Bremseservice

Hvornår blev dine bremser sidst efterset og kontrolleret? Kender du dine bremsers tilstand godt nok til at hævde, at du kører sikkert?

Bremserne er en af de vigtigste komponenter i din bil. For at undgå svigt i bremserne, opnå tidlig registrering af skader og undgå dyre reparationer anbefaler vi regelmæssig vedligeholdelse af bremsesystemet for at sikre bremsernes funktionalitet og dermed din køresikkerhed. Hertil hører kontrol af bremsebelægninger, -skiver og -rør samt bremsevæskens tilstand.

Bremsesystemets komponenter og funktion

Bremsebelægninger og -skiver

Bremsebelægningerne er kontaktpunktet mellem bremseklodserne og bremseskiverne, som i sidste ende er ansvarlige for køretøjets deceleration. Ved opbremsning presses bremseklodserne hydraulisk mod bremseskiven. Kontakten medfører en nedsættelse af køretøjets hastighed, men også slitage på bremsebelægninger og -skiver. Hvis dette slidpunkt overskrider sit maksimum, medfører det en længere bremselængde, at bilen trækker til siden ved opbremsning, og at bremseegenskaberne forringes.

Bremserør og -væske

Bremserøret transporterer bremsevæsken. Beskadigelse af eller lækage i ledningen medfører stor fare. I værste fald reagerer bremsepedalen ikke som sædvanligt og "falder igennem", fordi der ikke opbygges noget hydraulisk tryk, og der dermed ikke længere kan bremses.

Bremsevæsken forbinder bilens pedal med bremseklodserne ved hjælp af hydraulisk kraftoverførsel. Da bremsevæsken er hygroskopisk (aktivt tiltrækker og binder vand), optager den med tiden vand. Et højt vandindhold medfører, at der ved høje temperaturer og tryk i bremsesystemet dannes luftbobler, når vandet koger. Dette medfører en reduceret hydraulisk kraftoverførsel via bremserørene til bremsecylinderen og dermed en reduceret bremsevirkning. Desuden fremmer vandandelen korrosionen i bremsehydraulikken.

Derfor er forårsrengøring så vigtig

Af hensyn til din kørselssikkerhed er det ekstremt vigtigt, at alle bremsesystemets komponenter altid er fuldt funktionsdygtige, og at slidte dele udskiftes rettidigt. I modsat fald kan det have alvorlige konsekvenser:

 • Reduceret bremseydelse og længere bremselængde
 • Forsinket opbremsning
 • Bilen trækker i en retning under opbremsning
 • Nedsat funktionsdygtighed af bremsepedalen
 • Mulige følgeskader og -omkostninger på diverse komponenter
 • Korrosion i bremsehydraulikken
 • Øget risiko for ulykker

Hvornår skal bremserne vedligeholdes?

Afhængigt af førerens køre- og bremseadfærd slides sliddelene forskelligt. Derfor kan der ikke siges noget entydigt om, hvor ofte eller hvornår bremsebelægningerne eller -skiverne skal udskiftes. Også lange stilstandstider medfører hurtigere slitage på grund af korrosion på bremseskiverne og bremsebelægningernes anlægsflader. Hvis du er i tvivl og ikke selv kan vurdere bremsernes tilstand, anbefaler vi under alle omstændigheder en fagligt korrekt kontrol af bremsesystemet.

Du bør dog først og fremmest få foretaget bremseservice, hvis advarselslampen for bremser tænder, eller hvis du bemærker, at opbremsningen ikke fungerer som normalt, bremsevirkningen aftager, eller bremsepedalen reagerer med forsinkelse.

Indikatorer for fejlfunktion omfatter også:

Usædvanlige lyde som f.eks. pibende, skrattende eller gnidende lyd
Bremsebelægninger monteres som regel fra fabrikken uden højtemperaturpasta mellem bremsebelægningsholderens anlægsflader. På grund af den manglende smøring glider bremsebelægningerne ikke langt nok væk fra bremseskiven efter bremsningen. Den for lille afstand medfører, at der også er let kontakt efter opbremsningen. Men også kvaliteten, når slidgrænsen nås, lange stilstandstider eller forkert montering kan være årsager til generende støj og medføre hurtigere slitage af komponenterne.

(Uensartet) synlig slitage på bremsebelægninger og -skiver
Bremsesystemets alder eller en beskadigelse af tætningsmanchetten kan medføre, at bremsekaliberens styrestift bliver ubevægelig. Det begrænser bremsekraften og medfører ujævn slitage af bremsebelægningerne. Men også regelmæssig slitage af bremsebelægningen og bremseskiven til under den af køretøjsproducenten angivne minimumsgrænse skal undgås.

Find dit nærmeste LIQUI MOLY-serviceværksted

Bremseservice bør altid udføres af en professionel, der er uddannet til det! Ellers kan fejl i bremsesystemet overses og ikke registreres som mulige farer. Montering af nye bremsebelægninger eller bremseskiver samt reparation af bremsesystemer kræver også professionel håndtering.

En regelmæssig kontrol af bremsesystemet er grundforudsætningen for sikker kørsel i trafikken på grund af den funktionsbetingede slitage på mange dele af bremsesystemet. Vi rådgiver dig gerne på dit LIQUI MOLY-serviceværksted.

Find et værksted

Fordele ved professionel bremseservice

 • Kontrol af bremsebelægninger, -skiver og -ledninger/-slanger samt elektronik
 • Kontrol af bremsevæske for påfyldningsmængde, vandindhold og kogepunkt og om nødvendigt udskiftning af bremsevæske
 • Kontrol af parkeringsbremse/håndbremse
 • Sikring af køresikkerheden ved hjælp af tidlig registrering og effektiv reparation af skader

 • Forbedrede køreegenskaber på grund af mere jævn motorgang og reduceret slid på komponenter

 • Forebyggelse af ujævn slitage eller støj fra bremsen