustonsa kävijöistä. YouTube käyttää niitä muun muassa videotilastojen keräämiseen, petosten estämiseen ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Videon katselu johtaa yleensä myös yhteyden muodostamiseen Google DoubleClick -verkkoon. Kun käynnistät videon, se voi käynnistää muita tietojenkäsittelytoimintoja varsinkin, jos olet jo kirjautunut sisään Youtubeen. Emme voi vaikuttaa siihen. Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on sen tietosuojaselosteessa (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube)

Tietojen vastaanottaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

17.4.4. Sosiaalisen median ohjelmallisäkkeet

Käytämme verkkosivustossamme Facebook Inc.:n, Twitter Inc.:n, Google Inc.:in jne. sosiaalisen median painikkeita (Youtube, Twitter, facebook, instagramm) ("tarjoaja").

Näitä sosiaalisen median painikkeita ei ole integroitu laajennuksina ns. iFramen kautta, vaan ne tallennetaan linkkeinä. Painamalla sosiaalisen median painikkeita sinut ohjataan suoraan kyseisen palveluntarjoajan sivulle. Kyseinen palveluntarjoaja on sitten vastuussa tietosuojasäännösten noudattamisesta ja siellä annettujen tietojenkäsittelyä koskevien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja täydellisyydestä yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan nro 17 mukaisesti.

Tällä sivustolla käytetään Microsoft Corporationin ("Microsoft") Bing Ads -ohjelmaa, joka käyttää universal event tracking -toimintoa (UEN) uudelleenmarkkinoinnin ja valmistumisen seurannan toteuttamiseen. Eväste asetetaan tietokoneellesi tätä tarkoitusta varten, jos olet saapunut verkkosivustoomme Bingin tai Yahoon kautta. Tähän tekstitiedostoon Bing Ads tallentaa tietoja verkkosivustomme käytöstä eli vierailemistasi sivuista 180 päivän ajan ja poistaa ne sitten. Tällaisia tietoja ovat muun muassa vieraillun sivun URL, viittaussivun URL ja IP-osoitteesi. Kun käytät uudelleenmarkkinointitoimintoa, voimme tarjota sinulle erityisesti sinulle räätälöityjä tarjouksia myöhemmässä haussa jollakin edellä mainituista hakukoneista.
Jos et hyväksy tietojen keräämistä, voit poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käyttämäsi Internet-selaimen asetuksista. Huomaa kuitenkin, että tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Jos haluat tarkastella Microsoftin tietosuojakäytäntöä kerättyjen tietojen käsittelemiseksi, katso lisätietoja seuraavasta linkistä: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
Tietojen vastaanottaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

17.4.5 Facebook Custom Audience
Sivustomme käyttää Facebookin Facebook Custom Audience -palvelua ns. pikselimenetelmän avulla ilman, että asiakasluetteloita verrataan laajemmin Facebookiin. Pyrimme näin saamaan tietoa verkkosivustomme optimoimiseksi ja kävijäkokemuksen parantamiseksi sekä tarvittaessa kohdennetun mainossisällön esittämiseksi sinulle.
Facebook voi seurata ja kirjata sivusi katselukertoja verkkosivustoomme integroidun näkymättömän pikselin kautta, esimerkiksi käyttämällä IP-osoitettasi ja muita tunnistusominaisuuksia.
Voit kieltää tämän evästeen käytön ottamalla käyttöön kieltäytymisevästeen seuraavasta linkistä.
Tietojen vastaanottaja: FacebookInc., Menlo Park, CA 512374, USA
Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant

18. Tietojen vastaanottajat

Pääsy tallentamiimme henkilötietoihisi on rajoitettu työntekijöihimme ja valtuuttamiimme palveluntarjoajiin, joiden on käsiteltävä näitä henkilötietoja tehtäviensä vuoksi.
Jos kolmansilla osapuolilla on pääsy tietoihisi, olemme saaneet sinulta luvan tähän tai tähän on oikeusperusta. Luvalla välittää verkkohakemuksesi jollekin kumppaneistamme (yhteistyökumppanit, maahantuojat) myös kolmanteen maahan ja myös ilman yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan mukaista tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai asianmukaisia takuita annat suostumuksesi tietoisena siihen liittyvistä lisääntyneistä riskeistä tietojesi turvallisuuden kannalta.

Käytämme palveluntarjoajia palvelujen tarjoamiseen ja tietojesi käsittelyyn (mukaan lukien tietojesi isännöintiin suojatussa tietokeskuksessa, tilattujen tavaroiden toimittamiseen, kirjeiden tai sähköpostien lähettämiseen sekä tietokantojen ylläpitoon ja analysointiin, asiakirjojen ja tiedostojen tuhoamiseen, niin sanottuun tilausten käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti). Palveluntarjoajat käsittelevät tietoja yksinomaan ohjeidemme mukaisesti ja ovat olleet velvollisia noudattamaan sovellettavia tietosuojamääräyksiä. Kaikki käsittelijät on valittu huolellisesti, ja heillä on pääsy tietoihisi vain siinä määrin ja sen ajan, joka on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi tai siinä määrin kuin olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja käyttöön. Osana verkkoseurantamenettelyjä lisätään seuraavat vastaanottajat:


Google Inc. koskien Google Analyticsia, Youtube-videoita iFramen kautta
Tietojenvaihto sen yritysryhmän sisällä, johon kuulumme, tapahtuu yksinomaan EU:n/ETA:n sisällä ja palvelee vain sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia. Yritysryhmällä tarkoitamme yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan nro 19 mukaisia tytäryhtiöitä.

19. Tietojenkäsittely suoramarkkinointia varten

Kirjemainonta

Lain sallimissa rajoissa voimme myös käyttää nimeäsi ja tiedossamme olevaa postiosoitettasi lähettäessämme omia tarjouksiamme koskevia mainoksia. Oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan kappaleen 47 kanssa. Oikeutettu etumme on edistää menekkiä tai kysyntää nykyisten asiakkaidemme keskuudessa. Voit tietenkin vastustaa tietojesi käsittelyä mainostarkoituksiin milloin tahansa tulevaisuudessa. Tekstimuodossa oleva viesti yllä oleviin yhteystietoihin riittää. Sen jälkeen poistamme tietosi postituslistaltamme. Säilytämme vastalauseesi todistavia tietoja kuuden vuoden ajan yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan e) alakohdan mukaisesti. Tänä aikana henkilötietojesi jatkokäsittely estetään.

