Servis kočnica

Kada ste posljednji put obavili održavanje i provjeru kočnica? Poznajete li stanje svojih kočnica dovoljno dobro da možete reći da ste sigurni na putu?

Kočnice su jedan od najvažnijih dijelova vašeg vozila. Kako bi se spriječio kvar kočnica, pravodobno prepoznala oštećenja i izbjegli skupi popravci, preporučujemo redovito održavanje kočionog sustava kako bi se zajamčila funkcionalnost kočnica, a time i sigurnost vožnje. U to se ubraja provjera stanja kočnih obloga, kočnih diskova i kočnih vodova te kočne tekućine.

Dijelovi i način rada kočionog sustava

Kočne obloge i kočni diskovi

Kočne obloge su kontaktna točka između kočnih čeljusti i kočnih diskova koji su u konačnici odgovorni za usporavanje vozila. Pri kočenju se kočne čeljusti hidraulički pritišću na kočni disk. Kontakt uzrokuje usporavanje vozila, ali i trošenje kočnih obloga i kočnih diskova. Ako ta točka trošenja prekorači svoj maksimum, rezultat je duži put kočenja, zanošenje vozila pri kočenju i lošije performanse kočenja.

Kočni vod i kočna tekućina

Kočni vod transportira kočnu tekućinu. Oštećenje ili curenje vode predstavlja veliku opasnost. U najgorem slučaju papučica kočnice ne reagira na uobičajeni način i „propada” jer se više ne može uspostaviti hidraulički tlak, a time ni kočiti.

Kočna tekućina hidrauličkim prijenosom snage spaja papučicu vozila s kočnim čeljustima. Budući da je kočna tekućina higroskopna (aktivno privlači i veže vodu), s vremenom upija vodu. Visoki udjeli vode za posljedicu imaju da se pri visokim temperaturama i tlakovima u kočionom sustavu zbog vrenja vode stvaraju mjehurići zraka. To dovodi do smanjenog hidrauličkog prijenosa snage preko kočnih vodova na kočni cilindar, a time i do smanjenog učinka kočenja. Osim toga, udio vode potiče koroziju u hidraulici kočnica.

Zbog toga je profesionalni servis kočnica tako važan

Radi vaše sigurnosti u vožnji iznimno je važno da svi dijelovi kočnice budu trajno potpuno funkcionalni te da se istrošeni dijelovi pravodobno mijenjaju. U protivnom može doći do ozbiljnih posljedica:

 • smanjen učinak kočenja i povećan put kočenja
 • odgođeno kočenje
 • zanošenje vozila u jednom smjeru pri kočenju
 • ograničena funkcionalnost papučice kočnice
 • moguća posljedična oštećenja na raznim komponentama i posljedični troškovi
 • korozija u hidraulici kočnica
 • povećan rizik od nesreća

Kada je vrijeme za održavanje kočnica?

Ovisno o ponašanju vozača u vožnji i pri kočenju, potrošni se dijelovi troše u različitoj mjeri. Zbog toga se ne može dati opća izjava o tome koliko često ili kada se kočne obloge ili kočni diskovi moraju zamijeniti. Duga vremena mirovanja također dovode do bržeg trošenja zbog korozije na kočnim diskovima i dosjednim površinama kočnih obloga. Ako niste sigurni i ne možete sami procijeniti stanje kočnica, u svakom slučaju preporučujemo obaviti stručnu provjeru kočionog sustava.

Međutim, servis kočnica posebno trebate obaviti ako se uključi svjetlosni indikator upozorenja za kočnice ili ako primijetite dapostupak kočenja ne funkcionira na uobičajeni način, da učinak kočenja slabi ili da papučica kočnice reagira usporeno.

Indikatori neispravnog rada osim toga su:

Neuobičajeni zvukovi poput škripanja, skvičanja ili trenja
Kočne obloge tvornički se najčešće montiraju bez visokotemperaturne paste između dosjednih površina nosača kočnih obloga. Zbog nedostatka podmazivanja kočne obloge nakon postupka kočenja ne klize dovoljno daleko od kočnog diska. Premali razmak dovodi do toga da i nakon postupka kočenja postoji lagani kontakt. No i kvaliteta, dostizanje granice istrošenosti, dugi zastoji ili nepravilna montaža mogu biti uzroci neugodnih zvukova i rezultirati bržim trošenjem komponenti.

(Neravnomjerno) vidljivo trošenje kočnih obloga i kočnih diskova
Starost kočionog sustava ili oštećenje brtvene manžete mogu dovesti do toga da zatik za vođenje kočne čeljusti postane nepokretan. To ograničava silu kočenja i dovodi do neravnomjernog trošenja kočnih obloga. No potrebno je izbjegavati i uobičajeno trošenje kočne obloge i kočnog diska ispod minimalne granice koju je naveo proizvođač vozila.

Pronađite LIQUI MOLY servisnu radionicu u svojoj blizini

Servis kočnica obavezno povjerite obučenom stručnjaku! U protivnom možete previdjeti nedostatke na kočionom sustavu i ne prepoznati ih kao moguće opasnosti. Montaža novih kočnih obloga ili kočnih diskova te popravak kočionih sustava također zahtijevaju profesionalno rukovanje.

Redovita provjera kočionog sustava zbog funkcionalnog trošenja mnogih dijelova kočionog sustava u svakom je slučaju osnovni preduvjet za sigurnu vožnju u cestovnom prometu. U vašoj LIQUI MOLY servisnoj radionici rado ćemo vas posavjetovati.

Pronalaženje radionice

Prednosti profesionalnog servisa kočnica

 • Provjera kočnih obloga, kočnih diskova i kočnih vodova/crijeva te elektronike
 • Provjera količine punjenja, udjela vode i vrelišta kočne tekućine te po potrebi zamjena kočne tekućine
 • Provjera parkirne, odnosno ručne kočnice
 • Osiguranje sigurnosti vožnje ranim prepoznavanjem i učinkovitim popravkom oštećenja

 • Poboljšane vozne karakteristike zahvaljujući povećanoj tišini rada i smanjenom trošenju komponenti

 • Sprečavanje neravnomjernog trošenja ili buke kočnice