Oönskade bakterier i tanken? Dieselpest? Igensatt dieselfilter?

#Camping

Biologiska föroreningar i bränslet kan leda till allvarliga skador på motorn och systemet. Ingen panik – LIQUI MOLY har lösningen. Vi förklarar allt du behöver veta om dieselbakterier.

Oavsett om det gäller jordbruksmaskiner, byggmaskiner, aggregat, nyttofordon, husbilar eller enkla lagertankar: Dieselbakterier bildas gärna där dieselbränsle lagras i tanken under en längre tid. Har du en dieselbil som står stilla länge, används lite, tas ur drift eller bara används säsongsvis? Se upp!

Hur bildas dieselbakterier?

Moderna dieselbränslen är komplexa blandningar av olika brännbara och flytande ämnen. De innehåller också en betydande andel biodiesel.

Med tiden kan bränslets mikroorganismer, dvs. bakterier, jäst och svamp, spridas ut i tanken och bilda ett slags slam. En hög andel vatten i bränslet på grund av fukt eller kondensvatten i tanken bidrar ytterligare till problemet.

Vilka konsekvenser kan dieselbakterier få för din bil?

Det är illa om kontamineringen i bränslesystemet leder till biokorrosion.

Men det är ännu värre om svamp- och bakterieslam täpper till dieselfiltret. Det leder först till ett minskat effektutbyte hos fordonet. När filtret är helt igensatt kommer inte motorn att gå alls längre. Och det går snabbare än man tror.

Men som allra värst och kritiskt blir det framför allt när mikroorganismerna lagrar sig i injektorerna och slår ut insprutningssystemet. Dessa fel i insprutningssystemet kan orsaka allvarliga skador på motorn. Detta märks bland annat genom att motorn går ojämnt, fordonet går ryckigt eller det förekommer ovanlig rökutveckling.

I varje enskilt fall krävs snabba åtgärder!

Vad gör jag om dieselbakterierna redan har spridits?

Om motorfunktionsstörningar har uppstått är det redan för sent. Insprutningssystemet måste rengöras helt och olika komponenter som pumpar eller injektorer måste eventuellt också repareras.

Mer information om rengöring av motorsystem

Snabb hjälp vid första varningstecknen

Antibakterietillsatser för diesel som problemlösning

Inga felfunktioner i motorn men det luktar unket när tanken öppnas? Tappa ur det gamla bränslet eller sterilisera det angripna tanksystemet med hjälp av antibakterietillsatsen för diesel och en chockdosering (förhöjd dosering, se etikett resp. användningsbeskrivning). På så sätt dödas bakterierna i bränslet snabbt och enkelt.

Trots detta måste slammet i tanken sugas upp och dieselfiltret bytas ut. Utför därefter en chockdosering igen vid nästa tankpåfyllning. Det dödar även de övriga bakterier som finns kvar i systemet och i bränsleledningarna.

Obs! Biocider ska användas med försiktighet. Läs etiketten före användning.

Som alltid gäller: Det är bättre att förebygga än att bota!

Antibakterietillsatser för diesel som förebyggande åtgärd

Det enklaste är att köra bilen regelbundet. Om fordonet ändå måste stå stilla en längre tid kan det hjälpa att tömma eller fylla på tanken helt. Detta minskar kondensbildningen i tanken. Det finns dock ingen garanti för att dieselpest ändå inte sprider sig!

Du kan känna dig trygg med att använda antibakterietillsatsen för diesel. Redan en låg dos förebygger bildandet av svampar och bakterier optimalt och är därmed betydligt billigare än kostsamma reparationer, rengöring av motorsystem eller tankning av premiumdieselbränslen. Inte ens sådana premiumbränslen som finns på många bensinstationer är garanterat fria från spår av biodiesel.

Dessutom fungerar antibakterietillsatsen för diesel som korrosionsskydd. Den håller insprutningsmunstyckena rena och ökar bränslets antändlighet med hjälp av cetanboostern. Det innebär att bilen startar utan problem (och naturligtvis utan bakterier) även efter en längre stilleståndstid.

Våra experttips för avställning av dieselbilen

”Kör ytterligare ett varv med fordonet efter påfyllningen av additivet. På så sätt passerar tillsatsen även genom filtret, ledningarna och hela systemet. Alla komponenter inklusive injektorer och pumpar skyddas på så sätt av den konserverade dieseln.”

David Kaiser
Chef för forskning och utveckling