Personvernerklæring

1. Generelt
LIQUI MOLY GmbH (heretter kalt LIQUI MOLY), Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, er eieren av nettstedet www.LIQUI-MOLY.com og andre nettsteder. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om i hvilken grad opplysninger samles inn ved bruk av nettstedet vårt, og hvilket formål de brukes til.

Videre ønsker LIQUI MOLY å vise deg hvilke rettigheter du har i denne sammenhengen. Merk følgende: Denne personvernerklæringen gjelder kun for www.liqui-moly.com, inkludert eventuelle undersider og underdomener (for eksempel shop.liqui-moly.de). På vårt nettsted har du mulighet til å gå til andre nettsteder. For disse nettstedene gjelder egne personvernbestemmelser, hvis innhold de respektive operatørene av disse nettstedene er ansvarlig for. LIQUI MOLY GmbH prioriterer å behandle dine personopplysninger på en nøyaktig måte. Vi overholder lovbestemmelsene i EUs personvernforordning og relevante nasjonale bestemmelser ved behandlingen. Når du besøker nettstedet vårt, lagrer nettserverne som standard og midlertidig tilkoblingsdataene for datamaskinen som retter forespørselen, undersidene du besøker hos oss, datoen og varigheten for besøket, registreringsdataene for nettleseren, operativsystemet du bruker og nettstedet du kommer fra

Dette datasettet består av

 • siden som filen ble etterspurt fra
 • navnet på filen
 • dato og klokkeslett for forespørselen
 • overført datamengde
 • tilgangsstatus (fil overført, fil ikke funnet)
 • beskrivelse av type nettleser som brukes
 • IP-adressen til datamaskinen forkortes med de siste tre sifrene.

Disse opplysningene lagres anonymisert. Det er dermed umulig å opprette personlige brukerprofiler. Disse opplysningene slettes eller anonymiseres når forbindelsen er avsluttet.

Vi samler også inn personopplysninger om deg i andre tilfeller:

 • når du kontakter oss via e-post eller kontaktskjema
 • når du bruker de beskyttede områdene for «Min brukerkonto» i nettbutikken
 • når du abonnerer på nyhetsbrevet / pressmeldingene / digital kommunikasjonen
 • når du logger inn i et av foraene og legger igjen et beløp
 • gjennom programvaren som brukes til sporing av nettsiden
 • for å sikre nettserveren vår og for å sikre at våre netttjenester fungerer
 • ved ordrebehandling i vår nettbutikk
 • i nettbaserte søknadsprosesser

Behandlingen av personopplysninger skjer utelukkende formålsbestemt (prinsippet om formålsbestemhet). Vi vurderer også våre rutiner for behandling av opplysninger regelmessig for å sikre at vi behandler minst mulig personopplysninger (prinsippet om minimering av opplysninger).

2. Informasjon om behandlingsansvarlig

Nedenfor finner du opplysninger om behandlingsansvarlig iht. art. 4 nr. 17 i EUs personvernforordning:

Firmanavn og juridisk form: LIQUI MOLY GmbH Representant:Günter Hiermaier, Dr. Uli Weller Hovedkontorets adresse iht. art. 4 nr. 16 i EUs personvernforordning: Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Tyskland Kontaktinformasjon: LIQUI MOLY GmbH Jerg-Wieland-Straße 4 89081 Ulm info@LIQUI-MOLY.deKontaktinformasjon for personvernombudet: Bernhard C. Witt it.sec GmbH&Co.KG Einsteinstraße 55, 89077 Ulm (Tyskland) Tlf.: +49 731 205 89-0 E-post: datenschutz(at)it-sec.de

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator som f.eks. et navn. Personopplysninger omfatter informasjon som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato (hvis angitt). Statistisk informasjon som ikke kan relateres direkte eller indirekte til deg – f.eks. populariteten til enkelte nettsteder i vårt tilbud eller antall brukere av en side –, er ikke personopplysninger.

4. Beskyttelse av mindreårige

Nettstedet vårt er ikke ment for mindreårige, og vi samler heller ikke bevisst inn personopplysninger fra mindreårige.

Dersom personer under 16 år sender personopplysninger til oss, er dette kun tillatt hvis den foresatte selv har gitt sitt samtykke eller godkjent samtykket fra personen under 16 år. I denne sammenheng må vi iht. art. 8 andre ledd i EUs personvernforordning motta foresattes kontaktinformasjon, slik at vi kan kontrollere samtykket fra den foresatte eller personen under 16 år. Denne informasjonen og den mindreåriges opplysninger vil deretter behandles i henhold til denne personvernerklæringen.

Hvis vi oppdager at en mindreårig under 16 år har sendt personopplysninger til oss uten at den foresatte selv har gitt sitt samtykke eller godkjent samtykket fra den mindreårige, vil vi umiddelbart slette opplysningene.

5. Formålet med databehandlingen og det juridiske grunnlaget

Behandlingen av personopplysningene dine skjer for følgende formål på grunnlag av følgende juridiske grunnlag:

 • kontraktstart iht. art. 6 første ledd bokstav a) og b) i EUs personvernforordning
 • kontraktsgjennomføring iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning
 • kundeadministrasjon i henhold til art. 6 første ledd b), c) og f) i EUs personvernforordning
 • kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til art. 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning
 • ekstern fremstilling og reklame iht. art. 6 første ledd bokstav a), f) i EUs personvernforordning
 • implementering av samtykke iht. art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning
 • kontroll av at et databehandlingsanlegg fungerer som det skal iht. artikkel 6 første ledd bokstav c) og f) i EUs personvernforordning
 • gjennomføring av en prosedyre for valg av kandidater innen personal- og ressursadministrasjon på grunnlag av art. 6 første ledd bokstav a), b) i EUs personvernforordning ifm. § 26 i den nye tyske BDSG

6. Lagringsperioder

Vi lagrer personopplysninger innenfor rammen av loven eller i henhold til samtykke fra deg. For å bestemme den konkrete lagringsperioden legger vi til grunn følgende kriterier: Vi lagrer personopplysningene for de formålene de ble samlet inn for (f.eks. ved opphør av et kontraktsforhold eller av siste aktivitet, hvis det ikke foreligger et varig gjeldsforhold, eller dersom du trekker tilbake ditt samtykke til den konkrete behandlingen av opplysninger).

Lagring ut over dette skjer kun hvis

 • lovbestemte oppbevaringskrav (f.eks. i henhold til tyske AO og HGB) tilsier det
 • opplysningene trengs for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare seg mot juridiske krav, f.eks. på grunn av teknologiske og kriminaltekniske tiltak for å hindre og forfølge angrep på våre nettservere
 • sletting vil være i strid med den begrunnede interessen til de berørte personene
 • et annet unntak iht. art. 17 tredje ledd i EUs personvernforordning finner anvendelse

7. Berørte personers rettigheter

7.1. Rett til innsyn og dataportabilitet

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg iht. kapittel 15 i EUs personvernforordning. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning, kan du iht. art. 20 første ledd i EUs personvernforordning kreve å motta personopplysningene som er lagret om deg, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller at de overføres til et tredjepartssystem. Dermed har du rett til direkte videreformidling av opplysningene dine.

7.2. Rett til korrigering, begrensning og sletting

Videre kan du iht. art. 16–18 i EUs personvernforordning be om at vi korrigerer, begrenser (sperrer) eller sletter personopplysningene dine hvis vi behandler opplysningene dine på feil måte, hvis det foreligger en begrunnelse for videre begrenset behandling, hvis det av ulike grunner er ulovlig å behandle opplysningene, eller hvis det av andre juridiske årsaker er forbudt å lagre opplysningene. Vi gjør oppmerksom på at din rett til sletting kan være begrenset av lovbestemte oppbevaringsfrister.

7.3. Rett til å protestere

Hvis vår behandling av opplysninger utelukkende er basert på vår legitime interesse i henhold til art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning, kan du protestere på denne behandlingen i henhold til art. 21 første ledd i EUs personvernforordning. Deretter vil vi slutte å behandle opplysningene dine, med mindre vi kan påvise berettigede grunner til å behandle dem som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav. Du kan også til enhver tid protestere mot bruk av opplysningene dine med tanke på direkte markedsføring med virkning for fremtiden i henhold til art. 21 andre ledd i EUs personvernforordning.

7.4. Angrerett

Hvis du har gitt oss tillatelse til å behandle personopplysningene dine via et samtykke, kan du iht. art. 7 avs. 3 i EUs personvernforordning når som helst og med virkning for fremtiden trekke tilbake samtykket.

7.5. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du kan klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine er i strid med EUs personvernforordning eller andre nasjonale og internasjonale personvernlover, se art. 77 i EUs personvernforordning.

Kontaktinformasjon for vår ansvarlige tilsynsmyndighet:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Eller:

Königstraße 10a
70173 Stuttgart 

7.6. Kontaktinformasjon

For å utøve rettighetene dine kan du sende oss en uformell melding ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. Du kan også trekke tilbake et spesifikt samtykke (oppgi hvilket):

Firmanavn og juridisk form: LIQUI MOLY GmbH Adresse:Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm E-postadresse:datenschutz@LIQUI-MOLY.deNettskjemahttps://www.LIQUI-MOLY.com/de/kontakt/kontaktformular.html

8. Dataoverføring ved å ta kontakt

8.1. Kontaktskjema på https://www.liqui-moly.com/en/contact/contactformular.html

Via nettskjemaet på https://www.liqui-moly.com/de/contact/contactformular.html henter vi følgende opplysninger:

 • avdeling (valgfritt)
 • meldingstekst (valgfritt)
 • tittel (valgfritt)
 • e-postadresse (obligatorisk)
 • fornavn og etternavn (valgfritt)
 • telefonnummer (valgfritt)
 • gate og husnummer (valgfritt)
 • postnummer (valgfritt)
 • land (obligatorisk)
 • firma (valgfritt)

Opplysninger du sender til oss via kontaktskjemaet, behandles med tanke på kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til kapittel 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning. Disse opplysningene lagres bare så lenge behandlingen er nødvendig for disse formålene, eller til eventuelle relevante oppbevaringsfrister utløper.

8.2. Kontaktskjema på shop.liqui-moly.de/payment

Via nettskjemaet på https://products.liqui-moly.de/payment/ henter vi følgende opplysninger:

 • e-postadresse (obligatorisk)
 • navn (valgfritt)
 • emne (obligatorisk)
 • meldingstekst (obligatorisk)

Opplysninger du sender til oss via kontaktskjemaet, behandles med tanke på kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til kapittel 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning. Disse opplysningene lagres bare så lenge behandlingen er nødvendig for disse formålene, eller til eventuelle relevante oppbevaringsfrister utløper.

8.3. Kontaktskjema på www.shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de

Via nettskjemaet på https://shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de/ henter vi følgende opplysninger:

 • e-postadresse (obligatorisk)
 • navn (valgfritt)
 • emne (obligatorisk)
 • meldingstekst (obligatorisk)

Opplysninger du sender til oss via kontaktskjemaet, behandles med tanke på kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til kapittel 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning. Disse opplysningene lagres bare så lenge behandlingen er nødvendig for disse formålene, eller til eventuelle relevante oppbevaringsfrister utløper.

8.4. Kontaktskjema for valg av olje

Via nettskjemaet for valg av olje henter vi følgende opplysninger:

– valgt kjøretøy (obligatorisk)
– produktgruppe (obligatorisk)
– e-postadresse (obligatorisk)
– telefonnummer (valgfritt)
– melding (obligatorisk)

Opplysninger du sender til oss via kontaktskjemaet, behandles med tanke på kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til kapittel 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning. Disse opplysningene lagres bare så lenge behandlingen er nødvendig for disse formålene, eller til eventuelle relevante oppbevaringsfrister utløper.

8.5. Kontakt via e-post

Opplysninger du sender til oss for at vi skal kunne kontakte deg via e-post, behandles med tanke på kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til kapittel 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning. Disse opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for disse formålene, eller til eventuelle relevante oppbevaringsfrister utløper.

8.6 Kontakt via nettprat

Du kan chatte med oss på nettstedet vårt. Opplysningene som overføres i tilknytning til dette, behandles med tanke på kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til art. 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning. Disse opplysningene lagres bare så lenge det er nødvendig å behandle dem for disse formålene. Datahistorikken (chat-loggen) slettes vanligvis umiddelbart etter at nettpraten er avsluttet, med mindre lagring er nødvendig med tanke på bevis i en rettssak, se art. 17 andre ledd bokstav f) i EUs personvernforordning.