Puhelinmainonta

Lain sallimissa rajoissa voimme myös käyttää nimeäsi, yritysyhteyttäsi ja puhelinnumeroasi yritysasiakkaiden osalta ilmoittaaksemme omista tarjouksistamme olettaen heidän todennäköisen kiinnostuksensa. Oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan kappaleen 47 ja Saksan vilpillistä kilpailua koskevan lain 7 § 2 kohdan numeron 2 kanssa. Oikeutettu etumme on edistää menekkiä ja kysyntää nykyisten yritysasiakkaidemme keskuudessa. Voit tietenkin vastustaa tietojesi käsittelyä mainostarkoituksiin milloin tahansa tulevaisuudessa. Tekstimuodossa oleva viesti yllä oleviin yhteystietoihin riittää. Sen jälkeen poistamme tietosi postituslistaltamme. Säilytämme vastalauseesi todistavia tietoja kuuden vuoden ajan yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan e) alakohdan mukaisesti. Tänä aikana henkilötietojesi jatkokäsittely estetään.

20. Tiedonsiirto kolmansiin maihin ja oikeusperusta

Henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin vain

 • Google Analyticsin käytön yhteydessä EU-komission EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä yleisen tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti
 • Youtube-videoiden aktivoinnin yhteydessä edellyttäen, että olet antanut siihen suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti.

Joidenkin käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Näissä maissa toimiviin yrityksiin sovelletaan tietosuojalakia, joka ei yleensä suojaa henkilötietoja samassa laajuudessa kuin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Siltä osin kuin tietojasi käsitellään maassa, jossa ei ole tunnustettua tietosuojan korkeaa tasoa, kuten Euroopan unionissa, tämä tehdään EU- komission EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä tehdyn tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan tai vuoden 2010 EU:n mallisopimuksen 46 artiklan 2 kohdan c) alakohdan mukaisesti yhdessä EU- komission 5. helmikuuta 2010 tehdyn päätöksen (2010/87/EU) kanssa tai yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti.

21. Tiedonsiirto lainvalvonta- ja rikostutkintaviranomaisille

Poikkeustapauksissa siirrämme henkilötietoja lainvalvonta- ja rikostutkintaviranomaisille. Tämä tehdään vastaavien lakisääteisten velvoitteiden perusteella, esimerkiksi rikosprosessilain, verolain, rahanpesulain tai osavaltion poliisilakien perusteella.

22. Tietoturva

Ylläpidämme erilaisia turvatoimia yleisen tietoturva-asetuksen 32 artiklan mukaisesti (tekniset ja organisatoriset toimenpiteet) henkilötietojesi suojaamiseksi.

Meille lähettämiesi tietojen turvalliseen siirtämiseen tarjoamme verkkosivustossamme SSL/TLS-salauksen nykyisillä salausprotokollilla TLS v1.1. ja TLS v1.2. Huomaa, että tiedonsiirtoreitin kattava salaus riippuu myös verkkoselaimestasi. Siksi suosittelemme, että pidät verkkoselaimesi ajan tasalla, jotta TLS v1.1:n tai TLS v1.2:n mukainen salaus muodostetaan automaattisesti, kun vierailet verkkosivustossamme.

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, haluamme huomauttaa, että lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta ei taata. Kolmannet osapuolet voivat tarkastella sähköpostiviestien sisältöä. Siksi suosittelemme, että lähetät meille luottamuksellisia tietoja postitse tai kun haet työpaikkaa, teet sen verkkoportaalimme kautta. 

23. Palkintokilpailut
Sinulla on ajoittain mahdollisuus osallistua palkintokilpailuihin tai vastaaviin kampanjoihin verkkosivustossamme. Osana näitä toimia käsittelyä varten voidaan myös kerätä ja tallentaa henkilötietoja, joiden laajuus käy ilmi kustakin osallistumislomakkeesta. Tiedot, joita emme välttämättä tarvitse kilpailun toteuttamiseen, mutta joiden avulla voimme esimerkiksi ilmoittaa sinulle nopeammin voiton sattuessa, merkitään nimenomaisesti vapaaehtoiseksi tiedoksi. Henkilötietoja, jotka annat meille osana tällaista palkintokilpailukampanjaa, käytetään yksinomaan kampanjan käsittelyyn (palkintokilpailussa esimerkiksi palkinnon määrittämiseen, palkinnosta ilmoittamiseen ja palkinnon lähettämiseen). Kampanjan päätyttyä niiden osallistujien tiedot, jotka eivät ole voittaneet, poistetaan välittömästi, ja voittajan osalta lakisääteisen säilytysvelvoitteen päättymisen jälkeen.

24. Sosiaalinen media

Facebook:

Sosiaalinen verkosto:

facebook.com

Huomaa, että Facebook on vain yksi monista vaihtoehdoista ottaa meihin yhteyttä tai saada tietoja meiltä.

Rekisterinpitäjä, jonka kanssa fanisivua käytetään yhdessä ("alustan ylläpitäjä"):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa määriteltiin yhteisrekisterinpitäjien kesken se, kuka täyttää minkäkin velvoitteen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus löytyy seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Alustan ylläpitäjä toimittaa tämän sopimuksen oleellisen sisällön rekisteröidyille.

Tietosuojan yhteystiedot:

Tietosuojaan liittyvät yhteystiedot löydät tästä linkitetystä tietosuojaselosteestamme, tai voit ottaa yhteyttä alustan ylläpitäjän tietosuojavaltuutettuun käyttämällä seuraavaa verkkolomaketta:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Rekisteröityjen ryhmät:

Fanisivumme rekisteröidyt ja rekisteröimättömät vierailijat sosiaalisessa mediassa

Henkilötietoryhmät:

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröimättömiltä kävijöiltä:

Pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastot ja näkemykset siitä, miten voit olla vuorovaikutuksessa fanisivumme, sen kautta toimitettujen viestien, sivujen, videoiden ja muun sisällön kanssa (sivutoiminta, sivun katselut, "tykkäykset", tavoittavuus, yleiset demografiset tiedot, sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva tieto iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista, kielestä), arvioinnit mainostemme menestyksestä ja taustasta.

Emme voi yhdistää pseudonymisoituja tietoja vastaavaan määritysominaisuuteen (esim. nimitietoihin). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröimättömiltä kävijöiltä:

Pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastot ja näkemykset siitä, miten voit olla vuorovaikutuksessa fanisivumme, sen kautta toimitettujen viestien, sivujen, videoiden ja muun sisällön kanssa (sivutoiminta, sivun katselut, "tykkäykset", tavoittavuus, yleiset demografiset tiedot, sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva tieto iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista, kielestä), arvioinnit mainostemme menestyksestä ja taustasta.

