• 07/07/2024
 • 5min

Säkert och avslappnad på semestern med tillsatser

#Bil
#Camping

När man reser med bilen har man ofta en lång sträcka tillbaka. Därför är en tillförlitlig motor oumbärlig – särskilt på semesterresan. Tillsatser kan då hjälpa till att förbättra driftegenskaperna och är det bästa sättet att förhindra ett motorfel.

Motorn belastas intensivt på semesterresan, i uppförsbackar eller med full last. Speciellt om du samtidigt också drar en husvagn. Det är livsviktigt för en motor att försörjningen med bränsle och motorolja är säkerställd – även under permanent belastning. Denna försörjning kan dock försämras av föroreningar i motorn eller avlagringar i insprutningssystemet. Här kan användning av tillsatser hjälpa och förebygga.

Dessutom skyddar du motorn – även på resmålet: Moderna motorer är konstruerade för hög bränslekvalitet och är mycket känsliga för dålig bränslekvalitet. I många semesterländer kan bränslekvaliteten variera kraftigt. Ju sämre den är, desto snabbare byggs störande avlagringar upp. Dessa kan inte bara leda till ojämn motorgång, ökad bränsleförbrukning, minskad motoreffekt och funktionsbortfall i insprutningssystemet utan även till allvarliga motorskador. Vad är mer irriterande än ett haveri på hemresan eller direkt efter hemkomsten som en oönskad semesterkonsekvens på grund av dålig bränslekvalitet?

För att minimera effekterna av de varierande bränslekvaliteterna rekommenderar vi användning av LIQUI MOLY-tillsatser.

På bensinbilar avlägsnar insprutningsrengöringen avlagringar på insprutningssystemet. Detta förbättrar förbränningen, sänker bränsleförbrukningen och utsläppen samt förbättrar prestandan och gasresponsen. Dessutom ger det optimalt korrosionsskydd.

 • Tar bort sotavlagringar på inloppsventiler och i förbränningskammaren
 • Ger lägre bränsleförbrukning
 • Optimal dosering
 • Minskar utsläpp av skadliga ämnen
 • Turbo- och Kat-testad
 • Ekonomisk tack vare exakt dosering
 • Rengör insprutningssystemet

För dieselbilar finns vår Super Diesel Additiv. Tar bort avlagringar i insprutningssystemet och förbränningskammaren samt förhindrar nya avlagringar. Super Diesel Additiv ökar cetantalet, förbättrar dieselbränslets antändlighet och ger därmed en lugnare motorgång. Den extra smörjförbättraren som ingår skyddar insprutningspumpen även om du har tankat dieselbränsle som inte har de nödvändiga smörjegenskaperna.

 • Utmärkt renlighet
 • Höjer cetantalet
 • Ökar smörjningseffekten
 • För dieselbränslen med låg svavelhalt
 • Ger lägre bränsleförbrukning
 • Bra korrosionsskydd
 • Håller bränslesystemet rent
 • Högt slitageskydd
 • Kat-testad
 • Optimerar motoreffekten
 • Förhindrar att munstycksnålarna bränner fast och förhartsas
 • Förhindrar att avlagringar bildas
 • Håller insprutningsmunstyckena rena

Våra bränsletillsatser är snabbt packade och tar liten plats. Dessutom är de enkla att använda och kräver ingen extra insats eftersom de enkelt tillsätts vid tankningen. Det gör dem till ett utmärkt val inför nästa semesterresa.

En minimal insats som inte bara förlänger fordonets livslängd utan även gör att du slipper ha en gnagande oro i bakhuvudet. Med LIQUI MOLY kan du slappna av på semestern. En ren motor förbrukar dessutom mindre bränsle och ger mindre utsläpp av skadliga ämnen. 

Även under långa körningar måste motoroljan prestera på topp. Direkt efter start utsätts motorn för konstant belastning och uppfyller en mängd viktiga uppgifter för att säkerställa en friktionsfri funktion och därmed en resa utan oönskade avbrott.

Om motorns komponenter inte smörjs optimalt gnids de mot varandra, ingen värme avleds och förbränningsrester kan inte avlägsnas. Det sätter igen motorn ordentligt och påskyndar slitaget avsevärt. I värsta fall kan det leda till allvarliga skador på motorn och haveri under semestern.

För att komma fram till resmålet utan bekymmer och utan oönskade incidenter rekommenderar vi att du använder vår Oil Additivi förebyggande syfte. Den tillsätts i en dosering på 3–3,5 % till oljan och främjar motoroljans smörjförmåga. Smörjmedlet MoS2 som ingår i det bildar en fin och slitstark smörjfilm på alla friktions- och glidande metallytor, vilket gör att aggregaten går lättare. På så sätt minskas olje- och bränsleförbrukningen samt slitaget på motorn.

 • Kan blandas med vanliga motoroljor
 • Minskar slitaget vid inkörning och drift
 • Sänker olje- och bränsleförbrukningen
 • Kan användas med alla filter
 • Motorn går betydligt tystare
 • Utmärkta nödkörningsegenskaper
 • Högsta termiska stabilitet
 • Inga rester

Dessutom rekommenderar vi att du alltid har med dig påfyllningsolja (5W-30 eller 5W-40. När oljelampan tänds krävs nämligen snabba åtgärder. Om du kör vidare med för lite olja i motorn kan det leda till svåra följdskador. Även användning av fel olja, eftersom nästa tankställe eventuellt inte erbjuder rätt motorolja, är inte optimalt.

 • Kan blandas med vanliga motoroljor
 • Optimal åldringsstabilitet
 • Optimalt oljetryck under alla driftförhållanden
 • Snabb oljeförsörjning vid låga temperaturer
 • Turbo- och Kat-testad
 • Sparar bränsle och minskar utsläppen av skadliga ämnen
 • Utmärkt motorrenlighet
 • Särskilt lämplig för bilar med dieselpartikelfilter
 • Utmärkt slitageskydd
 • Hög skjuvstabilitet
 • Hög smörjningssäkerhet

Var på den säkra sidan: Även våra oljor finns i praktiska 1-litersförpackningar – perfekt på resan. 

Nu finns det inget som står i vägen för din återhämtningsperiod. Vi önskar dig en trevlig semester!