Σέρβις φρένων

Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε συντήρηση και έλεγχος των φρένων σας; Γνωρίζετε αρκετά καλά την κατάσταση των φρένων σας ώστε να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ταξιδεύετε με ασφάλεια;

Τα φρένα είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σας. Για την αποφυγή αστοχίας των φρένων, την έγκαιρη ανίχνευση ζημιών και την αποφυγή δαπανηρών επισκευών, συνιστούμε την τακτική συντήρηση του συστήματος φρένων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των φρένων και, συνεπώς, η οδική σας ασφάλεια. Εδώ περιλαμβάνεται ο έλεγχος της κατάστασης των φερμουίτ, των δισκόφρενων και των σωλήνων φρένων, καθώς και των υγρών φρένων.

Εξαρτήματα και τρόπος λειτουργίας του συστήματος φρένων

Φερμουίτ και δισκόφρενα

Τα φερμουίτ φρένων αποτελούν το σημείο επαφής μεταξύ των τακακιών και των δισκόφρενων, τα οποία τελικά είναι υπεύθυνα για την επιβράδυνση του οχήματος. Κατά τη διαδικασία πέδησης, τα τακάκια φρένων πιέζονται υδραυλικά στο δισκόφρενο. Η επαφή οδηγεί σε επιβράδυνση του οχήματος, αλλά και σε φθορά των φερμουίτ και των δισκόφρενων. Εάν αυτό το σημείο φθοράς υπερβεί το μέγιστο όριο, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη απόσταση πέδησης, εκτροπή του αυτοκινήτου κατά την πέδηση και επιδείνωση του φρεναρίσματος.

Σωλήνας και υγρό φρένων

Ο σωλήνας φρένων μεταφέρει το υγρό φρένων. Η ζημιά ή η διαρροή του σωλήνα εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Στη χειρότερη περίπτωση, το πεντάλ του φρένου δεν αντιδρά ως συνήθως και «αποτυγχάνει», καθώς δεν δημιουργείται υδραυλική πίεση και ,συνεπώς, τα φρένα δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν.

Το υγρό φρένων συνδέει το πεντάλ του οχήματος με τα φερμουίτ φρένων μέσω υδραυλικής μετάδοσης ισχύος. Καθώς το υγρό φρένων είναι υγροσκοπικό (προσελκύει και δεσμεύει ενεργά το νερό), απορροφά νερό με την πάροδο του χρόνου. Η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό φυσαλίδων αέρα στο σύστημα πέδησης σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις λόγω του βρασμού του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη μετάδοση υδραυλικής ισχύος μέσω των σωληνώσεων φρένων στον κύλινδρο φρένων και, συνεπώς, τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των φρένων. Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε νερό ευνοεί τη διάβρωση στο υδραυλικό σύστημα πέδησης.

Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το επαγγελματικό σέρβις των φρένων

Για την ασφαλή οδήγησή σας, είναι εξαιρετικά σημαντικό όλα τα εξαρτήματα των φρένων να λειτουργούν πάντα σωστά και τα φθαρμένα εξαρτήματα να αντικαθίστανται εγκαίρως. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές συνέπειες:

 • Μειωμένη απόδοση πέδησης και μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
 • Καθυστέρηση φρεναρίσματος
 • Εκτροπή του αυτοκινήτου προς μία κατεύθυνση κατά το φρενάρισμα
 • Περιορισμένη λειτουργικότητα του πεντάλ φρένου
 • Πιθανές επακόλουθες ζημιές και κόστος για διάφορα εξαρτήματα
 • Διάβρωση στο υδραυλικό σύστημα φρένων
 • Αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος

Πότε πρέπει να γίνεται σέρβις των φρένων;

Ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά και τη συμπεριφορά πέδησης του οδηγού, τα φθειρόμενα εξαρτήματα καταπονούνται σε διαφορετικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι δυνατόν να δοθεί μια γενικότερη απάντηση σχετικά με το πόσο συχνά ή πότε πρέπει να αντικαθίστανται τα φερμουίτ φρένων ή τα δισκόφρενα. Ακόμη και οι μεγάλες περίοδοι ακινητοποίησης οδηγούν σε ταχύτερη φθορά λόγω διάβρωσης των δισκόφρενων και των επιφανειών επαφής των φερμουίτ φρένων. Εάν δεν είστε σίγουροι και δεν μπορείτε να εκτιμήσετε μόνοι σας την κατάσταση των φρένων σας, συνιστούμε σε κάθε περίπτωση έναν επαγγελματικό έλεγχο του συστήματος πέδησης.