9. Forhandler- og feltservicesøk via postnummer

9.1. Forhandlersøk

På nettstedet vårt kan du søke etter forhandlere i ditt nærområde ved å oppgi postnummer: https://www.liqui-moly.com/de/kontakt/references.html. Ingen ytterligere opplysninger om deg blir samlet inn eller lagret. Ditt postnummer lagres bare i tilknytning til søket.

9.2. Feltservicesøk

I tillegg kan du søke etter kontaktinformasjon for feltservicemaedarbeidere i ditt nærområde ved å oppgi postnummer: https://www.liqui-moly.com/de/kontakt/aussendienst-such.html. Ditt postnummer lagres bare i tilknytning til søket.

10. Behandling av personopplysninger i tilknytning til kundekontoen

10.1. Privatkundekonto

Vi gir deg muligheten til å opprette en personlig kundekonto. Før første gangs bruk må du gjennomføre en engangsregistrering. Vi trenger følgende opplysninger:

 • tittel (obligatorisk)
 • fornavn, etternavn (obligatorisk)
 • e-postadresse (obligatorisk)
 • passord (obligatorisk)
 • fødselsdato (valgfritt)

For behandling av bestillinger i nettbutikken trenger vi i tillegg følgende opplysninger:

 • fakturaadresse (tittel, fornavn, etternavn, e-postadresse, ev. firma, gate, husnummer, postnummer, sted, land, fødselsdag (valgfritt)
 • leveringsadresse (tittel, fornavn, etternavn, ev. firma, gate, husnummer, postnummer, sted, land, delstat),
 • betalingsopplysninger (Sepa Direct Debit, PayPal-opplysninger, straksbetaling, kredittkortopplysninger)

Et kundenummer tilordnes også automatisk til kundekontoen din.

I tillegg kan du valfritt supplere følgende opplysninger på kundekontoen din:

 • mobiltelefonnummer
 • fødselsdato

På kundekontoen kan også området «Min garasje» åpnes. Her kan du som innlogget kunde lagre bilen din og valgfritt supplere følgende opplysninger:

 • kilometerstand
 • dato for første registrering

Opplysninger du oppgir i forbindelse med registreringen og bestillinger i nettbutikken, bruker vi for følgende formål og på følgende rettslige grunnlag:

 • Kontraktstart iht. art. 6 første ledd bokstav a) og b) i EUs personvernforordning, kommunikasjon og utveksling av opplysninger i henhold til art. 6 første ledd bokstav a), b), c), f) i EUs personvernforordning, for å sikre forskriftsmessig drift av et databehandlingsanlegg i henhold til art. 6 første ledd bokstav c) og f) i EUs personvernforordning:
  – klargjøring av kundekonto
  – tilgjengeliggjøring av kundeprofilen din på vårt nettsted
  – bruk av nettbutikken på https://products.liqui-moly.de/
 • – autentisering av registrerte brukere
 • kontraktsgjennomføring iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning, kundeadministrasjon iht. art. 6 første ledd bokstav b), c) og f) i EUs personvernforordning, kommunikasjon og utveksling av opplysninger iht. art. 6 første ledd bokstav a), b), f) i EUs personvernforordning:
  – leveringer
  – betalingsbehandling
  – spørsmål i tilknytning til kundekontoen din og/eller utførte bestillinger
  – informasjon om endringer i våre generelle forretningsvilkår eller personvernerklæringen
  – utarbeidelse av en handleliste
 • Ekstern presentasjon og reklame iht. art. 6 første ledd bokstav a) og f) i EUs personvernforordning:
  – interne statistiske markedsundersøkelser
  – utsendelse av nyhetsbrev, hvis dette er uttrykkelig bestilt
  – utsendelse av produktanbefalinger for egne lignende tilbud, med mindre det er uttrykkelig uønsket
  – utsendelse av informasjon, hvis det er uttrykkelig etterspurt
  – utsendelse av postreklame, med det er uttrykkelig uønsket

10.2. Min LIQUI MOLY-konto

Vi gir deg muligheten til å opprette en personlig my LIQUI MOLY-konto. Før første gangs bruk må du gjennomføre en engangsregistrering. Vi trenger følgende opplysninger:

 • tittel (obligatorisk)
 • fornavn, etternavn (obligatorisk)
 • firma (obligatorisk)
 • funksjon i firmaet (obligatorisk)
 • gate, postnummer, sted, land (obligatorisk)
 • telefonnummer (obligatorisk)
 • faks (valgfritt)
 • e-postadresse (obligatorisk)
 • hjemmeside (valgfritt)
 • LIQUI MOLYs innkjøpskilde for produkter (valgfritt)
 • Ev. kundenummer hos LIQUI MOLY (valgfritt)
 • Eventuelle opplysninger om forhandleren som produktene kjøpes fra (valgfritt)

11. Bruk av nettbutikken vår

Ved bruk av nettbutikken innhentes og lagres det ytterligere person- og transaksjonsbaserte opplysninger, f.eks. om (bestilt/levert) handlekurvinnhold, opprettede innkjøpslister samt opplysninger om bestillinger. LIQUI MOLY behandler disse personopplysningene og transaksjonsbaserte dataene på egne vegne på teknisk og logistisk vis, se art. 6 første ledd bokstav b) og f) i EUs personvernforordning i den grad det er nødvendig for å utføre de ønskede tjenestene.

12. Forum

Du kan skrive kommentarer i vårt LIQUI MOLY-forum: https://forum-LIQUI-MOLY.de/. For å kunne registrere deg i forumet trenger vi navn, brukernavn, passord og e-postadresse. Vi henter denne informasjonen for å fremme en mer transparent og individuell kommunikasjon mellom forumdeltakerne. Denne informasjonen lagres også for å unngå søppelpost. Du kan når som helst slette registreringen i vårt forum. Send ganske enkelt en e-post til: datenschutz(at)liqui-moly.de. Det er valgfritt å oppgi opplysninger i denne sammenhengen, og det skjer etter samtykke fra deg. Vi vil kun bruke disse personlige opplysningene for det aktuelle formålet. Du kan selvsagt når som helst trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden. Bruk kontaktinformasjonen ovenfor.

13. Bruk av PayPal (gjelder kun for bruk av nettbutikken

I vår nettbutikk gir vi deg muligheten til å betale via betalingstjenesten PayPal. Betalingen skjer enten direkte via PayPal eller via kredittkort eller bankkonto i PayPal. PayPal tilbyr også kjøperbeskyttelse og forvaringstjenester.

Når betalingstjenestetilbyderen PayPal velges i nettbutikken, overføres det automatisk opplysninger til PayPal. Hvis du velger PayPal som betalingsmåte, samtykker du her uttrykkelig til denne overføringen av personopplysninger (for- og etternavn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer(e), bestillingsopplysninger, leveringsopplysninger) for å gjennomføre betalingen og hindre svindel.

Opplysningene utveksles ikke bare med det formål å gjennomføre betalingen, men også med hensyn til identifisering, forebygging av svindel samt å kunne redusere vår risiko for mislighold. Således utveksles ev. også opplysninger om økonomisk situasjon og tidligere kjøps- og betalingsatferd. I denne sammenhengen utveksler også Klarna opplysninger med kredittvurderingsbyråer i den grad det foreligger en legitim interesse og dette ikke er i strid med den berørtes begrunnede interesse.

Opplysninger kan bli videreformidlet til tilknyttede selskaper. Dette gjelder også nedstrømsleverandører (oppdragsbehandlere, felles behandlingsansvarlige og tredjeparter i den grad det er nødvendig for kontraktsgjennomføringen). Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke med virkning for fremtiden. Dette vil ikke ha innvirkning på allerede overførte opplysninger. PayPals gjeldende personvernbestemmelser kan ses på https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Mottaker av opplysninger: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

14. Betalingsmetode kredittkort (gjelder kun bruk av nettbutikken)

I vår nettbutikk gjør vi det mulig å betale med kredittkort via betalingstjenestetilbyderen CardProcess GmbH og Mollie B.V. Du legger inn de nødvendige kredittkortopplysningene direkte i et integrert skjema fra vår betalingstjenestetilbyder.

Når betalingsmetoden «kredittkort» er valgt, overføres det automatisk opplysninger til vår tjenesteleverandør. Hvis du velger kredittkort som betalingsmåte, samtykker du her uttrykkelig til denne overføringen av personopplysninger (for- og etternavn, adresse, IP-adresse, kjøpspris) for å gjennomføre betalingen og hindre svindel.

Opplysninger kan bli videreformidlet til tilknyttede selskaper. Dette gjelder også nedstrømsleverandører (oppdragsbehandlere, felles behandlingsansvarlige og tredjeparter i den grad det er nødvendig for kontraktsgjennomføringen). Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke med virkning for fremtiden ved å kontakte CardProcess GmbH og Mollie B.V. NOK. Dette vil ikke ha innvirkning på allerede overførte opplysninger. Mottaker av opplysninger:

(1) CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe, Tyskland

(2) Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam Nederland

15. Betalingsmåten straksbetaling (gjelder kun ved bruk av nettbutikken)

I vår nettbutikk gir vi deg muligheten til å betale via straksbetaling fra betalingstjenestetilbyderen SOFORT GmbH.

Med betalingsmåten ovenfor kan betalingen til oss som selger bekreftes i sanntid, slik at vi kan effektuere bestillingen din omgående.

Når betalingsmåten «straksbetaling» er valgt, overføres det automatisk opplysninger til SOFORT GmbH. Hvis du velger straksbetaling som betalingsmåte, samtykker du her uttrykkelig til denne overføringen av personopplysninger (for- og etternavn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer(e), bank, PIN-kode, TAN-kode, kjøpspris) for å gjennomføre betalingen og hindre svindel.

Opplysningene utveksles ikke bare med det formål å gjennomføre betalingen, men også med hensyn til identifisering, forebygging av svindel samt å kunne redusere vår risiko for mislighold. Således utveksles ev. også opplysninger om økonomisk situasjon og tidligere kjøps- og betalingsatferd. I denne sammenhengen utveksler også SOFORT GmbH opplysninger med kredittvurderingsbyråer i den grad det foreligger en legitim interesse og dette ikke er i strid med den berørtes begrunnede interesse.

Opplysninger kan bli videreformidlet til tilknyttede selskaper. Dette gjelder også nedstrømsleverandører (oppdragsbehandlere, felles behandlingsansvarlige og tredjeparter i den grad det er nødvendig for kontraktsgjennomføringen). Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke med virkning for fremtiden ved å kontakte SOFORT GmbH. Dette vil ikke ha innvirkning på allerede overførte opplysninger.

Gjeldende personvernbestemmelser for SOFORT GmbH kan ses på www.SOFORT.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-SOFORT-gmbh/. Mottaker av opplysninger: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Tyskland.

16. Nettbasert søknadsprosess

For å søke på nettet hos oss kan du gå til https://www.liqui-moly.com/de/unternehmen/karriere.html . Her finner du et nettbasert søknadssystem. Du kommer dit via rubrikken «Bedrifter, karriere». Overføring av opplysninger du har lagt inn, inkludert de vedlagte filvedleggene, skjer via en sikker https-forbindelse. Dine elektroniske søknadsopplysninger mottas av den respektive ansvarlige personalavdelingen og sendes kun videre til fagavdelingen som er ansvarlig for den aktuelle stillingen, eller til personene som har ansvaret for behandlingen. Alle involverte behandler søknadsdokumentene dine med tilbørlig aktsomhet og fullstendig konfidensielt. 

Opplysningene behandles basert på art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning ifm. § 26 i den nye tyske BDSG. Hvis du søker på en stilling hos tredjeparter (våre samarbeidspartnere eller importører), se også pkt. 18) i et tredjeland, samtykker du til å sende inn søknadspapirene for at det skal kunne være mulig å videreformidle dine personopplysninger til de nevnte tredjepartene i de respektive tredjelandene i forbindelse med søknadsprosessen.

Når prosessen for valg av kandidat er fullført, vil vi oppbevare søknadsdokumentene i ytterligere tre måneder og deretter slette/destruere eventuelle kopier, med mindre vi har inngått en ansettelseskontrakt med deg. Hvis vi inlemmer søknadsdokumentene dine i talentgruppen vår, vil vi varsle deg om dette. I varselet kan du aktivt samtykke til videre oppbevaring av dokumentene dine. Hvis du samtykker i at vi oppbevarer dokumentene dine, vil de bli lagret hos oss i ett år. Søknader du sender til oss via e-post, er ukrypterte. Vi anbefaler derfor at du bruker det nettbaserte søknadsprogrammet. 

