• 27/10/2022
 • Produkter

Vintertillsatser: en vitaminkick för motorn

Vi håller dig frisk under vintern

Super Diesel Additive

Allroundtillsats för den kalla årstiden. Super Diesel Additiv tar bort avlagringar i insprutningssystemet och förbränningskammaren samt hindrar att nya avlagringar bildas. En ren motor förbrukar mindre bränsle och ger mindre utsläpp av skadliga ämnen. Produkten tar hand om alla delar i dieselinsprutningssystemet och motverkar att munstyckesnålen bränner fast eller fastnar. Den ökar även cetantalet och gör därmed dieselbränslet mer lättantändligt. Med Super Diesel Additiv arbetar motorn tystare och hela bränslesystemet skyddas mot korrosion och slitage. Slutligen optimerar den motorns AU-värden och prestanda.

Super Diesel Additive

 • Utmärkt renlighet
 • Höjer cetantalet
 • Ökar smörjningseffekten
 • För dieselbränslen med låg svavelhalt
 • Ger lägre bränsleförbrukning
 • Bra korrosionsskydd
 • Håller bränslesystemet rent
 • Högt slitageskydd
 • Kat-testad
 • Optimerar motoreffekten
 • Förhindrar att munstycksnålarna bränner fast och förhartsas
 • Förhindrar att avlagringar bildas
 • Håller insprutningsmunstyckena rena

Injection rengöringsmedel

En vitaminkick för bensinmotorer: Rengöringsmedlet Injection tar bort avlagringar på insprutningsventiler, inloppsventiler, tändstift och i förbränningskammaren samt förhindrar att nya avlagringar bildas. Det underlättar start och ger en jämnare motorgång. Dessutom tar bränsletillsatsen hand om alla delar i bensinsprutningssystemet. Produkten skyddar hela bränslesystemet mot korrosion och ger bättre gasupptagning och kompression. Slutligen optimerar rengöringsmedlet för injektionssystemmotorns AU-värden och prestanda.
 

Rengöringsmedel för injektionssystem

 • Tar bort sotavlagringar på inloppsventiler och i förbränningskammaren
 • Ger lägre bränsleförbrukning
 • Optimal dosering
 • Minskar utsläpp av skadliga ämnen
 • Turbo- och Kat-testad
 • Ekonomisk tack vare exakt dosering
 • Rengör insprutningssystemet

Dieselflytförbättrare

Ett vanligt problem i dieselmotorer på vintern: när det blir för kallt blir bränslet geléaktigt. Detta beror på paraffinet, ett vax som finns i dieselbränsle. Under sommaren orsakar paraffin inga som helst problem. Men vid kyla övergår det flytande vaxet i fast form. Det bildar kristaller som i sin tur täpper till bränslefiltret. Motorn tillförs inget bränsle och strejkar. Detta problem går dock att förebygga, så att dieselmotorn arbetar som den ska även i isande kyla: Diesel Fließ-Fit ökar dieselbränslets flytegenskaper och filtreringsförmåga. Den skyddar dieselbränslet mot frost i temperaturer ned till -31 °C (beroende på bränslets kvalitet). Med denna tillsats säkerställs driftsäkerheten i alla dieseldrivna motorer i låga temperaturer. Tänk på att optimal effekt endast kan uppnås om produkten tillsätts innan bränslet hinner frysa till. Se dessutom till att inte förvara Diesel Fließ-Fit i bilen.

Dieselflytförbättrare

 • Enkel användning
 • Lämplig för alla dieselbränslen (sommar- och vinterdieselkvaliteter enligt DIN EN 590) och eldningsolja
 • Gott startförhållande
 • Självblandande
 • Säkrar vinterdriften
 • Förbättrar filtreringsförmågan

Rengöringsmedel för förgasare och ventiler

Både young- och oldtimers kan behöva en vitaminkick under vintern. mtx förgasarrengöring ökar motorns prestanda och skyddar hela bränslesystemet mot korrosion under vinterpausen. Dessutom tar produkten bort avlagringar på förgasare, ventiler, tändstift och i förbränningskammaren samt förhindrar att nya avlagringar bildas. Genom tillsats av förgasarrengöring reduceras även bränsleförbrukningen. För alla som använder sina old- och youngtimers under vintern är det bra att veta att mtx förgasarrengöring motverkar frost i förgasaren.

Rengöringsmedel för förgasare och ventiler

 • Ökar driftsäkerheten
 • Bra korrosionsskydd
 • Hög effektivitet
 • Med långtidsverkan
 • Optimerar motoreffekten
 • Turbo- och Kat-testad
 • Motverkar frost i förgasaren
 • Minskar risken för högljudd förbränning
 • Motverkar rester vid förbränning
 • Normaliserar bensinförbrukning och avgasvärden
 • Rengör förgasaren

Urdrifttagning av fordon

Om du tar ditt fordon ur drift under vintern, är det viktigt att tänka på att det kan behöva en extra ”vitaminkick”. Följande produkt lämpar sig särskilt bra för detta ändamål:

Bensinstabilisator

Bensinstabilisatorn används främst för stillastående oldtimers, cabbar, motorcyklar, mopeder, quads, gräsklippare, kedjesågar och andra bensindrivna 2-takts- och 4-taktsmotorer. Den har en hållbar konserverande effekt och skyddar bränslet mot åldring och oxidation. Dessutom förebygger den korrosion i hela bränslesystemet.

Bensinstabilisator

 • Enkel hantering
 • Kat-testad
 • Med långtidsverkan
 • Skyddar bränslet mot oxidering och åldring
 • Ekonomisk tack vare exakt dosering

Antibakteriell dieseladditiv

Fukt i bränslet är en grogrund för bakterier. Gränsskiktet mellan diesel och vatten erbjuder optimala levnadsvillkor för svamp eller bakterier som finns i bränslet eller vattnet. Dessa mikroorganismer kan slå ut hela motorkretsloppet. Detta problem är även känt som ”dieselpest” eller ”dieselsvamp”.  Vår antibakteriella dieseladditiv är en högeffektiv biocid med brett verkningsområde mot bakterier, jäst och mögelsvamp. Den bildar inga korrosiva förbränningsprodukter och är testad av ledande motortillverkare. Produkten lämpar sig utmärkt för användning i förebyggande syfte i dieselfordon som står stilla under längre tid, till exempel husbilar, personbilar, byggmaskiner, nyttofordon, lagertankar och liknande. Dessutom kan den användas för att rengöra redan angripna tanksystem.

Antibakteriell dieseladditiv

 • Verkar bakteriedödande i angripa tanksystem
 • Minskar utsläpp av skadliga ämnen
 • Har en förebyggande effekt mot bakterieangrepp
 • Håller insprutningsmunstyckena rena
 • Förbättrar smörjegenskaperna
 • Förebygger kostsamma reparationer