Bedrijfsgeschiedenis

Belangrijke mijlpalen van LIQUI MOLY sinds de oprichting in 1957: onze inspanningen voor innovatie, groei en topkwaliteit in alles wat we doen.

Sinds onze oprichting in 1957 heeft LIQUI MOLY belangrijke mijlpalen bereikt: van de introductie van baanbrekende producten en concepten voor het bedrijf zelf en de branche tot het succesvol betreden van internationale markten en voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zaken die onze onvermoeibare toewijding weerspiegelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en een wereldwijd bekend merk op te zetten.

1957

Hoe het allemaal begon

In de naoorlogse jaren werd in de winkels van de US-Army onder de merknaam LIQUI MOLY een blik aangeboden, dat de vloeibare vaste smeerstof molybdeendisulfide (MoS2) bevatte. Als je dit toevoegde aan de motorolie zorgde deze stof voor noodloopeigenschappen in geval van plotseling olieverlies. De jachtvliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog maakten al gebruik van deze eigenschap. MoS2 maakte in de Amerikaanse Airforce van die tijd standaard deel uit van het repertoire van elke vliegmachine. Zelfs bij een beschieting van de olietank en het volledige verlies van de motorolie konden de piloten door het vaste smeermiddel, dat aan de metalen oppervlakken kleefde, een veilige noodlanding maken.

Hans Henle verwierf de LIQUI MOLY naamrechten en het bijbehorende octrooi op het olieadditief met molybdeendisulfide (MoS2). Dat was het geboortejaar van LIQUI MOLY. Op 31-03-1957 werd de onderneming LIQUI MOLY GmbH opgenomen in het handelsregister. Het bedrijf groeide snel, waardoor het hoofdkantoor in de Ulm aan de Donau al na een jaar te klein was geworden. In de Olgastraße in Ulm – midden in de destijds nog kleine stad in Zuid-Duitsland – opent LIQUI MOLY zijn hoofdvestiging voor de verkoop van zijn oerproduct: KFZ 1 – natuurlijk op basis van MoS2. Het additief voor auto's vormt tot op de dag van vandaag in moderne vorm onder de naam Oil Additive een vast bestanddeel in het assortiment.  

In de oprichtingsjaren was molybdeendisulfide het werkzame bestanddeel voor allerlei industriële en autoproducten. KFZ 1, KFZ 2 KFZ 3 en KFZ 4, oftewel olie-additief, transmissieolie-additief, High-Tech Lagervet en de montagepasta met MoS2 vormden het eerste productassortiment.

1970

Marktleiderschap, eerste motoroliën en de geboorte van de bedrijfskleuren

Begin jaren 1970 werd in Duitsland begonnen met de samenwerking met zogenaamde fabrieksvertegenwoordigers. Ook werden de voelers voor het eerst uitgestrekt tot over de grens. Hongarije, het vroegere Joegoslavië, Oostenrijk en Zwitserland waren de eerste landen buiten Duitsland waar LIQUI MOLY additieven werden aangeboden. Ook overzees, vooral naar Chili en Argentinië, werden eerste contacten gelegd.

Het productassortiment, dat op dat moment hoofdzakelijk uit de MoS2-producten bestond, werd aan het begin van de jaren 1970 aangevuld met veiligheidsgordels en kinderzitjes en vanaf 1973 met eerste brandstofadditieven. Deze produktcombinatie vormde de hoofdactiviteit tot het einde van het decennium en bracht LIQUI MOLY haar uitstekende positie op de Duitse additievenmarkt tot op heden.

De volgende succesvolle stap werd gezet door zich ook toe te leggen op de traditionele motoroliebusiness, wat eveneens aan het eind van de jaren 1970 plaatsvond. De traditie volgend werd aan de eerste motoroliën, die in vier viscositeiten werden geproduceerd, al in de fabriek van de naamgever LIQUI MOLY MoS2-slijtagebescherming toegevoegd. Met de productuitbreiding door motoroliën veranderde ook het aanzien van het merk. ‘LM’ verandert in ‘LM LIQUI MOLY’ en de huidige bedrijfskleuren blauw, wit, rood doen hun eerste intrede.