Emme voi yhdistää pseudonymisoituja tietoja vastaavaan määritysominaisuuteen (esim. nimitietoihin). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Alustan ylläpitäjän fanisivumme rekisteröityjen ja rekisteröimättömien kävijöiden käsittelemät tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tietojen lähde:

Saamme tiedot rekisteröidyiltä suoraan tai alustan ylläpitäjältä.
Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta:

Käsittelemme tietoja seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta: Rekisteröityjen suostumus
 • tarvittaessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta: Rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai ennen sopimuksen tekoa toteutettujen toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan oikeutettu etu
  • Fanisivun optimointi
  • Tuotteidemme ja palveluidemme menekin tai kysynnän edistäminen
  • Viestinnän ja tietojenvaihdon yksinkertaistaminen

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä, jos lainkaan, vain seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a) alakohta: Rekisteröidyn suostumus
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e) alakohta: Rekisteröity on selvästi julkistanut henkilötiedot

Oikeusperustat, joihin alustan ylläpitäjä perustaa tietojenkäsittelyn, löytyvät seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases  Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjä saa rekisteröidyn suostumuksen etukäteen.

Alustan ylläpitäjä on erityisesti velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla ensimmäinen fanisivulla käynti luo merkintöjä niin sanottuun paikalliseen tallennustilaan myös rekisteröimättömien vierailijoiden osalta ja käytetäänkö profiilien luomiseen myös rekisteröimättömien vierailijoiden henkilötietoja (esim. IP-osoite tai muut henkilötiedoiksi tiivistyvät tiedot).

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ulkoasu ja mainonta
 • Viestintä ja tietojenvaihto
 • Tapahtumien hallinta
 • Tarvittaessa sopimuksen tekeminen ja käsittely

Emme voi vaikuttaa siihen, mihin tarkoitukseen alustan ylläpitäjä käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Säilytysaika

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen on alustan ylläpitäjän sopimuksenmukainen velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Emme voi vaikuttaa siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittää tavalliset poistoajat ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Vastaanottajaryhmät

Vain työntekijöillämme ja palveluntarjoajillamme, jotka ylläpitävät fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, on pääsy käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä.

Vastaanottajaryhmät, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai antaa rekisteröityneille vierailijoille mahdollisuuden luovuttaa tietojaan, sekä tiedot konsernin sisäisestä tietojenvaihdosta, löytyvät seuraavasta linkistä: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Emme voi vaikuttaa siihen, että alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja yksittäisille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin:

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä maailmanlaajuisesti.

Osana fanisivumme toimintaa alustan ylläpitäjä lähettää tiedot myös kolmansiin maihin.

Tältä osin tiedonsiirrot kolmansiin maihin turvataan EU-komission tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai asianmukaisilla takeilla yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti:

Facebook Inc. on Privacy Shield -sertifioitu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä koskevien sopimusten vuoksi Facebookin on myös myönnettävä rekisteröidyille erilaisia oikeuksia, joita he voivat sitten puolustaa suoraan Facebookia vastaan.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän kolmansiin maihin tekemiin tiedonsiirtoihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Kerättyihin tietoihin perustuvan profiloinnin tai automaattisen yksittäisen päätöksen logiikka ja laajuus

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjällä on sopimuksenmukainen velvollisuus ilmoittaa siitä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Alustan ylläpitäjä on erityisesti velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille tarkoituksista ja oikeusperustasta, jos istuntoeväste ja kolme evästettä, joiden käyttöikä on neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen, tallennetaan sen jälkeen, kun fanisivullemme on avattu alasivu.

Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Rekisteröidyn oikeudet:

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidylle hänen tietojensa käsittelyssä erilaisia oikeuksia, joihin hän voivat vedota suoraan alustan ylläpitäjää vastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja, oikaista tai poistaa häntä koskevia henkilötietoja tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelyä, jos tietyt edellytykset täyttyvät yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). Rekisteröity voi myös vastustaa tietojensa jatkokäsittelyä, joka perustuu yksinomaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta) edellyttäen, että rekisteröidyn henkilökohtainen tilanne johtaa oikeutettuihin etuihin tietojenkäsittelyn poissulkemisessa eikä rekisterinpitäjälle ole enää pakottavia oikeutettuja perusteita tietojen jatkokäsittelylle. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojenkäsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti rekisteröidyn kanssa tehdystä sopimuksesta ja se suoritetaan automaattisten menettelyjen avulla, rekisteröity voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hän saa hänestä tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai että ne välitetään rekisteröidyn nimeämälle kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta automaattisen henkilökohtaisen päätöksenteon kohteeksi yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automaattinen yksittäinen päätös on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a)–c) alakohtien mukaisesti, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti: oikeus ilmaista oma näkemyksensä, oikeus vastustaa sitä, että rekisterinpitäjä puuttuu asiaan, oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös (muutoksenhakuoikeus).

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla. Alustan ylläpitäjästä vastaava valvontaviranomainen on:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Instagram: 

Sosiaalinen verkosto:

Instagram

Huomaa, että Instagram on vain yksi monista vaihtoehdoista ottaa meihin yhteyttä tai saada meiltä tietoja.

Rekisterinpitäjä, jonka kanssa fanisivua käytetään yhdessä ("alustan ylläpitäjä"):

Facebook Inc.
Menlo Park
CA 512374
USA

Euroopan unionissa asuvien henkilöiden tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa määriteltiin yhteisrekisterinpitäjien kesken se, kuka täyttää minkäkin velvoitteen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus löytyy seuraavasta linkistä:

Linkkiä ei ole vielä saatavilla!

Alustan ylläpitäjä toimittaa tämän sopimuksen oleellisen sisällön rekisteröidyille.

Tietosuojan yhteystiedot:

Tietosuojaan liittyvät yhteystiedot löytyvät tästä linkitetystä tietosuojaselosteestamme tai alustan ylläpitäjän tietosuojavastaavalta osoitteesta:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Rekisteröityjen ryhmä:

Fanisivumme rekisteröidyt ja rekisteröimättömät vierailijat sosiaalisessa mediassa

Henkilötietoryhmät:

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröidyiltä kävijöiltä:

Käyttäjätunnus, jolla olet rekisteröitynyt, jaetut profiilitiedot (sukupuoli, maavalinta, mieltymykset, kiinnostuksenkohteet), sisällön jakamisen aikana syntyvät tiedot, viestien vaihto ja viestintä, tiedot, joita tarvitaan sopimuksen käsittelyn yhteydessä rekisteröityjen kävijöiden pyynnöstä; muussa tapauksessa käsittelemme vain pseudonymisoituja tietoja, kuten tilastoja ja näkemyksiä siitä, miten voit olla vuorovaikutuksessa fanisivumme, sen kautta toimitettujen viestien, sivujen, videoiden ja muun sisällön kanssa (sivutoiminta, sivun katselut, "tykkäykset", tavoittavuus, yleiset demografiset tiedot, sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva tieto iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista, kielestä), arvioinnit mainostemme menestyksestä ja taustasta.

