Ansvar

Virksomheder er meget mere end rent økonomiske aktører. De har også altid et socialt ansvar. Hos LIQUI MOLY lever vi gerne op til dette på mange forskellige måder.

Vi er meget bevidste om vores ansvar som virksomhed. Det er en central del af vores virksomhedsfilosofi. Vi arbejder løbende på at bidrage positivt til samfundets velfærd og på den måde leve op til dette ansvar. I den forbindelse handler vi altid med omtanke og transparent.

Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

LIQUI MOLY er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001 (kvalitet), DIN EN ISO 14001 (miljø) og DIN EN ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse). 

Certifikat

Bæredygtighed

LIQUI MOLY står for pionerånd, førsteklasses teknologi og bæredygtig vækst. Lige så overvældende vi er, når det gælder ydelse og kvalitet, lige så bevidste er vi om håndteringen af energi og naturressourcer. Således producerer vi så miljøvenligt som muligt og optimerer kontinuerligt samtlige anlæg og processer i forhold til miljømæssige synspunkter.

Bæredygtighedsrapport

Udmærkelse EcoVadis

LIQUI MOLY er en værdibaseret virksomhed. Spørgsmål om sociale, forretningsmæssige og naturligvis miljømæssige forpligtelser motiverer os.

Det uafhængige vurderingsbureau EcoVadis belønnede vores engagement i bæredygtighed med Sølvmedalje i 2024 og vurderede blandt andet vores indsats inden for arbejds- og menneskerettigheder, bæredygtige indkøb, etiske principper og miljøansvar.

Vores resultat placerer os i top 15% af de mere end 90.000 vurderede virksomheder.

Socialt engagement

Sammen med Aktion Mensch har vi i årevis støttet talrige sociale projekter for mere inklusion i Tyskland. På den måde yder vi et vigtigt bidrag til et selvstændigt liv for mennesker med og uden handicap samt større lige muligheder for børn og unge. Dette fællesskab er ikke kun en hjertesag for Aktion Mensch, men også for os.

Adfærdskodeks for leverandører

Grundprincipper som gensidig tillid, respekt, menneskelighed, forudsigelighed og ærlighed ser vi som en væsentlig grundsten i vores leverandørrelation. Vores adfærdskodeks fastlægger bindende minimumskrav, som vores leverandører skal overholde og implementere. Dette er baseret på den generelle erklæring om menneskerettigheder og principperne bag internationalt anerkendte standarder for ansvarlig virksomhedsledelse.

Adfærdskodeks for leverandører

Overholdelseskodeks

Overholdelseskodekset udgør en "orienteringsramme" og udtrykker LIQUI MOLY-gruppens værdiforståelse. Det drejer sig om ansvar, etik og korrekt adfærd, som vi ikke kun forventer af de virksomheder, vi arbejder sammen med, men også af vores forretningspartnere. Adfærdsregler, der styrker vore fællesskab!

Overholdelseskodeks

Whistleblowerbeskyttelse

Vores virksomhedskultur er præget af gensidig tillid, forudsigelighed, ærlighed og ligefremhed indadtil og udadtil. Derfor er bekæmpelse af kriminel og ulovlig adfærd et særligt anliggende for os. Ved konkrete tegn på lovovertrædelser eller anden ulovlig adfærd giver vi dig mulighed for at informere os herom.

Ekstern indberetningsenhed Compliance Officer