De naamsbekendheid van het merk werd al vroeg bereikt door succesvolle reclameactiviteiten. Spectaculair en nog steeds onvergetelijk: de tocht rond het Bodenmeer met twee VW-kevers, zonder motorolie, alleen op MoS2-olieadditief. Een grandioos bewijs voor de prestaties en de kwaliteit van de producten van LIQUI MOLY, dat de nodige respons in de media vond. Ook in de autosport werd voor het eerst reclame gemaakt voor merk en producten. 

1978

Eigen productie

In 1978 werd een principebesluit genomen dat naar alle waarschijnlijkheid ook beslissend was voor het succes van het bedrijf: LIQUI MOLY produceerde vanaf nu zelf additieven. Hiervoor werd het hoofdkantoor uit de binnenstad naar de rand van de stad naar Ulm-Lehr verplaatst. Tot op heden is het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd op dit adres. Verder werd de gebouwde productiehal in 1985 uitgebreid met een nieuw magazijn- en orderpickinggebouw, dat eveneens tot op de dag van vandaag in bedrijf is. 

Na additieven en motoroliën groeide het assortiment van LIQUI MOLY in de loop der jaren gestaag. Talrijke service-, onderhouds- en verzorgingsproducten voor particulier en professioneel, commercieel gebruik in werkplaatsen en de industrie vullen het assortiment nog steeds aan.

1982

LIQUI MOLY in de Formule 1

Nadat LIQUI MOLY jarenlang als sponsor in de wereld van de sportwagens actief was geweest, presenteerde het bedrijf zich in 1982 als partner van het AGS-team in de Formule 1, de koningsklasse van de motorsport. 

1983

Uitbreiding van de verkoopkanalen

In Duitsland had LIQUI MOLY zich gericht op marktpenetratie. In 1983 begon LIQUI MOLY met het leveren aan consumenten-, bouw- en doe-het-zelfmarkten en het werd daarmee in heel Duitsland verspreid over alle relevante verkoopkanalen. Auto-accessoires, zoals veiligheidsgordels, kinderzitjes en sneeuwkettingen, die tot dusver nog tot het assortiment van LIQUI MOLY behoorden, werden in de jaren daarna geschrapt. De kerncompetentie van het bedrijf in chemische automotive producten moest worden benadrukt.

1985

Verandering in de directie

In 1985 droeg Hans Henle de leiding over aan zijn zoon Rudolf, op wie in 1993 het duo Johannes Henle en Ernst Prost volgden.

1986

Een belangrijk concurrentievoordeel creëren

In 1986 was de doorbraak bij motoroliën op de Duitse markt voor LIQUI MOLY definitief. LIQUI MOLY wilde niet alleen oliën en additieven verkopen, maar zijn klanten ook een compleet pakket aanbieden. Een concept voor het verzamelen en afvoeren van afgewerkte olie rondde de oliebusiness af. Deze maatregel leverde het LIQUI MOLY team het vertrouwen van veel klanten op.

Een ander concurrentievoordeel werd behaald door de invoering van het oliecontainerconcept. Een systeem van vervangbare en hervulbare olievaten die aan elke klant tegen een eenmalig statiegeld beschikbaar werden gesteld. Een bouwsteen in het concept waren ook alle apparaten die een werkplaats nodig had om een olieverversing fatsoenlijk uit te voeren. Deze werden aan alle werkplaatsklanten tegen een olieafnameverplichting gratis ter beschikking gesteld. LIQUI MOLY zag al snel dat klantgerichtheid in de oliebusiness een groot concurrentievoordeel is. Daaruit vloeide haast vanzelf ook een duurzaamheidsaspect voort: verpakkingsafval in de vorm van lege vaten en jerrycans werd grotendeels vermeden. LIQUI MOLY was zich toen al bewust van zijn eigen verplichting ten opzichte van het milieu en handelt tot op de dag van vandaag proactief.