Emme voi yhdistää pseudonymisoituja tietoja vastaavaan määritysominaisuuteen (esim. nimitietoihin). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröimättömiltä kävijöiltä:

Pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastot ja näkemykset siitä, miten voit olla vuorovaikutuksessa fanisivumme, sen kautta toimitettujen viestien, sivujen, videoiden ja muun sisällön kanssa (sivutoiminta, sivun katselut, "tykkäykset", tavoittavuus, yleiset demografiset tiedot, sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva tieto iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista, kielestä), arvioinnit mainostemme menestyksestä ja taustasta.

Emme voi yhdistää pseudonymisoituja tietoja vastaavaan määritysominaisuuteen (esim. nimitietoihin). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Alustan ylläpitäjän fanisivumme rekisteröityjen ja rekisteröimättömien kävijöiden käsittelemät tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://help.instagram.com/519522125107875

Tietojen alkuperä

Saamme tiedot rekisteröidyiltä suoraan tai alustan ylläpitäjältä.

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Käsittelemme tietoja seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta: Rekisteröityjen suostumus
 • tarvittaessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta: Rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai ennen sopimuksen tekoa toteutettujen toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan oikeutettu etu
  • Fanisivun optimointi
  • Tuotteidemme ja palveluidemme menekin tai kysynnän edistäminen
  • Viestinnän ja tietojenvaihdon yksinkertaistaminen

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä, jos lainkaan, vain seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a) alakohta: Rekisteröidyn suostumus
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e) alakohta: Rekisteröity on selvästi julkistanut henkilötiedot

Oikeusperustat, joihin alustan ylläpitäjä perustaa tietojenkäsittelyn, löytyvät seuraavasta linkistä:

https://help.instagram.com/519522125107875 Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjä saa rekisteröidyn suostumuksen etukäteen.

Alustan ylläpitäjä on erityisesti velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla ensimmäinen fanisivulla käynti luo merkintöjä niin sanottuun paikalliseen tallennustilaan myös rekisteröimättömien vierailijoiden osalta ja käytetäänkö profiilien luomiseen myös rekisteröimättömien vierailijoiden henkilötietoja (esim. IP-osoite tai muut henkilötiedoiksi tiivistyvät tiedot).

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ulkoasu ja mainonta
 • Viestintä ja tietojenvaihto
 • Tapahtumien hallinta
 • Tarvittaessa sopimuksen tekeminen ja käsittely

Emme voi vaikuttaa siihen, mihin tarkoitukseen alustan ylläpitäjä käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Säilytysaika:

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen on alustan ylläpitäjän sopimuksenmukainen velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://help.instagram.com/519522125107875

Emme voi vaikuttaa siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittää tavalliset poistoajat ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Vastaanottajaryhmät

Vain työntekijöillämme ja palveluntarjoajillamme, jotka ylläpitävät fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, on pääsy käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä.

Vastaanottajaryhmät, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai antaa rekisteröityneille vierailijoille mahdollisuuden luovuttaa tietojaan, sekä tiedot konsernin sisäisestä tietojenvaihdosta, löytyvät seuraavasta linkistä: https://help.instagram.com/519522125107875

Emme voi vaikuttaa siihen, että alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja yksittäisille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä maailmanlaajuisesti.

Osana fanisivumme toimintaa alustan ylläpitäjä lähettää tiedot myös kolmansiin maihin.

Tältä osin tiedonsiirrot kolmansiin maihin turvataan EU-komission tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai asianmukaisilla takeilla yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti:

Facebook Inc. on Privacy Shield -sertifioitu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä koskevien sopimusten vuoksi Facebookin on myös myönnettävä rekisteröidyille erilaisia oikeuksia, joita he voivat sitten puolustaa suoraan Facebookia vastaan.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän kolmansiin maihin tekemiin tiedonsiirtoihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Kerättyihin tietoihin perustuvan profiloinnin tai automaattisen yksittäisen päätöksen logiikka ja laajuus

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjällä on sopimuksenmukainen velvollisuus ilmoittaa siitä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Alustan ylläpitäjä on erityisesti velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille tarkoituksista ja oikeusperustasta, jos istuntoeväste ja kolme evästettä, joiden käyttöikä on neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen, tallennetaan sen jälkeen, kun fanisivullemme on avattu alasivu.

Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Rekisteröidyn oikeudet:

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidylle hänen tietojensa käsittelyssä erilaisia oikeuksia, joihin hän voivat vedota suoraan alustan ylläpitäjää vastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella:

https://help.instagram.com/519522125107875

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja, oikaista tai poistaa häntä koskevia henkilötietoja tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelyä, jos tietyt edellytykset täyttyvät yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). Rekisteröity voi myös vastustaa tietojensa jatkokäsittelyä, joka perustuu yksinomaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta) edellyttäen, että rekisteröidyn henkilökohtainen tilanne johtaa oikeutettuihin etuihin tietojenkäsittelyn poissulkemisessa eikä rekisterinpitäjälle ole enää pakottavia oikeutettuja perusteita tietojen jatkokäsittelylle. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojenkäsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti rekisteröidyn kanssa tehdystä sopimuksesta ja se suoritetaan automaattisten menettelyjen avulla, rekisteröity voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hän saa hänestä tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai että ne välitetään rekisteröidyn nimeämälle kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta automaattisen henkilökohtaisen päätöksenteon kohteeksi yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automaattinen yksittäinen päätös on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a)–c) alakohtien mukaisesti, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti: oikeus ilmaista oma näkemyksensä, oikeus vastustaa sitä, että rekisterinpitäjä puuttuu asiaan, oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös (muutoksenhakuoikeus).

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla. Alustan ylläpitäjästä vastaava valvontaviranomainen on:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Twitter:

Sosiaalinen verkosto

Twitter

Huomaa, että Twitter-kanava on vain yksi monista vaihtoehdoista ottaa meihin yhteyttä tai saada tietoja meiltä.

Rekisterinpitäjä, jonka kanssa Twitter-tiliämme ("fanisivu") käytetään yhdessä ("alustan ylläpitäjä"):

Twitter Inc..
1355 Market Street #900
San Francisco
CA 94103, USA

 

Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien henkilöiden tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä:

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 AX07
Ireland

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa määriteltiin yhteisrekisterinpitäjien kesken se, kuka täyttää minkäkin velvoitteen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Alustan ylläpitäjän asettaa tämän sopimuksen olennaisen sisällön rekisteröityjen saataville: Ei vielä käytettävissä.

Tietosuojan yhteystiedot:

Tietosuojaan liittyvät yhteystiedot löytyvät tästä linkitetystä tietosuojaselosteestamme.

Alustan ylläpitäjän tietosuojavastaava voi käyttää seuraavia verkkolomakkeita

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

tai siihen saa yhteyden käyttämällä seuraavaa osoitetta:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRELAND 

Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Lisäksi rekisteröidyillä on mahdollisuus pyytää lisätietoja: https://support.twitter.com/articles/20170320#

Rekisteröityjen ryhmät:

Fanisivumme rekisteröidyt ja rekisteröimättömät vierailijat sosiaalisessa mediassa

Muistutamme rekisteröityjä siitä, että he käyttävät täällä tarjottua Twitter-pikaviestipalvelua ja sen toimintoja omalla vastuullaan. Tämä koskee erityisesti vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä (esim. jakaminen, arvioiminen).