Vi ønsker også å sammenligne dine personopplysninger med FNs og EUs terrorlister iht. kapittel 13, 14 i EUs personvernforordning.
Behandlingsansvarlig er LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4 |89081 Ulm |TYSKLAND, datenschutz@liqui-moly.de. Her behandles følgende opplysninger om deg: navn og adresse Vi mottar opplysningene som en del av søknaden din. EU- og FN-terrorlistene med sammenlignende opplysninger kan ses i tilleggene til EU-forordningene 881/2002, 2580/2001 og 735/2011. På den måten kan vi kontrollere at vi ikke inngår eller pleier kontraktsforhold med enkeltpersoner som er oppført på FNs eller EUs terrorliste. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine opplysninger er kapittel 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning. Vår legitime interesse er å unngå bøter dersom slike sikkerhetskontroller ikke blir gjennomført iht. § 130 første ledd i den tyske OWiG ifm. §§ 17, 18 AWG, ny utgave. Hvis du ikke oppgir dine opplysninger for disse formålene, kan vi ikke inngå et kontraktsforhold med deg.
Tilgang til dine opplysninger er forbeholdt en forhåndsdefinert, begrenset medarbeiderkrets (personalavdelingen) samt tjenesteleverandøren FORMAT Software Service GmbH, som vi bruker for sammenligning av opplysninger. Ved positive treff vil også følgende mottakere få tilgang til dine opplysninger: eksternt personvernombud, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), personalsjef og firmaledelse.
Vi overfører ikke opplysninger til tredjeland.
Resultatet av datasammenligningen inkl. tidsangivelsene gjennomgås umiddelbart etter at du har mottatt en garanti fra oss, og slettes deretter. Unntaket er ved positivt treff: Opplysningene dine vil da bli oppbevart i seks år etter at rettssaken er over.
Iht. art. 15–18 i EUs personvernforordning har du, under visse forutsetninger, rett til å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysninger om deg eller begrense den behandlingsansvarliges behandling av personopplysningene om deg. Du kan også reservere deg mot videre behandling av dine opplysninger (se art. 21 første ledd i EUs personvernforordning) såfremt det grunnet din særskilte personlige situasjon foreligger begrunnede interesser i at opplysningene ikke behandles, og det ikke lenger foreligger tvingende begrunnede grunner til at opplysningene behandles videre. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernbestemmelser, se art. 77 i EUs personvernforordning.
 

17. Behandling og bruk av opplysninger for ekstern fremstilling og reklame

Vi bruker opplysningene dine som beskrevet nedenfor også for ekstern presentasjon og reklame iht. art. 6 første ledd bokstav a) og f) i EUs personvernforordning.

17.1. Markeds- og meningsforskning

Vi bruker dine opplysninger (bestandsopplysninger for kundekontoen din, ev. ytterligere valgfritt oppgitte opplysninger, transaksjonsopplysninger ved bestillinger i nettbutikken) når du har gitt samtykke til markeds- og meningsforskning.

Du har gitt ditt samtykke til dette hvis du samtykker til denne personvernerklæringen:

Jeg samtykker til at LIQUI MOLY kan behandle og bruke mine personopplysninger til egne formål i forbindelse med markeds- og meningsforkning for å forbedre LIQUI MOLYs tilbud ytterligere.

17.2. Skreddersydde tilbud

Vi ønsker å gi deg individuelle tilbud når det er mulig. Informasjonen du sender inn, og som genereres automatisk når du besøker vårt nettsted, bruker din kundekonto og nettbutikken, bruker vi således til å skreddersy reklame for deg og dine interesser. Vi bruker eksisterende informasjon som f.eks. handlehistorikk, kvitteringer på mottatt og lest e-post, dato og tidspunkt for besøket på nettstedet vårt og produkter du har sett på. Denne informasjonen bruker vi kun i pseudonymisert form.

Du har gitt ditt samtykke til dette hvis du samtykker til denne personvernerklæringen:

Jeg samtykker til at LIQUI MOLY kan bruke opplysningene jeg har oppgitt, annen informasjon som er lagret om min kundekonto og pseudonymiserte bruksopplysninger, til å sende meg skreddersydd reklame, tilbud og tjenester per post i forbindelse med bruk av nettbutikken, eller hvis jeg har gitt samtykke til nyhetsbrev per e-post.

Du kan når som helst protestere på bruk av dine opplysninger med tanke på ekstern presentasjon og reklame. Det er tilstrekkelig å sende en melding i tekstform.

17.3. Abonnement på digital kommunikasjon

17.3.1 Privatkunder

Du kan melde deg på vår digitale kommunikasjon på vårt nettsted: https://www.liqui-moly.com/de/unternehmen/informiert-halt/newsletter.html. Gjennom den digitale kommunikasjonen får du informasjon om aktuelle tilbud fra LIQUI MOLY GmbH. I forbindelse med abonnementet må vi ha e-postadressen din. Du velger selv om du vil oppgi navnet ditt til oss. Hvis du gir oss navnet ditt, vil vi bruke det når vi henvender oss til deg. Deretter vil du motta en e-post på den oppgitte e-postadressen inkludert en oppfordring om å klikke på en lenke for å bekrefte påmeldingen til nyhetsbrevet. Først når du gir din bekreftelse, blir e-postadressen din aktivert slik at vi kan sende ut nyhetsbrevet (totrinnspåmelding).

Hvis du har meldt deg på digital kommunikasjon, har du gitt følgende samtykke:

Ja, jeg ønsker å motta gratis nyhetsbrev med informasjon om aktuelle produkter, nyheter og tilbud fra LIQUI MOLY.

Alternativt kan du også bekrefte:

Jeg har lest gjennom og godtar vilkårene i personvernerklæringen.

Du kan selvsagt når som helst trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden eller protestere på fortsatt behandling av personopplysningene dine i tilknytning til nyhetsbrevet ved å klikke på lenken «Avmelding» i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en e-post til e-postadressen som er oppgitt ovenfor.

17.3.2 Bedriftskunder

Du kan melde deg på vår digitale kommunikasjon på nettstedet vårt: https://www.liqui-moly.com/de/kontakt/newsletter.html Gjennom den digitale kommunikasjonen får du informasjon om aktuelle tilbud fra LIQUI MOLY GmbH. Når du melder deg på, trenger vi ditt for- og etternavn for å kunne verifisere deg som kontaktperson, din, firma-e-postadresse samt bedriftens navn og klassifisering. Disse opplysningene lagres i systemet for kunderelasjonshåndtering. Deretter vil du motta en e-post på den oppgitte e-postadressen inkludert en oppfordring om å klikke på en lenke for å bekrefte påmeldingen til nyhetsbrevet. Først når du gir din bekreftelse, blir e-postadressen din aktivert slik at vi kan sende ut nyhetsbrevet (totrinnspåmelding). Hvis du har meldt deg på digital kommunikasjon, har du gitt følgende samtykke:

Ja, jeg ønsker å motta gratis informasjon om aktuelle produkter, nyheter og tilbud fra LIQUI MOLY i form av digital kommunikasjon.

Alternativt kan du også bekrefte:

Jeg har lest gjennom og godtar vilkårene i personvernerklæringen.

Du kan selvsagt når som helst trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden eller protestere på fortsatt behandling av personopplysningene dine i tilknytning til nyhetsbrevet ved å klikke på lenken «Avmelding» i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en e-post til e-postadressen som er oppgitt ovenfor.

17.4. Profilering (informasjonskapsler og nettsporing)

Profileringen er basert på art. 6 første ledd bokstav a) eller f) i EUs personvernforordning.

17.4.1. Informasjonskapsler

Vi bruker såkalte informasjonskapsler på noen områder på nettstedet vårt, f.eks. for å identifisere brukernes preferanser og gjøre nettstedet optimalt. Dette gjør det enklere å navigere på nettstedet og gir stor brukervennlighet. Informasjonskapsler hjelper oss også med å identifisere særlig populære områder på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små filer som lagres på harddisken til den besøkende. De gjør det mulig å lagre informasjon over et bestemt tidsrom og identifisere den besøkendes datamaskin. Vi bruker permanente informasjonskapsler for å forbedre brukerføringen og tilpasse ytelsen. Videre bruker vi såkalte øktinformasjonskapsler, som slettes automatisk når du lukker nettleseren. Du kan stille inn nettleseren din slik at den informerer deg om plasseringen av informasjonskapsler. Slik blir bruken av informasjonskapsler transparent for deg. Ved bruk av informasjonskapsler innhenter vi følgende tekniske tilkoblingsopplysninger: siden som besøkes på nettstedet vårt, IP-adressen din (forkortet med de siste tre sifrene), dato og klokkeslett for besøket, sluttenheten som brukes, konfigurasjonsopplysninger om nettleseren Dette gjøres for å autorisere handlinger og autentisere brukeren som etterspør våre tjenester. Det juridiske grunnlaget er art. 6 første ledd bokstav c) ifm. art. 32 og art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning. Vår legitime interesse er å sikre nettserveren vår for å f.eks. kunne forsvare oss mot angrep og sikre at våre tjenester fungerer som de skal.

Vi bruker teknisk nødvendige informasjonskapsler først etter å ha mottatt uttrykkelig samtykke fra deg. Du kan selvsagt når som helst kan trekke tilbake dette samtykket.

Innenfor rammen av vår informasjon om informasjonskapsler på nettstedet vårt har du samtykket til følgende:

Vi bruker sporingsinformasjonskapsler/sporingsprogramvare på dette nettstedet for å gi deg tilgang til samtlige funksjoner og dermed kunne tilby en optimal nettstedsopplevelse. Du finner mer informasjon om informasjonskapslene og nettsporingsprosedyrene vi bruker, i vår personvernerklæring. Alle informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige, samt sporingsprogramvaren vår, aktiveres først når du har gitt oss ditt samtykke.

Hvis du helt utelukker bruk av informasjonskapsler, kan du ikke bruke enkelte funksjoner på nettstedet vårt – inkludert muligheten til å velge bort sporing via informasjonskapsler. Eventuelt kan du tillate informasjonskapsler for bortvelging for tjenestene du ønsker å hindre sporing av. Vær også oppmerksom på at sletting av alle informasjonskapsler fører til at også informasjonskapsler for bortvelging blir slettet. Da må du kanskje angi disse informasjonskapslene på nytt. Informasjonskapsler er videre knyttet til nettlesere, dvs. at de må angis separat for hver nettleser du bruker på hver enhet du bruker. Relevante lenker finner du nedenfor i beskrivelsen av den aktuelle tjenesten. Vi bruker følgende informasjonskapsler – hvis du tillater det, og hvis du ikke har angitt én eller flere informasjonskapsler for bortvelging for et nærmere beskrevet formål:

Navn påinformasjonskapselBruksformålTeknisk nødvendigMulighet for å trekke tilbake samtykket (hvis informasjonskapselen ikke er teknisk nødvendig)_gaSkiller mellom brukerneTo årJa
_gat_TR0Reduksjon av forespørselshastighetenEtt minuttJa
_trga_trga Sporing
Ja
_trga_gidSkiller mellom brukerne24 timerJa
_utmaSkillermellom bruker og økter. Denne informasjonskapselen opprettes når informasjonskapselen for JavaScript library oppdateres.To år fra oppdateringJa
_utmzLagring av kilden som forklarer hvordan brukeren kom til nettstedet.Seks år fra oppdateringJa
spamshieldRegistrering av søppelpostper øktJa
trcontrolSporing PermanentbortvelgingJafrontdShop-system
HandlevognpermanentJa
frontd_cidHandlesystem HandlevognpermanentJa


17.4.2. Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics lagrer såkalte informasjonskapsler, tekstfiler, på datamaskinen din for å kunne analysere hvordan du bruker nettstedet. Informasjonen som samles inn via informasjonskapselen angående din bruk av nettstedet, blir som regel sendt til og lagret på en Google-server i USA. Hvis funksjonen for IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, og du befinner deg i et EU- eller EØS-land, vil Google forkorte IP-adressen din før den overføres. Den komplette IP-adressen blir kun unntaksvis overført til og forkortet på en Google-server i USA. På oppdrag fra oss bruker Google denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og levere andre tjenester knyttet til bruken av internett generelt og nettstedet spesielt. IP-adressen som Google Analytics formidler fra nettleseren din, blir ikke koblet til andre opplysninger fra Google. En måte å reservere seg mot nettanalyse fra Google Analytics på, er å angi en informasjonskapsel for bortvelging som ber Google om ikke å lagre eller bruke dine opplysninger for nettanalyseformål. Vær oppmerksom på at hvis du velger denne løsningen, vil nettanalyse ikke finne sted bare så lenge nettleseren lagrer informasjonkapselen for bortvelging. Hvis du vil angi informasjonskapselen for bortvelging nå, klikk her 

Du kan også velge å blokkere lagring av informasjonskapsler via en innstilling i nettleserprogramvaren, men det er da ikke garantert at alle funksjonene på dette nettstedet kan brukes fullt ut. Hvis du ikke vil at Google skal samle inn og behandle opplysninger via informasjonskapsler som registrerer informasjon om din bruk av nettstedet (herunder IP-adressen din), følger du linken under for å laste ned og installere programvaretillegget for nettlesere. Den nåværende lenken er: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mottaker av opplysninger: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Informasjonen om din bruk av nettstedet som genereres av informasjonskapselen, lagres hos oss i den tiden som er formålsbestemt, og slettes deretter. Øktinformasjonskapsler slettes da umiddelbart etter økten. Andre informasjonskapsler blir værende lenger og utløper senest etter to år.

