• 17/04/2024

Nackdel Super E 10 – fördel E 10 Additiv

#Bil

LIQUI MOLY-tillsats löser problemen med den ökade bioandelen i den billigare bensinvarianten

Om E 10-bränsle är hållbart eller inte finns det olika åsikter om. Det är uppenbarligen billigare än E 5-bensin, men har även andra egenskaper. Här kan E 10 Additiv från LIQUI MOLY vara till hjälp.

Den bensin som funnits i bensinpumparna sedan 2011 har inte slagit igenom så bra. Kostnadsfördelen uppväger inte bilförarnas skepsis gentemot biobränsle. E 10-bränsle har t.ex. en ökad korrosionspotential jämfört med E 5-varianten. Detta och ett annat problem som är förknippat med Super E 10 väger upp mot E 10 Additiv från LIQUI MOLY: Om du ofta kör korta sträckor eller om insprutningsmunstyckena är smutsiga kan etanol anrikas ännu mer i motoroljan än konventionell bensin. Detta leder till bristande smörjförmåga hos oljan. Det kan skada motorn på lång sikt.

Förbränningsprocessen är inte heller opåverkad: Avlagringar i bränslesystemet, till exempel på insprutningsmunstyckena, utesluts inte heller med E 10. LIQUI MOLY-produkten tar bort avlagringarna och förhindrar att nya ansamlas. Ett högeffektivt korrosionsskydd som skyddar komponenter av stål på lång sikt.

Den moderna, askfria bränsletillsatsen förbättrar förbränningen och motorgången och har en positiv inverkan på accelerationen i dellastområdet. E 10-tillsatsen innehåller inga metallorganiska föreningar och kan användas i både 2- och 4-taktsmotorer.

E10 till­satser

Modern bränsletillsats utan aska för bättre förbränning och snabbare acceleration i dellastområdet. Speciellt utvecklad för att kompensera effektförlusten vid E10-bränsle Förbättrar accelerationen och ger lugnare motorgång. Skyddar bränslet vid ökad vattenhalt. Förenlig med alla bensin- och tillsatskvaliteter.

  • bättre köregenskaper
  • bättre effekt
  • innehåller inte metallorganiska förbindelser
  • enastående korrosionsskydd
  • Katalysatortestad
  • rengör bränslesystemet
  • förbättrar accelerationen
Sina Ataei
Head of Corporate Communications
Telefon:
+497311420178
E-post:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de