1987

Introductie van de LIQUI MOLY oliejerrycans

In 1987 ontstond de exclusieve jerrycanvorm, waarin nog steeds LIQUI MOLY-motoroliën worden aangeboden. Deze verpakking is een essentieel onderdeel van het merkbeeld. Terwijl men in de zwaar concurrerende Duitse markt bij additieven al die jaren de polepositie inneemt, veroverden de LIQUI MOLY motoroliën een stabiele positie in de markt. Daarmee had de middelgrote onderneming LIQUI MOLY definitief een plek verworven als serieuze marktdeelnemer te midden van een groot aantal grote concerns.

1990

Overname van de firma Meguin en drastische verandering van het distributiebeleid

Begin jaren negentig begon de samenwerking met de Saarlandse olieproducent Meguin, die nu een volledige dochteronderneming van de onderneming is.

In hetzelfde jaar kwamen Ernst Prost als hoofd marketing en verkoop en Günter Hiermaier, de huidige directeur, bij het bedrijf werken. Daarmee werd ook de koers uitgezet voor de ontwikkeling van het nog kleine bedrijf met enkele tientallen medewerkers tot een wereldwijde onderneming. Enkele van de genomen stappen waren drastisch: het werken met exclusieve fabrieksvertegenwoordigers in Duitsland belemmerde de uitbreiding van de LIQUI MOLY-distributie. Kortom, alle exclusieve contracten werden opgezegd. Hierdoor ontstond de mogelijkheid tot samenwerking met nieuwe distributiepartners. Het succes van deze maatregel werd in zeer korte tijd duidelijk. In het gespecialiseerde distributiekanaal van de handel is de afzet abrupt gegroeid. En de afhankelijkheid van grote klanten werd verminderd.

Ook het logo veranderde in de loop van de decennia sinds de oprichting van het bedrijf.

1996

Nieuw management

Ernst Prost kocht tussen 1996-1998 in twee tranches alle LIQUI MOLY aandelen van de oprichtersfamilie en werd daardoor beherend vennoot.

2006

Aanwas

In 2006 werd de firma Meguin GmbH & Co. KG en 100% dochter van LIQUI MOLY. In het daaropvolgende jaar kwamen twee nieuwe dochters ter wereld: oprichting van de dochtermaatschappijen LIQUI MOLY Zuid-Afrika en Portugal (tegenwoordig LIQUI MOLY Iberia) en in 2008 LIQUI MOLY USA.

2011

Groei en investeringen bij LIQUI MOLY

LIQUI MOLY bleef groeien. Niet in de laatste plaats vanwege een nieuwe marketingstrategie waaronder in 2008 de eerste nationale reclamecampagne en in 2010 de eerste TV-reclamecampagne. Het succes van de print- en TV-campagnes was onder andere te danken aan het feit dat de toenmalige directeur Ernst Prost de ondernemer met de meeste talkshow-optredens werd. Het succes had ook gevolgen voor de groei van het aantal medewerkers van het bedrijf, zodat men in 2011 het 500e lid van de wereldwijde LIQUI MOLY familie welkom kon heten. Tot op heden een belangrijke mijlpaal in het succesverhaal van LIQUI MOLY!

Naarmate de groei vorderde, volgden grote investeringen. Op 24 april 2011 werd de basis gelegd voor de tankopslag in de Saarhaven van Dillingen. Acht miljoen euro investeerde de ondernemingsgroep, schiep 30 nieuwe banen en stelde daarmee de toekomst van de beide firma's LIQUI MOLY en Meguin en de vestiging in Saarlouis veilig. In 2012 werd de tankopslag na één jaar bouwen in bedrijf genomen. De tien opslagtanks bieden ruimte voor 18.000 kubieke meter oftewel 18 miljoen liter grondstoffen voor de olieproductie. De tankopslag is nog steeds een dragende pijler voor de groei van LIQUI MOLY en Meguin.