17.4.3. YouTube-video innebygd via iFrame

Vi bruker YouTube, en tjeneste fra Google, til å vise deg videoinnhold. For å beskytte personvernet ditt har vi aktivert utvidet personvernmodus.

YouTube bruker også informasjonskapsler for å samle inn informasjon om besøkende på nettstedet. YouTube bruker disse til blant annet å samle inn videostatistikk, forebygge svindel og forbedre brukervennligheten. Når man åpner en video, vil man vanligvis også være bli koblet til Google DoubleClick-nettverket. Når du starter videoen, kan dette utløse ytterligere databehandlingsprosesser, spesielt hvis du allerede er logget inn på YouTube. Dette kan vi ikke gjøre noe med. Du finner mer informasjon om personvern på YouTube i personvernerklæringen deres (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube)

Mottaker av opplysninger: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

17.4.4 Programtillegg for sosiale medier

Vi bruker knapper for sosiale medier (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) fra Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc. osv. på nettstedet vårt. («Tilbyder»).

Disse knappene for sosiale medier er ikke integrert som programvaretillegg via en såkalt iFrame, men innbygget som lenker. Når du trykker på knappene for sosiale medier, videresendes du direkte til den aktuelle tilbyderens nettsted. Den aktuelle tilbyderen er ansvarlig for å overholde personvernbestemmelsene, og for at informasjonen om databehandlingen som er gitt der, er korrekt, oppdatert og fullstendig iht. art. 4 nr. 17 i EUs personvernforordning.

Dette nettstedet bruker Bing Ads, et Microsoft Corporation-program («Microsoft») som gjør bruk av universell hendelsessporing for å gjennomføre remarkedsføring og fullføringssporing. For dette formålet agis det en informasjonskapsel på datamaskinen din når du kommer til nettstedet vårt via Bing eller Yahoo. I denne tekstfilen lagrer Bing Ads informasjon om bruken av nettstedet vårt, dvs. sidene du besøker, i 180 dager. Deretter slettes informasjonen. Denne informasjonen inkluderer blant annet URL-adressen til nettstedet du besøker, URL-adressen til henvisende nettsted og IP-adressen din. Ved å bruke funksjonen for remarkedsføring kan vi gi deg skreddersydde tilbud ved senere søk i en av søkemotorene ovenfor.
Hvis du ikke ønsker å tillate innhenting av informasjon, kan du deaktivere informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren. Vær imidlertid oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du finner Microsofts personvernerklæring for behandling av innsamlede opplysninger på følgende lenke: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
Mottaker av opplysninger: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

17.4.5 Facebook Custom Audience
Nettstedet vårt bruker tjenesten «Facebook Custom Audience» med såkalt pikselmetode uten utvidet matching av kundelister mot Facebook. Vi forsøker på denne måten å innhente informasjon om hvordan vi kan optimere nettstedet vårt, forbedre besøksopplevelsen og eventuelt presentere målrettet reklameinnhold for deg.
Facebook kan spore og logge sidevisninger ved hjelp av en usynlig piksel som er innebygd på nettstedet vårt, f.eks. ved å bruke IP-adressen din og andre identifikasjonsfunksjoner.
Du kan reservere deg mot dette ved å angi en informasjonskapsel for bortvelging på følgende lenke.
Mottaker av opplysninger: FacebookInc., Menlo Park, CA 512374, USA
Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant

18. Mottakere av opplysninger

Tilgang til dine personopplysninger som er lagret hos oss, er forbeholdt våre medarbeidere og tjenesteytere som vi gjør bruk av. Disse personene må håndtere personopplysningene i samsvar med sine oppgaver.
Hvis tredjeparter får tilgang til opplysningene dine, har vi innhentet tillatelse fra deg, eller dette er tillatt av lov. Du er klar over de økte sikkerhetsrisikoene for opplysningene dine når du gir tillatelse til videresending av din nettsøknad til en av våre partnere (samarbeidspartnere, importører) også i tredjeland og uten at det foreligger en rimelighetsbeslutning eller egnede garantier iht. art. 44 i EUs personvernforordning.

Vi gjør bruk av tjenesteleverandører til å levere ytelser og behandle dine opplysninger (blant annet til hosting av dine opplysninger i et sikkert datasenter, levering av bestilte varer, utsendelse av brev eller e-post, vedlikehold og analyse av databaser, destruering av dokumenter og filer – såkalt oppdragsbehandling iht. art. 28 i EUs personvernforordning). Tjenesteleverandørene behandler opplysningene utelukkende etter instruks fra oss, og er forpliktet til å overholde gjeldende personvernbestemmelser. Alle oppdragsbehandlere er nøye utvalgt og vil kun få tilgang til opplysningene dine i det omfanget og det tidsrommet som er nødvendig for å kunne levere tjenestene, eller i det omfanget du har gitt ditt samtykke til å behandle og bruke dem. Følgende mottakere vil bli lagt til som en del av nettsporingsprosessen:


Google Inc. for Google Analytics, YouTube-videoer via iFrame 
Utveksling av opplysninger internt i vår konsern vil for øvrig kun finne sted i EU/EØS, og kun for intern administrasjon. Konsernet består av tilknyttede selskaper iht. 4 nr. 19 i Eus personvernforordning.

19. Behandling av opplysninger med tanke på direktereklame

Postreklame

Innenfor lovbestemte grenser kan vi ev. også bruke ditt navn og din oppførte postadresse for å sende deg reklame for våre egne tilbud. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 første ledd bokstav f) ifm. beveggrunn 47 i EUs personvernforordning. Vår legitime interesse er å fremme salget eller etterspørselen fra våre eksisterende kunder. Selvfølgelig kan du når som helst og med virkning for fremtiden nekte behandling av dine opplysninger for reklameformål. Det er tilstrekkelig å sende en melding i tekstform. Deretter vil vi slette opplysningene dine fra vår distribusjonsliste. Opplysningene som beviser at du har nektet behandling av opplysningene, vil vi deretter oppbevare i seks år i henhold til art. 17 tredje ledd bokstav e) i EUs personvernforordning. I denne perioden vil personopplysningene dine imidlertid bli sperret mot videre behandling.

Telefonsalg

Innenfor lovbestemte rammer kan vi for bedriftskunder også bruke navn, firmatilhørighet og oppgitt telefonnummer for å informere om våre egne tilbud hvis vi tror det er av interesse for deg. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 første ledd bokstav f) ifm. beveggrunn 47 i EUs personvernforordning, § 7 andre ledd nr. 2 i tyske UWG. Vår legitime interesse er å fremme salget eller etterspørselen fra våre eksisterende bedriftskunder. Selvfølgelig kan du når som helst og med virkning for fremtiden nekte behandling av dine opplysninger for reklameformål. Det er tilstrekkelig å sende en melding i tekstform. Deretter vil vi slette opplysningene dine fra vår distribusjonsliste. Opplysningene som beviser at du har nektet behandling av opplysningene, vil vi deretter oppbevare i seks år i henhold til art. 17 tredje ledd bokstav e) i EUs personvernforordning. I denne perioden vil personopplysningene dine imidlertid bli sperret mot videre behandling.

20. Overføring til tredjeland og juridisk grunnlag

Personopplysninger overføres kun til tredjeland

 • i forbindelse med bruken av Google Analytics basert på EU-kommisjonens rimelighetsbeslutning iht. EU-kommisjonens EU-US Privacy Shield art. 45 i EUs personvernforordning.
 • i forbindelse med aktivering av YouTube-videoer, hvis du har samtykket iht. kapittel 49 første ledd bokstav a i EUs personvernforordning.

Serverne til enkelte av tjenesteleverandørene vi bruker, befinner seg i USA og andre land utenfor EU. Firmaer i disse landene er underlagt en personvernlovgivning som ikke beskytter personopplysninger i samme grad som tilfellet er i EU-landene. I den grad opplysningene dine behandles i et land som ikke har et anerkjent høyt personvernnivå, slik EU har, skjer denne behandlingen på grunnlag av EU-kommisjonens rimelighetsbeslutning om EU-kommisjonen om EU-personvernforordning iht. EN-US Privacy Shield, art. 45 i EUs personvernforordning eller EUs standardkontrakt 2010, art. 46 andre ledd bokstav c i EUs personvernforordning ifm. EU-kommisjonens beslutning av 05.02.2010 (2010/87/EU) eller iht. art. 49 første ledd bokstav a i EUs personvernforordning.

21. Overføring til rettshåndhevende myndigheter

I unntakstilfeller overfører vi personopplysninger til rettshåndhevende myndigheter. Dette skjer på grunnlag av relevante juridiske forpliktelser, f.eks. utgående fra bestemmelsene i straffeprosessloven, reglene for avgifter, hvitvaskingsloven eller politilover.

22. Datasikkerhet

Vi har mange forskjellige sikkerhetstiltak iht. art. 32 i EUs personvernforordning (tekniske og organisatoriske tiltak) for å beskytte dine personopplysninger.

For sikker overføring av opplysningene du sender oss, tilbyr vi SSL/TLS-kryptering på vårt nettsted via aktuelle krypteringsprotokollene TLS v1.1. og TLS v1.2. Vi gjør oppmerksom på at krypteringen av overføringsruten også avhenger av nettleseren din. Vi anbefaler derfor at du holder nettleseren oppdatert, slik at det automatisk utføres kryptering i henhold til TLS v1.1. eller TLS v1.2 når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du kontakter oss via e-post, vil vi gjøre deg oppmerksom på at konfidensialiteten til den innsendte informasjonen ikke er garantert. Innholdet i e-posten kan ev. vises av tredjeparter. Vi anbefaler derfor at du sender oss konfidensiell informasjon via vanlig post, og at du sender søknader via vår nettportal. 

23. Konkurranse
Du har fra tid til annen mulighet til å delta i konkurranser eller lignende kampanjer på vårt nettsted. I tilknytning til disse kampanjene kan det også samles inn og lagres personopplysninger for behandlingsformål. Omfanget av disse kan ses i det aktuelle deltakerskjemaet. Opplysninger som ikke er absolutt nødvendige for å gjennomføre konkurransen, men som f.eks. gjør det mulig for oss å varsle deg raskere hvis du vinner, er tydelig merket som valgfrie. Personopplysningene som du oppgir i forbindelse med en slik konkurransekampanje, vil kun bli brukt til å gjennomføre kampanjen (ved en konkurranse f.eks. for å fastsette premien, varsle vinneren/vinnerne og sende premien). Når kampanjen er avsluttet, blir opplysninger om deltakerne som ikke har vunnet, umiddelbart slettet. Opplysningene om vinneren blir slettet etter at den lovpålagte oppbevaringsplikten er utløpt.

24. Sosiale medier

Facebook:

Sosialt nettverk:

facebook.com

Facebook er bare er ett av flere alternativer for å kontakte oss eller få informasjon fra oss.