Henkilötietoryhmät:

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröimättömiltä kävijöiltä: 

Voimme tarkastella vain tiettyjä, ei-henkilökohtaisia tai pseudonymisoituja tietoja twiittitoiminnasta, kuten profiilin tai linkin napsautusten määrää tietyn twiitin kautta. Emme voi yhdistää ei-henkilökohtaisia tai pseudonymisoituja tietoja vastaavaan tehtävän ominaisuuteen (esim. IP-osoite, nimitiedot). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Tiedot, joita käsittelemme verkkosivustomme kävijöiltä:
Integroimalla Twitter-painike (puhdas linkki) tai twiitit verkkosivustoomme verkkosivustomme kävijöiden IP-osoitteita ei lähetetä alustan ylläpitäjälle.

Tiedot, joita alustan ylläpitäjä käsittelee fanisivumme rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä kävijöistä:
Vapaaehtoisesti syötetyt tiedot, kuten käyttäjätunnus tai käyttäjänimi, jolla kävijät ovat rekisteröityneet, jaetut profiilitiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), osoitekirjansa yhteystiedot, jos asianomaiset henkilöt lataavat tai synkronoivat ne, tarvittaessa maksutiedot.
Lisäksi alustan ylläpitäjä arvioi rekisteröityneiden kävijöiden jakaman sisällön sen mukaan, mistä aiheista he ovat kiinnostuneita, tallentaa ja käsittelee luottamuksellisia viestejä, jotka he lähettävät suoraan muille käyttäjille, ja voi määrittää niiden sijainnin GPS-tietojen, langattomissa verkoissa olevien tietojen tai IP-osoitteensa perusteella lähettääkseen heille mainontaa tai muuta sisältöä.
Lopuksi, alustan ylläpitäjä saa tietoja myös silloin, kun kävijät esimerkiksi tarkastelevat sisältöä, vaikka eivät olisikaan luoneet Twitter-tiliä. Nämä ns. "lokitiedot" voivat sisältää IP-osoitteen, selaintyypin, käyttöjärjestelmän, tiedot aiemmin käytetystä verkkosivustosta ja käytetyistä sivuista, niiden sijainnin, mobiilipalveluntarjoajan, heidän käyttämänsä päätelaitteen (mukaan lukien laitetunnus ja sovellustunnus), heidän käyttämänsä hakutermit sekä evästetiedot.
Verkkosivustoihin integroitujen Twitter-painikkeiden tai widgetien ja evästeiden käytön kautta alustan ylläpitäjä pystyy myös tallentamaan rekisteröityneiden kävijöiden vierailut näille verkkosivustoille ja määrittämään heidät Twitter-profiiliinsa. Näiden tietojen perusteella heille voidaan tarjota räätälöityä sisältöä tai mainontaa.

Lisätietoja alustan ylläpitäjän käsittelemistä tiedoista on seuraavassa linkissä: twitter.com/de/privacy
Arvioinnissa alustan ylläpitäjä voi käyttää analyysityökaluja, kuten Twitter Analyticsia tai Google Analyticsia. Emme voi vaikuttaa siihen, miten alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.
 

Tietojen lähde:

Saamme tiedot rekisteröidyiltä suoraan tai alustan ylläpitäjältä.

Se, mistä alustan ylläpitäjä vastaanottaa rekisteröityjen tiedot, löytyy seuraavasta linkistä: https://twitter.com/de/privacy
Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Käsittelemme tietoja seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta: Rekisteröityjen suostumus
 • tarvittaessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta: Rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai ennen sopimuksen tekoa toteutettujen toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan oikeutettu etu
  • Viestinnän ja tietojenvaihdon yksinkertaistaminen täydentämällä fanisivulla mielekkäällä tavalla olemassa olevia viestintäkanavia, kuten verkkosivustoja, lehdistötiedotteita, painotuotteita ja tapahtumia
  • Tuotteidemme ja palveluidemme menekin tai kysynnän edistäminen sekä nuorten kykyjen rekrytointi avoimella lähestymistavalla
  • Fanisivun optimointi

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä, jos lainkaan, vain seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a) alakohta: Rekisteröidyn suostumus
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e) alakohta: Rekisteröity on selvästi julkistanut henkilötiedot

Oikeusperustat, joihin alustan ylläpitäjä perustaa tietojenkäsittelyn, löytyvät seuraavasta linkistä:

https://twitter.com/de/privacy

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ulkoasu ja mainonta
 • Viestintä ja tietojenvaihto
 • Tapahtumien hallinta
 • Tarvittaessa sopimuksen tekeminen ja käsittely

Tiedot tarkoituksesta, jota varten alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja, löytyvät seuraavasta linkistä: https://twitter.com/de/privacy

Emme voi vaikuttaa siihen, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjät käyttävät tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Säilytysaika:

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen on alustan ylläpitäjän tehtävä. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: https://twitter.com/de/privacy

Emme voi vaikuttaa siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittää tavalliset poistoajat ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Vastaanottajaryhmät

Vain työntekijöillämme ja palveluntarjoajillamme, jotka ylläpitävät fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, on pääsy käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, julkaisevat ne vapaasti Twitterissä ja jakavat niitä, nämä tiedot sisällytetään fanisivumme tarjoukseen, ja seuraajamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä.

Vastaanottajaryhmät, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai antaa rekisteröityneille vierailijoille mahdollisuuden luovuttaa tietojaan, sekä tiedot konsernin sisäisestä tietojenvaihdosta, löytyvät seuraavasta linkistä: https://twitter.com/de/privacy

Emme voi vaikuttaa siihen, että alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja yksittäisille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, julkaisevat ne vapaasti Twitterissä ja jakavat niitä, seuraajamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä maailmanlaajuisesti.

Osana fanisivumme toimintaa tietoja käsittelee Twitter Inc.

Tähän liittyvä tietojensiirto Yhdysvaltoihin kolmantena maana ilman riittävää tietosuojan tasoa varmistetaan Twitter Inc:n EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -sertifioinnilla: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Alustan ylläpitäjä siirtää tiedot Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja mihin tahansa muuhun maahan, jossa Twitter Inc. harjoittaa liiketoimintaa, riippumatta rekisteröityjen asuinpaikasta, ja tallentaa ne sinne ja käsittelee niitä muulla tavoin.

