Jarrujen huolto

Milloin jarrusi on viimeksi huollettu ja tarkastettu? Tiedätkö riittävän hyvin, missä kunnossa autosi jarrut ovat, jotta voit väittää, että ajaminen on turvallista?

Jarrut ovat yksi auton tärkeimmistä osista. Jotta jarrut toimivat kunnolla, vauriot havaitaan varhain ja kalliit korjaukset voidaan välttää, suosittelemme jarrujärjestelmän säännöllistä huoltoa jarrujen toiminnan ja ajoturvallisuuden varmistamiseksi. Huolto sisältää jarrupalojen, -levyjen ja -letkujen sekä jarrunesteen kunnon tarkastuksen.

Jarrujärjestelmän osat ja toimintatapa

Jarrupäällysteet ja jarrulevyt

Jarrupäällysteet ovat jarrupalojen ja jarrulevyjen välinen kosketuspiste, joka on viime kädessä vastuussa auton vauhdin hidastamisesta. Jarrutettaessa jarrupalat painetaan hydraulisesti jarrulevyyn. Kosketus hidastaa auton vauhtia, mutta kuluttaa myös jarrupäällysteitä ja -levyjä. Jos tämä kulumispiste ylittää maksimiarvonsa, jarrutusmatka pitenee, auto alkaa heittelehtiä jarrutettaessa ja jarrutuskäyttäytyminen huononee.

Jarruletku ja -neste

Jarruletku kuljettaa jarrunestettä. Letkun vaurioituminen tai vuoto voi olla erittäin vaarallista. Pahimmassa tapauksessa jarrupoljin ei reagoi tavalliseen tapaan, koska hydraulista painetta ei muodostu. Sen vuoksi jarruttaminen ei enää ole mahdollista.

Jarruneste yhdistää jarrupolkimen jarrupaloihin hydraulisella voimansiirrolla. Koska jarruneste on hygroskooppista (vettä aktiivisesti imevää ja sitovaa), se imee ajan myötä vettä itseensä. Suuret vesipitoisuudet johtavat siihen, että korkeissa lämpötiloissa ja paineissa jarrujärjestelmään muodostuu ilmakuplia veden kiehuessa. Tämä johtaa heikentyneeseen hydrauliseen voimansiirtoon jarruletkujen kautta jarrusylinteriin ja siten heikentyneeseen jarrutukseen. Lisäksi vesipitoisuus edistää korroosiota jarruhydrauliikassa.

Jarrujen huoltaminen on tärkeää

Ajoturvallisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaikki jarrujen osat ovat jatkuvasti täysin toimintakuntoisia ja että kuluneet osat vaihdetaan ajoissa. Muussa tapauksessa seuraukset voivat olla vakavia:

 • alentunut jarrutusteho ja pidempi jarrutusmatka
 • hidastunut jarrutuskäyttäytyminen
 • auton heittelehtiminen johonkin suuntaan jarrutettaessa
 • jarrupolkimen rajoittunut toiminta
 • mahdolliset seurannaisvauriot ja niiden aiheuttamat kustannukset eri rakenneosissa
 • korroosio jarruhydrauliikassa
 • suurempi onnettomuusvaara

Milloin jarrut on huollettava?

Kulutusosat kuluvat eri tavoin kuljettajan ajo- ja jarrutuskäyttäytymisestä riippuen. Tästä syystä ei voida antaa yleispätevää neuvoa siitä, kuinka usein tai milloin jarrupalat tai jarrulevyt on vaihdettava. Myös pitkät seisonta-ajat johtavat jarrulevyjen ja jarrupalojen kosketuspintojen nopeampaan kulumiseen korroosion vuoksi. Jos olet epävarma etkä pysty arvioimaan jarrujen kuntoa itse, suosittelemme jarrujärjestelmän tarkastuttamista ammattilaisella.

Jarrut on huollettava etenkin silloin, kun jarrujen varoitusvalo syttyy tai jarruttaminen ei enää onnistu normaalisti, jarrutusvaikutus heikkenee tai jarrupoljin reagoi viiveellä.

Virheellisen toiminnan merkkejä ovat myös:

Epätavalliset äänet, kuten vinkuminen, kitinä tai hankaus
Jarrupalat asennetaan tehtaalla useimmiten ilman kuumuutta kestävän tahnan levittämistä jarrupalatelineen tukipintojen väliin. Puuttuvan voitelun vuoksi jarrupalat eivät luista jarrutuksen jälkeen riittävän kauas jarrulevystä. Liian pieni etäisyys aiheuttaa kevyttä kosketusta myös jarrutuksen jälkeen. Myös laatu, kulumisrajan saavuttaminen, pitkät seisonta-ajat tai virheellinen asennus voivat aiheuttaa häiritseviä ääniä ja johtaa rakenneosien nopeampaan kulumiseen.

Jarrupalojen ja jarrulevyjen (epätasainen) näkyvä kuluminen
Jarrujärjestelmän vanheneminen tai tiivisteen vaurioituminen voi johtaa siihen, että jarrukengän ohjaintappi ei liiku. Tämä rajoittaa jarrutusvoimaa ja johtaa jarrupalojen epätasaiseen kulumiseen. Myös jarrupalojen ja jarrulevyjen kuluttamista autonvalmistajan ilmoittaman vähimmäisrajan alapuolelle on vältettävä.

Etsi lähin LIQUI MOLY -huoltokorjaamo

Jarrujen huoltaminen on ehdottomasti annettava koulutetun ammattilaisen tehtäväksi! Muutoin jarrujärjestelmän puutteet voivat jäädä huomiotta eikä mahdollisia vaaroja tunnisteta. Myös uusien jarrupalojen tai jarrulevyjen asentaminen sekä jarrujärjestelmien korjaaminen vaativat ammattilaisen käsittelyä.

Jarrujärjestelmän säännöllinen tarkastus on perusedellytys turvalliselle ajamiselle, sillä monet jarrujärjestelmän osat ovat kulutusosia. LIQUI MOLY -huoltokorjaamo antaa mielellään lisätietoja.

Löydä korjaamo

Ammattimaisen jarruhuollon edut

 • Jarrupalojen, -levyjen ja -letkujen sekä elektroniikan tarkastus
 • Jarrunesteen täyttömäärän, vesipitoisuuden ja kiehumispisteen tarkastus ja tarvittaessa jarrunesteen vaihto
 • Seisonta-/käsijarrun tarkastus
 • Ajoturvallisuuden varmistaminen vaurioiden varhaisen havaitsemisen ja korjaamisen kautta

 • Paremmat ajo-ominaisuudet tasaisemman käynnin ja rakenneosien vähäisemmän kulumisen ansiosta

 • Jarrujen epätasaisen kulumisen tai melun ehkäiseminen