Ansvarlig behandler som er med på å drifte fansiden («plattformoperatør»):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

De felles behandlingsansvarlige har i en avtale iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning fastsatt hvem som oppfyller hvilke forpliktelser iht. EUs personvernforordning

Avtalen iht. Art. 26 første ledd i EUs personvernforordning finner du på følgende lenke:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Plattformoperatøren stiller det vesentlige innholdet i denne avtalen til rådighet for de berørte personene.

Kontaktinformasjon for personvern:

Kontaktinformasjonen for personvern finner du i vår personvernerklæring, som det er lenket til her. Eventuelt kan du kan ta kontakt med personvernombudet hos plattformoperatøren via følgende nettskjema:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Kategorier av berørte personer:

Besøkende som er registrert i det sosiale nettverket, og uregistrerte besøkende på fansiden vår

Kategorier av personopplysninger:

Opplysninger vi behandler om uregistrerte besøkende på vår fanside:

Pseudonymiserte opplysninger som f.eks. statistikk og innsikt i hvordan vi interagerer med fansiden vår, tilsendte bidrag, sider, videoer og annet innhold (sideaktiviteter, sidevisninger, «likes», nedslagsfelt, generell demografisk informasjon, lokasjonsrelatert informasjon og interesserelatert informasjon om alder/kjønn/land/by/språk), evaluering av hvor vellykkede våre annonser er og annonsenes bakgrunner.

Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger vi behandler om uregistrerte besøkende på vår fanside:

Pseudonymiserte opplysninger som f.eks. statistikk og innsikt i hvordan vi interagerer med fansiden vår, tilsendte bidrag, sider, videoer og annet innhold (sideaktiviteter, sidevisninger, «likes», nedslagsfelt, generell demografisk informasjon, lokasjonsrelatert informasjon og interesserelatert informasjon om alder/kjønn/land/by/språk), evaluering av hvor vellykkede våre annonser er og annonsenes bakgrunner.

Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger om registrerte og uregistrerte besøkende på vår fanside som behandles av plattformoperatøren, finner du på følgende lenke:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

Opprinnelsen til opplysningene:

Vi mottar opplysningene direkte fra de berørte personene eller plattformoperatøren.
Vi har ingen muligheter til å konttrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Juridisk grunnlag for behandling av opplysninger:

Vi behandler opplysningene på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra de berørte personene
 • ev. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning: oppfyllelse av en kontrakt med den berørte personen eller gjennomføring av førkontraktuelle tiltak på forespørsel fra den berørte personen
 • en legitim interesse iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning
  • forbedring av fansiden vår
  • fremming av salget av våre produkter og tjenester eller etterspørselen
  • forenkling av kommunikasjon og utveksling av opplysninger

Visse kategorier av personopplysninger behandler vi eventuelt kun på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 9 andre ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra den berørte personen
 • art. 9 andre ledd bokstav e) i EUs personvernforordning: Den berørte personen har offentliggjort personopplysningene

Det juridiske grunnlaget som plattformoperatøren støtter behandlingen av opplysninger på, kan ses på følgende lenke:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases I den grad den berørte personen spores ved å samle inn data, enten ved hjelp av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller via lagring av IP-adressen, vil plattformoperatøren innhente samtykke fra den berørte personen på forhånd.

Spesielt er plattformoperatøren forpliktet til å informere de berørte personene for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag også en uregistrert besøkendes første besøk på en fanside genererer oppføringer i et såkalt lokalt lager, og om det også brukes personopplysninger om uregistrerte besøkende (f.eks. IP-adresse eller andre opplysninger som kan komprimeres til personopplysninger) for opprettelse av profiler.

Vi har ingen muligheter til å kontrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Formål med behandlingen av opplysninger:

Opplysningene behandles for følgende formål:

 • ekstern presentasjon og reklame
 • kommunikasjon og utveksling av opplysninger
 • arrangementsplanlegging
 • ev. kontraktstart og -gjennomføring

Vi har ingen innflytelse på hvilke formål plattformoperatøren bruker dataene for. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Lagringstid

Oppbevaring og sletting av opplysningene er plattformoperatørens etter avtalen iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning. Informasjonen om dette finner du på følgende lenke:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi har ingen innflytelse på hvordan plattformoperatøren fastsetter regulære frister for sletting av opplysninger, og hvordan opplysningene slettes. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Kategorier av mottakere

Tilgangen til opplysningene vi behandler, er forbeholdt de av våre medarbeidere og tjenesteytere som administrer fansiden vår og trenger opplysningene for formålene som er angitt ovenfor. Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende vise dem.

Mottakerkategoriene som plattformoperatøren utleverer opplysninger til, eller som gjør det mulig for den registrerte brukeren å utlevere sine opplysninger, samt informasjon om utveksling av konserninterne opplysninger, kan ses på følgende lenke: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens utlevering av opplysninger til de enkelte mottakerne (kategoriene av mottakere). Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Overføring av opplysninger til tredjeland:

Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan de vises av andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende over hele verden.

I tilknytning til driften av vår fanside vil plattformoperatøren også overføre opplysningene til tredjeland.

Tilknyttede overføringer av opplysninger til tredjeland er sikret gjennom en rimelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen iht. art. 45 i EUs personvernforordning eller tilsvarende garantier iht. art. 46 i EUs personvernforordning:

Facebook Inc. er Privacy Shield-sertifisert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

På grunn av EU-US Privacy Shield-avtalene må Facebook derfor også gi de berørte personene ulike rettigheter, som de senere kan gjøre direkte gjeldende overfor Facebook.

Vi har ingen innflytelse på overføringene av opplysninger til tredjeland som utføres av plattformoperatøren. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Involvert logikk og rekkevidden til en profilering hhv. en automatisert enkeltstående avgjørelse basert på de innsamlede opplysningene

Dersom de berørte personene spores ved å samle inn opplysninger, enten ved bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressene, er plattformoperatøren etter avtalen iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning forpliktet til å informere om dette. Spesielt er plattformoperatøren forpliktet til å informere de berørte personene om formålene og det juridiske grunnlaget hvis en øktinformasjonskapsel og tre informasjonskapsler med en levetid på mellom fire måneder og to år angis etter at en underside på vår fanside er hentet frem.

Informasjonen om dette finner du på følgende lenke:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

De berørte personenes rettigheter:

Felles behandlingsansvarlige skal gi de berørte personene ulike rettigheter i forbindelse med behandlingen av opplysningene deres. De berørte personene kan gjøre disse rettighetene gjeldende direkte overfor plattformoperatøren iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Berørte personer har iht. art. 15–18 i EUs personvernforordning under visse omstendigheter rett til innsyn, retting eller sletting av de aktuelle personopplysningene om seg, eller rett til begrensning av databehandlerens behandling. Berørte personer kan også når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger med virkning for fremtiden (art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning). Berørte personer kan også nekte videre behandling av opplysninger som utelukkende er basert på den legitime interessen til behandlingsansvarlig iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning (art. 21 første ledd i EUs personvernforordning), såfremt det på grunn av deres spesielle personlige situasjon foreligger berettigede interesser i å avslutte behandlingen av opplysningene og det ikke lenger foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingsansvarlig for videre behandling av opplysningene. I den grad personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan berørte personer når som helst nekte behandling med fremtidig virkning for fremtiden (art. 21 andre ledd i EUs personvernforordning). Hvis behandlingen av opplysninger er basert på samtykke fra den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav a), art. 9 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning eller på en kontrakt med den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning og skjer ved hjelp av automatiserte metoder, kan de berørte personene i henhold til art. 20 første ledd i EUs personvernforordning kreve å få utlevert sine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller at opplysningene sendes til en utpekt tredjepart.

Prinsipielt har berørte personer rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte enkeltavgjørelser iht. art. 22 første ledd i EUs personvernforordning. I den grad en slik automatisert enkeltavgjørelse iht. art. 22 andre ledd bokstav c) i EUs personvernforordning er tillatt, vil de berørte personene få følgende rettigheter iht. art. 22 tredje ledd i EUs personvernforordning: rett til å legge frem egne synspunkter, innsigelsesrett for å få en person hos behandlingsansvarlig til å gripe inn, rett til å bestride den automatiserte enkeltavgjørelsen (rett til bestridelse).

Videre har berørte personer rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis de mener at behandlingen av personopplysningene deres er i strid med art. 77 i EUs personvernforordning. Plattformoperatørens ansvarlige tilsynsmyndighet er:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Nettsted: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Instagram: 

Sosialt nettverk:

Instagram

Vi gjør oppmerksom på at Instagram bare er ett av flere alternativer for å kontakte oss eller få informasjon fra oss.

Ansvarlig behandler som er med på å drifte fansiden («plattformoperatør»):

Facebook Inc.
Menlo Park
CA 512374
USA

Ansvarlig behandling av opplysninger om av personer som bor i EU:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

De felles behandlingsansvarlige har i en avtale iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning fastsatt hvem som oppfyller hvilke forpliktelser iht. EUs personvernforordning

Avtalen iht. Art. 26 første ledd i EUs personvernforordning finner du på følgende lenke:

Ingen lenke tilgjengelig for øyeblikket!

Plattformoperatøren stiller det vesentlige innholdet i denne avtalen til rådighet for de berørte personene.

Kontaktinformasjon for personvern:

Kontaktinformasjonen for personvern finner du i vår personvernerklæring, som det er lenket til her. Kontaktinformasjon for plattformoperatørens personvernombud kan ses her:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Kategori av berørte personer:

Besøkende som er registrert i det sosiale nettverket, og uregistrerte besøkende på fansiden vår

Kategorier av personopplysninger:

Opplysninger vi behandler om registrerte besøkende på vår fanside:

bruker-ID-en du registrerte deg med, delte profilopplysninger (kjønn, land, preferanser, interesser), opplysninger som oppstår på grunnlag av deling av innhold, ved nyhetsutveksling og ved kommunikasjon, opplysninger som er nødvendige i forbindelse med kontraktsgjennomføring på forespørsel fra registrerte besøkende. Bortsett fra dette behandler vi kun pseudonymiserte opplysninger som f.eks. statistikk og innsikt i hvordan vi interagerer med fansiden vår, tilsendte bidrag, sider, videoer og annet innhold (sideaktiviteter, sidevisninger, «likes», nedslagsfelt, generell demografisk informasjon, lokasjonsrelatert informasjon og interesserelatert informasjon om alder/kjønn/land/by/språk), evaluering av hvor vellykkede våre annonser er og annonsenes bakgrunner.

Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger vi behandler om uregistrerte besøkende på vår fanside:

Pseudonymiserte opplysninger som f.eks. statistikk og innsikt i hvordan vi interagerer med fansiden vår, tilsendte bidrag, sider, videoer og annet innhold (sideaktiviteter, sidevisninger, «likes», nedslagsfelt, generell demografisk informasjon, lokasjonsrelatert informasjon og interesserelatert informasjon om alder/kjønn/land/by/språk), evaluering av hvor vellykkede våre annonser er og annonsenes bakgrunner.

Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger om registrerte og uregistrerte besøkende på vår fanside som behandles av plattformoperatøren, finner du på følgende lenke:

https://help.instagram.com/519522125107875

Opprinnelsen til opplysningene

Vi mottar opplysningene direkte fra de berørte personene eller plattformoperatøren.

Vi har ingen muligheter til å konttrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Juridisk grunnlag for behandling av opplysninger

Vi behandler opplysningene på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra de berørte personene
 • ev. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning: oppfyllelse av en kontrakt med den berørte personen eller gjennomføring av førkontraktuelle tiltak på forespørsel fra den berørte personen
 • en legitim interesse iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning
  • forbedring av fansiden vår
  • fremming av salget av våre produkter og tjenester eller etterspørselen
  • forenkling av kommunikasjon og utveksling av opplysninger

Visse kategorier av personopplysninger behandler vi eventuelt kun på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 9 andre ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra den berørte personen
 • art. 9 andre ledd bokstav e) i EUs personvernforordning: Den berørte personen har offentliggjort personopplysningene

Det juridiske grunnlaget som plattformoperatøren støtter behandlingen av opplysninger på, kan ses på følgende lenke:

https://help.instagram.com/519522125107875 I den grad de berørte personene spores ved å samle inn data, enten ved hjelp av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressen, vil plattformoperatøren innhente tillatelse fra de berørte personene på forhånd.

