Rengöring av klimatanläggning

Ofräsch lukt från klimatanläggningen? Vi visar hur du avlägsnar hälsofarliga bakterier och mögelsvamp på ett professionellt sätt.

Om det luktar obehagligt från klimatanläggningen är det ett tecken på att det finns bakterier, mikroorganismer, pollen eller mögelsvamp. Det stinker inte bara, utan det kan även orsaka allergier.

Det enda som hjälper mot detta är noggrann desinficering. Förångaren är den komponent som drabbas speciellt. Där råder på grund av all kondensfukt ett behagligt klimat för bakterier och mögelsvamp, som då snabbt förökar sig och sedan blåses in i bilen via fläkten.

Därför bör klimatanläggningen desinficeras minst en gång om året – helst på våren innan högsäsongen för klimatanläggningar startar. Det bästa vore till och med rengöring halvårsvis, alltså på våren och hösten.

Anvisningar för rengöring av klimatanläggningen

Determine vehicle brand and model

Rengöring utan tillbehör

Med rengöringsmedlet för klimatanläggningar följer en lång sond så att du kan spruta in de högeffektiva tensiderna direkt i friskluftstillförseln. Detta säkerställer att de aktiva ämnena inte bara rengör ledningarna, utan även klimatanläggningens förångare. En skyddsfilm på förångaren förhindrar återbildning av bakterier, svampar samt sjukdomsalstrande mikroorganismer och ger frisk, ren luft under lång tid.

Särskilt praktisk är den enkla användningen utan tillbehör och tidskrävande demontering. Endast damm- och pollenfiltret behöver demonteras. Men det är inget problem med de anvisningar som vi tillhandahåller. Därför kan rengöringsmedlet även användas av erfarna slutkonsumenter.

Professionell rengöring

Vår Luftkonditioneringssats är speciellt utformad för verkstäder. Den innehåller en specialutvecklad tryckluftspistol som är försedd med en specialkonstruerad spraysond. Denna långa, flexibla sond gör det möjligt att behandla hela förångarens yta.

Rengöringsmedlet sprutas in i förångarens lameller med tryckluft via ett 360°-munstycke så att förångaren rengörs tillförlitligt. Förångaren parfymeras alltså inte, utan spolas ur noggrant mellan lamellerna och befrias från alla avlagringar. Med luftkonditioneringsrengöraren för verkstäder avlägsnar du alla bakterier och svampar på ett säkert och professionellt sätt.

Tydlig rekommendation: service av luftkonditioneringssystem i LIQUI MOLY-specialverkstaden

Naturligtvis finns det också luftkonditioneringsrengöringsmedel som du kan använda själv. Skillnaden mot en professionell verkstad är dock enorm. I motsats till DIY-lösningen garanterar denna service inte bara en behaglig lukt, utan är också mycket mer grundlig tack vare den professionella rengöringen av förångaren.

Den som väljer en service av LIQUI MOLY luftkonditioneringssystem i verkstaden väljer därför helt klart den mer effektiva och hållbara lösningen - även i jämförelse med andra tillverkare som erbjuder rengöring med ultraljud eller skum, som också dödar bakterier men inte spolar bort dem från förångaren. Men om de avdödade bakterierna blir kvar på förångaren utgör de en välkommen näringskälla för nästa angrepp. Enligt vår mening är detta inte en riktig rengöringsprocess.

Vårt tips: Om rengöringen kombineras med den regelbundna inspektionen, där t.ex. pollenfiltret ändå byts ut, innebär rengöring av luftkonditioneringssystemet knappast något extra arbete.

Hitta en verkstad nära dig