Virksomhedens historie

Vigtige milepæle for LIQUI MOLY siden grundlæggelsen i 1957: Vores engagement i innovation, vækst og ekspertise i alt, hvad vi gør.

Siden vores grundlæggelse i 1957 har LIQUI MOLY nået vigtige milepæle: Lige fra lanceringen af banebrydende produkter og koncepter for selve virksomheden og branchen, over den succesfulde erobring af internationale markeder til vedvarende investeringer i forskning og udvikling. Resultater, der afspejler vores urokkelige engagement i at opfylde vores kunders behov og opbygge en global tilstedeværelse.

1957

Sådan startede det

I efterkrigsårene blev der i den amerikanske hærs butikker tilbudt en metaldåse under varemærket LIQUI MOLY, som indeholdt det flydende faste smøremiddel molybdændisulfid (MoS2). Dette stof tilførte motorolien nøddriftegenskaber i tilfælde af pludseligt olietab. Flyene brugte allerede denne mulighed under Anden Verdenskrig. MoSvar en del af standardrepertoiret i alle flyvemaskiner i det daværende amerikanske airforce. Selv i tilfælde af, at olietanken skulle blive ramt og medføre fuldstændigt tab af motorolie, kunne piloterne nødlande sikkert på grund af det faste smøremiddel, der klæbede til metalfladerne.

Hans Henle erhvervede navnerettighederne til LIQUI MOLY og det tilhørende patent på olieadditivet med molybdændisulfid (MoS2). Det var LIQUI MOLYs fødsel. Den 31.03.1957 blev virksomheden LIQUI MOLY GmbH registreret i handelsregisteret. Virksomheden voksede hurtigt, og derfor var hovedkontoret i Ulm Donaubastaion allerede efter et år blevet for lille. I Olgastraße i Ulm – midt i den daværende endnu lille schwabiske by, åbner LIQUI MOLY sit hovedsæde for salg af sit første produkt: KFZ 1 – naturligvis baseret på MoS2. Additivet til biler udgør den dag i dag i moderne form under navnet Oil Additv en fast bestanddel af sortimentet.  

I grundlæggelsesåret var molybdændisulfid det aktive stof til mange forskellige industri- og motorprodukter. KFZ 1, KFZ 2 KFZ 3 og KFZ 4, dvs. olieadditiv, gearolieadditiv, universalfedt og monteringspastaen med MoS2, var det første produktprogram.

1970

Markedslederskab, første motorolier og firmafarvernes fødsel

I starten af 1970'erne begyndte Tyskland at samarbejde med såkaldte fabriksrepræsentanter. For første gang blev der også sendt følere ud til udlandet. Ungarn, det tidligere Jugoslavien, Østrig og Schweiz var de første lande uden for Tyskland, hvor LIQUI MOLY-additiver blev tilbudt. Også til oversøiske lande, specielt til Chile og Argentina, blev de første kontakter oprettet.

Produktsortimentet, som på dette tidspunkt hovedsageligt bestod af MoS2-produkterne, blev i begyndelsen af 1970'erne suppleret med sikkerhedsseler og autostole, og fra 1973 med de første brændstofadditiver. Denne produktkombination udgjorde hovedvirksomheden indtil slutningen af årtiet og har givet LIQUI MOLY sin fremragende position på det tyske marked for tilsætningsstoffer til den dag i dag.

Det næste succestrin blev opnået med indtrædelsen i den traditionelle motorolieforretning, som også skete i slutningen af 1970'erne. Traditionen tro er de første motorolier, der er fremstillet i fire viskositeter, blevet tilsat allerede fra fabrikken af navngiveren LIQUI MOLY, MoS2-slidbeskyttelse. Mærkets udseende har også ændret sig i forbindelse med produktudvidelsen af motorolier. "LM" bliver til "LM LIQUI MOLY" og de aktuelle firmafarver blå, hvid, rød optrådte for første gang.

Mærkets anerkendelse blev allerede opnået tidligt gennem succesfulde reklameaktiviteter. Spektakulært og stadig uforglemmeligt i dag: Turen rundt om Bodensee med to VW-biler Type 1, uden motorolie, kun drevet med MoS2-olieadditiv. Et storslået bevis på LIQUI MOLYs produkters ydeevne og kvalitet, som fik stor medieopmærksomhed. Også inden for motorsport blev der for første gang reklameret for mærket og produkterne. 

1978

Egen produktion

En principbeslutning, og nok en af de mest afgørende beslutninger for virksomhedens succes, blev truffet i 1978: LIQUI MOLY producerede fra nu af selv additiver. I denne forbindelse blev hovedkontoret flyttet fra den indre by til udkanten af byen i Ulm-Lehr. Virksomhedens hovedsæde er stadig på denne adresse. Endvidere blev den etablerede produktionshal i 1985 suppleret med en ny lager- og plukkebygning, som også alle er i drift den dag i dag. 