Spesielt er plattformoperatøren forpliktet til å informere de berørte personene for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag også en uregistrert besøkendes første besøk på en fanside genererer oppføringer i et såkalt lokalt lager, og om det også brukes personopplysninger om uregistrerte besøkende (f.eks. IP-adresse eller andre opplysninger som kan komprimeres til personopplysninger) for opprettelse av profiler.

Vi har ingen muligheter til å kontrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Formål med behandlingen av opplysninger:

Opplysningene behandles for følgende formål:

 • ekstern presentasjon og reklame
 • kommunikasjon og utveksling av opplysninger
 • arrangementsplanlegging
 • ev. kontraktstart og -gjennomføring

Vi har ingen innflytelse på hvilke formål plattformoperatøren bruker dataene for. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Lagringstid:

Oppbevaring og sletting av opplysningene er plattformoperatørens etter avtalen iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning. Informasjonen om dette finner du på følgende lenke:

https://help.instagram.com/519522125107875

Vi har ingen innflytelse på hvordan plattformoperatøren fastsetter regulære frister for sletting av opplysninger, og hvordan opplysningene slettes. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Kategorier av mottakere

Tilgangen til opplysningene vi behandler, er forbeholdt de av våre medarbeidere og tjenesteytere som administrer fansiden vår og trenger opplysningene for formålene som er angitt ovenfor. Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende vise dem.

Mottakerkategoriene som plattformoperatøren utleverer opplysninger til, eller som gjør det mulig for den registrerte brukeren å utlevere sine opplysninger, samt informasjon om utveksling av konserninterne opplysninger, kan ses på følgende lenke: https://help.instagram.com/519522125107875

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens utlevering av opplysninger til de enkelte mottakerne (kategoriene av mottakere). Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Overføring av opplysninger til tredjeland

Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan de vises av andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende over hele verden.

I tilknytning til driften av vår fanside vil plattformoperatøren også overføre opplysningene til tredjeland.

Tilknyttede overføringer av opplysninger til tredjeland er sikret gjennom en rimelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen iht. art. 45 i EUs personvernforordning eller tilsvarende garantier iht. art. 46 i EUs personvernforordning:

Facebook Inc. er Privacy Shield-sertifisert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

På grunn av EU-US Privacy Shield-avtalene må Facebook derfor også gi de berørte personene ulike rettigheter, som de senere kan gjøre direkte gjeldende overfor Facebook.

Vi har ingen innflytelse på overføringene av opplysninger til tredjeland som utføres av plattformoperatøren. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Involvert logikk og rekkevidden til en profilering hhv. en automatisert enkeltstående avgjørelse basert på de innsamlede opplysningene

Dersom de berørte personene spores ved å samle inn opplysninger, enten ved bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressene, er plattformoperatøren etter avtalen iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning forpliktet til å informere om dette. Spesielt er plattformoperatøren forpliktet til å informere de berørte personene om formålene og det juridiske grunnlaget hvis en øktinformasjonskapsel og tre informasjonskapsler med en levetid på mellom fire måneder og to år angis etter at en underside på vår fanside er hentet frem.

Informasjonen om dette finner du på følgende lenke:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

De berørte personenes rettigheter:

Felles behandlingsansvarlige skal gi de berørte personene ulike rettigheter i forbindelse med behandlingen av opplysningene deres. De berørte personene kan gjøre disse rettighetene gjeldende direkte overfor plattformoperatøren iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning:

https://help.instagram.com/519522125107875

Berørte personer har iht. art. 15–18 i EUs personvernforordning under visse omstendigheter rett til innsyn, retting eller sletting av de aktuelle personopplysningene om seg, eller rett til begrensning av databehandlerens behandling. Berørte personer kan også når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger med virkning for fremtiden (art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning). Berørte personer kan også nekte videre behandling av opplysninger som utelukkende er basert på den legitime interessen til behandlingsansvarlig iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning (art. 21 første ledd i EUs personvernforordning), såfremt det på grunn av deres spesielle personlige situasjon foreligger berettigede interesser i å avslutte behandlingen av opplysningene og det ikke lenger foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingsansvarlig for videre behandling av opplysningene. I den grad personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan berørte personer når som helst nekte behandling med fremtidig virkning for fremtiden (art. 21 andre ledd i EUs personvernforordning). Hvis behandlingen av opplysninger er basert på samtykke fra den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav a), art. 9 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning eller på en kontrakt med den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning og skjer ved hjelp av automatiserte metoder, kan de berørte personene i henhold til art. 20 første ledd i EUs personvernforordning kreve å få utlevert sine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller at opplysningene sendes til en utpekt tredjepart.

Prinsipielt har berørte personer rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte enkeltavgjørelser iht. art. 22 første ledd i EUs personvernforordning. I den grad en slik automatisert enkeltavgjørelse iht. art. 22 andre ledd bokstav c) i EUs personvernforordning er tillatt, vil de berørte personene få følgende rettigheter iht. art. 22 tredje ledd i EUs personvernforordning: rett til å legge frem egne synspunkter, innsigelsesrett for å få en person hos behandlingsansvarlig til å gripe inn, rett til å bestride den automatiserte enkeltavgjørelsen (rett til bestridelse).

Videre har berørte personer rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis de mener at behandlingen av personopplysningene deres er i strid med art. 77 i EUs personvernforordning. Plattformoperatørens ansvarlige tilsynsmyndighet er:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Nettsted: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Twitter:

Sosialt nettverk

Twitter

Vi gjør oppmerksom på at Twitter-kanalen bare er ett av flere alternativer for å kontakte oss eller få informasjon fra oss.

Ansvarlig behandler som er med på å drifte vår Twitter-konto («fansiden») («plattformoperatør»):

Twitter Inc..
1355 Market Street #900
San Francisco
CA 94103, USA

 

Ansvarlig for behandling av opplysninger om personer som bor utenfor USA:

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 AX07
Irland

De felles behandlingsansvarlige har i en avtale iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning fastsatt hvem som oppfyller hvilke forpliktelser iht. EUs personvernforordning

Plattformoperatøren stiller det vesentlige innholdet i denne avtalen til rådighet for de berørte personene. Ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Kontaktinformasjon for personvern:

Kontaktinformasjonen for personvern finner du i vår personvernerklæring, som det er lenket til her.

Personvernombudet hos plattformoperatøren kan kontaktes via følgende nettskjemaer

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

eller kontaktes på følgende adresser:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND 

Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Videre kan berørte personer be om mer informasjon: https://support.twitter.com/articles/20170320#

Kategorier av berørte personer:

Besøkende som er registrert i det sosiale nettverket, og uregistrerte besøkende på fansiden vår

Vi gjør de berørte personene oppmerksom på at de bruker Twitter-SMS-tjenesten og dens funksjoner på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for bruk av interaktive funksjoner (f.eks. deling, evaluering).

Kategorier av personopplysninger:

Opplysninger vi behandler om uregistrerte besøkende på vår fanside: 

Bare bestemte, ikke-personlige eller pseudonymiserte opplysninger om Tweet-aktiviteten, f.eks. antall profil- eller lenkeklikk fra en bestemt tweet, er synlige for oss. Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. IP-adresse, navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger vi behandler om våre besøkende på nettstedet:
Ved å integrere Twitter-knappen (ren lenke) eller tweetene på nettstedet vårt vil ikke IP-adressene til de besøkende på nettstedet vårt bli overført til plattformoperatøren.

Opplysninger som plattformeieren behandler om registrerte og ikke registrerte besøkende på vår fanside:
Valgfrie opplysninger som f.eks. brukeridentifikasjon og/eller brukernavn som de besøkende har registrert seg med, delte profilopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer), kontakter i adresseboken når de aktuelle personene laster opp eller synkroniserer adresseboken, ev. betalingsinformasjon.
I tillegg evaluerer plattformoperatøren innholdet som deles av de registrerte besøkende etter hvilke temaer de er interessert i. Plattformoperatøren lagrer og behandler konfidensielle meldinger som de registrerte besøkende sender direkte til andre brukere, og kan bruke GPS-opplysninger, informasjon om trådløse nettverk eller IP-adresse til å sende dem reklame eller annet innhold.
Endelig vil plattformoperatøren også motta informasjon hvis de besøkende f.eks. ser innhold, selv om de ikke har opprettet en Twitter-konto. Disse såkalte loggopplysningene kan være IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, informasjon om tidligere besøkte nettsteder og nettsider, lokasjon, mobilleverandør, sluttenhet (inkludert enhets-ID og program-ID), søkeord og informasjonskapsler.
Ved hjelp av Twitter-knapper eller -widgets som er innbygget på nettsteder og bruk av informasjonskapsler, kan plattformoperatøren også registrere besøkene til de registrerte brukerne på disse nettstedene og knytte dem til Twitter-profilen sin. Disse opplysningene gjør det mulig å skreddersy innholdet eller reklamen til deg.

Ytterligere informasjon om hvilke opplysninger plattformoperatøren behandler, finner du på følgende lenke: twitter.com/de/privacy
For evaluering kan plattformoperatøren bruke analyseverktøy som f.eks. Twitter- eller Google-analyser. Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. I tillegg har vi ikke mulighet til å forhindre eller stoppe bruken av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ikke andre effektive kontrollmuligheter.
 

Opprinnelsen til opplysningene:

Vi mottar opplysningene direkte fra de berørte personene eller plattformoperatøren.

Hvor plattformoperatøren mottar opplysningene fra de berørte personene, kan ses på følgende lenke: https://twitter.com/de/privacy
Vi har ingen muligheter til å konttrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Juridisk grunnlag for behandling av opplysninger

Vi behandler opplysningene på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra de berørte personene
 • ev. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning: oppfyllelse av en kontrakt med den berørte personen eller gjennomføring av førkontraktuelle tiltak på forespørsel fra den berørte personen
 • en legitim interesse iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning
  • forenkling av kommunikasjonen og utvekslingen av opplysninger ved at de eksisterende kommunikasjonskanalene som f.eks. nettsteder, pressemeldinger, trykkprodukter og arrangementer utvides via fansiden.
  • Fremming av salget av våre produkter og tjenester eller etterspørselen, samt ettervekst gjennom transparent tilnærming
  • forbedring av fansiden vår

Visse kategorier av personopplysninger behandler vi eventuelt kun på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 9 andre ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra den berørte personen
 • art. 9 andre ledd bokstav e) i EUs personvernforordning: Den berørte personen har offentliggjort personopplysningene

Det juridiske grunnlaget som plattformoperatøren støtter behandlingen av opplysninger på, kan ses på følgende lenke:

https://twitter.com/de/privacy

Vi har ingen muligheter til å kontrollere hvorvidt plattformoperatørens behandling av opplysninger er tillatt.

Formål med behandlingen av opplysninger:

Vi behandler opplysningene for følgende formål:

 • ekstern presentasjon og reklame
 • kommunikasjon og utveksling av opplysninger
 • arrangementsplanlegging
 • ev. kontraktstart og -gjennomføring

Opplysninger om hvilke formål plattformoperatøren behandler opplysningene for, kan ses på følgende lenke: https://twitter.com/de/privacy

Vi har ingen innflytelse på hvilke formål plattformoperatøren bruker opplysningene for. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Lagringstid:

Oppbevaring og sletting av opplysningene er plattformoperatørens plikt. Informasjonen om dette finner du på følgende lenke: https://twitter.com/de/privacy

Vi har ingen innflytelse på hvordan plattformoperatøren fastsetter regulære frister for sletting av opplysninger, og hvordan opplysningene slettes. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Kategorier av mottakere

Tilgangen til opplysningene vi behandler, er forbeholdt de av våre medarbeidere og tjenesteytere som administrer fansiden vår og trenger opplysningene for formålene som er angitt ovenfor. Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, samt publiserer og sprer dem hos Twitter, innlemmes disse opplysningene vårt tilbud på fansiden, og andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende kan vise dem.

Mottakerkategoriene som plattformoperatøren utleverer opplysninger til, eller som gjør det mulig for de registrerte besøkende å utlevere sine opplysninger, samt informasjon om utveksling av konserninterne opplysninger, kan ses på følgende lenke: https://twitter.com/de/privacy

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens utlevering av opplysninger til de enkelte mottakerne (kategoriene av mottakere). Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Overføring av opplysninger til tredjeland

Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, samt publiserer og sprer dem på Twitter, kan de vises av våre følgere, andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende over hele verden.

I tilknytning til driften av vår fanside vil Twitter.com behandle opplysningene.

