Rengöringsmedel för förgasare och ventiler

SKU: P000048
Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i förgasarsystemet, på ventiler och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Sparar bränsle. Förbättrar kompressionen. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion. Förhindrar järnbildning i förgasarsystemet. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp. Läs Mer
 • ökar driftssäkerheten
 • gott korrosionsskydd
 • hög lönsamhet
 • med långtidsverkan
 • optimerar motoreffekten
 • Visa mer
ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs08
Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i förgasarsystemet, på ventiler och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Sparar bränsle. Förbättrar kompressionen. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion. Förhindrar järnbildning i förgasarsystemet. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp.
Lämplig för alla bensinmotorer, i förebyggande syfte eller problemlösning. Turbo- och katalysatortestad. Tillsätts direkt i bränsletanken. 300 ml räcker för upp till 70 l bränsle. Verkan håller för upp till 2 000 km. Kan tillsättas direkt i förgasarsystemet när motorn går.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 300 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 20
Pallet unit: 1540
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 50 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 19.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 19.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.