Efter additiver og motorolier voksede LIQUI MOLYs sortiment i årenes løb støt. Talrige service-, vedligeholdelses- og plejeprodukter til privat og professionel brug i værksteder og industrien supplerer til dato sortimentet.

1982

LIQUI MOLY i Formel 1

Efter at LIQUI MOLY i mange år havde været sponsor på scenen for sportsvogne, blev firmaet i 1982 partner for ATS-teamet til Formel 1, motorsportens topklasse. 

1983

Udvidelse af salgskanaler

I Tyskland havde LIQUI MOLY sat kursen mod markedsindtrængning. I 1983 indledte LIQUI MOLY dette. Levering til forbruger-, bygge- og gør-det-selv-markeder og dermed distributionen til alle relevante salgskanaler i hele Tyskland. Biltilbehør som for eksempel sikkerhedsseler, børnesæder og snekæder, som indtil da stadig udgjorde en del af LIQUI MOLYs sortiment, blev udtaget de efterfølgende år. Virksomhedens kernekompetence inden for kemiske bilprodukter skulle fremhæves.

1985

Ændringer i ledelsen

I 1985 overdrog Hans Henle ledelsen til sin søn Rudolf, som i 1993 fulgte duoen Johannes Henle og Ernst Prost.

1986

Etablering af en vigtig konkurrencemæssig fordel

Gennembruddet for motorolier på det tyske marked fik LIQUI MOLY endelig i 1986. LIQUI MOLY ønskede ikke kun at sælge olier og additionaler, men også at tilbyde sine kunder en komplet pakke. Et koncept for indsamling og bortskaffelse af brugt olie rundede olieforretningen af. Gennem dette tiltag har LIQUI MOLY-holdet opbygget tilliden hos mange kunder.

En yderligere konkurrencefordel blev opnået ved indførelsen af oliecontainerkonceptet. Et system af ombyttelige og genopfyldelige olietønder, der overlades til hver enkelt kunde mod et pantgebyr. Konceptet omfattede også alle de redskaber, som et værksted havde brug for til korrekt gennemførelse af et olieskift. Disse blev overdraget gratis til alle værkstedskunder mod en oliekøbsforpligtelse. LIQUI MOLY fandt hurtigt ud af, at kundeorientering inden for olieforretningen er en stor konkurrencefordel. Et bæredygtighedsaspekt opstod nærmest af sig selv: Emballageaffald i form af tomme tønder og dunke blev stort set undgået. Allerede dengang var LIQUI MOLY bevidst om sin egen forpligtelse over for miljøet og agerer fortsat proaktivt.

1987

Introduktion af LIQUI MOLY-oliedunkene

I 1987 opstod den eksklusive beholderform, hvori LIQUI MOLY-motorolier stadig tilbydes den dag i dag. Denne beholder er en væsentlig del af varemærkets image. Mens førerpositionen bliver indtaget gennem alle årene på det stærkt konkurrenceprægede tyske marked for additiver, opnåede LIQUI MOLY-motorolierne opnået en stabil position på markedet. Dermed var den mellemstore virksomhed LIQUI MOLY endegyldigt etableret som en seriøs markedsaktør blandt mange store koncerner.

1990

Overtagelse af firmaet Meguin og drastisk ændring af distributionspolitikken

I begyndelsen af 1990'erne indledtes et samarbejde med olieproducenten Meguin fra Saarland, som nu er et 100 % ejet datterselskab af virksomheden.

Samme år blev Ernst Prost ansat som chef for marketing og salg og Günter Hiermaier, den nuværende administrerende direktør, blev ansat i virksomheden. Dermed blev kursen også sat for udviklingen af den stadig lille virksomhed med et par dusin ansatte til en global virksomhed. Nogle af de skridt, der blev taget, var drastiske: Arbejdet med eksklusive fabriksrepræsentanter i Tyskland hindrede udvidelsen af LIQUI MOLY-distributionen. Kort sagt blev alle eksklusivaftaler opsagt. Dette skabte mulighed for samarbejde med nye distributionspartnere. Succesen af denne foranstaltning blev tydelig i løbet af meget kort tid. I distributionskanalen for den specialiserede handel steg salget pludselig. Og afhængigheden af storkunder blev reduceret.

Også logoet ændrede sig i løbet af de årtier, siden virksomheden blev grundlagt.

1996

Ny ledelse

Ernst Prost købte mellem 1996-1998 i to trancher samtlige LIQUI MOLY-andele fra grundlæggerfamilien og blev dermed administrerende direktør.

2006

Forøgelse

I 2006 blev firmaet Meguin GmbH & Co. KG 100 procent datter af LIQUI MOLY. I det efterfølgende år kom to nye døtre til verden: Grundlæggelse af virksomhedsdatterselskabet LIQUI MOLY Sydafrika og Portugal (i dag LIQUI MOLY Iberia) samt 2008 LIQUI MOLY USA.