Den tilknyttede dataoverføringen til USA som tredjeland uten adekvat personvernnivå er sikret av EU-US Privacy Shield-sertifiseringen til Twitter Inc.: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Plattformoperatøren vil overvåke, lagre og eller behandle opplysningene uavhengig av hvor de berørte personene befinner seg i USA, Irland og andre land der Twitter Inc. har forretningsvirksomhet.

Tilknyttede overføringer av opplysninger til tredjeland er sikret gjennom en rimelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen iht. art. 45 i EUs personvernforordning eller tilsvarende garantier iht. art. 46 i EUs personvernforordning: https://twitter.com/de/privacy

Vi har ingen innflytelse på overføringene av opplysninger til tredjeland som utføres av plattformoperatøren. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Vi har ingen innflytelse på overføringene av opplysninger til tredjeland som utføres av plattformoperatøren. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Involvert logikk og rekkevidden til en profilering hhv. en automatisert enkeltstående avgjørelse basert på de innsamlede opplysningene

Involvert logikk og rekkevidden til en profilering hhv. en automatisert enkeltstående avgjørelse basert på de innsamlede opplysningene

Dersom de berørte personene spores ved å samle inn opplysninger, enten ved bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressene, er plattformoperatøren forpliktet til å informere om dette. Informasjonen om dette finner du på følgende lenke: https://twitter.com/de/privacy

For evaluering kan plattformoperatøren bruke analyseverktøy som f.eks. Twitter- eller Google-analyser. Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. I tillegg har vi ikke mulighet til å forhindre eller stoppe bruken av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ikke andre effektive kontrollmuligheter.
 

De berørte personenes rettigheter:

Felles behandlingsansvarlige skal gi de berørte personene ulike rettigheter i forbindelse med behandlingen av opplysningene deres. De berørte personene kan gjøre disse rettighetene gjeldende direkte overfor plattformoperatøren:

Berørte personer har iht. art. 15–18 i EUs personvernforordning under visse omstendigheter rett til innsyn, retting eller sletting av de aktuelle personopplysningene om seg, eller rett til begrensning av databehandlerens behandling. Berørte personer kan også når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger med virkning for fremtiden (art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning). Berørte personer kan også nekte videre behandling av opplysninger som utelukkende er basert på den legitime interessen til behandlingsansvarlig iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning (art. 21 første ledd i EUs personvernforordning), såfremt det på grunn av deres spesielle personlige situasjon foreligger berettigede interesser i å avslutte behandlingen av opplysningene og det ikke lenger foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingsansvarlig for videre behandling av opplysningene. I den grad personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan berørte personer når som helst nekte behandling med fremtidig virkning for fremtiden (art. 21 andre ledd i EUs personvernforordning). Hvis behandlingen av opplysninger er basert på samtykke fra den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav a), art. 9 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning eller på en kontrakt med den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning og skjer ved hjelp av automatiserte metoder, kan de berørte personene i henhold til art. 20 første ledd i EUs personvernforordning kreve å få utlevert sine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller at opplysningene sendes til en utpekt tredjepart.

Prinsipielt har berørte personer rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte enkeltavgjørelser iht. art. 22 første ledd i EUs personvernforordning. I den grad en slik automatisert enkeltavgjørelse iht. art. 22 andre ledd bokstav c) i EUs personvernforordning er tillatt, vil de berørte personene få følgende rettigheter iht. art. 22 tredje ledd i EUs personvernforordning: rett til å legge frem egne synspunkter, innsigelsesrett for å få en person hos behandlingsansvarlig til å gripe inn, rett til å bestride den automatiserte enkeltavgjørelsen (rett til bestridelse).

Berørte personer har muligheter til å begrense behandlingen av opplysningene sine i de generelle innstillingene for Twitter-kontoen sin, samt under punktet «Personvern og sikkerhet». I tillegg kan de begrense plattformoperatørens tilgang til kontakt- og kalenderopplysninger, bilder, posisjonsdata osv. i innstillingene på mobile enheter (smarttelefoner, nettbrett). Dette avhenger imidlertid av operativsystemet som brukes.

Her kan de berørte personene få informasjon om muligheten til innsyn i sine egne opplysninger plattformoperatøren:

https://support.twitter.com/articles/20172711#

De berørte personene kan også få informasjon om slutningene fra plattformoperatøren: https://twitter.com/your_twitter_data

Berørte personer finner informasjon om eksisterende muligheter for personlig tilpasning og personverninnstillinger her (inkludert ytterligere referanser): https://twitter.com/personalization

Fordi Twitter Inc. er en ikke-europeisk tilbyder som kun har et europeisk datterselskap i Irland, er Twitter etter egnet tolkning ikke bundet av norske personvernregler. Dette gjelder f.eks. rettighetene til innsyn, sperring eller sletting av opplysninger, eller muligheten til å nekte bruk av bruksopplysninger i reklameøyemed.

På grunn av EU-US Privacy Shield-avtalene må Twitter Inc. gi de berørte personene ulike rettigheter, som de senere kan gjøre direkte gjeldende overfor Twitter Inc. https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Du finner mer informasjon på følgende lenke: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Ytterligere informasjon om dette sosiale nettverket og andre sosiale nettverk, samt hvordan berørte pesoner kan beskytte opplysningene sine, finner du også her: https://www.youngdata.de/.

Videre har berørte personer rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis de mener at behandlingen av personopplysningene deres er i strid med art. 77 i EUs personvernforordning. Plattformoperatørens ansvarlige tilsynsmyndighet er:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Nettsted: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Youtube:

Sosialt nettverk:

YouTube

Vi gjør oppmerksom på at YouTube bare er ett av flere alternativer for å kontakte oss eller få informasjon fra oss.

Ansvarlig behandler som er med på å drifte fansiden («plattformoperatør»):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View

CA, 94043 USA

De felles behandlingsansvarlige har i en avtale iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning fastsatt hvem som oppfyller hvilke forpliktelser iht. EUs personvernforordning

Avtalen iht. Art. 26 første ledd i EUs personvernforordning finner du på følgende lenke:

Ikke tilgjengelig for øyeblikket!

Plattformoperatøren stiller det vesentlige innholdet i denne avtalen til rådighet for de berørte personene.

Kontaktinformasjon for personvern:

Kontaktinformasjonen for personvern finner du i vår personvernerklæring, som det er lenket til her. Eventuelt kan du kan ta kontakt med personvernombudet hos plattformoperatøren via følgende nettskjema:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Kategorier av berørte personer:

Besøkende som er registrert i det sosiale nettverket, og uregistrerte besøkende på fansiden vår

Kategorier av personopplysninger:

Opplysninger om registrerte og uregistrerte besøkende på vår fanside som behandles av plattformoperatøren, finner du på følgende lenke:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opprinnelsen til opplysningene:

Vi mottar opplysningene direkte fra de berørte personene eller plattformoperatøren.

Vi har ingen muligheter til å konttrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Juridisk grunnlag for behandling av opplysninger

Vi behandler opplysningene på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra de berørte personene
 • ev. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning: oppfyllelse av en kontrakt med den berørte personen eller gjennomføring av førkontraktuelle tiltak på forespørsel fra den berørte personen
 • en legitim interesse iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning
  • forbedring av fansiden vår
  • fremming av salget av våre produkter og tjenester eller etterspørselen
  • forenkling av kommunikasjon og utveksling av opplysninger

Visse kategorier av personopplysninger behandler vi eventuelt kun på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 9 andre ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra den berørte personen
 • art. 9 andre ledd bokstav e) i EUs personvernforordning: Den berørte personen har offentliggjort personopplysningene

Det juridiske grunnlaget som plattformoperatøren støtter behandlingen av opplysninger på, kan ses på følgende lenke:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

I den grad de berørte personene spores ved å samle inn data, enten ved hjelp av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressen, vil plattformoperatøren innhente tillatelse fra de berørte personene på forhånd.

Spesielt er plattformoperatøren forpliktet til å informere de berørte personene for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag også en uregistrert besøkendes første besøk på en fanside genererer oppføringer i et såkalt lokalt lager, og om det også brukes personopplysninger om uregistrerte besøkende (f.eks. IP-adresse eller andre opplysninger som kan komprimeres til personopplysninger) for opprettelse av profiler.

Vi har ingen muligheter til å kontrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Formål med behandlingen av opplysninger:

Opplysningene behandles for følgende formål:

 • ekstern presentasjon og reklame
 • kommunikasjon og utveksling av opplysninger
 • arrangementsplanlegging
 • ev. kontraktstart og -gjennomføring

Vi har ingen innflytelse på hvilke formål plattformoperatøren bruker dataene for. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Lagringstid:

Oppbevaring og sletting av opplysningene er plattformoperatørens etter avtalen iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning. Informasjonen om dette finner du på følgende lenke:

Kategorier av mottakere

Tilgangen til opplysningene vi behandler, er forbeholdt de av våre medarbeidere og tjenesteytere som administrer fansiden vår og trenger opplysningene for formålene som er angitt ovenfor. Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende vise dem.

Mottakerkategoriene som plattformoperatøren utleverer opplysninger til, eller som gjør det mulig for den registrerte brukeren å utlevere sine opplysninger, samt informasjon om utveksling av konserninterne opplysninger, kan ses på følgende lenke: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens utlevering av opplysninger til de enkelte mottakerne (kategoriene av mottakere). Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Overføring av opplysninger til tredjeland:

Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan de vises av andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende over hele verden.

I tilknytning til driften av vår fanside vil plattformoperatøren også overføre opplysningene til tredjeland.

Tilknyttede overføringer av opplysninger til tredjeland er sikret gjennom en rimelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen iht. art. 45 i EUs personvernforordning eller tilsvarende garantier iht. art. 46 i EUs personvernforordning:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Inc. er Privacy Shield-sertifisert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

På grunn av EU-US Privacy Shield-avtalene må Google derfor også gi de berørte personene ulike rettigheter, som de senere kan gjøre direkte gjeldende overfor Google.

Vi har ingen innflytelse på overføringene av opplysninger til tredjeland som utføres av plattformoperatøren. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Involvert logikk og rekkevidden til en profilering hhv. en automatisert enkeltstående avgjørelse basert på de innsamlede opplysningene

Dersom de berørte personene spores ved å samle inn opplysninger, enten ved bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressene, er plattformoperatøren etter avtalen iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning forpliktet til å informere om dette. Spesielt er plattformoperatøren forpliktet til å informere de berørte personene om formålene og det juridiske grunnlaget hvis en øktinformasjonskapsel og tre informasjonskapsler med en levetid på mellom fire måneder og to år angis etter at en underside på vår fanside er hentet frem.

Informasjonen om dette finner du på følgende lenke:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

De berørte personenes rettigheter:

Felles behandlingsansvarlige skal gi de berørte personene ulike rettigheter i forbindelse med behandlingen av opplysningene deres. De berørte personene kan gjøre disse rettighetene gjeldende direkte overfor plattformoperatøren iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Berørte personer har iht. art. 15–18 i EUs personvernforordning under visse omstendigheter rett til innsyn, retting eller sletting av de aktuelle personopplysningene om seg, eller rett til begrensning av databehandlerens behandling. Berørte personer kan også når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger med virkning for fremtiden (art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning). Berørte personer kan også nekte videre behandling av opplysninger som utelukkende er basert på den legitime interessen til behandlingsansvarlig iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning (art. 21 første ledd i EUs personvernforordning), såfremt det på grunn av deres spesielle personlige situasjon foreligger berettigede interesser i å avslutte behandlingen av opplysningene og det ikke lenger foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingsansvarlig for videre behandling av opplysningene. I den grad personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan berørte personer når som helst nekte behandling med fremtidig virkning for fremtiden (art. 21 andre ledd i EUs personvernforordning). Hvis behandlingen av opplysninger er basert på samtykke fra den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav a), art. 9 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning eller på en kontrakt med den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning og skjer ved hjelp av automatiserte metoder, kan de berørte personene i henhold til art. 20 første ledd i EUs personvernforordning kreve å få utlevert sine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller at opplysningene sendes til en utpekt tredjepart.

Prinsipielt har berørte personer rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte enkeltavgjørelser iht. art. 22 første ledd i EUs personvernforordning. I den grad en slik automatisert enkeltavgjørelse iht. art. 22 andre ledd bokstav c) i EUs personvernforordning er tillatt, vil de berørte personene få følgende rettigheter iht. art. 22 tredje ledd i EUs personvernforordning: rett til å legge frem egne synspunkter, innsigelsesrett for å få en person hos behandlingsansvarlig til å gripe inn, rett til å bestride den automatiserte enkeltavgjørelsen (rett til bestridelse).