In hetzelfde jaar werd het startschot gegeven voor nog een groot investeringspakket. Ongeveer 20 miljoen euro investeerde het bedrijf op de locaties Saarlouis en Ulm onder andere in nieuwe laboratoria, bodemtanks en een centraal magazijn voor receptentanks met matrixverdeling, vulinstallaties voor jerrycans en vaten, de installatie van verpakkingsrobots en systeemondersteund etikettenmagazijn.

2016

Tinnen bruiloft

In 2016 treden LIQUI MOLY en Meguin al tien jaar gemeenschappelijk op – een continu groeipad.

2017

Recordomzet met een groeiende ondernemingsfamilie

Een recordmaand! LIQUI MOLY haalde in augustus 2017 voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf in één maand tijd de grens van 50 miljoen euro omzet. De maand erop volgde de volgende mijlpaal. De LIQUI MOLY familie doorbrak de grens van 800 medewerkers.

2018

LIQUI MOLY schaart zich onder de koepel van de Würth-groep

De toenmalige beherende vennoot Ernst Prost verkocht zijn aandelen van LIQUI MOLY aan de Würth-groep. Sinds hij in 1990 bij LIQUI MOLY in dienst trad, had hij de aandelen successievelijk opgekocht van de oprichtersfamilie Henle. De verkoop van deze aandelen was bedoeld om de toekomst van LIQUI MOLY en Meguin op de lange termijn veilig te stellen. Ernst Prost bleef directeur.

2019

Verdere internationalisering en uitbreiding van het merk

De internationalisering van het bedrijf onder eigen regie werd uitgebreid: oprichting van LIQUI MOLY Italia S.r.l. in Italië als vierde dochtermaatschappij en van LM France SAS in Frankrijk als vijfde dochtermaatschappij.

In hetzelfde jaar begon LIQUI MOLY in de Formule 1 met reclame als officiële partner van de koningsklasse – een grotere actieradius kun je in de sportsponsoring niet behalen.

2020

Groei ondanks hindernissen

De coronapandemie ging ook aan LIQUI MOLY niet ongemerkt voorbij. Met een groot investeringsprogramma ging het bedrijf de crisis te lijf – met groot succes. Ondanks de wereldwijde crisis steeg de jaaromzet naar een nieuw record. Keerzijde van de medaille: de winst halveerde.

In hetzelfde jaar werd de zesde dochtermaatschappij LIQUI MOLY Australia PTY Ltd. opgericht in Australië.

2021

De familie groeit

In maart bereikte LIQUI MOLY een nieuw record! De 1000e medewerker werd in de gelederen van de onderneming verwelkomd. Met deze mijlpaal gaf LIQUI MOLY ook in zware tijden zoals de coronapandemie een duidelijk signaal: met 0% werktijdverkorting vertrouwde LIQUI MOLY op zijn vakmensen, versterkte het team en zeilde tegen de storm in – en dat dankzij een sterk team met succes!

2022

Plezier, afscheid en sancties

En we gaan verder! Oprichting van LIQUI MOLY UK Ltd. in Groot-Brittannië en van LIQUI MOLY Austria GmbH in Oostenrijk als dochterondernemingen zeven en acht.

Na 22 jaar verlaat Ernst Prost LIQUI MOLY op zijn 64e verjaardag en gaat met welverdiend pensioen. Günter Hiermaier, tot die tijd al de tweede directeur naast Ernst Prost, werd daardoor de enige directeur.

Uit het conflict in Oekraïne trok LIQUI MOLY consequenties en stopte onmiddellijk de handel met Rusland (en Belarus). Een harde beslissing, Rusland vormde tot die tijd immers de grootste exportmarkt voor LIQUI MOLY. Gelukkig liep de handel met de VS des te beter, zodat minstens een groot deel van de uitgevallen omzet gecompenseerd kon worden.

2023

LIQUI MOLY is klaar voor de toekomst

Na strategische overwegingen werd dr. Uli Weller tweede directeur naast Günter Hiermaier. Deze beslissing zorgde voor de nodige zekerheid om voor LIQUI MOLY de weg vrij te banen naar een veelbelovende toekomst.