Tältä osin tiedonsiirrot kolmansiin maihin turvataan EU-komission tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai asianmukaisilla takeilla yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti: https://twitter.com/de/privacy

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän kolmansiin maihin tekemiin tiedonsiirtoihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän kolmansiin maihin tekemiin tiedonsiirtoihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Kerättyihin tietoihin perustuvan profiloinnin tai automaattisen yksittäisen päätöksen logiikka ja laajuus

Kerättyihin tietoihin perustuvan profiloinnin tai automaattisen yksittäisen päätöksen logiikka ja laajuus

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: https://twitter.com/de/privacy

Arvioinnissa alustan ylläpitäjä voi käyttää analyysityökaluja, kuten Twitter Analyticsia tai Google Analyticsia. Emme voi vaikuttaa siihen, miten alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mitään keinoa estää tai poistaa käytöstä tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme eikä muita tehokkaita valvontamahdollisuuksia.
 

Rekisteröidyn oikeudet:

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidyille erilaisia tietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia, joihin he voivat vedota suoraan alustan ylläpitäjää vastaan:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja, oikaista tai poistaa häntä koskevia henkilötietoja tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelyä, jos tietyt edellytykset täyttyvät yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). Rekisteröity voi myös vastustaa tietojensa jatkokäsittelyä, joka perustuu yksinomaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta) edellyttäen, että rekisteröidyn henkilökohtainen tilanne johtaa oikeutettuihin etuihin tietojenkäsittelyn poissulkemisessa eikä rekisterinpitäjälle ole enää pakottavia oikeutettuja perusteita tietojen jatkokäsittelylle. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojenkäsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti rekisteröidyn kanssa tehdystä sopimuksesta ja se suoritetaan automaattisten menettelyjen avulla, rekisteröity voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hän saa hänestä tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai että ne välitetään rekisteröidyn nimeämälle kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta automaattisen henkilökohtaisen päätöksenteon kohteeksi yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automaattinen yksittäinen päätös on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a)–c) alakohtien mukaisesti, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti: oikeus ilmaista oma näkemyksensä, oikeus vastustaa sitä, että rekisterinpitäjä puuttuu asiaan, oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös (muutoksenhakuoikeus).

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rajoittaa tietojensa käsittelyä Twitter-tilinsä yleisissä asetuksissa ja kohdassa "Tietosuoja ja tietoturva". Lisäksi mobiililaitteissa (älypuhelimissa, tablettitietokoneissa) ne voivat rajoittaa alustan ylläpitäjän pääsyä yhteys- ja kalenteritietoihin, valokuviin, sijaintitietoihin jne. Tämä riippuu kuitenkin käytetystä käyttöjärjestelmästä.

Rekisteröidyt voivat selvittää mahdollisuutta tarkastella omia tietojaan alustan ylläpitäjältä täältä:

https://support.twitter.com/articles/20172711#

Rekisteröidyt voivat selvittää alustan ylläpitäjän heistä tekemät johtopäätökset täältä: https://twitter.com/your_twitter_data

Tietoja olemassa olevista mukautus- ja tietosuoja-asetuksista löytyy täältä (lisäviitteillä): https://twitter.com/personalization

Koska Twitter Inc. on Euroopan ulkopuolinen palveluntarjoaja, jolla on eurooppalainen sivuliike vain Irlannissa, sitä eivät sido Saksan tietosuojasäännökset. Tämä koskee esimerkiksi tiedonsaantioikeuksia, tietojen estämistä tai poistamista tai mahdollisuutta vastustaa käyttötietojen käyttöä mainostarkoituksiin.

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä koskevien sopimusten vuoksi Twitter Inc:n on myönnettävä rekisteröidyille erilaisia oikeuksia, joita he voivat sitten puolustaa suoraan Twitter Inc:iä vastaan: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Lisätietoja tästä sosiaalisesta verkostosta ja muista sosiaalisista verkostoista ja siitä, miten rekisteröidyt voivat suojata tietojaan, löytyy myös täältä: https://www.youngdata.de/.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla. Alustan ylläpitäjästä vastaava valvontaviranomainen on:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Youtube:

Sosiaalinen verkosto:

Youtube

Huomaa, että Youtube on vain yksi monista vaihtoehdoista ottaa meihin yhteyttä tai saada tietoja meiltä.

Rekisterinpitäjä, jonka kanssa fanisivua käytetään yhdessä ("alustan ylläpitäjä"):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View

CA, 94043 USA

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa määriteltiin yhteisrekisterinpitäjien kesken se, kuka täyttää minkäkin velvoitteen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus löytyy seuraavasta linkistä:

Ei vielä saatavilla!

Alustan ylläpitäjä toimittaa tämän sopimuksen oleellisen sisällön rekisteröidyille.

Tietosuojan yhteystiedot:

Tietosuojaan liittyvät yhteystiedot löydät tästä linkitetystä tietosuojaselosteestamme, tai voit ottaa yhteyttä alustan ylläpitäjän tietosuojavaltuutettuun käyttämällä seuraavaa verkkolomaketta:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Rekisteröityjen ryhmät:

Fanisivumme rekisteröidyt ja rekisteröimättömät vierailijat sosiaalisessa mediassa

Henkilötietoryhmät:

Alustan ylläpitäjän fanisivumme rekisteröityjen ja rekisteröimättömien kävijöiden käsittelemät tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Tietojen lähde:

Saamme tiedot rekisteröidyiltä suoraan tai alustan ylläpitäjältä.

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Käsittelemme tietoja seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta: Rekisteröityjen suostumus
 • tarvittaessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta: Rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai ennen sopimuksen tekoa toteutettujen toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan oikeutettu etu
  • Fanisivun optimointi
  • Tuotteidemme ja palveluidemme menekin tai kysynnän edistäminen
  • Viestinnän ja tietojenvaihdon yksinkertaistaminen

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä, jos lainkaan, vain seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a) alakohta: Rekisteröidyn suostumus
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e) alakohta: Rekisteröity on selvästi julkistanut henkilötiedot

Oikeusperustat, joihin alustan ylläpitäjä perustaa tietojenkäsittelyn, löytyvät seuraavasta linkistä:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjä saa rekisteröidyn suostumuksen etukäteen.

Alustan ylläpitäjä on erityisesti velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla ensimmäinen fanisivulla käynti luo merkintöjä niin sanottuun paikalliseen tallennustilaan myös rekisteröimättömien vierailijoiden osalta ja käytetäänkö profiilien luomiseen myös rekisteröimättömien vierailijoiden henkilötietoja (esim. IP-osoite tai muut henkilötiedoiksi tiivistyvät tiedot).

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ulkoasu ja mainonta
 • Viestintä ja tietojenvaihto
 • Tapahtumien hallinta
 • Tarvittaessa sopimuksen tekeminen ja käsittely

Emme voi vaikuttaa siihen, mihin tarkoitukseen alustan ylläpitäjä käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Säilytysaika:

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen on alustan ylläpitäjän sopimuksenmukainen velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

Vastaanottajaryhmät

Vain työntekijöillämme ja palveluntarjoajillamme, jotka ylläpitävät fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, on pääsy käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä.