Videre har berørte personer rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis de mener at behandlingen av personopplysningene deres er i strid med art. 77 i EUs personvernforordning. Plattformoperatørens ansvarlige tilsynsmyndighet er:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Nettsted: http://gdprandyou.ie/contact-us/

LinkedIn:

Sosialt nettverk

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Vi gjør oppmerksom på at LinkedIn bare er ett av flere alternativer for å kontakte oss eller få informasjon fra oss.

Ansvarlig behandler som er med på å drifte vår LinkedIn-konto («fansiden») («plattformoperatør»):

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA

Ansvarlig for behandling av opplysninger om personer som bor i EU og EØS samt Sveits:

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Irland

De felles behandlingsansvarlige har i en avtale iht. art. 26 første ledd i EUs personvernforordning fastsatt hvem som oppfyller hvilke forpliktelser iht. EUs personvernforordning

Plattformoperatøren stiller det vesentlige innholdet i denne avtalen til rådighet for de berørte personene. Ikke tilgjengelig for øyeblikket

Kontaktinformasjon for personvern:

Kontaktinformasjonen for personvern finner du i vår personvernerklæring, som det er lenket til her.

Personvernombudet hos plattformoperatøren kan kontaktes via følgende nettskjema: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO, eller på følgende adresse:

Jonathan Adams
Senior Privacy Counsel

LinkedIn Corporation
Legal Department - Privacy
1000 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085

Kategorier av berørte personer:

Besøkende som er registrert i det sosiale nettverket, og uregistrerte besøkende på fansiden vår

Vi gjør de berørte personene oppmerksom på at de bruker LinkedIn og dets funksjoner på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for bruk av interaktive funksjoner (f.eks. deling, evaluering).

Kategorier av personopplysninger:

Opplysninger vi behandler om registrerte besøkende på vår fanside:

brukeridentifikasjon eller brukernavn som de berørte personene har registrert seg med, delte profilopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer), profilopplysninger for ProFinder, opplæring, yrkeserfaring, lønnsforventninger, fotografi, posisjonsopplysninger, kunnskap og bekreftelser på kjennskap, yrkesytelser (f.eks. patenttildeling, faglig anerkjennelse, prosjekter), eventuelt også spesielle kategorier av personopplysninger som f.eks. religionstilhørighet, helseopplysninger osv., opplysninger som oppstår på grunnlag av deling av innhold, ved nyhetsutveksling og ved kommunikasjon, opplysninger som er nødvendige i forbindelse med kontraktstart/-gjennomføring på forespørsel fra de registrerte besøkende, andre opplysninger og annet innhold som de berørte personene har offentliggjort, tilgjengeliggjort, distribuert, sendt, lagt ut eller lastet opp via LinkedIn-kontoen sin.

Ellers behandler vi kun pseudonymiserte opplysninger som f.eks. statistikk og innsikt i hvordan vi interagerer med fansiden vår, tilsendte bidrag, sider, videoer og annet innhold (sideaktivitet, sidevisninger, «likes», nedslagsfelt, generell demografisk informasjon, lokasjonsrelatert informasjon og interesserelatert informasjon om alder/kjønn/land/by/språk), evaluering av hvor vellykkede våre annonser er og annonsenes bakgrunner samt evalueringer av antall søknader som er sendt inn via LinkedIn. 

Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger vi behandler om uregistrerte besøkende på vår fanside:

Pseudonymiserte opplysninger som f.eks. statistikk og innsikt i hvordan vi interagerer med fansiden vår, tilsendte bidrag, sider, videoer og annet innhold (sideaktiviteter, sidevisninger, «likes», nedslagsfelt, generell demografisk informasjon, lokasjonsrelatert informasjon og interesserelatert informasjon om alder/kjønn/land/by/språk), evaluering av hvor vellykkede våre annonser er og annonsenes bakgrunner.

Vi kan ikke koble de pseudonymiserte opplysningene med den aktuelle tilordningsindikatoren (f.eks. navn). Dermed er det ikke mulig for oss å identifisere enkeltbesøkende, og de forblir anonyme for oss.

Opplysninger vi behandler om våre besøkende på nettstedet:

Ved å integrere LinkedIn-knappen (ren lenke) på nettstedet vårt vil ingen IP-adresser for besøkende på nettstedet bli overført til plattformoperatøren.

Opplysninger om registrerte og uregistrerte besøkende på vår fanside som behandles av plattformoperatøren, finner du på følgende lenke:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

For evaluering kan plattformoperatøren bruke ulike analyseverktøy.

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

Opprinnelsen til opplysningene

Vi mottar opplysningene direkte fra de berørte personene eller plattformoperatøren.

Hvor plattformoperatøren mottar opplysningene fra de berørte personene, kan ses på følgende lenke: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har ingen muligheter til å konttrollere hvorvidt plattformoperatørens innhenting av opplysninger er tillatt.

Juridisk grunnlag for behandling av opplysninger

Vi behandler opplysningene på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 6 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra de berørte personene
 • ev. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning: oppfyllelse av en kontrakt med den berørte personen eller gjennomføring av førkontraktuelle tiltak på forespørsel fra den berørte personen
 • en legitim interesse iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning
  • forenkling av kommunikasjonen og utvekslingen av opplysninger ved at de eksisterende kommunikasjonskanalene som f.eks. nettsteder, pressemeldinger, trykkprodukter og arrangementer utvides via fansiden.
  • fremming av salget av våre produkter og tjenester eller etterspørsel, samt ettervekst gjennom transparent tilnærming og regelmessige bidrag for
  • forbedring av fansiden vår

Visse kategorier av personopplysninger behandler vi eventuelt kun på følgende juridiske grunnlag:

 • art. 9 andre ledd bokstav a) i EUs personvernforordning: samtykke fra den berørte personen
 • art. 9 andre ledd bokstav e) i EUs personvernforordning: Den berørte personen har offentliggjort personopplysningene

Det juridiske grunnlaget som plattformoperatøren støtter behandlingen av opplysninger på, kan ses på følgende lenke:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har ingen muligheter til å kontrollere hvorvidt plattformoperatørens behandling av opplysninger er tillatt.

Formål med behandlingen av opplysninger

Vi behandler opplysningene for følgende formål:

 • ekstern presentasjon og reklame
 • kommunikasjon og utveksling av opplysninger
 • arrangementsplanlegging
 • ev. kontraktstart og -gjennomføring

Opplysninger om hvilke formål plattformoperatøren behandler opplysningene for, kan ses på følgende lenke: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har ingen innflytelse på hvilke formål plattformoperatøren faktisk bruker opplysningene for. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Lagringstid:

Oppbevaring og sletting av opplysningene er plattformoperatørens plikt. Informasjonen om dette finner du på følgende lenke: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har ingen innflytelse på hvordan plattformoperatøren fastsetter regulære frister for sletting av opplysninger, og hvordan opplysningene slettes. Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Kategorier av mottakere

Tilgangen til opplysningene vi behandler, er forbeholdt de av våre medarbeidere og tjenesteytere som administrer fansiden vår og trenger opplysningene for formålene som er angitt ovenfor. Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende vise dem.

Mottakerkategoriene som plattformoperatøren utleverer opplysninger til, eller som gjør det mulig for de registrerte besøkende å utlevere sine opplysninger, samt informasjon om utveksling av konserninterne opplysninger, kan ses på følgende lenke: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens utlevering av opplysninger til de enkelte mottakerne (kategoriene av mottakere). Vi har heller ingen effektive kontrollmuligheter i så henseende.

Overføring av opplysninger til tredjeland

Dersom de berørte personene legger ut sine opplysninger offentlig på vår fanside, kan de vises av andre registrerte og ev. også uregistrerte besøkende over hele verden.

I tilknytning til driften av vår fanside vil LinkedIn Corporation behandle opplysningene. Den tilknyttede dataoverføringen til USA som tredjeland uten adekvat personvernnivå er sikret av EU-US Privacy Shield-sertifiseringen til LinkedIn Corporation:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Dersom de berørte personene spores ved å samle inn opplysninger, enten ved bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressene, er plattformoperatøren forpliktet til å informere om dette. Informasjonen om dette finner du på følgende lenker:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

For evaluering kan plattformoperatøren bruke ulike analyseverktøy.

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

Involvert logikk og rekkevidden til en profilering hhv. en automatisert enkeltstående avgjørelse basert på de innsamlede opplysningene

Dersom de berørte personene spores ved å samle inn opplysninger, enten ved bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknikker eller ved å lagre IP-adressene, er plattformoperatøren forpliktet til å informere om dette. Informasjonen om dette finner du på følgende lenker:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

For evaluering kan plattformoperatøren bruke ulike analyseverktøy.

Vi har ingen innflytelse på plattformoperatørens eventuelle bruk av slike verktøy, og vi blir heller ikke informert om muligheten for slik bruk. Hvis plattformoperatøren skulle bruke slike verktøy på vår fanside, har vi verken bestilt, godkjent eller på annen måte gitt vår tilslutning til dette. Vi får heller ikke tilgang til opplysningene som innhentes i analysen. Videre har vi ingen mulighet til å forhindre eller stoppe bruk av slike verktøy på vår fanside, og vi har heller ingen andre effektive kontrollmuligheter.

De berørte personenes rettigheter:

Felles behandlingsansvarlige skal gi de berørte personene ulike rettigheter i forbindelse med behandlingen av opplysningene deres. De berørte personene kan gjøre disse rettighetene gjeldende direkte overfor plattformoperatøren:

Berørte personer har iht. art. 15–18 i EUs personvernforordning under visse omstendigheter rett til innsyn, retting eller sletting av de aktuelle personopplysningene om seg, eller rett til begrensning av databehandlerens behandling. Berørte personer kan også når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger med virkning for fremtiden (art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning). Berørte personer kan også nekte videre behandling av opplysninger som utelukkende er basert på den legitime interessen til behandlingsansvarlig iht. art. 6 første ledd bokstav f) i EUs personvernforordning (art. 21 første ledd i EUs personvernforordning), såfremt det på grunn av deres spesielle personlige situasjon foreligger berettigede interesser i å avslutte behandlingen av opplysningene og det ikke lenger foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingsansvarlig for videre behandling av opplysningene. I den grad personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan berørte personer når som helst nekte behandling med fremtidig virkning for fremtiden (art. 21 andre ledd i EUs personvernforordning). Hvis behandlingen av opplysninger er basert på samtykke fra den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav a), art. 9 første ledd bokstav a) i EUs personvernforordning eller på en kontrakt med den berørte personen iht. art. 6 første ledd bokstav b) i EUs personvernforordning og skjer ved hjelp av automatiserte metoder, kan de berørte personene i henhold til art. 20 første ledd i EUs personvernforordning kreve å få utlevert sine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller at opplysningene sendes til en utpekt tredjepart.

Prinsipielt har berørte personer rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte enkeltavgjørelser iht. art. 22 første ledd i EUs personvernforordning. I den grad en slik automatisert enkeltavgjørelse iht. art. 22 andre ledd bokstav c) i EUs personvernforordning er tillatt, vil de berørte personene få følgende rettigheter iht. art. 22 tredje ledd i EUs personvernforordning: rett til å legge frem egne synspunkter, innsigelsesrett for å få en person hos behandlingsansvarlig til å gripe inn, rett til å bestride den automatiserte enkeltavgjørelsen (rett til bestridelse).

 • Berørte personer finner informasjon om eksisterende muligheter for personlig tilpasning og personverninnstillinger her (inkludert ytterligere referanser):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

 • På grunn av EU-US Privacy Shield-avtalene må LinkedIn Corporation Inc. gi de berørte personene ulike rettigheter, som de senere kan gjøre direkte gjeldende overfor LinkedIn Corporation: privacyshield@linkedin.com
 • Ytterligere informasjon om dette sosiale nettverket og andre sosiale nettverk, samt hvordan berørte pesoner kan beskytte opplysningene sine, finner du også her: https://www.youngdata.de/.

Videre har berørte personer rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis de mener at behandlingen av personopplysningene deres er i strid med art. 77 i EUs personvernforordning. Plattformoperatørens ansvarlige tilsynsmyndighet er:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland

Nettsted: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Nettsted: http://gdprandyou.ie/contact-us/