Ωστόσο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σέρβις των φρένων σας εάν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία φρένων ή εάν παρατηρήσετε ότι η διαδικασία πέδησης δεν λειτουργεί όπως συνήθως, ότι το φρενάρισμα μειώνεται ή ότι το πεντάλ του φρένου αντιδρά με καθυστέρηση.

Ως ενδείξεις εσφαλμένης λειτουργίας θεωρούνται επίσης:

Ασυνήθιστοι θόρυβοι, όπως π.χ. τρίξιμο ή σύριγμα
Τα φερμουίτ φρένων τοποθετούνται εργοστασιακά συνήθως χωρίς πάστα υψηλών θερμοκρασιών ανάμεσα στις επιφάνειες επαφής του φορέα φερμουίτ φρένων. Λόγω της έλλειψης λίπανσης, τα φερμουίτ φρένων δεν ολισθαίνουν επαρκώς μακριά από το δισκόφρενο κατά το φρενάρισμα. Η πολύ μικρή απόσταση σημαίνει ότι υπάρχει μικρή επαφή ακόμη και μετά το φρενάρισμα. Αλλά και η ποιότητα, η επίτευξη του ορίου φθοράς, οι μεγάλοι χρόνοι ακινητοποίησης ή η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να είναι αιτίες ενοχλητικών θορύβων και να έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη φθορά των εξαρτημάτων.

(Ανομοιόμορφη) ορατή φθορά των φερμουίτ φρένων και των δισκόφρενων
Η γήρανση του συστήματος πέδησης ή η βλάβη του χιτωνίου στεγανοποίησης μπορεί να προκαλέσει την ακινησία του πείρου οδήγησης της δαγκάνας φρένων. Αυτό περιορίζει τη δύναμη πέδησης και οδηγεί σε ανομοιόμορφη φθορά των φερμουίτ φρένων. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποφεύγεται η τακτική φθορά των φερμουίτ και των δισκόφρενων κάτω από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Βρείτε το πλησιέστερο συνεργείο σέρβις LIQUI MOLY

Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθέτετε το σέρβις των φρένων σας σε έναν επαγγελματία με εκπαιδευμένο μάτι! Διαφορετικά ενδέχεται να παραβλεφθούν ελαττώματα στο σύστημα πέδησης και να μην αναγνωριστούν ως πιθανοί κίνδυνοι. Η τοποθέτηση νέων φερμουίτ ή δισκόφρενων, καθώς και η επιδιόρθωση των συστημάτων πέδησης απαιτούν επίσης επαγγελματικό χειρισμό.

Λόγω της λειτουργικής φθοράς πολλών εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης, ο τακτικός έλεγχος του συστήματος πέδησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή μετακίνησή σας στον δρόμο. Θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε στο συνεργείο σέρβις της LIQUI MOLY.

Εύρεση συνεργείου

Πλεονεκτήματα του επαγγελματικού σέρβις φρένων

 • Έλεγχος των φερμουίτ, των δισκόφρενων και των σωλήνων/εύκαμπτων σωλήνων φρένων, καθώς και του ηλεκτρονικού συστήματος
 • Έλεγχος του υγρού φρένων ως προς την ποσότητα πλήρωσης, την περιεκτικότητα σε νερό και το σημείο βρασμού και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση του υγρού φρένων
 • Έλεγχος του φρένου στάθμευσης ή του χειρόφρενου
 • Διασφάλιση της ασφάλειας οδήγησης μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής επιδιόρθωσης των ζημιών

 • Βελτιωμένα χαρακτηριστικά οδήγησης χάρη στην ομαλότερη λειτουργία και τη μειωμένη φθορά των εξαρτημάτων

 • Αποφυγή ανομοιόμορφης φθοράς ή θορύβων των φρένων