Vastaanottajaryhmät, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai antaa rekisteröityneille vierailijoille mahdollisuuden luovuttaa tietojaan, sekä tiedot konsernin sisäisestä tietojenvaihdosta, löytyvät seuraavasta linkistä: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Emme voi vaikuttaa siihen, että alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja yksittäisille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin:

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä maailmanlaajuisesti.

Osana fanisivumme toimintaa alustan ylläpitäjä lähettää tiedot myös kolmansiin maihin.

Tältä osin tiedonsiirrot kolmansiin maihin turvataan EU-komission tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai asianmukaisilla takeilla yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Inc. on Privacy Shield -sertifioitu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä koskevien sopimusten vuoksi Googlen on myös myönnettävä rekisteröidyille erilaisia oikeuksia, joita he voivat sitten puolustaa suoraan Googlea vastaan:

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän kolmansiin maihin tekemiin tiedonsiirtoihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Kerättyihin tietoihin perustuvan profiloinnin tai automaattisen yksittäisen päätöksen logiikka ja laajuus

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjällä on sopimuksenmukainen velvollisuus ilmoittaa siitä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Alustan ylläpitäjä on erityisesti velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille tarkoituksista ja oikeusperustasta, jos istuntoeväste ja kolme evästettä, joiden käyttöikä on neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen, tallennetaan sen jälkeen, kun fanisivullemme on avattu alasivu.

Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Rekisteröidyn oikeudet:

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidylle hänen tietojensa käsittelyssä erilaisia oikeuksia, joihin hän voivat vedota suoraan alustan ylläpitäjää vastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja, oikaista tai poistaa häntä koskevia henkilötietoja tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelyä, jos tietyt edellytykset täyttyvät yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). Rekisteröity voi myös vastustaa tietojensa jatkokäsittelyä, joka perustuu yksinomaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta) edellyttäen, että rekisteröidyn henkilökohtainen tilanne johtaa oikeutettuihin etuihin tietojenkäsittelyn poissulkemisessa eikä rekisterinpitäjälle ole enää pakottavia oikeutettuja perusteita tietojen jatkokäsittelylle. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojenkäsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti rekisteröidyn kanssa tehdystä sopimuksesta ja se suoritetaan automaattisten menettelyjen avulla, rekisteröity voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hän saa hänestä tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai että ne välitetään rekisteröidyn nimeämälle kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta automaattisen henkilökohtaisen päätöksenteon kohteeksi yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automaattinen yksittäinen päätös on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a)–c) alakohtien mukaisesti, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti: oikeus ilmaista oma näkemyksensä, oikeus vastustaa sitä, että rekisterinpitäjä puuttuu asiaan, oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös (muutoksenhakuoikeus).

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla. Alustan ylläpitäjästä vastaava valvontaviranomainen on:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

LinkedIn:

Sosiaalinen verkosto

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Huomaa, että LinkedIn on vain yksi monista vaihtoehdoista ottaa meihin yhteyttä tai saada tietoja meiltä.

Rekisterinpitäjä, jonka kanssa LinkedIn-tiliämme ("fanisivu") käytetään yhdessä ("alustan ylläpitäjä"):

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA

Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA) sekä Sveitsissä asuvien henkilöiden tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä:

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Ireland

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa määriteltiin yhteisrekisterinpitäjien kesken se, kuka täyttää minkäkin velvoitteen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Alustan ylläpitäjän asettaa tämän sopimuksen olennaisen sisällön rekisteröityjen saataville: Ei vielä käytettävissä

Tietosuojan yhteystiedot:

Tietosuojaan liittyvät yhteystiedot löytyvät tästä linkitetystä tietosuojaselosteestamme.

Alustan ylläpitäjän tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä seuraavalla verkkolomakkeella: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO tai seuraavaan osoitteeseen:

Jonathan Adams
Senior Privacy Counsel

LinkedIn Corporation
Legal Department - Privacy
1000 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085

Rekisteröityjen ryhmät:

Fanisivumme rekisteröidyt ja rekisteröimättömät vierailijat sosiaalisessa mediassa

Muistutamme rekisteröityjä siitä, että he käyttävät LinkedIniä ja sen toimintoja omalla vastuullaan. Tämä koskee erityisesti vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä (esim. jakaminen, arvioiminen).

Henkilötietoryhmät:

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröidyiltä kävijöiltä:

Käyttäjätunnus tai käyttäjänimi, jolla rekisteröidyt ovat rekisteröityneet, jakaneet profiilitiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), ProFinder-profiilitiedot, koulutus, työkokemus, palkkaodotukset, valokuva, sijaintitiedot, tietämys ja tietämyksen vahvistaminen, ammatilliset saavutukset (esim. patenttien myöntäminen, ammatillinen tunnustaminen, projektit), mahdollisesti myös erityiset henkilötietoryhmät, kuten uskontokuntaan kuuluminen, terveystiedot jne., tiedot , jotka syntyvät sisällön jakamisen, viestinvaihdon ja viestinnän, sopimuksen tekemisen yhteydessä tarvittavien tietojen, rekisteröityjen vierailijoiden pyynnöstä tapahtuvan käsittelyn, muiden tietojen ja sisällön jakamisen, tarjoamisen, jakelun, lähettämisen tai lataamisen aikana, jonka rekisteröidyt ovat vapaasti julkaisseet, toimittaneet, jakaneet, postanneet tai ladanneet LinkedIn-tilillään.

Muussa tapauksessa käsittelemme vain pseudonymisoituja tietoja, kuten tilastoja ja näkemyksiä siitä, miten voit olla vuorovaikutuksessa fanisivumme, sen kautta toimitettujen viestien, sivujen, videoiden ja muun sisällön kanssa (sivutoiminta, sivun katselut, "tykkäykset", tavoittavuus, yleiset demografiset tiedot, sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva tieto iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista, kielestä), arvioinnit mainostemme menestyksestä ja taustasta sekä LinkedInin kautta lähetettyjen hakemusten määrän arvioinnit. 

Emme voi yhdistää pseudonymisoituja tietoja vastaavaan määritysominaisuuteen (esim. nimitietoihin). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Tiedot, joita käsittelemme fanisivumme rekisteröimättömiltä kävijöiltä:

Pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastot ja näkemykset siitä, miten voit olla vuorovaikutuksessa fanisivumme, sen kautta toimitettujen viestien, sivujen, videoiden ja muun sisällön kanssa (sivutoiminta, sivun katselut, "tykkäykset", tavoittavuus, yleiset demografiset tiedot, sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva tieto iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista, kielestä), arvioinnit mainostemme menestyksestä ja taustasta.

