Rengøring af dieselpartikelfilter

Kraftige emissioner, komplikationer med udstødningssystemet og dyre reparationer – disse problemer kan du undgå med en professionel og regelmæssig rengøring af dine dieselpartikler.

Dieselpartikelfilteret (DPF) har til formål at reducere emissionen fra dieselkøretøjer. Filteret opsamler 90 % af alle sodpartikler, der dannes i motoren under forbrændingsprocessen, og forhindrer, at de udledes til miljøet.

Med tiden kan der dog ophobes et lag sod og aske i DPF'en, som blokerer for luftstrømmen og reducerer filterets effektivitet. Normalt renser det sig selv under kørslen. I den forbindelse skal udstødningstemperaturen overstige sodtændingstemperaturen på 550 grader celsius. Denne proces kaldes "regenerering", hvor den aflejrede sod forbrændes. Der dannes hovedsageligt kuldioxid (CO₂) og vanddamp. Resten er aske, der bliver tilbage i filteret.

Især ved hyppig kørsel over korte strækninger eller længerevarende stop-and-go-drift kan den nødvendige temperatur til fribrænding af partikelfilteret i regenereringstilstand dog ikke opnås. Derfor er køretøjer til kørsel over korte distancer og bykørsel i stigende grad berørt af problemet med tilstoppede dieselpartikelfiltre.

Derfor er dieselpartikelfilterrensning så vigtig

Et tilstoppet DPF kan medføre alvorlige skader på motorsystemet. Mulige konsekvenser: 

 • Akut fare for turbo- eller motorskade
 • Stigende brændstofforbrug og faldende motorydelse samt reduceret gasrespons på grund af det øgede udstødningsmodtryk
 • Forringelse af turbolader, partikelfilter og EGR-system
 • Grænseværdierne for finstøv og udstødningsgas kan ikke længere overholdes og opfylder muligvis ikke de foreskrevne emissionsstandarder, hvilket har en negativ indvirkning på hovedeftersynet (HU) eller udstødningsundersøgelsen (AU)
 • Begrænsede regenereringsprocesser på grund af nedsat opsamlingskapacitet for dieselpartikelfilteret på grund af askeaflejringer
 • Dyr reparation eller udskiftning af DPF

Derfor er det hensigtsmæssigt at få DPF'en serviceret midlertidigt. Dette sikrer, at filteret fungerer korrekt, og forebygger alvorlige konsekvenser og dyre reparationer.

Hvor ofte skal dieselpartikelfilteret rengøres?

Rengøring hjælper ikke altid: Hvis dieselpartikelfilteret er fyldt med for meget aske, skal partikelfilteret afmonteres og udskiftes. For at udskyde dette arbejde så lang tid som muligt og forlænge DPF'ens levetid anbefaler vi, at du udfører DPF-service med jævne mellemrum.

For DPF-service er betydeligt billigere end udskiftning eller reparation.

Intervallet afhænger i den forbindelse i høj grad af køretøjets anvendelse og DPF-alderen eller kilometertallet. Om det er tid til service, kan du få at vide på dit LIQUI MOLY-serviceværksted. Vi anbefaler rengøring og skylning af dieselpartikelfilteret ved hvert andet olieskift eller ved hvert større eftersyn.

 

Find dit nærmeste LIQUI MOLY-serviceværksted

Rengøringen af dieselpartikelfilteret bør altid udføres af en professionel! Ellers risikerer du at beskadige følsomme komponenter permanent. Vi rådgiver dig gerne på dit LIQUI MOLY-serviceværksted.

Find et værksted

Tværsnit af et dieselpartikelfilter (til venstre: tilstoppet DPF, til højre: rent DPF)

Fordele ved dieselpartikelfilterrensning

 • Reduktion af emissionen af skadelige stoffer, hvorved røgturbiditeten før udstødningsundersøgelsen optimeres
 • Forlængelse af motorens levetid
 • Fjernelse af tætte eller skorpeformede sodforureninger på DPF'ens overflade
 • Reduktion af brændstofforbruget
 • Forøgelse af driftssikkerheden for dieselmotorer
 • Rengøring i monteret tilstand og dermed mindre arbejde, reducerede omkostninger samt hensyntagen til katalysatoren