2011

Vækst og investeringer hos LIQUI MOLY

LIQUI MOLY voksede fortsat. Ikke mindst på grund af en ny markedsføringsstrategi, som i 2008 omfattede den første reklamekampagne i hele Tyskland og den første TV-reklamekampagne i 2010. Succesen af print- og TV-kampagnerne udmærkede sig bl.a. ved, at den daværende direktør Ernst Prost blev virksomhedslederen med de fleste talkshows. Succesen påvirkede også virksomhedens medarbejdervækst, og i 2011 blev det 500. medlem af den verdensomspændende LIQUI MOLY-familie budt velkommen. Indtil i dag en vigtig milepæl i LIQUI MOLYs succeshistorie!

Med stigende vækst fulgte store investeringer. Den 24. April 2011 blev grundstenen til tanklageret lagt i Saarhafen von Dillingen. Virksomhedsgruppen investerede otte millioner euro, skabte 30 nye arbejdspladser og sikrede dermed fremtiden for de to firmaer LIQUI MOLY og Meguin samt hjemstedet Saarlouis. I 2012 blev tanklageret taget i brug efter et års byggetid. De ti lagertanke kan rumme op til 18.000 kubikmeter eller 18 millioner liter råmaterialer til olieproduktion. Tanklageret er den dag i dag en bærende søjle for væksten af LIQUI MOLY og Meguin.

Samme år blev der lanceret endnu en stor investeringspakke. Ca. 20 mio. euro investerede virksomhedsgruppen på adresserne Saarlouis og Ulm blandt andet i nye laboratorierum, jordtanke og et centralt blandingstanklager med matrixfordeling, påfyldningsanlæg til dunke og tønder, installation af pakkerobotter samt et systemunderstøttet etiketlager.

2016

Rosenbryllup

I 2016 havde LIQUI MOLY og Meguin i ti år gået fælles veje – vejen mod stadig vækst.

2017

Rekordomsætning med en voksende virksomhedsfamilie

Rekordmåned! I august 2017 toppede LIQUI MOLY for første gang i virksomhedens historie en enkelt måneds omsætning på 50 mio. Omsætning i euro. Den følgende måned fulgte næste milepæl. LIQUI MOLY-familien nåede milepælen med 800 medarbejdere.

2018

LIQUI MOLY smutter ind under Würth-gruppens paraply

Den daværende administrerende direktør Ernst Prost solgte sine aktier i LIQUI MOLY til Würth-gruppen. Andelene har han siden sin ansættelse hos LIQUI MOLY i 1990 successivt opkøbt af grundlæggerfamilien Henle. Salget af disse andele har været en langsigtet sikring af LIQUI MOLY og Meguin’s fremtid. Ernst Prost forblev fortsat direktør.

2019

Fremadskridende internationalisering og udvidelse af brandets rækkevidde

Internationaliseringen af forretningen under egen kontrol er blevet udvidet: Grundlæggelse af LIQUI MOLY Italia S.r.l. i Italien som fjerde datterselskab og af LM France SAS i Frankrig som femte datterselskab.

Samme år begyndte LIQUI MOLY i Formel 1 med reklame som officiel partner i kongeklassen– mere rækkevidde inden for sportsponsoringen findes ikke.

2020

Vækst på trods af forhindringer

Coronapandemien stoppede heller ikke LIQUI MOLY. Med et stort investeringsprogram gav virksomheden ikke efter for krisen – med stor succes. På trods af den globale krise steg den årlige omsætning til en ny rekord. Bagsiden af medaljen: Fortjenesten blev halveret.

Samme år blev det sjette datterselskab LIQUI MOLY Australia PTY Ltd. grundlagt i Australien.

2021

Familien vokser

I marts satte LIQUI MOLY en ny rekord! Den 1000. medarbejder blev budt velkommen i virksomhedens familierækker. Med dette resultat markerede LIQUI MOLY sig også i svære tider som coronapandemien: Med 0 procent korttidsarbejde støttede LIQUI MOLY sig til sine fagfolk, forstærkede holdet og sejlede mod stormen – takket være et stærkt team med succes!

2022

Glæde, farvel og sanktioner

Så kører det! LIQUI MOLY UK Ltd. grundlægges i Storbritannien og LIQUI MOLY Austria GmbH i Østrig som datterselskaber syv og otte.

Efter 32 år forlod Ernst Prost LIQUI MOLY på sin 65 års fødselsdag og gik på velfortjent pension. Günter Hiermaier, som hidtil har været vicedirektør ved siden af Ernst Prost, blev dermed eneste direktør.

LIQUI MOLY tog konsekvenserne af Ukraine-konflikten og stoppede straks handlen med Rusland (og Hviderusland). En hård beslutning, da Rusland tidligere var det største eksportmarked for LIQUI MOLY. Heldigvis gik den amerikanske forretning så meget bedre, at i det mindste en stor del af den manglende omsætning kunne kompenseres.

2023

LIQUI MOLY er klar til fremtiden

Efter strategisk overvejelse blev Dr. Uli Weller vicedirektør ved siden af Günter Hiermaier. Denne beslutning sørgede for den nødvendige sikkerhed for at bane vejen for LIQUI MOLY til en lovende fremtid.