Motoroljans uppgifter

#Auto
#Camping
#Flugzeug
#Garten
#Industrie
#Marine
#Motorrad
#Nutzfahrzeuge
#Oldtimer
#Werkstatt

Varför är det så viktigt att använda rätt olja? Kan man spara pengar på motoroljan och varför måste den bytas ut? LIQUI MOLY svarar.

Bakgrund

Korrekt oljesmörjning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller motorskydd. En skyddande smörjfilm minskar slitaget och förebygger skador på motorn. Även om slitageskydd är extremt viktigt, kan användning av en högkvalitativ olja som godkänts eller specificerats av originaltillverkaren också bidra till att ytterligare minska den inre friktionen samtidigt som prestandan och effektiviteten maximeras. En olja måste skydda bra under alla driftförhållanden och vid extrem motorbelastning. Den måste också ge maximalt flöde vid kallstart samtidigt som den förhindrar att smörjfilmen bryts ner vid extremt höga temperaturer. 

Varför måste motoroljan bytas?

Regelbundna oljebyten ökar motorns och växellådans livslängd. Motoroljan förbrukas och förorenas med tiden av till exempel utspädning med bränsle eller kondensvatten, naturlig oljeåldring och mekanisk nötning.

För att få rätt olja hitta återförsäljare eller verkstad   

Uppgifter och mervärden för motoroljan

Smörjning

Smörjning av motorns mekaniska delar är motoroljans viktigaste uppgift. Den skall minska friktionen mellan de rörliga delarna och på detta sätt minimera förslitningen så mycket som möjligt. Det är nödvändigt att bilda en sluten smörjfilm för att undvika motorskador på grund av kontakt mellan metalldelar.

Kylning

Motoroljan bidrar till kylningen av motorns delar. Den säkerställer värmebortförseln från motorn, för att den inte skall överhettas.

Rengöring

Motoroljans uppgift är också att rengöra motorn. Förbränningsrester, metalliskt nötningsmaterial och avlagringar tas upp av oljan och förs vidare till oljefiltret.

Tätning

Motoroljan hjälper till att täta kolvringarna mot förbränningsrummet och förhindrar på så sätt att skadliga föremål hamnar i motorn.

Korrosionsskydd

Motoroljan bildar en skyddande film över metallytorna. Därigenom hindras luftens påverkan och motorn skyddas mot delvis frätande förbränningsprodukter.

Miljöskydd

Moderna oljor minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av skadliga ämnen. Dessutom är moderna motoroljor fria från klor och tungmetaller och är enkla att upparbeta och återanvända.

Säkerhet

Smörjningen av alla motordelar säkerställer tillförlitlig motorgång och därmed högre säkerhet i vägtrafiken.

Varför är det viktigt att använda rätt olja?

Alla motorer är olika och varje motor kräver att man alltid använder en passande olja. En motorolja måste ge maximalt skydd för motor och avgassystem under ibland mycket långa oljebytesintervall. Fullständigt skydd kan endast garanteras vid användning av en olja som är godkänd av originaltillverkaren. Om du använder en olja med specifikationer som ligger utanför de nödvändiga parametrarna kan det leda till överdrivet slitage och minskad effektivitet. Användning av olja med felaktig viskositet kan påverka förmågan hos variabla ventilstyrningssystem att styra ventiler och/eller öka bränsleförbrukningen på grund av lägre motoreffektivitet.  En olja som är godkänd av originaltillverkaren garanterar fullständigt skydd och motoreffektivitet samtidigt som den ser till att komponenter i avgassystem som katalysatorer och partikelfilter kan fungera utan effektivitetsförlust.

Kan motorolja hjälpa dig att spara pengar?

Att använda en högkvalitativ motorolja med rätt specifikationer enligt originaltillverkaren kan spara in på reparationer och förhindra förtida driftstopp. Genom att använda en billig olja kan du spara några kronor nu, men du kommer säkert att få betala mer senare. Många billigare oljor på marknaden lämpar sig för specifika användningsområden, men de är inte alltid avsedda att användas i moderna bilar. Vid oljebyte på ett modernt fordon är det extremt viktigt att man använder en olja som uppfyller alla specifikationer från originaltillverkaren för maximalt skydd. På så sätt garanterar du bästa möjliga bränsleförbrukning och livslängd hos motorn, samtidigt som du kan förlänga intervallerna för oljebyte. En billig olja kanske inte har de prestandareserver som krävs för längre oljebytesintervall och måste därför bytas relativt ofta, vilket ökar kostnaderna. En högkvalitativ motorolja från LIQUI MOLY överträffar däremot ofta tillverkarens specifikationer och förlänger motorns livslängd. Många motoroljor från LIQUI MOLY är officiellt godkända av biltillverkare.

Tillsatser i oljan

Alla motor- och växellådsoljor har individuella tillsatspaket som en del av sammansättningen. Tillsatspaketen är anpassade till den oljespecifikation som behövs. Vissa mer avancerade tillsatspaket kan användas för att tillverka en olja som uppfyller mer än en specifikation. För att en olja ska få ett officiellt tillverkargodkännande måste man använda ett högkvalitativt tillsatspaket.

Vad är skillnaden mellan motorolja och växellådsolja?

Växellådsoljor har i princip samma uppgift som motoroljor. Men den största skillnaden med växellådsoljor är att de är speciellt utformade för att skydda, smörja och kyla växelsystem som huvudsakligen finns i växellådor, differentialer och fördelningslådor. Dessa utsätts vanligtvis för mycket högre tryck- och skjuvkrafter än en motorolja. En annan skillnad är att växellådsoljan inte späds ut av tillfört bränsle. I princip kräver växellådsoljor därför andra ingredienser – andra tillsatspaket – för att kunna utföra sina uppgifter.

Hur hittar du rätt motor- och växellådsolja för din bil?

Vi rekommenderar att du använder vår oljeguide på nätet, som endast visar produkter som uppfyller alla nödvändiga specifikationer för det valda fordonet. Alla produkter som listas är lämpliga för användning:

Hitta rätt olja   Var köper du oljan    

Vill du alltid hålla dig uppdaterad?

LIQUI MOLY-app för iOS/LIQUI MOLY-app för Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=de.liquimoly.app&hl=de  

LIQUI MOLY förklarar svåra frågor om oljan!