Emme voi yhdistää pseudonymisoituja tietoja vastaavaan määritysominaisuuteen (esim. nimitietoihin). Tämän vuoksi meidän on mahdotonta tunnistaa yksittäisiä kävijöitä, jotka pysyvät siis nimettöminä meille.

Tiedot, joita käsittelemme verkkosivustomme kävijöiltä:

Integroimalla LinkedIn-painike (puhdas linkki) verkkosivustoomme verkkosivustomme kävijöiden IP-osoitteita ei lähetetä alustan ylläpitäjälle.

Alustan ylläpitäjän fanisivumme rekisteröityjen ja rekisteröimättömien kävijöiden käsittelemät tiedot löytyvät seuraavasta linkistä:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Arvioinnissa alustan ylläpitäjä voi käyttää erilaisia analyysityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tietojen alkuperä

Saamme tiedot rekisteröidyiltä suoraan tai alustan ylläpitäjältä.

Se, mistä alustan ylläpitäjä vastaanottaa rekisteröityjen tiedot, löytyy seuraavasta linkistä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Käsittelemme tietoja seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta: Rekisteröityjen suostumus
 • tarvittaessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta: Rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai ennen sopimuksen tekoa toteutettujen toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan oikeutettu etu
  • Viestinnän ja tietojenvaihdon yksinkertaistaminen täydentämällä fanisivulla mielekkäällä tavalla olemassa olevia viestintäkanavia, kuten verkkosivustoja, lehdistötiedotteita, painotuotteita ja tapahtumia
  • Tuotteidemme ja palveluidemme menekin tai kysynnän edistäminen sekä nuorten kykyjen rekrytointi avoimella lähestymistavalla ja säännöllisellä panoksella
  • Fanisivun optimointi

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä, jos lainkaan, vain seuraavien oikeusperustojen perusteella:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a) alakohta: Rekisteröidyn suostumus
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e) alakohta: Rekisteröity on selvästi julkistanut henkilötiedot

Oikeusperustat, joihin alustan ylläpitäjä perustaa tietojenkäsittelyn, löytyvät seuraavasta linkistä:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme voi vaikuttaa siihen eikä meillä ole tehokkaita mahdollisuuksia valvoa sitä, onko alustan ylläpitäjän tietojen kerääminen sallittua.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ulkoasu ja mainonta
 • Viestintä ja tietojenvaihto
 • Tapahtumien hallinta
 • Tarvittaessa sopimuksen tekeminen ja käsittely

Tiedot tarkoituksesta, jota varten alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja, löytyvät seuraavasta linkistä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme voi vaikuttaa siihen, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä tosiasiallisesti käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Säilytysaika:

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen on alustan ylläpitäjän tehtävä. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme voi vaikuttaa siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittää tavalliset poistoajat ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Vastaanottajaryhmät

Vain työntekijöillämme ja palveluntarjoajillamme, jotka ylläpitävät fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, on pääsy käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä.

Vastaanottajaryhmät, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai antaa rekisteröityneille vierailijoille mahdollisuuden luovuttaa tietojaan, sekä tiedot konsernin sisäisestä tietojenvaihdosta löytyvät seuraavasta linkistä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme voi vaikuttaa siihen, että alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja yksittäisille vastaanottajille (vastaanottajaryhmille). Meillä ei myöskään ole tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietonsa julkisesti fanisivullamme, muut rekisteröityneet ja mahdollisesti myös rekisteröimättömät vierailijat voivat käyttää niitä maailmanlaajuisesti.

Osana fanisivumme toimintaa tietoja käsittelee LinkedIn Corporation. Tähän liittyvä tiedonsiirto Yhdysvaltoihin kolmantena maana ilman riittävää tietosuojan tasoa varmistetaan LinkedIn Corporationin EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -sertifioinnilla:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä. Tätä koskevat tiedot löytyvät seuraavista linkeistä:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Arvioinnissa alustan ylläpitäjä voi käyttää erilaisia analyysityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Kerättyihin tietoihin perustuvan profiloinnin tai automaattisen yksittäisen päätöksen logiikka ja laajuus

Jos rekisteröityjä seurataan keräämällä heidän tietojaan joko evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla IP-osoite, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä. Tätä koskevat tiedot löytyvät seuraavista linkeistä:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Arvioinnissa alustan ylläpitäjä voi käyttää erilaisia analyysityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän käyttämiin työkaluihin emmekä ole saaneet tietoa tällaisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tämänkaltaisia työkaluja fanisivuillamme, emme ole tilanneet, hyväksyneet tai muuten tukeneet käyttöä millään tavalla. Myöskään analyysistä saadut tiedot eivät ole meidän käytettävissämme. Lisäksi meillä ei ole mahdollisuutta estää tai poistaa tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme, eikä meillä ole muitakaan tehokkaita valvontamahdollisuuksia.

Rekisteröidyn oikeudet:

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidyille erilaisia tietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia, joihin he voivat vedota suoraan alustan ylläpitäjää vastaan:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja, oikaista tai poistaa häntä koskevia henkilötietoja tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelyä, jos tietyt edellytykset täyttyvät yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). Rekisteröity voi myös vastustaa tietojensa jatkokäsittelyä, joka perustuu yksinomaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta) edellyttäen, että rekisteröidyn henkilökohtainen tilanne johtaa oikeutettuihin etuihin tietojenkäsittelyn poissulkemisessa eikä rekisterinpitäjälle ole enää pakottavia oikeutettuja perusteita tietojen jatkokäsittelylle. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa tulevaisuudessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojenkäsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a) alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti rekisteröidyn kanssa tehdystä sopimuksesta ja se suoritetaan automaattisten menettelyjen avulla, rekisteröity voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hän saa hänestä tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai että ne välitetään rekisteröidyn nimeämälle kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta automaattisen henkilökohtaisen päätöksenteon kohteeksi yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automaattinen yksittäinen päätös on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a)–c) alakohtien mukaisesti, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti: oikeus ilmaista oma näkemyksensä, oikeus vastustaa sitä, että rekisterinpitäjä puuttuu asiaan, oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös (muutoksenhakuoikeus).

 • Tietoja olemassa olevista mukautus- ja tietosuoja-asetuksista löytyy täältä (lisäviitteillä):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

 • EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä koskevien sopimusten vuoksi LinkedIn Corporationin on myös myönnettävä rekisteröidyille erilaisia oikeuksia, joita he voivat sitten puolustaa suoraan LinkedIn Corporationia vastaan: privacyshield@linkedin.com
 • Lisätietoja tästä sosiaalisesta verkostosta sekä muista sosiaalisista verkostoista ja siitä, miten rekisteröidyt voivat suojata tietojaan, löytyy myös täältä: https://www.youngdata.de/.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla. Alustan ylläpitäjästä vastaava valvontaviranomainen on:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Verkko-osoite: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/