• 2min

Enkel åtgärd mot oljeslam i motorn

#Bil
#Camping
#Veteranbil

Många kortkörningar leder ofta till oljeslam i motorn. Vi förklarar hur det bildas och hur du snabbt och enkelt blir av med det igen.

Orsaker till oljeslambildning

Det finns tre indikatorer som ansvarar för oljeslambildning i motorn: Oxidation, nitrering och sulfatering.

Oxidation

Värme och syre får olja att oxidera. Det bildas syror och oljeolösliga beståndsdelar. Dessa orsakar i sin tur ofta lackliknande hartsbildning eller slamliknande avlagringar.

Nitrering

Oljan belastas med kväveföreningar (NOx). De uppstår vid förbränning av bränslen. Större delen av NOx hamnar ute i det fria via avgassystemet. Men som ”blow-by”-gas kommer små mängder in i vevhuset och därmed i motoroljan. Vid nitrering uppstår lackliknande avlagringar. Smörjmedlet ”tjocknar” ofta och kan orsaka svartslambildning.

Sulfatering

Vid förbränning av svavelhaltigt bränsle, som praktiskt taget inte längre finns på marknaden i Europa, bildas svaveloxider (SOx). Även här försvinner den största andelen via avgasröret. Precis som med kväveföreningarna hamnar en liten andel av svaveloxiderna som del av ”blow-by”-gasen i vevhuset och därmed i motoroljan. I kombination med kondensvatten uppstår svavelhaltiga syror, så kallade sulfider. Denna sulfatering gör också att motoroljan tjocknar.

Resultat

De skadliga beståndsdelarna förångas inte och oljeslambildningen fortskrider kontinuerligt. Dessa kemiska reaktioner gynnas av kortkörningar, eftersom motoroljan då inte uppnår den nödvändiga drifttemperaturen.

Problemlösare: Spolning av oljeslam

Vår Oljeslamsspolning avlägsnar snabbt och enkelt just dessa beståndsdelar och rester i hela oljekretsen.

Tillsatsens formula rengör hela systemet och spolar bort avlagringar och oljeslam vid oljebytet. Den perfekta lösningen för skonsam rengöring av motorn från insidan, inkl. oljehål, oljesilar, kolvringsspår och kanaler och för att förhindra motorskador. På så vis slipper du svartslam samt andra föroreningar och avlagringar. Dessutom ökar tillsatsen motorns driftsäkerhet och förhindrar smörjbrist.

Användning: Oljeslamsspolningen tillsätts ca 100–300 km före det planerade oljebytet. Efter den körda sträckan (det behöver inte ske i en enda körning) görs motoroljebytet.

  • Kostnadseffektivt
  • Förhindrar dyra reparationer
  • Förhindrar otillräcklig smörjning
  • Förhindrar agglomerering av förbränningsprodukter
  • Rengör oljekanaler, hål och silar
  • Minskar avlagringar
  • Avlägsnar svartslam
  • Enkel användning